• Rozhodnutie RŠ o maturitných skúškach

     • Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, podľa § 150, ods. 8 a § 161, písm. k ) zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitných predmetov v prílohe.

      Ing. Adriana Bellová, RŠ

     • Aktuálne informácie a termíny pre záverečné skúšky

     • Aktuálne termíny pre žiakov, ktorí končia záverečnými skúškami:

      do 30.4.2020 budú uzatvorené všetky známky za 3. ročník - 2. polrok 

      4.5.2020 Klasifikačná porada, zhodnotenie výsledkov, návrh na prípadné komisionálne skúšky (do 7.5.2020)

      do 7.5.2020 končí 2. polrok, škola  zverejnené predmety, z ktorých sa skladajú jednotlivé časti záverečnej skúšky skúšky a vykoná sa administratvne hodnotenie maturitných predmetov

      do 29.5.2020 škola elektronicky sprístupní známky zo záverečnej skúšky

      12.6..2020 vydanie vysvedčení a odovzdranie kníh, kľúčov a podlžností voči škole

       

      Podrobnejšie informácie :

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-ZS_ZPS.pdf

       

     • Aktuálne informácie a termíny pre maturantov

     • Aktuálne termíny pre maturantov:

      do 30.4.2020 budú uzatvorené všetky známky za 4. ročník - 2. polrok 

      4.5.2020 Klasifikačná porada, zhodnotenie výsledkov, návrh na prípadné komisionálne skúšky (do 7.5.2020)

      do 7.5.2020 končí 2. polrok, škola  zverejnené predmety, z ktorých sa skladajú jednotlivé časti maturitnej skúšky a vykoná sa administratvne hodnotenie maturitných predmetov. Komisionálne skúšky.

      do 12.5.2020 škola elektronicky sprístupní známky z maturitných predmetov

      do 15.5. 2020 môže žiak podať nesúhlas s výslednými známkami a bude maturovať ústnou formou. 

      od 25.5.-.13.6. ústna forma MSK pre tých, ktorí nesúhlasia s administratívnou známkou

      22.5.2020 vydanie vysvedčení a odovzdranie kníh, kľúčov a podlžností voči škole

       

      Podrobnejšie informácie nájdete na:

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/maturity/casova-os-ziaci-rodicia.pdf

       

       

     • Maturitné, záverečné a prijímacie skúšky na SŠ sa budú konať

     • S účinnosťou  od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania  na stredných školách a konanie maturitných skúšok a záverečných skúšok. Podmienky konania skúšok budú upresnené v najbližších dňoch.

      Odporúčame maturantom a tretiakom z učebných odborov aby spozorneli a zintenzívnili svoju prípravu na úspešné ukončenie štúdia. 

     • Pre maturantov - prihlášky na FEIT - Žilinská univerzita

     • chceli by sme Vás poprosiť o posunutie informácie Vašim maturantom o zmenách ohľadom podávania prihlášok na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

      Z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom sme sa rozhodli zjednodušiť podávanie prihlášky na FEIT UNIZA. Termín podávania prihlášky bol posunutý na 30.4.2020. Pre študijný program multimediálne technológie tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t.j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy. 

      V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou [1]. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

      Prihlášku je potrebné:
      - vytlačiť,
      - podpísať,
      - naskenovať (fotka z mobilu),
      - nahrať do systému Elektronická prihláška (https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php ),
      - prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie
      prihlášky elektronicky. 

      Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu. Prihlášku Vám skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Vás oslovíme e-mailom.

      Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ponúka
      perspektívne bakalárske študijné programy:
      - Komunikačné a informačné technológie 
      - Automatizácia
      - Autotronika
      - Biomedicínske inžinierstvo
      - Elektrotechnika
      - Elektrooptika
      - Multimediálne technológie
      Viac informácií na www.feitcity.sk  

     • Školský psychológ k dispozícii

     • Vážení rodičia a študenti SOŠP Kňažia,

      pokiaľ by ste z akéhokoľvek dôvodu mali záujem o rozhovor s psychológom / psychoterapeutom, je Vám k dispozícií náš školský psychológ - Mgr. Veronika Ištóková. Je vyštudovanou psychologičkou a psychoterapeutkou.
      Pokiaľ máte záujem, kontaktujte ju, prosím, na nižšie uvedené tel.č. alebo mail, dohodne sa s Vami na termíne konzultácie.
      V rámci aktuálnych možností ponúkame rozhovor  - cez SKYPE

      - telefonicky

      - iným, Vami preferovaným spôsobom.

      Aj mimo osobného kontaktu je psychológ viazaný mlčanlivosťou, dôvernosť Vašich stretnutí a rozhovorov zostáva zachovaná.

      KONTAKT:
      * psycholog@sospknazia.sk
      * 0948 866 828 (aj SMS)

       

     • Opatrenia ministerstva školstva - písomné maturity sú zrušené

     • 24.03.2020

           Školy ostanú zatvorené až do odvolania, uviedol dnes na tlačovej konferencii po rokovaní vlády SR minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling. Rozhodol o tom Úrad verejného zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu.     „Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. Interná maturita sa bude konať v termíne do 30. júna 2020. Pre školský rok 2019/2020 sa ruší aj Testovanie-9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.     „Budem robiť všetko preto, aby sme školský rok štandardne ukončili. Možno to situácia s vírusom skomplikuje, ale ja verím, že to spoločne zvládneme a hlavne ostaneme zdraví. Chcel by som tiež ubezpečiť učiteľov a rodičov, že neprebrané učivo nebudeme považovať za problém a presunieme ho do ďalšieho ročníka," ubezpečuje minister školstva.     

      Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Posúvajú sa aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. Podávanie žiadostí do materských škôl bude prebiehať od 30. apríla do 31. mája 2020.     V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav a nastavila štandardy vzdelávania podľa súčasnej situácie.     Minister už v súvislosti s prerušenou výučbou na školách rokoval s riaditeľom RTVS Jaroslavom Rezníkom. Vyučovacie programy na Dvojke sa predĺžia zo súčasných 45 minút na 100 minút s dôrazom na žiakov so špeciálnymi vzdelávaco-výchovnými potrebami.    

      Rovnako predstavil novú platformu na dištančné vzdelávanie – webovskú stránku www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie a ďalšie dôležité informácie. Stránka bude k dispozícii v najbližších dňoch.     "Budem sa snažiť hľadať ďalšie riešenia, ako toto celé rodičom aj učiteľom uľahčiť. Chcel by som zároveň vyzvať rodičov aj učiteľov, aby boli zhovievaví, aby spolu komunikovali, počúvali sa a snažili sa vzájomne si pomôcť. Pre nás všetkých je to nová situácia. Preto sa snažme, prosím, čo najviac spolupracovať, "  vyhlásil minister Branislav Gröhling.

     • Vyučovanie dištančnou formou od 16. - 29.3.2020

     • Na základe dnešného rozhodnutia krízového štábu bude škola uzatvorená aj v ďalších dňoch: od 16. - 29.3.2020. Preto žiadame všetkých o zodpovedné správanie - dodržiavanie hygieny, vyhýbanie sa miestam s väčšou koncentráciou ľudí a rešpektovanie pokynov v súvislosti s opatreniami proti šíreniu nákazy COVID 19. Žiaci a zamestnanci školy zostávajú doma. Vyučovanie bude od 16.3. - 29.3.2020 prebiehať dištančnou formou podľa platného rozvrhu. Žiaci sú povinní sledovať v čase vyučovania elektronickú triednu knihu, priebežne sa pripravovať a spracúvať zadania, ktoré im vyučujúci pridelili. Vyučujúci ich budú hodnotiť. V prípade, že sa uzatvorenie školy bude ďalej predlžovať, budeme Vás informovať prostredníctvom ETK. Prajeme Vám pevné zdravie a veríme, že sa čoskoro znova uvidíme v škole,

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy 

     • Vyučovanie zrušené od 12.-16.3.2020

     • Na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja bude z dôvodu zabráneniu šírenia vírusu COVID 19 (Coronavírus) naša škola uzatvorená od štvrtku 12.3.2020 do pondelka 16.3.2020 vrátane.

      Bližšie informácie na: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/zilinsky-samospravny-kraj-sprisnuje-opatrenia-2.html

      Týmto nariadením rušíme predchádzajúci oznam o organizácii vyučovania.

       

                                                                                                             Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

       

     • Riaditeľské voľno

     • Dňa 11.3.2020 vyhlasuje riaditeľka školy pre všetkých  žiakov Riaditeľské voľno z dôvodu technicko-organizačného zabezpečenia vyučovania po presunutí žiakov praxujúcich vo firmách na základe usmernenia Žilinského samosprávneho kraja. 

      O organizácii vyučovania v ďalších dňoch Vás budeme informovať prostrednícvom oznamu na našj webovej stránke.

      Dňa 10.3.2020                                     Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Oznam - COVID-19

     • Vážení rodičia, milí študenti a zamestnanci školy,

          V súvislosti s našou snahou o zníženie rizika šírenia infekcie COVID 19 Vás žiadame o zvýšenú hygienu v priestoroch školy ( podľa inštrukcií od pedagógov , resp. nadriadených zamestnancov školy).

      Študenti, ktorí sa dnes podľa rozvrhu nachádzajú  na praktickom vyučovaní v okolitých firmách, budú pre dnešný deň, t.j. 10.03.2020 uvoľnení z vyučovania.

      Týchto žiakov žiadame, aby sa presunuli z firiem ihneď  domov a nezdržiavali sa v priestoroch so zvýšeným pohybom osôb !

      O ďalšom postupe školy Vás budeme priebežne informovať oznamom na webovej stránke školy a správami prostredníctvom elektronickej žiackej knižky.

      Všetkých žiakov a zamestnancov školy žiadame o zvýšenú zodpovednosť voči svojim spolužiakom a kolegom ( dodržiavanie hygieny, nenavštevovanie hromadných akcií a priestorov, kde sa zdržiava viac osôb naraz, vykonanie opatrení na zvýšenie imunity).

          V prípade, že už  máte zdravotné problémy, nechoďte do školy, ale preliečte sa doma, resp. kontaktujte lekára.

          Ak by ste mali podozrenie na možnú nákazu infekciou COVID 19, kontaktujte telefonicky Vášho lekára alebo linku 112.

       

      V Dolnom Kubíne, dňa 10.03.2020                          Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Darujte 2% z dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie pri Strednej odbornej škole – polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

      2% darované z Vašich daní určite prispejú k tomu, aby prostredie, v ktorom Vaše deti študujú bolo kultúrnejšie, odborné učebne modernejšie a možnosti na realizáciu rôznych aktivít širšie.

      Finančné prostriedky budú použité na:

      • podporu kultúrnych, športových a výchovných aktivít žiakov a pedagógov

      organizovaných školou,

      • podporu tradícií školy,
      • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
      • skvalitnenie a modernizácia vybavenia školy, učebných pomôcok.

      Všetkým vopred ďakujeme !

      Tlačivo vyhlásenia nájdete na www stránke školy www.sospknazia.sk

      (vpravo dole zložka Občianske združenie – Odvody 2 %)

      alebo priamo tu: http://sospknazia.sk/attachments/article/417/VYHLASENIE_2percenta.pdf

     • Technický šikula - 3. ročník

     • Dňa 03. marca 2020 sa v našej škole uskutočnil 3. ročník súťaže Technický šikula.Zúčastnilo sa ho 30 súťažiacich z 15 základných škôl Oravy a Liptova.Cieľom súťaže je zábavnou formou preveriť technickú zručnosť 👫školákov👫 pri riešení rôznych logických hlavolamov a technických úloh. Najnáročnejšou časťou tohto ročníkasúťaže bola výroba a následná skúška funkčnosti dreveného katapultu.Na prvých troch miestach sa umiestnili družstvá z týchto ZŠ:

      1.miesto: ZŠ J. Matúšku, Dolný Kubín,

      2.miesto: ZŠ P.O.Hviezdoslava, Trstená,

      3. miesto: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín

      Ceny do súťaže venovali naše partnerské firmy – MIBA, KLAUKE a HOVAL.

      Všetkým školám ďakujeme, že prijali pozvanie, veríme, že sa pri riešení úloh zabavili,zasúťažili si a hádam sa aj niečo podučili. Výhercom srdečne blahoželáme a tým,ktorí sa neumiestnili; nesmúťte, možno nabudúce sa to podarí!Tešíme sa na Vás v budúcom školskom roku v 4. ročníku

      #sutaz #strednaskola #zakladnaskola #ziaci #zabava #sosp #dolnykubin@ Dolný Kubín

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     •   Vážení rodičia, milí žiaci,

          Vzhľadom na šírenie sa chrípkovej infekcie a potrebu zvýšenej pozornosti pri možnom šírení ohrozenia koronavírom,

      žiadame Vás, aby ste v prípade príznakov choroby ( zvýšená teplota, kašeľ, nádcha, bolesti hlavy a pod.) neposielali Vaše deti do školy, resp.

      nešli do školy.

          V prípade, že vyučujúci zaznamenajú akékoľvek príznaky ochorenia u žiaka na vyučovaní, bude tento žiak odoslaný domov.

      V prípade neplnoletého žiaka bude okamžite informovaný rodič, ktorý bude požiadaný o jeho vyzdvihnutie zo školy.

      Poprosíme Vás o zodpovedný prístup k tejto našej požiadavke v záujem zabezpečenia ochrany zdravia všetkých žiakov a zamestnancov školy.

       

                                                                                                                 Ing. Adriana Bellová

                                                                                                                    riaditeľka školy          

     • Oznam

     • Dňa 21.02. 2020 - Teoretické vyučovanie z technických príčin skrátené do 11.00 hod.