• Deň otvorených dverí

     • 29. a 30. 11. 2018 naša škola opäť ožila zvedavými pohľadmi cca 200 deviatakov z okolitých základných škôl.

      V krátkom časovom slede sme chceli ukázať školu, pracoviská odborného výcviku, areál školy

       a hlavne podať informácie  zábavnou formou. Žiaci mali možnosť súťažiť v autoservise, kde museli

      preukázať  zručnosť a rýchlosť v použití skrutiek, v elektroučebni, kde zapájali jednoduchý elektrický

      obvod a mohli priamo zistiť, či žiarovka svieti. Hádanky a hlavolamy  overili logické myslenie žiakov

      a skladanie vlnenia bolo spojené s IT gramotnosťou a šikovnosťou. Informácie od zamestnávateľov a

       odborné exkurzie do firiem doplnili všetky potrebné informácie a rozhodnutia, prečo

       študovať v SOŠP.

      Reportáž z nášho DOD uverejnila aj regionálna televízia na linku od 1 min: 

      https://www.youtube.com/watch?v=6JdvoC1-7MM&index=3&list=PLDeOnyHgPfszUmTYEEDphCvaFE8hv8AH8

       

     • Školská psychologička

     • Vážení rodičia a študenti,

      od 11.12.2018 (utorok) Vám bude opäť k dispozícií  ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA, Mgr. Veronika Ištóková.

      ______________________________________________________________________________________

      Konzultačné hodiny:

      UTOROK:

      07:30 - 11:30      konzultácie s dopredu dohodnutým termínom pre ŽIAKOV a zamestnancov školy

      11:30 - 12:00      (obed)

      12:00  - 14:00     konzultácie bez predchádzajúceho dohodnutia pre ŽIAKOV a zamestnancov školy

      14:00 - 15:00      konzultácie pre RODIČOV a žiakov

      ______________________________________________________________________________________

      V prípade potreby ma prosím kontaktujte počas celého pracovného týždňa:

      - tel.č.: 0948 866 828 (aj SMS)

      - mail: psycholog@sospknazia.sk

     • Plánovaný počet žiakov v budúcom školskom roku 2019/20

     • Určenie počtu tried 1. ročníka a počtu žiakov v učebných a študijných odboroch v šk. roku 2019/2020 podrobne členený nájdete v prílohe tohoto článku.

      Plán výkonov bol určený škole pre školský rok 2019/2020 zriaďovateľom školy.

      Plánované počty žiakov určených pre DV sa ešte môžu zmeniť vzhľadom na záujem zamestnávateľov o ďalšiu spoluprácu pri vzdelávaní žiakov od septembra 2019.

                                                                 Ing. Adriana Bellová,  riaditeľka školy

     • Silná ruka stredoškolákov 2018 - P.Nutta -1. a 5. miesto

     • Dňa 8.11.2018 sa v Tvrdošíne konala súťaž Silná ruka stredoškolákov 2018 - stredoslovenská oblasť. Žiak našej školy Patrik Nutta - III.An v kategórii pravá ruka nad 80 kg vyhral všetky súboje a získal 1. miesto.

      Dňa 23.11.2018 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále súťaže Silná ruka stredoškolákov 2018. Patrik Nutta  po dvoch vyhratých súbojoch si zranil ruku a tým prišiel o víťazstvo. Umiestnil sa na 5. mieste v kategórii pravá ruka nad 80 kg.

      Výsledky

      Silná ruka stredoškolákov, Tvrdošín, 8.11.2018

      Silná ruka stredoškolákov, Tvrdošín, 8.11.2018

      Men's Chlapci Right Hand 80+ Kg
       

      1. Nutta, Patrik (SOŠP Kňažia)  16 Pts.
      2. Katreník, Marek (SŠ Tvrdošín)  14 Pts.
      3. Grobarčík, Adam (SŠ Tvrdošín)  12 Pts.
      4. Puňák, Denis (SŠ Nižná)  10 Pts.
      5. Kytka, Jakub (SOŠ Lesnícka)  9 Pts.
      6. Smutnák, Juraj (SOŠ Lesnícka)  8 Pts.
      7. Mikuláš, Vladimír  (SOSt Námestovo)  7 Pts.
      8. Gordiak, Lukáš (SOSt Námestovo)  6 Pts.
      9. Straka, Lukáš (SOŠ Lesnícka)  5 Pts.

       

      Výsledky

      Silná ruka stredných škól - Finále, Košice - 23.11.2018

      Silná ruka stredných škôl finále, Košice, 23.11.2018

      Men's Chlapci nad 80 kg PR Right Hand 80+ Kg
       

      1. Huňady, Jozef (SOŠ Ľ. Podjavorinskej)  14 Pts.
      2. Penxa, Boris (SOŠE Matejovce)  12 Pts.
      3. Katreník, Marek (SŠ Tvrdošín)  10 Pts.
      4. Valkár, Ladislav (Sukromná SŠ ochrany osôb a majetku)  8 Pts.
      5. Nutta, Patrik (SOŠP Kňažia)  7 Pts.
      6. Bomba, Miroslav (SOŠ Technická Košice)  6 Pts.
      7. Šagát, Samuel (Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín)  5 Pts.
      8. Kecskeméti, Peter (SOŠ Kamenárina, Levice)  4 Pts.
      9. Illo, Jakub (SOŠ Pruské)  3 Pts.
      10. Steinocher, Michal (SZŠ Dolný Kubín)  2 Pts.
      11. Očadlík, Lukáš (SOŠ Komárňanská, 28 Nové Zámky)  1 Pts.

     • Študentská formula - 2. miesto pre náš team Ligma

     • Dňa 13. novembra 2018 sa 4 študenti Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia opäť zúčastnili Študentskej formule okolo Slovenska organizovanej SjF STU – Bratislava. Náplňou projektu študentskej formule  bolo oslovenie stredoškolských študentov hlavne maturitných ročníkov za účelom predstavenia Roll-out Formúl SAE a Shell Eco-marathon, predstavenie Strojníckej fakulty a voľno časových aktivít na STU.Po prezentácii študentov a profesorov SjF STU – Bratislava nasledoval program v súťaži družstiev jednotlivých stredných škôl. Súťaž pozostávala z dvoch častí vedomostnej - formou kvízov a  zručnosti študentov , kde team Ligma z našej školy získal pekné druhé miesto.

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 21.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov,  druhých a štvrtých ročníkov.

      Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z dialógu a z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky.

      Výsledky školského kola: 

      1. miesto  -  Matúš Hunčaga           IV.C
      2. miesto  -  Peter Suroviak            IV. C
      3. miesto  -  Lukáš Kožienka          IV. C

      Víťazom, ktorí  boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme.

      Cenami do súťaže prispela aj  firma YAN FENG Námestovo.

       

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

     • Dňa 20.11. 2018 sa konalo na našej škole SOŠ polytechnickej D. Kubín - Kňažia školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

      Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov z druhých a tretích ročníkov. Olympiáda pozostávala z teoretickej časti a z ústnej časti. Teoretická časť bola zameraná na porozumenie vypočutého textu, na porozumenie prečítaného textu a na vedomosti z gramatiky nemeckého jazyka. V ústnej časti bolo úlohou žiaka popísať zadaný obrázok. Celkovo mohli žiaci získať 72 bodov. V teoretickej časti mohli získať 47 bodov a pri ústnej časti 25 bodov.     

      Žiaci preukázali najlepšie vedomosti v časti porozumenie na prečítaný text a v ústnej časti väčšie ťažkosti im robilo rozprávanie príbehu na daný obrázok.

             Hodnotiaca porota bola v zložení vyučujúcich nemeckého jazyka Mgr. Ing. Moniky Trnkócyovej a Mgr. Eriky Mikulášovej.      

             Víťazom školského kola sa stal Oliver Babic z triedy II.E, druhé miesto obsadil Jakub Dulovec z triedy IV.H a na treťom mieste sa umiestnil Milan Fuckulák z triedy IV.C. Víťazi obdržali diplomy a vecné ceny. Do obvodného kola nepostupuje víťaz školského kola olympiády, pretože nezískal dostatočný počet bodov potrebných do vyššieho kola.   

                                                                                      Mgr. Erika Mikulášová, Mgr. Ing. Monika Trnkócyová

    • Śtudentská kvapka krvi - november 2018
     • Śtudentská kvapka krvi - november 2018

     • Do galérie Śtudentská kvapka krvi - november 2018 boli pridané fotografie.

      Ako sa z chlapca stáva chlap    


      Dňa 8. novembra 2018 sa 12 študentov Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia zúčastnilo dobrovoľného darcovstva krvi organizovaného Slovenským Červeným krížom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Hematologicko – transfuziologickým oddelením v Dolnom Kubíne


      Najmä pre  prvodarcov to bol krok na ceste k osobnej dospelosti. Z chlapcov sa stali muži uvedomujúci si zodpovednosť za vlastné zdravie i dôležitosť pomoci blížnym v núdzi. Nebolo síce ľahké prekonať počiatočný strach, no túžba odovzdať niečo zo seba v prospech iných nakoniec zvíťazila. Zdravie je predsa to najcennejšie, čo máme. Nestačí však len brať, ale dôležité je aj dávať.

      Pedagógovia Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažia sú na svojich študentov úprimne hrdí a podporujú ich v podobných snahách osobným príkladom aj do budúcnosti. Predsa nikdy nevieme, kedy budeme krv darcov potrebovať práve my.

      Všetkým zúčastneným študentom patrí naše veľké ĎAKUJEME!      Mgr. Tomáňová Iveta


     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje z prevádzkových dôvodov dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. V tento deň nebude v prevádzke ani školský internát ani školská jedáleň. Riaditeľské voľno sa týka aj žiakov na odbornej praxi vo firmách.

    • Erasmus+ 2018 Hluboká nad Vltavou / Humpolec
     • Erasmus+ 2018 Hluboká nad Vltavou / Humpolec

     • Projekt "Elektrikár 21. storočia“ sa zameriava predovšetkým  na posilnenie vybratých kľúčových a odborných kompetencií žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej. Odborná stáž prebehla v mesiaci október 2018 v partnerskej škole "Střední odborná škola elektrotechnická, centrum odborné přípravy" v Hlubokej nad Vltavou. Skupina našich žiakov odboru mechanik - elektrotechnik (10 žiakov) sa na 20 dní vydalo do Českej republiky aby si zvýšili svoje odborné zručnosti vo svojom odbore. Popri zaujímavej praktickej výučbe, vo voľnom čase objavovali krásy českého kraja v okolí Hlubokej. Chlapci získali veľa nových a zaujímavých poznatkov z oblasti elektrotechniky, čo im veľmi pomôže v budúcom povolaní a ich špecializácii. Odniesli si nezabudnuteľné zážitky z rôznych výletov a exkurzií a utužili si vzájomné priateľstvá.

      Zároveň v období keď naši výbraní žiaci poctivo zarezávali na stáži, aj k nám prišla skupina žiakov z Čiech. Konkrétne z Českej zemědělskej akadémie v Humpolci. 7 žiakov (automechanici a inštalatéri) sa zúčastnilo stáže v rámci projektu ERASMUS+ „Stáže v zemědělské a technické oblasti“ v našich partnerských organizáciách. Týmto chceme poďakovať firmám IMPA Dolný Kubín s.r.o., Autoservis Koreň, Jaroslav Ranostaj - Autoservis a Strednej odbornej škole obchodu a služieb, že ich ochotne prijali a pomohli praktickým výcvikom naplniť ciele projektu našich českých bratov. Chlapci takisto v rámci voľného času absolvovali rôzne spoznávacie výlety a odborné exkurzie. Veríme, že náš kraj ešte niekedy v budúcnosti navštívia a želáme im veľa úspechov v ich budúcom povolaní.

     • Kultúrne podujatia: August 1968, Envirofilm, Vidmo

     • Už september bol v našej škole bohatý na podujatia rôzneho charakteru. Dňa  19.9.2018 sa naši tretiaci zúčastnili na podujatí, zorganizované Oravským kultúrnym strediskom  v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne. Literárno-hudobné vzdelávacie podujatie AUGUST 1968 bolo zamerané na odozvu augustových udalostí v dielach slovenských a oravských autorov.

      Z iného súdka bolo podujatie ENVIROFILM,  ktorého sme sa zúčastnili 27.9.2018. Žiaci 2. ročníkov si v MsKS v Dolnom Kubíne mali možnosť pozrieť pásmo niekoľkých dokumentárnych filmov o ochrane životného prostredia, o triedení odpadu a o vplyve škodlivých látok na našu planétu. V závere bola aj krátka prednáška o vzniku vesmíru a Zeme.

      V podobnom duchu  prebiehal aj Festival horských a adrenalínových filmov VIDMO, ktorého sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov dňa 5.10. v MsKS v Dolnom Kubíne. Žiaci si pozreli 5 krátkych filmov z rôznych zákutí našej Zeme.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,
      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať – vo štvrtok 18.10.2018 od 15. 00 hod. v školskej jedálni, po jeho skončení bude triedne rodičovské združenie v učebniach školy.

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Spolupráca rakúskych a našich žiakov v Mibe

     • V polovici septembra prišla na 2 týždňovú výmennú stáž skupina žiakov vzdelávajúcich sa v duálnom systéme v Rakúskej  firme MIBA do svojej sesterskej dolnokubínskej firmy. Žiaci našej školy boli na podobnej výmene v júli. Počas dní výmenného pobytu absolvovali odbornú prácu ale aj voľnočasové aktivity. Počas pobytu si majú možnosť vymeniť skúsenosti a vyskúšať si aj prácu v zahraničí.

      Viac na linku TVDK:

      https://www.youtube.com/watch?v=_D8ZopQd4W8&list=PLDeOnyHgPfsw1Cnk0E5GHRdmv_IPdkc8O&index=4

     • Putovný pohár víťaza doručený k nám

     • Ogranizátor súťaže Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní pán Roman Petr - Didactic Martin s.r.o. doručil do našej školy putovný pohár víťaza, ktorý v minulom školskom roku vyhral Šimon Greštiak v kategórii sústruženie. Pohár obsahuje mená všetkých štyroch víťazov celoslovenských kôl v celkovej histórii súťaže a teší nás , že dvaja z nich sú absolventami našej školy. Pohár bude počas tohto školského roka vystavený na čestnom mieste vo vitríne školy a  popýšime sa ním aj na Dňoch otvorených dverí. 

     • Sokoliari

     • Dňa 20. 09. 2018 sme spolu so žiakmi absolvovali vystúpenie sokoliarov.

      Dozvedeli sme sa o spôsobe života a lovu týchto vzácnych vtákov.

      Po tom sme absolvovali Eko deň, vyčistili sme areál školy a blízke okolie.

     • Unikátne vyučovanie a rekonštrukcie v SOŠ polytechnickej v Kňažej v TVDK

     • Regionálna televízia TVDK uverejnila reportáž o novinkách, ktoré kolektív zamestnancov našej školy pripravil pre žiakov  počas prvých školských dní. Športový turnaj zorganizovali triedni učitelia a majstri odborného výcviku v telocvični aj na školskom dvore pre 1. ročníky na spoznanie triednych kolektívov a utuženie vzájomných vzťahov. Pre starších žiakov zabezpečila p. Ptačinová Fyzikálny kaleidoskop. Jej pozvanie prijal martinský pedagóg p. Beňuška, ktorý názorne a zábavne ukázal, ako fyzika ovplyvňuje náš každodenný život.

      Kvalitu školy by mali zlepšiť aj rekonštrukcie, ktoré sa začali počas minulého školského roka, pokračovali cez prázdniny a aj po nich. Ide o dlho očakávanú výmenu okien v budove školy a pokračuje sa aj na školskom internáte, kompletnú rekonštrukciu spoločenskej miestnosti, výmenu zariadenia v zborovni a zriadenie kabinetu školského psychológa a  výchovného poradcu a rekonštruuje sa aj školská posilňovňa.

      Zábery z týchto noviniek môžete vidieť v archíve TVDK:

      https://www.youtube.com/watch?v=69fVhfc6oWw&index=2&list=PLDeOnyHgPfsyiPb1UDmW-Ue4YnWYJ63eI

     • Vyučovanie inak

     • Do galérie Vyučovanie inak boli pridané fotografie.

      Prvý piatok v tomto školskom roku bol iný ako bežne býva vyučovací deň. Prváci mali športový deň, počas ktorého si vyskúšali svoje zručnosti vo viacerých disciplínach a hlavne sa spoznávali nielen v rámci triedy, ale aj celého ročníka. Žiakom vyšších ročníkov predstavoval  fyziku zábavne a zaujímavo náš hosť PaedDr  Jozef Beňuška PhD, ktorý pôsobí  na gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha v Martine, je predsedom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a v roku 2017 bol vybratý za najlepšieho učiteľa fyziky Európy.

     • Otvorenie školského roka

     • Do galérie Otvorenie školského roka boli pridané fotografie.

      Nastal čas konca prázdnin a začiatku  ďalšieho školského roka. Pre žiakov prvého ročníka je to rok spoznávania novej školy,  žiaci končiacich ročníkov idú do finále svojho stredoškolského štúdia. Všetci máme možnosť zbierania nových poznatkov a skúseností. Nech je tento školský rok najlepší, ako môže za daných okolností byť.

    • Oznamy
     • Oznamy

     • 1. Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 3.9.2018 o 8.30 hod. v športovej hale.

       

      2. Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      • Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.
      • Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €
      • Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €
      • Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.