• Vyučovanie zrušené od 12.-16.3.2020

     • Na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja bude z dôvodu zabráneniu šírenia vírusu COVID 19 (Coronavírus) naša škola uzatvorená od štvrtku 12.3.2020 do pondelka 16.3.2020 vrátane.

      Bližšie informácie na: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinsky-samospravny-kraj-sprisnuje-opatrenia-2.html

      Týmto nariadením rušíme predchádzajúci oznam o organizácii vyučovania.

       

                                                                                                             Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

       

     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 11.3.2020 vyhlasuje riaditeľka školy pre všetkých  žiakov Riaditeľské voľno z dôvodu technicko-organizačného zabezpečenia vyučovania po presunutí žiakov praxujúcich vo firmách na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja. 

      O organizácii vyučovania v ďalších dňoch Vás budeme informovať prostrednícvom oznamu na našj webovej stránke.

      Dňa 10.3.2020                                     Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Oznam - COVID-19

     • Vážení rodičia, milí študenti a zamestnanci školy,

          V súvislosti s našou snahou o zníženie rizika šírenia infekcie COVID 19 Vás žiadame o zvýšenú hygienu v priestoroch školy ( podľa inštrukcií od pedagógov , resp. nadriadených zamestnancov školy).

      Študenti, ktorí sa dnes podľa rozvrhu nachádzajú  na praktickom vyučovaní v okolitých firmách, budú pre dnešný deň, t.j. 10.03.2020 uvoľnení z vyučovania.

      Týchto žiakov žiadame, aby sa presunuli z firiem ihneď  domov a nezdržiavali sa v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb !

      O ďalšom postupe školy Vás budeme priebežne informovať oznamom na webovej stránke školy a správami prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

      Všetkých žiakov a zamestnancov školy žiadame o zvýšenú zodpovednosť voči svojim spolužiakom a kolegom ( dodržiavanie hygieny, nenavštevovanie hromadných akcií a priestorov, kde sa zdržiava viac osôb naraz, vykonanie opatrení na zvýšenie imunity).

          V prípade, že už  máte zdravotné problémy, nechoďte do školy, ale preliečte sa doma, resp. kontaktujte lekára.

          Ak by ste mali podozrenie na možnú nákazu infekciou COVID 19, kontaktujte telefonicky Vášho lekára alebo linku 112.

       

      V Dolnom Kubíne, dňa 10.03.2020                          Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Darujte 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie pri Strednej odbornej škole – polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      2% darované z Vašich daní určite prispejú k tomu, aby prostredie, v ktorom Vaše deti študujú bolo kultúrnejšie, odborné učebne modernejšie a možnosti na realizáciu rôznych aktivít širšie.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • podporu kultúrnych, športových a výchovných aktivít žiakov a pedagógov

      organizovaných školou,

      • podporu tradícií školy,
      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie a modernizácia vybavenia školy, učebných pomôcok.

      Všetkým vopred ďakujeme !

      Tlačivo vyhlásenia nájdete na www stránke školy www.sospknazia.sk

      (vpravo dole zložka Občianske združenie – Odvody 2 %)

      alebo priamo tu: http://sospknazia.sk/attachments/article/417/VYHLASENIE_2percenta.pdf

     • Technický šikula - 3. ročník

     • Dňa 03. marca 2020 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže Technický šikula.Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 15 základných škôl Oravy a Liptova.Cieľom súťaže je zábavnou formou preveriť technickú zručnosť 👫školákov👫 pri riešení rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou časťou tohto ročníkasúťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti dreveného katapultu.Na prvých troch miestach sa umiestnili družstvá z týchto ZŠ:

      1.miesto: ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín,

      2.miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava, Trstená,

      3. miesto: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín

      Ceny do súťaže venovali naše partnerské firmy – MIBA, KLAUKE a HOVAL.

      Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili,zasúťažili si a hádam sa aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tým,ktorí sa neumiestnili; nesmúťte, možno nabudúce sa to podarí!Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku v 4. ročníku

      #sutaz #strednaskola #zakladnaskola #ziaci #zabava #sosp #dolnykubin@ Dolný Kubín

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     •   Vážení rodičia, milí žiaci,

          Vzhľadom na šírenie sa chrípkovej infekcie a potrebu zvýšenej pozornosti pri možnom šírení ohrozenia koronavírom,

      žiadame Vás, aby ste v prípade príznakov choroby ( zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesti hlavy a pod.) neposielali Vaše deti do školy, resp.

      nešli do školy.

          V prípade, že vyučujúci zaznamenajú akékoľvek príznaky ochorenia u žiaka na vyučovaní, bude tento žiak odoslaný domov.

      V prípade neplnoletého žiaka bude okamžite informovaný rodič, ktorý bude požiadaný o jeho vyzdvihnutie zo školy.

      Poprosíme Vás o zodpovedný prístup k tejto našej požiadavke v záujem zabezpečenia ochrany zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy.

       

                                                                                                                 Ing. Adriana Bellová

                                                                                                                    riaditeľka školy          

     • Oznam

     • Dňa 21.02. 2020 - Teoretické vyučovanie z technických príčin skrátené do 11.00 hod.

     • Maturita 2020

     • Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti novinku určenú pre maturantov, ktorej cieľom je sprostredkovať žiakom stredných škôl na Slovensku dôležité informácie o maturitnej skúške jednoduchou, im blízkou a zrozumiteľnou formou. Predstavujeme Vám úvodný diel série videí s názvom Ako funguje maturitná skúška, Ako sa hodnotí externá časť maturity a Ako prebieha maturitná skúškaV nich maturanti podávajú svojim rovesníkom jednoduchou formou základné informácie o tom, na čo je dôležité sa pripraviť v externej a písomnej forme internej časti maturitnej skúšky, a aj o tom čo ich čaká pri ústnej maturite. Veríme, že táto pomôcka pre maturantov prispeje vďaka im blízkej forme komunikácie k vytvoreniu jasnejšieho obrazu o tom, na čo sa majú v nadchádzajúcich mesiacoch pripraviť, aby úspešne a bez stresu zvládli svoju „skúšku dospelosti“.

     • Valentínska kvapka krvi

     •  

      Dňa 13.februára sa študenti tretieho ročníka našej školy zúčastnili už 25.ročníka Valentínskej kvapky krvi. Rozhodli sa urobiť čin hodný veľkého srdca, aby darovali krv ľuďom, ktorí s nádejou čakajú na uzdravenie. Všetkým nám ukázali, že #Láska lieči, za čo im patrí naše veľké a úprimné Ďakujeme!!!

     • Netradičná hodina angličtiny

     • Dňa 14.februára 2020 navštívili našu školu francúzska dobrovoľníčka Thais Vinter a rumunská dobrovoľníčka Ruxandra Pasare, obe z organizácie Mladiinfo Dolný Kubín a Mladiinfo Slovensko. V rámci rozvíjania interkultúrnej spolupráce, interkultúrnych vzťahov a neformálneho vzdelávania predstavili našim študentom formou prezentácií svoje domovské krajiny Francúzsko a Rumunsko. Prezentácie doplnili aktivitami, diskusiou a tvorivými úlohami pre študentov. Akcie sa zúčastnili študenti druhých a tretích ročníkov spolu s ich vyučujúcimi. Veríme, že táto interaktívna hodina angličtiny bola pre študentov obohacujúcou a motivujúcou pre ich ďalšie učenie sa cudzieho jazyka.

     • SIP

     • Už siedmym rokom sa zapája naša škola do súťaže SIP - spracovaní informácií na počítači. Žiaci stredných škôl súťažia v 3 kategóriách (písanie na počítači, úprava textu na počítači, profesionálne spracovanie textu – wordprocessing). V októbri 2019 prebehli triedne kolá, 2.12.2019 sme mali školské kolo a 13.2.2020 krajskékolo. Marek Chmelan z II.C odbor mechanik strojov a zariedení sa umiestnil na krásnom 9. mieste v písaní na počítači. V kategórii úprava textu na počítači sme mali 2 zástupcov. Jakub Hablák a Mário Kováčik z III.E odbor mechanik elektrotechnik dosiahli najlepší a druhý vajlepší výsledok vo svojej kategórii, ale nemôžu postúpiť do celoštátneho kola pre nesplnenie limitu. 

    • Sprievodca svetom Arduino
     • Sprievodca svetom Arduino

     • Pozrite si nové vybavenie pre elektrotechnické odbory 

     • Lyžiarsky kurz

     • V dňoch 27. – 31. 01. 2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu v Oraviciach. Počasie bolo napriek horším predpovediam pekné, ale v piatok ráno nás prekvapil dážď. Naša Orava je čarovná, mať na jednom mieste možnosť lyžovať a večer využiť termálne kúpalisko nie je všade. Potešenie bolo aj v tom, že sme odchádzali všetci schopní zlyžovať celú zjazdovku.

     • Vzdelávanie - brána do budúcnosti

     • Do galérie Vzdelávanie - brána do budúcnosti boli pridané fotografie.

      Vedomosti a skúsenosti sú pre žiakov dôležité. Vieme to aj my učiteliaa naším poslaním je pripraviť žiakov pre budúce povolania. Aby žiacidosahovali potrebnú úroveň, je nutné aby krok s dobou držali aj pedagógovia.Preto sme pre našich majstrov odbornej výchovy a nových kolegov pripravili arealizovali v upršaný prázdninový deň školenie na tému:Základy technického kreslenia a modelovania v CAD systémoch.Školenie vzniklo na základe záujmu majstrov a prebehlo na jednotku vpríjemnej atmosfére. Školenie viedol skúsený pedagóg Bc. Alojz Konfala.Účastníci sa zoznámili s programovým vybavením, základmi kreslenia v PC aModelovania v 3D priestore. Záver školenia bol venovaný tvorbe výkresov adiskusii o obsahu ďalšieho prípadného školenia. Veríme, že novonadobudnutévedomosti a zručnosti budú naši majstri naďalej rozvíjať a odovzdávať žiakom.Ďakujeme za prejavený záujem a účasť

     • Komisionálne skúšky za 1. polrok šk.r. 2019/20

     • Vážení študenti!

      V prílohách nájdete harmonogram komisionálnych skúšok pre žiakov, ktorí boli neklasifikovaní v 1. polroku šk. r. 2019/20. Skúšky sa budú konať v dňoch 10. - 20.2.2020 podľa rozpisu. Žiadame Vás, aby ste sa vo vlastnom záujme dôsledne pripravili na komisionálnu skúšku a dostavili sa v stanovenom termíne pred skúšobnú komisiu. Obsahom skúšky je polročné učivo. Zadanie úloh si preberiete od triednych učiteľov.

      V prípade, že sa žiak nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť komisionálnej skúšky, je potrebné sa ospravedlniť riaditeľke školy riadnym dokladom. Riaditeľka školy stanoví nový dátum konania komisionálnej skúšky. Klasifikácia musí byť uzatvorená najneskôr do 31.3.2020.V prípade, že sa žiak nedostaví na komisionálnu skúšku bez riadneho ospravedlnenia, bude klasifikovaný stupňom nedostatočný.

     • Autoopravár Junior 2020

     • Do galérie Autoopravár Junior 2020 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.1.2020 sa u nás konalo školské kolo súťaže Autopravár junior 2020.

      Zúčastnilo sa ho 9 žiakov 3.ročníka učebného odboru 24 87 H01 autoopravár mechanikÚlohou žiakov bolo správne odpovedať na testové otázky v oblasti autoopravárenstva, žiaci sa museli popasovať nielen s teoretickými ale aj s praktickými otázkami. Záber testu bol od podvozkov cez motor, elektroniku až po ručné spracovanie kovov. 

      Po vyhodnotení a konzultácii s majstrom odborného výcviku postupuje do krajského kola žiak Ján Romančík.

      Želáme mu veľa úspechov.

     • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAYZKU

     • Dňa 15.1.2020 sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo OAJ. Našu školu reprezentoval žiak IV.H triedy Erik Hladký, ktorý vo svojej kategórii obsadil 2.miesto. 

       

      Srdečne blahoželáme!

     • Platba za obed - používajte nový variabilný symbol

     • Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, ktorí platia žiakom za obedy, aby v záujme správneho priradenia platby od januára 2020 používali individuálny variabilný symbol. Informáciu o pridelených variabilných symboloch dostanú žiaci od svojho triedneho učiteľa.