• Riaditeľské voľno

     • Z dôvodu konania písomných maturitných skúšok v dňoch 13-14.3.2018 budú mať triedy  I.A, I.B, I.C, I.H, II.A, III.C, III.H riaditeľské voľno . Ostatné triedy majú odborný výcvik podľa rozvrhu.

     • Lyžiarsky výcvik

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

      Opäť sa zima stretla so zimou a pre prvákov prišiel čas nástupu na lyžiarsky a športovo-turistický kurz.

      Lyžiarsky kurz sme absolvovali v stredisku Roháče-Spálená, ubytovanie a stravovanie sme mali v chate Zverovka.

      Kurzu sa zúčastniklo 57 žiakov a 5 inštruktorov.

      Stredisko Roháče-Spálená poskytuje výborné služby a my sme ich s radosťou využívali. Konfort poskytuje vyhrievaná 6-sedačka.

      Tento rok nám prialo aj počasie a tak sme právom boli hrdí na našu krásnu Oravu.

     • TVDK o našom Technickom šikulovi

     • Pozrite si krátke video o našej súťaži pre žiakov základných škôl Technický šikula

      https://www.youtube.com/watch?v=wz7xgSagv7U&list=PLDeOnyHgPfswqzVqvA9K-si-fgTHjirUg&index=4

       

     • Mário Šútovec-I.E a Samuel Furiel-II.H - dve 2. miesta na Trenčianskom robotickom dni

     •     V dňoch 14.-15.02.2018 sa v Trenčíne konal 13. ročník Trenčianskeho robotického dňa – medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov, ktorá má za cieľ popularizovať medzi mladými ľuďmi vedu a techniku. 47 súťažných tímov z celého Slovenska, Českej republiky, Nemecka , Maďarska, Poľska a Ukrajiny tu predstavilo 158 robotov, ktorí súťažili v 7 kategóriách.

         V silnej medzinárodnej konkurencii sa podarilo úspešne zabojovať aj študentom našej školy, ktorí tu už druhý rok za sebou podali výborný výkon a umiestnili sa na popredných priečkach :

      1/ v kategórii Follower Easy nad 16 rokov získal Mário Šútovec  výborné 2.miesto

      2/ v kategórii Follower Hard nad 16 rokov získal Samuel Furiel tiež úžasné  2. miesto .

          Na výkon oboch chlapcov pod vedením Ing. Juraja Vraňáka sme právom hrdí a veríme, že ich príklad budú v ďalšom ročníku nasledovať ďalší naši študenti .

     • Technický šikula

     • Dňa 15. februára 2018 sa v našej škole uskutočnil 1. ročník súťaže Technický šikula. Po minuloročnom úspešnom nultom ročníku sme sa rozhodli, že súťaž pre žiakov základných škôl má veľmi dobrú odozvu a budeme v nej pravidelne pokračovať. Sme veľmi radi, že tento rok sa prihlásilo ešte viac škôl - 23  z celej Oravy, s celkovým počtom súťažiacich 46. 

      Úlohy, ktorá žiaci riešili boli opäť zamerané na riešenie technických úloh, hlavolamov, hádaniek ale aj zručnosti. Veď remeslo má zlaté dno. Že táto múdrosť platí aj v dnešnej dobe, potvrdili aj naše spolupracujúce firmy, ktoré nám venovali do súťaže hodnotné ceny.

      Najlepšie si v súťaži počínali títo žiaci:

      1. miesto: ZŠ Liesek - Marián Stas a Samuel Stas

      2. miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená - Adam Stas a Jakub Kuláš

      3. miesto: ZŠ s MŠ Žaškov - Ivan Javornický a Daniel Brodňanský

      Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili a hádam aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tím, ktorí sa neumiestnili, nesmúťte, možno nabudúce to výjde! Tešíme sa na Vás v novom školskom roku v 2. ročníku.

       

      Celkové hodnotenie si môžete pozrieť v prílohách:

     • Meranie v LabView

     • Do galérie Meranie v LabView boli pridané fotografie.

      Dňa 13. 02. 2018 sa  žiaci  III.C odborov  mechanik elektrotechnik a  programátor obrábacích a  zváracích strojov a zariadení zúčastnili na exkurzii Žilinskej univerzity, kde dostali možnosť merať v  laboratóriách  na   katedre mechatroniky a elektroniky Elektrotechnickej fakulty ŽU.

      Pedagogický dozor vykonávali Ing. Ján Rakús a  Mgr. Terézia Ptačinová.

     • Aplikovaná matematika

     • Do galérie Aplikovaná matematika boli pridané fotografie.

                       Dňa 08. 02. 2018 žiaci  II.H triedy odboru mechanik nastavovač sa zúčastnili na exkurzii Aplikovaná matematika v Žilinskej univerzie, kde dostali možnosť pozrieť si laboratóriá   

      1. meranie v programe LabView na katedre mechatroniky a elektrotechniky
      2. priemyselné roboty
      3. Krajina vĺn – pokusy na kmitanie, vlnenie, akustiku, optiku na katedre fyziky.

      Zúčastnili sa aj aktivit spojených s Dňom otvorených dverí na Elektrotechnickej fakulte.

      Pedagogický dozor vykonávala Mgr. Erika Figuli a Mgr. Terézia Ptačinová.

     • Záložka do knihy pokračovala v Prešove

     •    

      Dňa 7. 2. 2018 sme pokračovali v našom projekte:  „Záložka do knihy spája školy“. Keďže v novembri nás v Kňažej navštívila Stredná zdravotnícka škola z Prešova – pridelená škola na výmenu vyrobených záložiek – teraz sme sa zase my vybrali za nimi do Prešova – konkrétne 28 žiakov, ktorí sa zapojili do výroby záložiek na tému: Literárne osobnosti regiónu.

      Pripravili pre nás celodenný program: najprv sme boli v Divadle Jonáša Záborského na divadelnom muzikáli: „Nikola Šuhaj“, ktoré bolo pre nás všetkých úchvatným umeleckým zážitkom, potom sme sa presunuli do ich strednej školy, kde nás čakal výborný obed a malé sladké pohostenie. Privítala nás ich pani riaditeľka a všetci sme dostali aj darčekové prekvapenie. Poobede sme si pozreli mesto s kultúrnymi pamiatkami a zúčastnili sme sa aj programu školy pod názvom: Talenty školy.

      Všetci sme boli plní zážitkov z návštevy a milého stretnutia a určite sa tento deň v nás zapíše ako ten nezabudnuteľný.

     • Dominik Žitko -IV.H, na Majstrovstvách SŠ v lyžovaní 3. miesto

     • V obľúbenom lyžiarskom stredisku Vrátna Free Time Zone v Terchovej sa 1. februára uskutočnili Majstrovstvá žiakov stredných škôl v zjazdovom lyžovaní a snowboardingu 2018, ktoré slávnostne otvorila predsedníčka Žilinskej župy pani Erika Jurinová. Svoje sily na lyžiarskom svahu na Pasekách si zmerali študenti stredných škôl zo Žilinského kraja už po siedmykrát.

      Súťaže, ktorá je otvorená aj pre žiakov škôl iných zriaďovateľov, sa v tomto ročníku zúčastnilo viac než 170 športových talentov. Mladí športovci pretekali v šiestich kategóriách - mladší dorastenci, mladšie dorastenky,starší dorastenci, staršie dorastenky, snowboarding chlapci a snowboarding dievčatá. Putovný pohár, ktorý sa udeľuje absolútnemu víťazovi pretekov s najrýchlejším časom, si v tomto roku odniesol Tomáš Košík z Gymnázia M. M. Hodžu v Liptovskom Mikuláši.

      Náš Dominik Žitko v kategórii: Zjazdové lyžovanie - starší dorastenci obsadil krásne 3. miesto. Dominik, srdečne blahoželáme!     • Vzdelávanie podľa mňa - Súťaž pre žiakov našej školy

     • Tak ako po minulé roky, aj teraz, pred vianočnými prázdninami riaditeľka školy vyhlásila pre našich žiakov súťaž, ktorej cieľom je zatraktívniť obsah vyučovania podľa predstáv žiakov, najmä v rámci odborného výcviku. Aj teraz môžu teda žiaci predložiť prostredníctvom triednych učiteľov svoje návrhy na učebné pomôcky, prezentácie,výrobky a stroje, či prístroje, ktoré by chceli realizovať v rámci  vyučovania na škole.

      Návrhy je potrebné predložiť do 28.2.2018 a musia obsahovať:

      -  meno žiaka, triedu a učebný/študijný odbor

      - názov pomôcky

      - model pomôcky, resp. hotový výrobok,  jej výkresovú dokumentáciu a popis fungovania, rozpis potrebného materiálu

      - pre ktorý ročník a odbor predkladá žiak tento svoj návrh.

      Stanovená komisia posúdi 2.3.1.2018 všetky návrhy a tie najlepšie budú aj finančne odmenené.

      ( 50,- € -1. miesto,  40,-€ - 2. miesto,  a 30,-€ - 3. miesto).

       

      Tak čo, prekoná niekto  vlaňajšie ocenené výrobky!

     • Ponuka študijných a učebných odborov v šk.r. 2018/19

     • V budúcom školskom roku 2018/19 otvárame tieto študijné a učebné odbory:

      4-ročné - končiace maturitnou skúškou a získaním výučného listu

      2411K mechanik nastavovač (len v duálnom systéme)

      2413K mechanik strojov  a zariadení (aj v duálnom systéme)

      2426K programátor obrábacích a zváracích strojov (aj v duálnom systéme)

      2697K mechanik elektrotechnik

      2967K mechanik-mechatronik (aj v duálnom systéme)

       

      3-ročné štúdium končiace výučným listom

      6475H technicko-administratívny pracovník (opäť zavedený nedostatkový  odbor)

      2423H nástrojár (aj v duálnom systéme)

      2487H01 autoopravár-mechanik

      2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika

       

      Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky.:

      Kontakt: 043/5863139, 0907 202 077, 0905 753 405, email: sekretariat@sospknazia.sk

       

       

     • Vianočná akcia - Vianoce 2017

     • Dňa 22. 12. 2017 sa uskutočnila v našej škole vianočná akcia trochu netradičnou formou – vianočným futbalovým turnajom medzi žiakmi všetkých ročníkov. Prekvapili naši prváci z I. H a I. C triedy, ktorí spoločne v jednom družstve zvíťazili nad staršími žiakmi, dokonca porazili aj štvrtákov zo IV. C a IV. H. O poradí v skupinách rozhodoval:

      Najväčší počet bodov, vzájomný zápas, lepší gólový rozdiel, väčší počet strelených gólov.

      Výsledné poradie:

      1. miesto – I.H, I. C – tím „Ogurky“
      2. miesto – II. H, II. G – tím „Deadbull“
      3. miesto – III. H – tím „Stepné kozy“

      Najlepším strelcom po spočítaní gólov vo všetkých zápasoch sa stal Matúš Chovančák z I. H s počtom 9 strelených gólov.

      Po skončení futbalového turnaja sa do telocvične zhromaždili žiaci z celej školy, kde boli oboznámení s výsledkami súťaže vo vianočnej výzdobe tried.

       

      VYHODNOTENIE v jednotlivých kategóriách:

      Nástenka:

      3. miesto – III. C, I. H

      2. miesto – II. A, IV. C

      1. miesto – III. A, III. H

       

      Okno:

      3. miesto – II. A

      2. miesto – II. H

      1. miesto – I. C

       

      Katedra:

      3. miesto – III. B /Matej Štrba/

      2. miesto – I. H /Eduard Ondrík/, I. C /Dávid Babic,  Šimon Stas/

      1. miesto – III. A / Lukáš Kapitán, Peter Kutaj/

       

      Ozdoby:

      3. miesto – III. H /Habovský, Maťuga, Macák/,  III. C /Karlík/

      2. miesto – I. B /Chovančák, Branický, Janosdeák, Lampert/

                           III. B /Macek, Štrba, Janák/

      1.miesto – I. H – Matej Gígel

       

      Najdlhšia ozdoba – II. A

      Kreatívna ozdoba – II. H – Erik Hladký, Matej Hartiník

      Ďalšie ozdoby odovzdali: III. C – Tomáň, Voška, III. A /Lukáš Kapitán,

                                                               Tomáš Polák/

                                                  I.A – Peter Jackulík, Ján Romančík

      Ceny „NAJ“ :

      II.  C – mimoriadna cena za najzaujímavejšiu výzdobu a estetické prevedenie

      III. C – najtematickejšie jednotná výzdoba

      II. G – najfarebnejšia výzdoba okien

      I.A – najzasneženejšia trieda

      I. B a III. B – najzosúladenejšie okná

       

       

       

     • Voľné pracovné miesto - údržbár

     • Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín – Kňažia, Jelšavská 404ponúka  voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

                                                                              údržbár

      Požadované vzdelanie :   stredné odborné vzdelanie v odbore,     prax výhodou

      Termín nástupu :               ihneď

      Pracovná náplň: opravy a údržba školských budov a ich vybavenia, výhodou je platná odborná spôsobilosť elektrotechnika podľa vyhl. 398/2013 ( pôvodne 508/2009 Z.z.) a kúrenárske skúšky, resp. ochota absolvovať tieto skúšky po nástupe do práce, znalosť bežných strojárskych činností - opravy a údržba zariadení,  zručnosť    v murárskych a inštalatérskych prácach.

      Viac info v prílohe

     • Voľné pracovné miesto - kuchárka

     • Riaditeľka SOŠP Dolný Kubín – Kňažia prijme do pracovného pomeru pracovníčku na pracovnú pozíciu: KUCHÁRKA. Predpokladaný termín nástupu: 1.2..2018. Druh pracovného pomeru: plný úväzok. Doba určitá: s možnosťou zmeny na dobu neurčitú. Náplň práce: varenie a výdaj obedov v školskej jedálni. Požiadavky na zamestnanca:Platný zdravotný preukaz. Vzdelanie: vyučený v odbore kuchár. Znalosti: manuálna zručnosť a samostatnosť. Osobné predpoklady, ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, dôslednosť, zodpovednosť, svedomitý a iniciatívny prístup k práci.

      Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu so životopisom a so súhlasom uchádzača s použitím osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte do 18.1.2018 na adresu: SOŠP Dolný Kubín – Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín alebo na mailovú adresu: sekretariat@sospknazia.sk. Tel. kontakt: 043/586 31 39

     • Oznam

     • Z dôvodu konania Slávnostnej koncoročnej porady pracovníkov SOŠ polytechnickej Dolný kubín - Kňažia bude  dňa 15.12.2017  vyučovanie skrátené do 13.00 hod.

                                                                                                       Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Mikulášske prekvapenie

     • Do galérie Mikulášske prekvapenie boli pridané fotografie.

      Dňa 04.12.2017 do našej školy zavítal sv. Mikuláš so svojím sprievodom - anjelom a čertom. Postupne obišiel všetky triedy i dielne odborného výcviku a obdaroval žiakov drobnou sladkosťou. Zároveň otvoril vianočnú súťaž vo výzdobe tried a vyzval žiakov, aby súťažili o: najkrajšie vianočné okno, nástenku, katedru a ručne vyrobenú vianočnú ozdobu. Všetkým nám navodil vianočnú atmosféru a vyčaril úsmev na tvári! 

     • Záložka do knihy - Literárne osobnosti regiónu

     • Do galérie Záložka do knihy - Literárne osobnosti regiónu boli pridané fotografie.

      28. novembra 2017 sme zavŕšili literárno-výtvarný projekt "Záložka do knihy spája školy" návštevou družobnej školy z Prešova. Študentky Strednej zdravotníckej školy prišli k nám na osobnú výmenu vyrobených záložiek. Naši žiaci svojimi krásnymi záložkami na tému: "Literárne osobnosti nášho regiónu" sa vôbec nemuseli hanbiť, pretože svojou kreativitou a výtvarnými kresbami odovzdali dievčatám naozaj umelecky vytvorené záložky. Spoločne sme pre žiakov zapojených do tohto projektu pripravili kultúrny program: návštevu Or. hradu, Literárneho múzea P.O.H a historického cintorína v Dolnom Kubíne a rodného domu M. Kukučína v Jasenovej. 

      Na pamiatku sme odovzdali dievčatám okrem záložiek aj magnetky s literárnymi, kultúrnymi a prírodnými dominantami Oravy a ich pani učiteľkám aj krásnu knihu o Orave.

      Akcia sa nám všetkým páčila a naši žiaci sa už tešia na návštevu do Prešova, kde nás pozvali na opätovné stretnutie. 

     • Tá naša stužková...

     • Nezabudnuteľná stužková našej triedy IV.H sa konala 24.11. 2017 v Hoteli Park. Úžasne sme sa všetci zabavili. Navždy nám zostane v pamäti. 

     • 3. miesto v krajskom kole futsale

     • Dňa 31.11.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola vo futsale žiakov SŠ v Čadci, kde postúpili víťazi z regionálnych škôl v pôsobnosti Žiliinského samosprávneho kraja. Okrem zástupcov našej školy sa účastnili hráči  z Martina, Ružomberka a  Žiliny. Stredmé školy z MT, RK a ZA sú školami so špecializovanou športovou prípravou zameranou na futbal. V tejto silnej konkurencii sa naši chlapci vôbec nestratili a dokázali sa herne vyrovnať aj s vyspelejšími celkami, ktoré hrajú futbal na tej najvyššej úrovni. 

      Touto cestou sa chcem chlapcom poďakovať za ich skvelé osobné výkony, ktoré dali v prospech kolektívu. a vzorne reprezentovali školu. Sú to žiaci: 

      1.  Juričák Matúš            IV.C        

       2.  Noga Peter                III.H        

       3.  Dauda Martin            III.H        

       4.  Jurovčík Tomáš         III.H        

       5.  Matúš Marek              II.H          

       6.  Daňa Ján                   II.H

       7.  Janidžár Kristián        II.H         

       8.  Rešetka Michal          II.G           

       9.  Nutta Patrik                II.G           

      10. Zavoďančík Marek     II.A           

      11. Fuckulák Milan          III.C 

       

      Celkové poradie: 

      1. miesto:   Ružomberok  11:1   9 b

      2. miesto:    Martin             6:3    6 b

      3. miesto:    Dolný Kubín   0:5    1 b

      4. miesto:     Žilina             3:9    1 b     

       

      O našom 3. mieste rozhodlo kritérium lepší gólový rozdiel.

       

                                                                                              Ján Chomistek -tréner, PaedDr. Ertel - manažér

       

       

       

       

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2017 od 14.00 - 16.00 formou osobných konzultácií s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku.