• Burzy stredných škôl v Nižnej, Námestove a v Dolnom Kubíne

     • V dňoch 9.10.2018 v Nižnej, 10.10.2018 v Námestove a 7. 11. 2018 sme sa zúčastnili búrz SŠ, kde naši žiaci a pedagogickí pracovníci podávali informácie o možnostiach štúdia v SOŠP,  študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020. Prezentovali sme sa aj  našimi  úspechmi z predchádzajúcich školských rokov.  Žiaci ZŠ prejavili záujem o technické odbory. 

     • Informatické súťaže - ibobor, SIP

     • Informatické súťaže

      Medzinárodná informatická súťaž Ibobor otvorila v tomto školskom roku prostredie pre kategórie stredných škôl 13. a 15. novembra 2018. V tomto už dvanástom ročníku sa zúčastnilo  77 928 súťažiacich z 979 škôl z celého Slovenska. Naši žiaci v národnom kole obsadili miesta od 4 041. po 1 798, čo predstavuje 75. percentil.  Medzinárodné výsledky sa dozvieme zhruba o mesiac cez internet.

      V školskom kole sme vyhodnotili najlepších účastníkov pre jednotlivé ročníky:

      Hubočan Lukáš  I.C 56,01 bodov

      Hablák Jakub II.E 52,02 bodov

      Bakaľa Marek III.C  53,35 bodov

      Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP) prebehlo 26. 11. 2018 v IKT č.2. Najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách dosiahli:

      Písanie na počítači - rýchlosť a presnosť odpisu: Chmelan   Marek - I. C     2 941 úderov za 10 minút

      Úprava textu na počítači – UTX - úprava elektronického textu pomocou korektorských značiek: Hablák Jakub II.E - 4 200 bodov

       Wordprocessing -  profesionálne spracovanie textu – úprava rozsiahleho textu na základe pokynov uvedených v pracovnom liste: Chmelan   Marek  - I. C  90 % bodov

       

      Blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti pri príprave do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2019.

     • ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     • Slovo „dospelosť“ ukrýva mnoho zmien, ktoré musí mladý človek v sebe urobiť – byť zodpovedný za svoje skutky a správanie, byť svedomitý, viac hľadieť na druhých ako na seba a robiť pre nich to, na čom skutočne záleží!

      Naši štvrtáci zo IV. C, IV. G a IV. H si onedlho slová o zodpovednosti a dospelosti vypočujú na svojich stužkových slávnostiach, ktoré práve chystajú. Ešte predtým si však pod vedením triednej učiteľky IV. H triedy, Mgr. Tomáňovej, utužili svoje kolektívy pre dobrú a šľachetnú vec – zúčastnili sa akcie „Kvapka krvi“, na ktorej sa stali darcami  v nemocnici v Dolnom Kubíne.  Aj týmto krásnym gestom dokázali , že brána do sveta dospelých, do ktorej vstúpia cez stužkovú, je pre nich otvorená a že zodpovedným prístupom k životu a skutkami lásky naplnia nielen svoje srdce, ale pomôžu aj iným plnohodnotne žiť.

     • Bažantský - uvítanie prvákov

     • 22. 10. bol opäť deň, ktorý sme venovali našim prvákom. Ako už tradične – tretiaci z III. H a členovia ŽŠR sa postarali o prípravu bažantského, aby oficiálne „privítali“ prvákov v našej škole. Po uvítacom ceremoniáli a zápise do kroniky boli pre nich pripravené rôzne hry a súťaže, kde sa mohli zabaviť a získať aj sladkú odmenu. To, ako krásne naši prváci vyzerali po kozmetických úpravách z rúk tretiakov, si môžete pozrieť aj na fotkách. Prváci, Vitajte medzi nami!
      Mgr. Magdaléna Turčinová

     • Workshop Smelo na cesty

     • Dňa 18.10.2019 sa študenti triedy IV.Cme (Štefan Rechtorík, Kristián Hurák a Timotej Teťák) zúčastnili kreatívneho workshopu „Smelo na cesty“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Motors Slovakia- Gbeľany.  Cieľom tohto workshopu bolo zvýšiť povedomie žiakov o bezpečnosti na cestách, podporiť tímovú prácu študentov a tiež stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti študentov.  Po odborných prezentáciách o nehodovosti a jej príčinách na slovenských cestách dostali študenti kreatívnu úlohu -  v tímoch pripraviť prezentáciu a vyriešiť nastolený problém -  ako inovatívne zvýšiť bezpečnosť na cestách. Svoje nápady študenti prezentovali v anglickom a slovenskom jazyku, čím si zdokonalili svoje komunikačné a prezentačné schopnosti a tiež si takto priblížili problematiku bezpečného a zodpovedného správania sa na cestách.
      Mgr. Miriama Ferancová

     • Okresné kolo vo florbale - naši tretí

     • Dňa 16.10.2019 sa naša škola zúčastnila okresného kola vo florbale žiakov stredných škôl. Turnaj sa uskutočnil na OA v Dolnom Kubíne. Turnaja sa zúčastnilo 6 stredných škôl. Družstvá boli rozdelené do skupín.

      Skupina: A                              Skupina: B

      1. Gymn. D. Kubín                   1.Cirk. G. D. Kubín

      2. Zdr. škola D. Kubín              2. SOŠP Kňažia

      3. SOŠSaO D.Kubín                3. OA D: Kubín 

      Výsledky našich žiakov v skupine:

      1. zápas: SOŠP Kňažia - OA D.K   3:0            góly: Turbek,Lenghart,Gregučka

      2. zápas: SOŠP Kňažia - Cirk. G. D Kubín 3:4    góly: Gregučka, Šarfy 2xNaši žiaci obsadili v skupine 2 miesto a postúpili do semifinále.

      1. Semif. SOŠP Kňažia -  Gymn. D. Kubín 1:4         góly: Šarfy

      2. Semif. Cirk. G. D. Kubín - SOŠSaO D.Kubín 3:0

      Naši žiaci v boji o 3 miesto sa stretli so  SOŠSaO D.Kubín a vyhrali 3:2. Góly:Šarfy,Chrenek,Lenghart.

      Chlapci, srdečne blahoželáme!

     • Ekológia v praxi

     • Chceme zachrániť život na tejto planéte? Máme to v rukách my všetci. Ak vymrie hmyz, následne i vtáctvo, a potom sme na rade my, cicavce. Ak pomôžeme zachovať rovnováhu ekosystému, prežijeme.

      Nehovorme, konajme! 

      Toto bolo základné motto akcie, do ktorej sa zapojila trieda I. E. Žiaci sa rozdelili do piatich skupín a mali si naštudovať, ako vytvoriť jednotlivé príbytky pre hmyz, zvieratá a vtáctvo. Priniesli si predpripravený materiál a počas praktického vyučovania v školských dielňach svoj projekt zrealizovali.

      1. skupina s názvom NADMERNÝ HMYZ (Homolka, Macák, Martvoň, Hvoľka) vytvorila priam obrí domček pre hmyz.

      2. skupina s názvom HOTEL S. R. O.  (Butko, Batuna, Bysterský, Urban) vytvorila domček pre hmyz, tak trošku menší, ale s pestrým materiálom vo vnútri, ktorý hmyz iste bude obľubovať ako svoj náhradný domov.

      3. skupina s názvom SÝKORKOVCI (Kuhejda, Olbert, Spišiak, Ďuroň) vytvorila vtáčiu búdku pre vtáky ako sú sýkorky bielolíce či mucháriky bielokrké.

      4, skupina s názvom TRAJA PÚTNICI (Holeček, Melek, Červeň) vytvorila tiež vtáčiu búdku určenú pre malé vtáky ako sú malé sýkorky, či žltochvosty domové.

      5. skupina s názvom ROBOTNÍCI ( Ďaďo, Števek) vytvorila príbytok pre ježka. Malý, ale útulný, nech nevidíme len ježkov popri cestách prejdených autom.

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme! Ako odmenu za námahu a čas sa trieda I. E zúčastní exkurzie do Záchrannej  stanice pre zranené zvieratá v Zázrivej a posedenia v pizzérii.

      Mgr. Partlová

     • Futsal - okresné kolo - naši druhí

     • Dňa 9.10.2019 sa v našej škole konalo okresného kolo vo futsale žiakov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili: SOŠP D. Kubín - Kňažia, OA D. Kubín, Cirkevné gymn. D, Kubín, SOŠSaO D. Kubín a Gymn. POH D. Kubín.

      Výsledky žiakov našej školy:

      1. zápas:      SOŠP Kňažia - OA D.Kubín   4 : 0  góly: Paľa 2x,Matúš, Daňa

      2. zápas:      SOŠP Kňažia - Gymn. D.Kubín   2 : 2  góly: Matuš 2x

      3. zápas:      SOŠP Kňažia - Cirk.Gymn. D.Kubín   3 : 3  góly: Matuš, Paľa, Daňa

      4. zápas:      SOŠP Kňažia - SOŠSaO  D.Kubín   4 : 3  góly: Matuš, Janidžár, Hamaň 2x

      Futbalová úroveň turnaja bola veľmi dobrá pričom prvé tri družstvá bojovali o konečné umiestnenie až do posledného zápasu.Chlapcom srdečne gratulujeme.

      Konečné poradie:

      1. Gymn. D. Kubín              10:5    10 b

      2. SOŠp Kňažia                 13:8      8 b

      3. Cirk. Gymn. D. K             9:7      7 b

      4. SOŠSaO D. K                 9:10    3 b

      5. OA D.K                           3.14     0 b

     • Divadelné predstavenie v ANJ - YOUTUBER

     • Dňa 3.10.2019 sa študenti druhých a štvrtých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia v MsKS v Dolnom Kubíne pod názov YOUTUBER, kde mali možnosť overiť si svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka. Hlavným hrdinom príbehu bol tučný Ferko, ktorý nosil okuliare a žil viac vo virtuálnom svete, kde mohol ukrývať všetky svoje nedostatky. Keď však spoznáva Janu, ktorá sa s ním chce stretnúť aj v reálnom živote, prichádza na to, že v skutočnom živote nie je také ľahké byť niekým iným.
      Divadelné predstavenie bolo tematicky blízke našim žiakom. Dialógy medzi jednotlivými postavami boli založené na veľmi zrozumiteľných zápletkách využívajúc slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote.

      Z predstavenia sme odchádzali s príjemným divadelným zážitkom. Sme presvedčení, že divadelná hra sa študentom páčila a prispela k vytváraniu pozitívneho vzťahu k štúdiu anglického jazyka. 

     • ISIC - karta

     • Vybaviť alebo obnoviť platnosť ISIC karty známkou 09/2020 je možné na ekonomickom oddelení č.dv.105 do 31.10.2019.

     • Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Od roku 2001 sa z iniciatívy Rady Európy každoročne 26. 9. oslavuje v Európe Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. S podobným zámerom sme aj my v našej škole zorganizovali pre študentov III. ročníkov maturitných odborov práve  v tento deň aktivity, zamerané na zoznámenie sa s kultúrou a zaujímavosťami vybraných európskych štátov. V prvej časti si žiaci pripravili krátke informačné prezentácie o európskych krajinách, ktoré predniesli v 3 jazykoch  (SJ, NJ, AJ)i, v druhej časti si otestovali svoje vedomosti v kvíze  o Európe a nakoniec  zistili, ako poznajú vlajky európskych štátov. Na víťazov, ale aj všetkých zúčastnených čakali nielen ceny a sladké odmeny, ale aj občerstvenie v podobe jedál, typických pre rôzne štáty Európy-  jablkový koláč, francúzsky syr, španielske olivy, maďarská klobása, talianska pizza, či belgické pralinky.

       Poďakovanie za podujatie patrí nielen  zúčastneným žiakom, ale hlavne vyučujúcim cudzích jazykov, ktoré túto vydarenú akciu zorganizovali.

       

     • Kvíz finančnej gramotnosti

     • Dňa 19.9. 2019 sa žiaci IV.H zapojili do on-line kvízu finančnej gramotnosti, čím urobili  krok  k získaniu nezabudnuteľných zážitkov počas podujatia Dni finančného spotrebiteľa (DFS), ktorý organizuje Národná banka Slovenska.  

      Cieľom kvízu je, aby sa študenti školy naučili niečo nové v oblasti finančnej gramotnosti. Vždy po označení odpovede na otázku sa zobrazí aj vysvetlenie, ktoré sa nedá preskočiť (čas strávený čítaním vysvetlenia sa nezapočítava do celkového času). Otázky sa generujú pre každého študenta individuálne  teda  každý študent mal iné otázky. V triede súťaží každý študent samostatne, ale zároveň sa jeho dosiahnuté bodové skóre započítava do priemerného bodového hodnotenia celej triedy. Kritériom hodnotenia je získaný priemerný počet bodov triedy. Najlepším štyrom triedam bude zaslaná  pozvánka na podujatie DFS. Veríme, že sa tam raz aj my dostaneme. A ak nám to tento rok nevýjde, aspoň sme sa čo-to podučili a trochu zabavili.

       

       

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,
      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 19.9,.2019 od 15.00 hod. v školskej jedálni. Po skončení budú  schôdzky s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku podľa rozpisu zverejneného na vchodových dverách. 
      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Svetový čistiaci deň aj u nás

     • Radi by sme Vás chceli pozvať k nám do školy a mestských častí na našu akciu, ktorá je ekologicky zameraná a ktorou sa chceme pripojiť k Svetovému čistiacemu  dňu, ktorý prebehne o týždeň neskôr a klimatickému štrajku, ktorý je naplánovaný na ďalší piatok.

      My sme sa rozhodli nie štrajkovať, ale upozorniť naše okolie na potrebu zmeny prístupu k svojmu prostrediu práve cez naše aktivity.

      Preto hneď ráno po začiatku vyučovania dňa 13.09.2019 (piatok) o 07.30 sa naši žiaci sústredia do školskej jedálne, kde sme im pripravili prezentácie a film na tému potreby znižovania množstva plastov v našom bežnom živote a následne p. Metod Macek

      zo Záchrannej stanice v Zázrivej porozpráva žiakom v krátkom vstupe o dopade znečistenia prírody na náš región a život v ňom.  Po tejto časti sa cca 200 žiakov s pedagógmi rozídu po okolí, kde budú čistiť vybrané oblasti od odpadu a zároveň informovať okoloidúcich

      o Svetovom čistiacom dni 2019 , do ktorého sa môže zapojiť každý.  Žiaci nebudú čistiť len v blízkosti školy a v Kňažej, ale aj v DK ( Kuzmínovo, za dreveným mostom až k ČOV na Gäceli – tam by sme im ešte chceli dojednať exkurziu, Bziny, Mokraď, Jelšava).

      Budeme radi, keď sa k nám pridáte a pomôžete nám spropagovať v našom okolí nielen túto akciu, ale hlavne jej myšlienku a potrebu sa zamyslieť nad odpadom, ktorý tvoríme.

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     • Deň aktivít

     • Ešte píšeme dátum  len  5. september 2019 a my už máme za sebou aktívne doobedie.

      Tento deň bol venovaný prvákom,  ich triednym učiteľom a majstrom odbornej výchovy. Naša psychologička Mgr. Veronika Ištóková pripravila zaujímavé aktivity, ako je zakliesnený beh, chytanie lopty do plachty, preťahovanie lanom, beh –sochy, futbal  a iné súťaže.  Nechýbali  odmeny pre všetkých zúčastnených a výhra pre víťaza. Aj  takto sme mali možnosť zoznámiť sa.

     • Oznam pre rodičov a žiakov


     • Žiadame záujemcov o stravu v školskej jedálni, aby sa prihlásili najneskôr do 9.9.2019 u vedúcej ŠJ (tel. 0905 754 413) a uhradili sumu 31,20 € (na č. účtu SK90 8180 0000 0070 0048 3999, 
      konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2019, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko žiaka., trieda). Žiakov, ktorí majú zaplatenú stravu a nevyzdvihli si čip, žiadame, aby tak urobili čím skôr.

     • Oznamy

     • 1. Komisionálne skúšky  sa budú konať dňa 28.8.2019 podľa harmonogramu zverejneného vo vestibule školy.

      2. Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 bude dňa 2.9.2019 od 8.30 hod. v športovej hale.

      3. Obedy budú poskytované žiakom od 3.9.2019 (utorok). Žiakom, ktorí sú ubytovaní na internáte bude k dispozícii obed aj večera aj v pondelok 2.9.2019. Ostatní žiaci, ktorí by mali záujem o obed v pondelok 2.9.2019 sa musia telefonicky nahlásiť vedúcej jedálne do 30.8.2019 -  tel.č. 0905 754 413

     • Oznam

     • Milí študenti,

      všetkým Vám prajeme pekné prázdniny! Stretneme zas 02.09.2019 a dovtedy Vás prosíme, aby ste si nezabudli do 20.08.2019 uhradiť platby za ubytovanie na školskom internáte a za stravu.

      Žiaci budú od 1.9.2019 platiť:

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 31,20 €.

      Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 71,- €

      Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

      Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 91,- €.

      Raňajky:              1,24 €    (potraviny 1,19 + 0,05 réžia)

      Obed:                   1,56 €    (potraviny 1,26 + 0,30 réžia)

      Večera:                1,20 €    (potraviny 1,15 + 0,05 réžia)

      Platby sa uhrádzajú na č..účtu : SK90 8180 0000 0070 0048 3999,

      konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2019, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko žiaka., trieda

    • Exkurzia III.C - Bratislava - Viedeň
     • Exkurzia III.C - Bratislava - Viedeň

     • Školský rok sa už pomaly chýlil ku koncu, keď skupinka žiakov z III.C pod vedením Mgr. Jany Partlovej a Ing. Jána Rakúsa nasmerovala svoje kroky do luxusnýxh apartmánov pod Michalskou bránou v Bratislave.

      V dňoch 25. - 28. júna 2019 sa naši výletníci zdržiavali v hlavných mestách Slovenska a Rakúska. Najskôr si prehliadli dominanty Brastislavy, hrad Devín, prístav, novú i starú budovu SND i známe nákupné centrá, kde zahnali svoj vlčí hlad.

      V rámci obohatenia ich života kultúrnymi zážitkami zhliadli psychologický mysteriózny thriller Zabite posvätného jeleňa a na ďalší deň trojhodinovú komédiu v SND Veselé paničky windsorské od známeho anglického dramatika W. Shakespeara, kde naživo videli plejádu známych slovenských hercov ako Ľuboš Kostelný, Diana Mórová, Ján Koleník či Jozef Vajda. 

      Po vylodení vo viedenskom prístave mali pred sebou celý deň v rakúskej metropole, zoznámili sa s cestovaním v metre, videli zámok Schönbrunn, Dóm sv. Štefana, orloj a na vlastnej koži zažili adrenalín v zábavnom parku Práter. Sprievodkyňou po veľkomeste nám bola Mgr. Ing. Monika Trnkócyová.

      Na záver nás všetkých čakala skoro dvojhodinová plavba loďou do Bratislavy a cesta vlakom na Oravu. Po vystúpení z nočného rýchlika v Kraľovanoch sme zažili osviežujúci pocit našej oravskej zimy po troch dňoch štyridsaťstupňových horúčav na juhu.

      Mgr. Jana Partlová, Ing. Ján Rakús