• Exkurzia spojená s turistickou vychádzkou

     • Exkurzia spojená s turistickou vychádzkou

      Dňa 13. 9. 2022 sme sa so žiakmi 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili na exkurzii v ČOV v Dolnom Kubíne. Smenový majster p. Bočkaj nás previedol areálom a vysvetlil princíp fungovania čističky. Keďže nám počasie prialo na exkurziu sme sa dopravili „po vlastných“. V rámci turistickej vychádzky sme spoznávali okolie Dolného Kubína a pobytom na čerstvom vzduchu sme urobili aj niečo pre naše zdravie. Zúčastneným žiakom ďakujeme za disciplinované správanie a príjemne strávené dopoludnie.

      Ing. Jačalová - MOV, Mgr. Mrazovská – PA, MOV Lisík

     • Športovo-zábavné dni pre prvákov

     • Na začiatku školského roka v dňoch 8.-9.9. 2022 sme pre našich nových prvákov pripravili
      športové dni. Pod vedením triednych učiteliek sa prváci z 1. A, 1. B, 1. C a 1. E stretli na
      školskom dvore, kde boli pre nich pripravené rôzne športové hry a zábavné súťaže. Žiaci sa
      v nových kolektívoch mali možnosť lepšie spoznať, pretože veľa hier vyžadovalo vzájomnú
      spoluprácu a súdržnosť. Zapojili rozum, svaly aj vzájomný rešpekt. Nechýbal smiech
      a súťaživý duch. Sme radi, že žiaci sa zabavili a navzájom aj spoznali. Veríme, že podobných
      zážitkov z pekných školských dní budú mať v priebehu štúdia na našej škole veľa a že aj tieto
      prvé zoznamovacie dni prispejú k formovaniu ich triednych kolektívov.

     • Otvorenie školského roka 2022/23

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2022/23 sa  bude konať dňa 5.9.2022 o 08.30 hod. na našom školskom dvore.

      Dozviete sa tu aj program  na ďalšie dni a všetky podmienky týkajúce sa začiatku školského roka.  Triedni učitelia dajú žiakom aj všetky potrebné potvrdenia  (napr. pre vybavenie preukážky na dopravu).

      Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu Vás prosíme, aby ste sa pred začiatkom školského roka otestovali antigénovými testami, ktoré ste si prevzali na konci školského roka. Zákonní zástupcovia žiakov  prvého ročníka, ktorí škole nahlásili svoj  záujem o testy, si ich môžu vyzdvihnúť u Mgr. Strakovej - tel. 0905 752 843 v pracovných dňoch od 22.8. - 2.9.2022 v čase od 7.00 - 15.00.  Ak testy nebudú prevzaté, triedni učitelia ich odovzdajú zákonným zástupcom žiakov  dňa  5.9.2022. 

      Pokiaľ máte záujem o stravovanie sa v školskej jedálni  a ešte ste sa neprihlásili na stravovanie, resp. ste nezaplatili stravné na september 2022, prosíme Vás, vykonajte tak ihneď (https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/556   , https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/725 ).

      Je potrebné si už aj nahlásiť Vás záujem o obedy od 6.9.2022. Cena stravného zostáva zatiaľ  nezmenená.  Zálohová platba je 31,20 €  (cena jedného obedu je 1,56 €). Predpokladáme jej zvýšenie od budúceho mesiaca, o čom Vás budeme vopred informovať. 

      Pokiaľ máte záujem o ubytovanie, pre našich žiakov je k dispozícii pár miest na školskom internáte Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Ale aj tu je potrebné sa urýchlene dohlásiť  (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat ).

      Čo sa týka podmienok vstupu do areálu školy, je potrebné, aby ste pri príchode do školy dňa 5.9.2022 odovzdali triednym učiteľom vytlačené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka   (Tlačivo je v prílohe), resp. si ho vyplnili pred príchodom  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

      Všetky ďalšie podmienky týkajúce sa organizácie školského roka 2022/23 s ohľadom na opatrenia proti šíreniu COVID – 19 nájdete v priloženom Rozhodnutí riaditeľky školy č. 1/2022.

       

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami po prázdninách.

       

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     • V novom školskom roku v nových dielňach a rekonštrukcia telocvične

     • Študenti našej školy budú mať vytvorené lepšie podmienky pre odborné vzdelávanie i pre športovanie. V tomto období sa dokončuje rekonštrukcia dielní, modernizácie sa dočká aj telocvičňa a jej zázemie.

      S rekonštrukciou dielní, ktoré slúžia na odborný výcvik sa začalo v júni minulého roku, dokončená by mali byť do konca letných prázdnin. V rámci stavebných úprav sa zrekonštruovali 4 samostatné dielne a učebne na poschodiach vrátane kotolne, kde došlo k výmene ústredného kúrenia. Budova má novú fasádu, je zateplená, má vymenené okná, novú izoláciu strechy a novú elektroinštaláciu. Projekt je spolufinancovaný z operačného programu IROP vo výške 778 474, 95 s DPH. V rámci projektu budú zakúpené aj nové stroje určené pre odborný výcvik študentov.    

      Počas letných prázdnin sa začalo  aj s modernizáciou telocvične a jej zázemia. Hlavným dôvodom je deformácia zemného podložia hracej plochy a v časti zázemia telocvične okrem deformácie podláh aj praskanie nadväzujúcich priečok a stavebných konštrukcií. V rámci stavebných úprav budú odstránené všetky priečky zázemia ako aj podlahové vrstvy telocvične a zázemia, vrátane základových dosiek a podložia. Pôvodná vlysková podlaha bude nahradená novou multifunkčnou športovou PVC podlahou s vytýčenými čiarami pre viaceré športy (basketbal, volejbal, nohejbal, floorbal, hádzanú a tenis), pribudnú aj demontovateľné siete a bránky. Nové, väčšie presklenie bude vybudované v miestnosti hľadiska na 1. poschodí (nad rozhodcami), v hľadisku bude osadený tribúnový zasúvací systém. Rozhodcovia budú mať samostatný rekonštruovaný priestor na prízemí (pod tribúnou).   

      V zázemí telocvične pribudnú okrem novej podlahy aj úplne nové hygienické priestory prispôsobené aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Športovisko bude mať bezbariérový prístup aj šatne. Stavebné úpravy telocvične a jej zázemia by mali byť ukončené v apríli 2023. Predbežné náklady sú takmer 831 000 € s DPH. Rekonštrukcia bude financovaná z Fondu na podporu športu v rámci operačného programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ a z vlastných zdrojov Žilinského samosprávneho kraja.

      Tešíme sa, že vo vynovených priestoroch sa všetkým bude lepšie pracovať a vyučovanie bude baviť našich žiakov.

       

     • Krásne prázdniny 2022!

     • Kolektív SOŠP praje všetkým pekné prázdniny, plné relaxu, dobrodružstiev a nových zážitkov ... a aby sme sa všetci zdraví stretli  5. septembra 2022 v novom školskom roku!

     • Koncoročný futbalový turnaj

     • 28. júna v horúci predprázdninový deň sme sa rozhodli pre našich študentov zorganizovať záverečný školský futbalový turnaj. Hralo sa na ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne. Družstvá si zložili študenti zo 7 tried - prváci, druháci aj tretiaci. Podľa rozpisu odohrali vzájomné zápasy v dvoch skupinách. Okrem víťazných tried sme počas každého zápasu sledovali aj najlepšieho strelca gólov.

      Vyhodnotenie:

      1. miesto - III. E

      2. miesto - II. E

      3. miesto - II. C

      Najlepším strelcom s počtom 5 gólov sa stal Tomáš Jakubjak z III. E.

      Blahoželám víťazným triedam a verím, že "športom zdar" na konci dnešného turnaja futbalová kariéra našich skvelých futbalistov určite nekončí.

      Koordinátorka ŽŠR M. Turčinová

     • Koncoročný výlet II. E - Donovaly

     • Keď sa blíži koniec školského roka, patria k tomu aj koncoročné výlety. Trieda II. E - 24 študentov sa teda vybralo s triednou učiteľkou Mgr. Turčinovou, Mgr. Fatinovou a Mgr. Janotíkom na túru z Korytnice cez Kozí chrbát a Kečku až na Donovaly - časť turistickej magistrály nazvaná ako Cesta hrdinov SNP. Naša túra dlhá 16 km preverila turistické schopnosti chlapcov, ktorí bez problémov zvládli prechod a mali energiu hneď po túre hrať aj futbal. Ubytovanie sme mali na Chate Lesy na Donovaloch. Krásna poľovnícka chata nám poskytla aj altánok, ohnisko, jedáleň, spoločenskú miestnosť, kuchyňu a útulné izby. Program bol pestrý a so študentami nebola núdza o zábavu a smiech. Verím, že všetci sme si domov odniesli krásne zážitky a spomienky na spoločne prežité chvíle.

     • Náš výnimočne umelecky nadaný víťaz Tomáš

     • Tomáš Jakubjak, študent 3. ročníka odboru mechanik mechatronik, má v sebe zručnosť nielen na vybraný študijný odbor. Skrýva v sebe nesmierne talentovanú umeleckú dušu, citlivé srdce a výnimočný dar slova. Píše vlastnú tvorbu, v textoch sa odráža jemnosť jeho umeleckého cítenia a v metaforách vyjadruje svoje pocity a myšlienky. Úžasne a dojímavo vie nadchnúť všetkých umelecky mysliacich a cítiacich ľudí. Rovnako zapôsobil na porotu celoslovenskej literárnej súťaže v písaní vlastnej tvorby Paulínyho Turiec, kde v druhej kategórii poézie žiakov stredných škôl získal krásne prvé miesto. Srdečne mu blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa tvorivých nápadov na ďalšiu tvorbu. 

      Tomášove víťazné básne dokazujú, že je skutočným básnikom srdca:

       

      Vezmi si a nevracaj

       

      Zober si to

      Ber si bez pýtania a výrazu viny na tvári

      Ty to smieš

      Tak to zober preč

       

      Vezmi si moje spomienky a rozbi ich svojou prítomnosťou

      ako sa vlny rozbíjajú o skalnaté útesy

      Vezmi si moju lásku a hraj sa s ňou ako dieťa v piesku uprostred pláže

      Vezmi si moje ruky a dovoľ im precestovať tvoje telo tak akoby to bolo naposledy

      Vezmi si moje pocity a spáľ ich v  jagavom ohni tvojho vnímania

      Vezmi si to pre seba a ukry niekde predo mnou                                                                 

      Vezmi si môj svet

      Aj keď nebol stvorený pre teba

      Aj keď môžeš mať viac

      Vezmi si moje slová a napíš mi ich v podobe listov

      ktoré v jeseni opadnú a na jar sa opäť vrátia v inom

      Nepoznanom

       

      Vezmi si a nič mi nevracaj

       

      Tak ber!

       

      Prvý raz po stýkrát

       

      Zober ma za ruku a pozri mi do očí tak

      ako to vieš len ty

       

      Ty vieš že nemám kam ísť

      Deficit mojich pocitov z tohto sveta obraciaš proti mne

      Horúce dlane topia každú námrazu a pritom vonku je plus

      Na všetok ruch si beriem teba ako paralen proti migréne

       

      Miluješ svoj moment

      Je len tvoj a ty opäť vyhrávaš

       

      Kam chceš tentokrát ísť? 

      Nikdy som sa tak bezvýznamne nepýtal

       

      Ja sám sa strácam v tom čo pri mne nachádzaš

      Spleť chodieb v mojom srdci a vysoké hradby v mojej mysli

      pre teba v ten moment prestávajú existovať

       

      Moment kedy to nedokážeš zastaviť

      ti vyčarí úsmev na tvári tak

      ako jar prebudí divé ruže na lúke spomienok

      Nekričím – zastav –

      Nepúšťam si ťa ďalej

      Nežiadam sa zabudnúť         

       

      Poďme ďalej láska

      Je jedno kam

      Stále to prežívame rýchlo a strmhlav

       

      Ty to však vieš tak

      ako keď odliv nahrádza príliv

       

      Skús to tak akoby to bolo stále prvý raz po stýkrát

       

      Skúsme to!

       

       

       

       

     • Ako strava ovplyvňuje náš život

     • V stredu 8. 6. 2022 sa v našej škole konala preventívna aktivita odborníka a riaditeľa športovej akadémie v Dolnom Kubíne Mareka Hajasa. Hlavným cieľom tejto aktivity je vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu.

      Prednáška bola zameraná na:

      • Potrebu kúpy a užívania výživových doplnkov a ich náhradu v bežných potravinách
      • Fajčenie a užívanie iných tabakových a nikotínových produktov a ich škodlivosť na zdravie
      • Užívanie energetických nápojov a zdravotné riziká s tým súvisiace

      Počas 45 min. prednášky lektor uvádzal konkrétne príklady účinkov a zdravotných rizík užívania produktov v praxi (https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/Energeticke_napoje.pdf).

      Aktivity sa zúčastnili študenti tried 2.E a 1.A s pedagogickým dozorom - vyučujúcimi a pedagogickými asistentkami.

      Lektorovi ďakujeme za dôležité informácie a študentom za to, že ich so záujmom  vnímali a prispievali do diskusie.

     • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok

     • Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne - Kňažej týmto oznamuje, že druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta do študijných a učebných odborov sa bude konať dňa 21.06.2022 v budove školy so začiatkom o 07.30 (registrácia prihlásených).

      Poprosíme Vás doručiť nám čo najskôr vypísanú a školou potvrdenú prihlášku na štúdium vo zvolenom odbore na sekretariát školy, a to buď osobne, alebo poštou na adresu:

      SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín.

      Počty voľných miest nájdete v priloženom dokumente.

     • Ústne maturitné skúšky

     • Od 23. 5. do 27. 5. prebiehali u nás v škole ústne maturitné skúšky. Maturanti zo 4. C, 4. H a 4. E svoje vedomosti zo SJL, ANJ a odborných predmetov preukázali už priamo pri zelenom stole. Skúška dospelosti je teda za nimi. Všetkým absolventom našej školy prajeme veľa šťastia a úspechov v ich ďalšom živote!

     • Preventívna aktivita pre žiakov druhých ročníkov

     • V stredu 18. 5. 2022 sa v našej škole konala preventívna aktivita zástupcov prokuratúry a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre žiakov 2. ročníkov.  Hlavným cieľom tejto aktivity je Prevencia a právne povedomie študentov o rizikách drogových závislostí a právne následky neuváženého konania.

      Naše pozvanie prijali lektorky JUDr. Ivana Sekerešová – prokurátorka Okresnej prokuratúry Dolný Kubín, Mgr. Lenka Katreniaková - kurátorka z Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z UPSVaR Dolný Kubín a koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Iveta Fedorová.

      Hlavné témy prednášky boli: 

      • Nástrahy v online a reálnom priestore
      • Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
      • Trestnoprávna zodpovednosť
      • Návykové látky
      • Spôsoby ochrany a kontakty pomoci.

      Počas prednášky lektorky uviedli konkrétne príklady z praxe a premietli zaujímavý krátky film „Povedz NIE vydieraniu detí na internetehttps://www.youtube.com/watch?v=TEqbjXvvjos

      Do pozornosti dali aj kampaň „Povedz mi to do očí“ zameranú proti internetovému hejtovaniu. Hejt nie je názor, je to iba hlúpa urážka, ktorá často môže niekomu ublížiť. Viac videí a informácií nájdete na stránke http://www.povedzmitodooci.sk.

      Aktivity sa zúčastnili študenti tried 2.A, 2.B, 2.C a 2.E s pedagogickým dozorom MOV, vyučujúcimi a členmi inkluzívneho tímu v dvoch blokoch. 

      Lektorkám ďakujeme za dôležité informácie a študentom za to, že ich so záujmom  vnímali a prispievali do diskusie. Aktivitu zabezpečil inkluzívny tím.

     • Výsledky prijímacích skúšok pre šk.r. 2022/23

     • Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

      Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

      Aktuálne zverejňujeme konečné výsledky prijímacieho konania do učebných a študijných odborov (podľa kritérií určených školou pre tento školský rok).

      Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí na štúdium, Vám doručujeme prostredníctvom pošty. V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, je nevyhnutné  poslať nám späť vyplnené a podpísané Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na vzdelávanie na našej škole a najneskôr do 23.5.2022 do 23.59 hod.  Rozhodujúci je termín odoslania potvrdenia  škole. Potvrdenie je možné poslať bežnou poštou, doručiť osobne alebo poslať vyplnené a podpísané oboma zákonnými zástupcami žiaka a následne zoskenované cez Edupage alebo prostredníctvom mailu na sekretariat@sospknazia.sk .

      • Príloha  - Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka

      Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia rozhodnutia. Odvolanie je potrebné škole poslať bežnou poštou alebo doručiť osobne, nie je možné využiť elektronické zaslanie.

      V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili (t.č. 043/5863139).

      Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2022, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

      Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

      Ing. Adriana Bellová

     • Preventívna aktivita v našej škole

     •  

      V pondelok, 25. 4. 2022 sa v našej škole konala Preventívna aktivita zástupcov prokuratúry a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately pre žiakov 1. ročníkov. 

      Naše pozvanie prijali lektorky JUDr. Ivana Sekerešová – prokurátorka Okresnej prokuratúry Dolný Kubín, Mgr. Lenka Katreniaková - kurátorka z Oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z UPSVaR Dolný Kubín a koordinátorka ochrany detí pred násilím Mgr. Iveta Fedorová.

      Hlavné témy prednášky boli: 

      • Nástrahy v online a reálnom priestore
      • Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
      • Trestnoprávna zodpovednosť
      • Návykové látky
      • Spôsoby ochrany a kontakty pomoci.

      Počas prednášky lektorky uviedli konkrétne príklady z praxe a premietli zaujímavý krátky film „Povedz NIE vydieraniu detí na internete“ (https://www.youtube.com/watch?v=TEqbjXvvjos). Aktivity sa zúčastnili študenti tried 1.A, 1.C a 1.E s pedagogickým dozorom MOV v dvoch blokoch. 

      Lektorkám ďakujeme za dôležité informácie a študentom za to, že ich so záujmom  vnímali a prispievali do diskusie.

      Aktivitu organizačne zabezpečil inkluzívny tím.

       

     • Veľa šťastia, naši maturanti!

     • A je to tu! Naším štvrtákom sa od pondelka 3.5.2022 začali praktické maturitné skúšky. Po nich ešte pár dní v škole a od 23.5.2022 ich čakajú  ústne  skúšky!

      Prajeme Vám veľa šťastia,  nech sa skúšky vydaria a urobíte radosť svojím rodičom, učiteľom a  všetkým ktorí Vás podporovali,  ale hlavne sebe! 

     • Deň Zeme

     • Dňa 2.5.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili akcie, ktorú organizoval MÚ Dolný Kubín pri príležitosti Dňa Zeme. Spoločne sme upratali širšie okolie našej školy a zapojili sme sa tak do výzvy Jarné upratovanie a skrášlenie mesta. Neporiadok v našom okolí je tým, čo nám určite prekáža, preto sme radi prispeli ku skvalitneniu životného prostredia a postarali sme sa o našu prírodu, lebo príroda sa stará o nás. 

     • Deň učiteľov, ocenenie ŽSK

     • ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v rámci 16. ročníka slávnostnej akadémie 30 pedagogických zamestnancov stredných škôl v jeho pôsobnosti. Symbolické ocenenie bolo učiteľom udelené za ich obetavú a výnimočnú prácu.

      “Učitelia, srdečne vám ďakujeme za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. ”

      Za našu školu ocenenie získala Mgr. ERIKA FIGULI !

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa síl, energie a chuti do ďalšej práce!

     • Žiacka školská rada praje učiteľom k ich sviatku

     • Srdečný pozdrav žiacky s úctou letí k vám,

      kvet vďaky prijmite, ktorý vám dnes dám.

      Ďakovať vám všetkým chceme,

      úprimne, tak ako to vieme.

      Za všetky trápenia, úsilia, obete,

      za všetko poučné, čo nám vždy poviete.

      K slušnosti sa nás snažíte vychovať,

      vedomosti v nás nadlho zachovať.

      Vždy nám dáte správne rady,

      všetci vás máme úprimne radi.

      Vzdelaných a dobrých ľudí chcete z nás mať,

      preto si vás budeme navždy ctiť a na vás spomínať.

     • ​​​​​​​Maturitné skúšky zohľadnia dištančnú výučbu. S prípravou pomôže „Manuál spokojného maturanta“

     •  

       

      Ministerstvo školstva uvádza: 

      Maturitné skúšky zohľadnia dištančnú výučbu. S prípravou pomôže „Manuál spokojného maturanta“

      Maturitná skúška tradične pozostáva z písomného testu z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, zo slohu a z ústnej alebo praktickej časti. Štandardizovaný test a sloh budú maturanti písať od 15. do 18. marca 2022. Náhradný termín je v dňoch od 5. do 8. apríla 2022 a opravný termín v dňoch 5. až 8. septembra 2022.

      Na úspešnosť v štandardizovanom teste musí žiak dosiahnuť viac ako 33 %. Na úspešnosť v slohu musí žiak dosiahnuť viac ako 25 %. Vzorové testy pre jednotlivé predmety z uplynulých rokov nájdu žiaci na webovom sídle NÚCEM.

      „Maturitné testy použité v roku 2022 boli pripravené s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Testy zo slovenského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom zostavovalo viac odborníkov a kontrolovalo ich 15 recenzentov, oproti bežnému počtu 4 či 5. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Tí sa zhodli, že testy sú vhodné a môžu byť zadané maturantom v tomto školskom roku,“ priblížil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

      Recenzenti mali za úlohu v testoch eliminovať nejednoznačné otázky. Učitelia zo stredných škôl zas posudzovali, či sú testy vhodné vzhľadom na dištančné vzdelávanie. Recenzenti aj učitelia sa zhodli a odporučili testy zadať maturantom v školskom roku 2021/2022. Okrem upravenia obsahu testov majú v tomto roku žiaci navýšený čas na písomnú maturitu o 15 minút pre každý predmet.

      Viac na: https://www.minedu.sk/maturitne-skusky-zohladnia-distancnu-vyucbu-s-pripravou-pomoze-manual-spokojneho-maturanta/

      Manuál spokojného maturanta nájdete na: 

      https://www.alianciastredoskolakov.sk/_files/ugd/c16f0f_d0c53044cb044cc491ca52025d24488c.pdf