• Projekt eTwinning - Sprievodca svetom Arduino
     • Projekt eTwinning - Sprievodca svetom Arduino

     • Rozbehli sme projekt medzinárodnej spolupráce so Střední odbornou školou elektrotechnickou v Hlubokej nad Vltavou v oblasti elektrotechniky. Úspešnou realizáciou podporíme odborné stáže elektrotechnikov a mechatronikov v rámci projektov Erasmus+. Žiaci získajú skúsenosti v oblasti programovania elektrotechnických inštalácií a PLC systémov. 

     • Matematický klokan 2018/2019

     • V minulom školskom roku sa do súťaže zapojilo 78 krajín a spolu súťažilo 6 115 035 žiakov. V rámci Slovenska bolo  65 580 súťažiacich. Zaujímavé úlohy aj tento školský rok riešilo 24 žiakov našej školy, v kategórii Kadet 012 žiaci prvého a druhého ročníka a kategória Junior 034 žiaci tretieho ročníka.

      Kadet 012 :  1. miesto   Kavoň Jozef  II.E

                             2. miesto  Plaskúr Peter  II.H

                             3. miesto  Žuffa Tomáš  I.E

       

      Junior 034:  1. miesto  Kuna Peter  III.C

                            2. miesto Domin Pavol III.C

                            3. miesto Franek Filip III.H

      Peter Kuna obsadil 510. – 531. miesto vo svojej kategórii v SR, to je výborné umiestnenie a všetci gratulujeme.

     • Mário Šútovec -II.E - tretí na Trenčianskom robotickom dni

     • V dňoch 3. a 4.4.2019 sa v Trenčíne konal 14. ročník Trenčianskeho robotického dňa – medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov, ktorá má za cieľ popularizovať medzi mladými ľuďmi vedu a techniku. 55 súťažných tímov z celého Slovenska, Českej republiky, Nemecka , Maďarska, Poľska a Ukrajiny tu predstavilo 181 robotov, ktorí súťažili v 7 kategóriách. V silnej medzinárodnej konkurencii sa podarilo úspešne zabojovať aj študentovi našej školy, ktorý tu už druhý rok za sebou podal výborný výkon a umiestnil sa na popredných priečkach:

      V kategórii Follower Easy nad 16 rokov získal Mário Šútovec  výborné 3.miesto.

      Mário Šútovec a Samuel Furiel nás reprezentujú každoročne na tejto súťaži. Na výkon oboch chlapcov pod vedením Ing. Juraja Vraňáka sme právom hrdí a veríme, že ich príklad budú v ďalšom ročníku nasledovať ďalší naši študenti.

     • Medzi ocenenými učiteľmi aj Ing. Marián Strapec

     • 2.4.2019, Žilina – Sobášny palác v Bytči dnes patril učiteľom. Za úspešnú a trpezlivú prácu s mládežou dnes ocenil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 28 výnimočných stredoškolských pedagógov. Historické priestory Sobášneho paláca v Bytči zaplnili stredoškolskí pedagógovia zo Žilinského kraja. Pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov im odovzdala slávnostné ocenenie predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. ,,Dnes sme ocenili 28 mimoriadnych učiteľov, ktorí úspešne vedú svojich žiakov. Tí svojimi výkonmi reprezentujú školu ako doma, tak i v zahraničí. Svojou poctivou prácou sa starajú nielen o vzdelávanie žiakov, ale aj o rozvoj našich škôl. Patrí im naša úcta a vďaka,“ uviedla županka. Ocenenie spolu so župankou odovzdala aj riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová. Medzi ocenenými pedagógmi bol aj náš kolega, Ing. Marián Strapec, ktorý v našej škole pôsobí ako učiteľ odborných predmetov 33 rokov.

     • Odborná exkurzia Kia Motors Slovakia Teplička nad Váhom a Budatínsky hrad v Žiline

     • Triedy I.H, II.B a vybratí žiaci z III.A mali možnosť prehliadky výrobných hál  v spoločnosti KIA Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom a expozície moderného drotárstva na Budatínskom hrade v Žiline dňa 02.04.2019. Exkurzia začínala v Tréningovom centre spoločnosti v Gbeľanoch a pokračovala vo zvarovni a montážnej hale. Žiaci preukázali vedomosti z oblasti automobilového priemyslu a záujem o najnovšie výrobné technológie. Na Budatínskom hrade si v rámci prehliadky pozreli zaujímavé umelecké drotárske výrobky tematicky zamerané na veľkonočné obdobie.

     • 5. ročník školskej súťaže v technickom kreslení a programovaní CNC strojov

     • Najlepší žiaci študijných odborov mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích strojov a zariadení a mechanik mechatronik  v predmetoch technické kreslenie a programovanie CNC strojov súťažili v školskej súťaži, ktorá prebiehala od 15.03.2019 do 26.03.2019 postupne pre jednotlivé ročníky. Dňa 27.03.2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže a odovzdanie zaujímavých finančných cien a diplomov.  Ocenených študentov uvádzame vo výsledkovej listine v prílohe. Výhercom blahoželáme a želáme veľa úspechov pri štúdiu a reprezentácii školy.

     • Biblická olympiáda

     • 21. marca sa traja žiaci z II. H a II. C študijných strojárskych odborov  zúčastnili netradičnej olympiády – biblickej. Okresné /dekanátne/ kolo sa konalo v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja. Šimon Stas, Maroš Vrabček a Eduard Ondrík  museli obhajovať svoje vedomosti zo Sv. Písma – z vybraných kníh Starého aj Nového zákona. Súťažili v silnej konkurencii medzi žiakmi cirkevných gymnázií. Získali 47 bodov, ktoré boli hranicou na postup do krajského kola a za cirkevnými školami sa umiestnili na 5. mieste. Do našej školy sme teda doniesli diplom aj z takejto – pre našich žiakov – netradičnej súťaže. Odmenou im bola aj pizza a drobné písacie potreby či brožúrky o svätých.

     • Netradičná hodina angličtiny s Philippom

     • Dňa 15.03.2019 sa uskutočnila na našej škole netradičná hodina angličtiny s anglicky hovoriacim lektorom Philippom Sedovom z ruského mesta Jaroslavl, ktorý je dobrovoľníkom v našom meste Dolný Kubín. Žiaci druhých i prvých ročníkov si užívali angličtinu z úst mladého človeka,  takmer ich rovesníka, čo bolo pre nich zážitkom. Debatovali na tému „Mladí ľudia – ich problémy a porovnanie ich života v iných krajinách“ . Téma bola pre žiakov nielen veľmi blízka a zaujímavá, ale navyše je súčasťou maturitných tém. Veríme, že sa s Philippom ešte stretneme na niektorých našich vyučovacích hodinách angličtiny, čo veľmi privítajú a ocenia všetci naši žiaci.

     • Zober loptu, nie drogy !

     • Dňa 12.3.2019 sme sa so žiakmi bývajúcimi na školskom internáte zapojili do celoslovenskej iniciatívy ...ideme hrať pong – pooooong na oslavu Svetového dňa stolného tenisu, ktorú organizuje Asociácia športu pre všetkých SR. Akcie sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov.

      Poradie víťazov:

      1. miesto    Peter Húlek
      2. miesto    Lukáš Kalis

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili.

      Mgr. Katarína Kilianová

     • Nový učebný odbor Hutník otvárame v školskom roku 2019/20

     • https://www.youtube.com/watch?v=cpXYaOgpRhU&list=PLDeOnyHgPfszqPMPWDQ2GLtDhDtjIhb_D&index=4

      Naša škola reagovala na nedostatok odborných pracovníkov vo firme OFZ a pripravuje štúdium v trojročnom učebnom odbore hutník v duálnom systéme vzdelávania. Absolventi štúdia budú ovládať základné technológie používané v hutníckych procesoch pri tvárnení kovov a v moderných metódach spracovania kovov.

      Firma OFZ poskytne prijatým študentom podnikové štipendium, odmenu za odpracované hodiny, oblečenie, ochranné pomôcky, stravovanie a širokú paletu prác v protiklade k monotónnej  práci pri páse.

      Na našej hlavne stránke si môžete stiahnuť prihlášku na duálne vzdelávanie, ktorú je potrebné zaslať do OFZ do 1.4.2019:

      http://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/226-prihlaky-na-dualne-vzdelavanie-2019

       

      Viac informácií na videu TVDK:

      https://www.youtube.com/watch?v=cpXYaOgpRhU&list=PLDeOnyHgPfszqPMPWDQ2GLtDhDtjIhb_D&index=4

     • Technický šikula 2019

     • Dňa 21.2.2019 sa v našej škole konal 2. ročník súťaže Technický šikula.

      Zúčastnilo sa ho 38 súťažiacich z 19 základných škôl z Oravy aj Liptova. Cieľom súťaže je preveriť technickú zručnosť školákov, ale aj zabaviť sa pri riešení logických a technických úloh. Najnáročnejšou úlohou v tomto ročníku bola výroba dreveného autíčka, ktoré si museli súťažiaci vyrezať, poskladať a upraviť pomocou gumičiek tak, aby bolo nie len pekné, ale aj funkčné a po natianutí prešlo čo najväčšiu dráhu. 

      Najlepšie sa v súťaži darilo žiakom zo ZŠ a MŠ Babín - I. miesto, 

                                                                    ZŠ P.O.Hviezdoslava Trstená - II.miesto

                                                                   Cirkevná spojená škola Dolný Kubín - III. miesto                                                          

      Ceny do súťaže venovali naše partnerské firmy - MIBA a MAHLE.

      Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili, zasúťažili si a hádam sa aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tým, ktorí sa neumiestnili; nesmúťte, možno nabudúce to výjde! Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku v 3. ročníku.

      Podrobnejšie hodnotenie uvádzame v prílohe.

     • Lyžiarsky kurz

     • V dňoch 11. až 15. februára mali naši žiaci prvého ročníka kurzy pohybových aktivít: lyžiarsky a športovo-turistický kurz. Lyžiarsky kurz prebiehal tak ako po minulé roky v Roháčoch - v Splálenej s ubytovaním na chate Zverovka.  Tak ako aj v minulých rokoch, aj tento rok bol lyžiarsky výcvik plný nových zážitkov. Prekvapili najmä žiaci, ktorí stáli na lyžiach prvý krát, a už po 2-3 dňoch boli schopní zlyžovať celý, miestami naozaj náročný, svah. Pevne veríme, že žiaci sa budú lyžovaniu venovať aj naďalej, a že ich záujem o lyžovanie neskončí týmto výcvikom. Športovo-turistický kurz bol realizovaný v okolí našej školy.

     • Matej Gígel- II.H na celoslovenskom kole ZENIT - 3. miesto

     • V dňoch 12.-.14.2.2019 sa v Spojenej škole v Banskej Bystrici konal 20. ročník celoslovenskej súťaže ZENIT. Náš Matej Gígel - žiak II.H triedy odbor mechanik nastavovač získal v silnej konkurencii spomedzi najlepších študentov - strojárov, ktorí postúpili do najvyššieho kola celoslovenskej súťaže z každého kraja, krásne tretie miesto v kategórii S - strojné obrábanie.  

      Obzvlášť nás teší Matejov úspech, ktorý bol vo svojej kategórii najmladším účastníkom a za víťazom zaostal len o 2 body. Srdečne mu blahoželáme a veríme, že nás bude reprezentovať aj v ďalších ročníkoch, keď sa jeho znalosti a zručnosti ešte obohatia ďalším štúdiom.

     • ROCKOVÁ OPERA JESUS CHRIST SUPERSTAR

     • V stredu 6. 2. 2019 ponúkli mladí talentovaní hudobníci a speváci v MsKS v Dolnom Kubíne muzikálové spracovanie rockovej opery s kresťanskou tematikou – Jesus Christ Superstar. Vybraní žiaci z 3.ročníka mali možnosť sa tohto predstavenia zúčastniť. Kreativitu, spevácky aj herecký talent predviedli mladí Kubínčania spolu s históriou ukrižovania Ježiša Krista a v piesňach odovzdávali  svoje vlastné hodnotové smerovanie a bolo vidieť, že vieru nehrali len na javisku, ale doslova položili na dlaň svoje srdcia a predstavili nám emočne veľmi silný príbeh.

    • Posiluj s vášňou, ale s rozumom
     • Posiluj s vášňou, ale s rozumom

     • Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu "Vráťme šport do škôl 2018" sa nám podarilo zrekonštruovať priestory starej posilovne, opravili sme pôvodné stroje, dodali sme nové a cvičenie môže začať. Príďte sa pozrieť a aktívne zrelaxovať.

     • Mikuláš aj charitatívna zbierka

     • 7. decembra 2018 aj do našej školy zavítal Mikuláš – krásny pravý svätý Mikuláš v biskupskom rúchu. Samozrejme neprišiel sám, pretože ako vraví aj tradícia – sprevádza  ho anjel, ktorý symbolizuje dobro, ktoré Mikuláš konal a čert, ktorý symbolizuje zlo, ktoré odstraňoval.

      Štedrosť sv. Mikuláša sa tiež spája s jeho životom, keď tajne obdaroval tri dcéry jedného muža, ktorý prišiel o svoje úspory, aby im dal veno na vydaj. Svoj majetok rozdal chudobným a žil príkladným cnostným životom.

      Aj náš Mikuláš bol štedrý, naši žiaci, učitelia a aj majstri tiež dostali sladké drobnosti. Naši maturanti  zo IV. C a IV. H /členovia Žiackej školskej rady/ sa teda takýmto spôsobom podujali na svoju poslednú mikulášsku návštevu v našej škole. Skvele si poradil najmä čertovsky dobrý anjel – Lukáš, ktorý sa v rámci tejto akcie podujal aj na charitatívnu zbierku pre Špeciálnu základnú školu v Dolnom Kubíne, do ktorej sme sa zapojili. Mikulášska zbierka bola odovzdaná p. riaditeľke dňa 11. decembra na akcii školy SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Naša škola prispela celkovou vyzbieranou sumou 240 eur. Ďakujeme!