• ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     • Dňa 22.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov,  druhých, tretích a  štvrtých ročníkov.

      Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.

      Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

      Ústna časť pozostávala z dialógu a z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky.

      Výsledky školského kola: 

      1. miesto  -  Matej Homolka            IV. E
      2. miesto  -  Étienne Kneübuhler      II. E
      3. miesto  -  Samuel Sedlák             III. E

      Víťazom, ktorí  boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme.

     • Rieka - Šútovo

     •                  Dňa 10. 11. 2022 sa naši žiaci  I.E triedy odborov mechanik elektrotechnik,  mechanik elektrotechnik – počítačové systémy, mechanik mechatronik zúčastnili na exkurzii v liečebni Rieka - Šútovo, kde absolvovali pripravené aktivity so skupinou Čo-to?, besedu so zamestnancami a klientami, prehliadku areálu. 

      Vedúcou akcie bola Mgr. Iveta Tomáňová, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Terézia Ptačinová a Mgr. Zuzana Jurčigová.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, 

      dňa 21.11.2022 (pondelok) od 16.00 sa bude konať on-line rodičovské združenie na MS Teams. Triedni učitelia Vám zašlú link na pripojenie. Pripojiť sa môžete cez konto Vašich detí. Žiakom 1.ročníka boli prihlasovacie údaje odoslané na začiatku šk.roka od Mgr. Zemenčíkovej správou v edupage. 
      V prípade technických problémov kontaktujte triedneho učiteľa alebo správcu siete +421 905 753 594. 
      S pozdravom 

      Ing. Iveta  Bruncková, ZRTV

     • Okresné kolo vo florbale 🏑🏑🏑🏑🏑🏑🏑🏑🏑

     • 9. novembra 2022 sme sa zúčastnili okresného kola vo florbale na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde sme si zmerali sily s Gym P. O. Hviezdoslava D. Kubín, OA D. Kubín, SOŠ OaS D. Kubín a SZŠ D. Kubín. V silnej konkurencii naši chlapci bojovali a umiestnili sa na krásnom 3. mieste. Za našu školu bojovali žiaci: Šimon Skubeň, Marián Mareta, Matias Trnkócy, Benjamín Staš a Adam Sedlár z 1.E, Patrik Sporka a Ivan Rosinský z 2.C, Štefan Karč z 3.C a Jakub Meravý z 3.E. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach.

     • Výstava "Anna Franková"

     • Výstava Anna Franková na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorej sa zúčastnili triedy II. E, II. D a III. C, nám priblížila skutočný pohľad na život jednej z mnohých židovských rodín počas 2. svetovej vojny. Annina rodina sa kvôli prenasledovaniu presťahovala do Amsterdamu v Holandsku a keď od mája r. 1940 bolo aj Holandsko okupované Nemeckom, Annini rodičia a jej sestra sa ukryli do nepoužívanej časti domu v obchodných priestoroch otcovej firmy, kde mali úkryt dva roky. Dodnes nevieme, kto ich vyzradil, ale napokon tiež neunikli koncentračnému táboru. Anna zomiera vo veku 15 rokov spolu s jej sestrou na týfus. Pre nacistov bola Anna len Židovka. Nacistické zákony presne vymedzovali, kto je Žid, a preto nemá právo na život. Nenávisť voči Židom vyústila do holokaustu – vyvraždeniu šiestich miliónov židovských mužov, žien a detí.

      Dnes žijeme v inej dobe. Rozdiely medzi dobou Anny Frankovej a súčasnosťou sú obrovské. Niektorí ľudia však stále čelia diskriminácii a nenávisti. Ľudia stále vylučujú zo spoločnosti iných ľudí na základe toho, kým sú alebo ako vyzerajú. Diskriminácia sa deje denne na celom svete, aj u nás.  Na mnohých miestach sa nachádzajú tisíce pamätníkov a múzeí, ktoré nám pripomínajú hrôzy druhej svetovej vojny a prenasledovania Židov. Pripomínajú nám, že sa máme poučiť z hrôz holokaustu. Nemôžeme zmeniť, čo sa stalo. Ale môžeme sa z minulosti poučiť a uvedomiť si, čo môže diskriminácia, prenasledovanie a nenávisť spôsobiť nevinným ľuďom. A pritom nám všetkým  možno stačí žiť myšlienku, ktorú si Anna zapísala do svojho denníka v úkryte: „Nechajte ma byť takou, aká som.“ Každý človek je predsa jedinečný a výnimočný svojou osobnosťou!

     • Účasť na krajskom kole Festivalu vedy a techniky v Žiline

     • Žiak IV.E mm - Ján Holeček, pod vedením Ing. Jána Rakúsa reprezentovali našu školu na krajskom kole 25. ročníka súťaže  Festival vedy a techniky AMAVET, ktoré sa konalo 21.10.2022 vo vestibule Rektorátu  Žilinskej univerzity.

      FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju vedecko-technickú činnosť pomocou panelovej  prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Na súťaži sa zúčastnilo 12 súťažiacich s rôznorodými projektami.

      Ján Holeček  prezentoval stôl na výučbu PLC systémov, ktorý bol vyrobený v našej škole ako učebná pomôcka. Na ňom sa môžu žiaci odboru mechanik elektrotechnik a mechanik-mechatronik naučiť ovládanie rôznych elektrických zariadení pomocou systému  LOGO! Soft Comfort. 

      Najskôr bol podľa Ing. Jána Rakúsa vyrobený jeden funkčný vzorok. Potom, ako prešiel náročnými testami technickej kontroly, podľa neho bolo vyrobených ďalších 9 kusov. Stoly už sú presťahované do vynovených dielní a budú plniť svoju funkciu vo vzdelávaní.

       

     • Žiacka školská rada - pridajte sa k nám!

     • Milí študenti, najmä prváci!

      V našej škole vykonáva svoju činnosť aj Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorej predseda aj členovia sú naši žiaci z jednotlivých tried všetkých ročníkov. Všetci členovia sa stretávajú 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie, pri organizovaní a realizácii školských akcií a programov. Medzi každoročné patria napr. Bažantský pre prvákov, Mikuláš v škole, koncoročné športové hry a turnaj vo futbale. Zástupcovia - členovia jednotlivých tried môžu na našich stretnutiach predkladať aj vaše pripomienky, návrhy, nápady na zlepšenie vyučovacieho procesu na teoretickom aj praktickom vyučovaní a vaše sťažnosti či požiadavky sú potom diskutované aj s vedením školy. Určite mnohí z vás skrývajú v sebe tvorivého a nápaditého ducha, ste rodení organizátori či moderátori alebo máte zmysel pre humor a zábavu. A práve takýchto ochotných nových študentov naša ŽŠR potrebuje. Tí, čo neváhate podať svoju pomocnú ruku pri organizovaní školských akcií, môžete pomôcť pri riešení problémov žiakov a chcete spolupracovať s ostatnými študentami školy pri realizácii činností, môžete sa prihlásiť u mňa - koordinátorky ŽŠR, Mgr. Magdalény Turčinovej. Veľmi uvítam najmä aktívnych a pre dobrú vec zapálených prvákov :)

      Stretnutie členov ŽŠR bude v pondelok 24.10. o 12.10 hod. (6. vyuč.hodinu). - príďte do vestibulu školy.

    • Autosalón Nitra 2022
     • Autosalón Nitra 2022

     • Dňa 13.10.2022 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie na Autosalóne v Nitre. Po dvoch rokoch, kedy sa podujatie nekonalo, priniesol autosalón veľa noviniek. Žiaci mali možnosť zhliadnuť aj veterány a vozidlá, ktoré prešli tuningom. Autosalón okrem vozidiel ponúkol aj vybavenie autoservisov, ukážky armády SR, zásahy požiarneho zboru SR. Žiakom sa exkurzia páčila a my veríme, že v budúcnosti zorganizujeme ďalšie.

      Ing.Stanislav Urban - učiteľ odborných predmetov

     • Strojársky veľtrh a ZETOR galéria

     • Dňa 7.10.2022 sa naši žiaci zúčastnili odbornej exkurzie v Brne na strojárskom veľtrhu a v Zetor galérii. Mali možnosť vidieť nové technológie v strojárskej a elektrotechnickej výrobe. Potom sa presunuli do Zetor galérie, kde zhliadli históriu jedného z najznámejších traktorov našej súčastnosti. A popri tom vykúpili skoro celý obchod so suvenýrmi :-)

     • LAST  WISH

     • Po troch rokoch pandémie Covid 19 sa študenti našej školy mohli  opäť zúčastniť divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 3.10.2022 v MsKS v Dolnom Kubíne. V humorne ladenom príbehu Last Wish , v ktorom posledné želanie pána Kinga pripraví jeho potomkom skutočný oriešok, si študenti mali možnosť overiť svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka a taktiež si uvedomiť, že sláva môže byť nudná a nezáživná, bohatstvo otupujúce a že jediné, čo má skutočný význam a zmysel, sú dobré rodinné vzťahy.   

      Zaujímavý príbeh, anglický prejav s použitím atraktívnych dialektov, variabilná scéna, žánrovo rôznorodá hudba a pestré herecké kreácie pripravili pre študentov príjemný divadelný zážitok a prispeli k vytváraniu pozitívneho vzťahu k štúdiu anglického jazyka. 

     • Burza SŠ a povolaní

     • Dňa 27.9.2022 sme sa zúčastnili Burzy SŠ a povolaní v Tvrdošíne, dňa 18.10.2022 burzy SŠ v Dolnom Kubíne a dňa 19.10.2022 v Ružomberku.  kde sme podali aktuálne informácie o možnostiach štúdia v našej škole. Pochválili sme sa aj novými dielňami a ich  vybavením.

     • Európska noc výskumníkov

     • Pozývame všetkých na sledovanie on line prenosu zo 16. ročníka  Európskej noci výskumníkov

      https://www.nocvyskumnikov.sk/online-prenos/online-prenos.html

      Program plný zážitkov, prekvapení spojených so spoznávaním vedy a výskumu prebieha 30.9.2022 od 9.00 do 23.00 priamo vo festivalových lokalitách v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Poprade a ďalších sprievodných podujatiach v Hurbanove, Medzeve, Levoči a Leviciach.

     • Európsky deň jazykov

     • Aj tento rok si naša škola 26. 09. 2022 pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce anglického jazyka zorganizovali pre žiakov prvých a tretích ročníkov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod. Žiaci si medzi sebou zasúťažili a na záver dostali aj sladkú odmenu.

       

     • Rodičovské združenie - 4.10.2022

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať do našej školy na Plenárne rodičovké združenie, ktoré sa bude konať dňa 4.10. 2022 (utorok) o 15.00 hod. v školskej jedálni. Po jeho skončení sa uskutočnia Triedne rodičovské združenia v budove školy. 

      Ak Vám to Vaše pracovné a osobné povinnosti dovolia, prosíme Vás o účasť, aby sme mohli schváliť všetky potrebné veci pre tento školský rok. 

      Tešíme sa, že sa Vami  budeme môcť znova  osobne stretnúť!

       

      S pozdravom

       

      Ing. Adriana Bellová,

      riaditeľka školy

     • IV. C v Slovenskom národnom divadle

     • Štvrtáci sa v Bratislave veru nestratili! Ani doslova, ani obrazne. Naša cesta za kultúrou do Slovenského národného divadla bola plná prekvapení (hlavne tá spiatočná:)) a očakávaní. Hlavné mesto nás privítalo upršaným počasím, avšak nákupné centrum, uličky Starého mesta a útulné kaviarne nám poskytli svoju skrýšu. Potulky historickým námestím, Múzeum v Starej radnici, Bratislavský hrad či Prezidentský palác nám priblížili dejiny tohto mesta. Večer sme sa krásne vyobliekaní (chlapci v tých košeliach, nohaviciach a topánkach vyzerali fakt úžasne:)) presunuli do Novej scény SND. Pred nami bol trojhodinový muzikál od V. Huga – Bedári. Obrovská scéna, živý orchester a takmer 40 hercov odohrali nádherné predstavenie. Skvelé herecké aj spevácke výkony, doprovod hudobných nástrojov, kulisy aj kostýmy zaručili neopakovateľný umelecký zážitok. Dejovou líniou sa tiahla nádherná myšlienka hodnôt ľudského života – dobra, lásky a obety, ktorá vygradovala hlavne záverečnou piesňou – „konaj dobro aj ho žiadaj od druhých, len dobro a láska zmysel má“. Oslovení krásnymi myšlienkami a zamysleniahodnými textami piesní sme sa po skončení muzikálu vydali na cestu domov. Zážitky a spomienky na tieto pekné chvíle v nás určite zostanú ešte veľmi dlho.

     • Štipendijný program pre stredoškolákov, štúdium v USA zadarmo

     • Vážení študenti, zákonní zástupcovia

      chceli by sme Vás informovať, že od 2.9.2022 je opäť otvorené prihlasovanie na ročný študijný pobyt v USA, ktorý študentom umožní bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. Túto príležitosť majú vďaka výmennému programu Future Leaders Exchange (FLEX), ktorý financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov.

      Štipendium pokryje študentom náklady na obojsmernú letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou. 

       Program je určený pre slovenských študentov 1. a 2.ročníka všetkých stredných škôl, ktorí sa narodili medzi 15.7.2005-15.7.2008 a angličtinu ovládajú aspoň na komunikatívnej úrovni. On-line prihláška je dostupná na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex do 13.10.2022. O štipendium môžu žiadať aj študenti so zdravotným postihnutím. 

       Viac informácií o programe je dostupných na: https://www.slovakia.americancouncils.org/  

      V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 

      Ďakujem za spoluprácu a tešíme sa na Vašich študentov.

      S pozdravom,

       

      Mgr. Jana Figúrová

      Country Representative, Slovakia

      American Councils for International Education

      Tel: 0919 347 032

      https://www.slovakia.americancouncils.org/

     • Pozor, zmena ceny stravného!

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      od 1.10.2022 sa vedenie školy rozhodlo z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií, potravín a pod., zmeniť cenu stravnej jednotky pre žiakov SOSP Kňažia z 1,26 € na 1,80 €.

       

      Odhlasovanie stravy v súrnych prípadoch (choroba, udalosť v rodine a pod.) je možné v konkrétny deň na nasledujúci deň len do 14:00 hodiny, prípadne ráno do 6:15 hodiny, z dôvodu vynormovania potravín.

      Odhlasovanie je možné len telefonicky na telefónne číslo: +421 905 754 413, nie SMS, ani emailom.

       

      Andrea Labdová

      Vedúca ŠJ SOSP Kňažia

     • Zdravotný kurz

     • Dňa  14. 9. 2022 sa žiaci 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili v areáli školy Zdravotného kurzu. Ukážky prvej pomoci v modelových situáciách nám predviedli žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v D. Kubíne s p. učiteľkou Mgr. Chomistekovou. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si na figurínach masáž srdca, prvú pomoc pri dusení cudzím predmetom, uloženie človeka do stabilizovanej polohy a ošetrenia reznej rany, zmeranie tlaku a hladiny cukru v krvi. Strednej zdravotníckej škole ďakujeme za sprostredkovanie dôležitých informácií a praktických ukážok podania prvej pomoci a našim aktívnym žiakom za aktívny prístup pri nácviku poskytovania prvej pomoci.

      Ing. Jačalová - MOV, Mgr. Mrazovská - PA, Mgr. Biel - MOV