• Prieskum pre rodičov - online stretnutia k ISIC

     • Vážení rodičia!

       

      Tento „zvláštny“ rok pre Vás  pripravujeme novinku:

       

      Krátke online stretnutia, na ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie k preukazom ISIC/EURO26, ktoré používajú Vaše deti.

       

      Dajte nám prosím vedieť, aký čas je pre Vás najvýhodnejší.

      V tomto dotazníku sa dozviete viac:

      https://forms.gle/mhRLzfPzqJTikQ727

       

      Váš ISIC tím

     • Výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov po 1. kole

     • Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

      Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

      Tu sme zverejnili výsledky prijímacieho konania do študijných odborov podľa kritérií určených školou pre tento školský rok.

      Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

      V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, zasielame Vám aj formulár  Záväznej prihlášky na štúdium, ktorý je potrebný vyplniť a podpísať ( potvrdzuje, či nastúpite alebo nenastúpite na štúdium na našej škole) a najneskôr do 25.5.2021 doručiť škole.

      Rozhodujúci je termín doručenia škole!

      Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

      Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené , podpísané zákonným zástupcom a zoskenované mailom na adresu: sekretariat@sospknazia.sk , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

      V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

      Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

      Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

      Ing. Adriana Bellová,

      riaditeľka školy

     • ONLINE škole manažérskych a IT zručností - Žilina

     • Milí študenti,

      ponúkame Vám informáciu o ONLINE škole manažérskych a IT zručností, ktorú pripravila Fakulta riadenia a informatiky UNIZA pre žiakov stredných škôl.

      Radi by sme pozvali Vašich žiakov na našu ONLINE školu. Žiaci si prostredníctvom viacerých manažérskych hier postupne precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšia si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalia sa v tvorbe prezentácií, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšajú si aj základy digitálneho marketingu.

      Viac informácií nájdete na webe:

      https://www.fri.uniza.sk/aktuality/online-skola-manazerskych-a-it-zrucnosti-2021-registracia-pre-stredoskolakov-spustena

      Termín prihlásenia na ONLINE školu manažérskych a IT zručností je do 2. mája a počet miest je limitovaný.

      S úctou

       

      Viliam Lendel

      prodekan pre vzdelávanie

      Fakulta riadenia a informatiky

      Žilinská univerzita v Žiline

     • EkoKvíz

     • Radi by sme upozornili na prvý celoslovenský online kvíz, zameraný na environmentálne témy - EkoKvíz.  Organizuje ho o.z.Edukácia@Internet.IUVENTA - slovenský inštitút mládeže Jeho cieľom je pozitívne motivovať  k ekologickejšiemu správaniu s väčším ohľadom na planétu Zem. Okrem toho  hravou formou získať potrebné vedomosti o environmentálnych témach, ako aj nástrahách súčasnej klimatickej krízy a možnostiach zmiernenia ich negatívneho dopadu.

      Kvíz bude fungovať na individuálnej báze, to znamená, že každý účastník sa môže registrovať individuálne a hrať  zo svojho telefónu či počítača. Vtedy má možnosť vyhrať  ceny. Jedna hra trvá tak 2 minúty, opakovať sa dá niekoľkokrát počas otvorenia systému od 22.4. na deň Zeme do 21.5.2021.

      Môžeme sledovať na soc. sieťach pravidelne pridávané novinky a príklady otázok. Pomôže nám to urobiť si o Ekokvíze lepšiu predstavu. 

      link na FB- https://www.facebook.com/EkoKviz.eu

      link na IG - https://www.instagram.com/ekokviz.eu/

      Tešíme sa na pekné výsledky našich žiakov
      Mgr. Terézia Ptačinová

     • Jarná výzva

     • Spustil sa ďalší ročník aktivity Jarná výzva - upratovanie s Maxom.
      Aj niektorí naši žiaci sa už zapojili do tejto výzvy

      Ostatným žiakom ponúkame inšpiráciu pre  možnosti, ako sa doma neunudiť za PC a spraviť niečo užitočné pre seba aj ostatných - vybrať sa na peknú prechádzku, zozbierať smeti, odfotiť sa s nimi a poslať na adresu ptacinova@sospknazia.sk, do predmetu napísať Jarná výzva Celé Meno Trieda Odbor.

      Všetky informácie nájdeme na Ewoboxe: 
      https://www.ewobox.sk/clanok/nastal-cas-na-jarne-upratovanie-s-maxom

      Prípadné nejasnosti Vám rada vysvetlí Vaša vyučujúca
      Mgr. Terézia Ptačinová

     • Deň učiteľov

     • Všetkým pedagógom SOŠP venoval Adam Majda III.E takúto milú báseň: 

       

      Ránko krásne dneska bolo

      Nedeľa iná ako sa zdalo

      V noci som mal taký sen

      Že učitelia mali deň.

       

      Písomky sa nedávali

      Učivá  sa neskúšali

      Mohol to byt krásny deň

      Škoda že to bol len sen.

       

      No netreba tu veľa slov

      Pekný deň to pre nich bol

      Učitelia sviatok majú

      nech sa vždy len dobre majú.

       

      Zaželajme učiteľom

      Zdravie, silu celým telom

      Nielen v tento vzácny deň

      Nech sa im splní každý sen.

       

      Milý náš zbor učiteľov

      Prajeme vám dušou celou

      Nech váš duch je plný lásky

      Nerobte si z nás už vrásky.

       

      Aj keď je to ťažká práca

      a radosť sa pri nej stráca.

      Prajem ešte veľa sily

      By ste ešte dlho žili.

       

      Užite si tento sviatok

      Zapite ho ako v piatok

      Vínkom, pivkom niečím sladkým

      Borkou, jágrom niečím takým.

       

      Neprežeňte to však moc

      Lock-down príde tuto noc.

      Do dvadsiatej (20:00) doma len

      Prajem ešte krásny deň.

       

      S pozdravom a krásnym prianím

      Všetkých vás ja pekne zdravím.

      Ešte vám chcem popriať zdravia

      Za  ŽŠR sa pridám aj ja,

      Aby verše zneli krásne,

      Ako Adam píše básne.

       

       

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, 

      pozývame Vás na triedne on-line rodičovské združenie, ktoré sa bude konať vo  štvrtok 25.3.2021 od 17.00 - 18.00 -  formou osobných konzultácií na MS Teams. 

      Všetci pedagogickí pracovníci budú v tomto čase dostupní na MS Teams.  Triedni učitelia si vytvoria schôdzu v kalendári. Do nej prizvú aj majstrov OVY, ktorí vyučujú v triede. Rodičia sa pripoja pod kontom žiaka, alebo linkom, ktorý im triedny učiteľ pošle správou v edupage. 
      V prípade, že bude potrebné konzultovať prospech s iným učiteľom, alebo s majstrom OVY, triedny učiteľ ho privolá k prebiehajúcej schôdzi. 

      Na tomto stretnutí sa môžete informovať o dochádzke a prospechu Vášho dieťaťa počas 3. štvrťroka školského roka 2020/21, prípadne nás informovať o Vašich návrhoch, či podnetoch na zlepšenie podmienok vzelávania.

       S pozdravom

      Iveta Bruncková, ZRTV

     • Možnosti štúdia na UNIZA

     • Radi by sme pozvali Vašich žiakov bez ohľadu na ročník na náš ONLINE FRIday II, ktorý sa uskutoční 

      17. marca od 09:00 do 21:00 h.prostredníctvom MS Teams. Pripravený je zaujímavý a bohatý programv podobe praktických webinárov na atraktívne témy z oblastiinformatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií.Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžuna webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. 

      Viac informácií nájdete na webe:https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-podujatie-online-fri-day-ii-2021-den-prestredoskolakov

      Termín prihlásenia na podujatie ONLINE FRIday II je do 17.marca do08:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný. Pre žiakov končiacich ročníkov sme pripravili online chat, kdemôžu klásť otázky dekanovi, prodekanom, študentom, absolventom izástupcom partnerských IT firiem ohľadom možností štúdia nanašej fakulte (https://studuj.fri.uniza.sk/). 

      Budeme radi, ak v prípade Vašich možností zverejníte (alebozazdieľate) informácie o našom online podujatí na webovej alebofacebookovej stránke Vašej strednej školy. Zároveň by som rád využil túto príležitosť a poprosil Vás ovyplnenie krátke online anonymného dotazníka týkajúceho sa ITsúťaže First Lego League. Naša fakulta každoročne organizujeregionálny turnaj tejto súťaže a minulý rok sme organizovali ajSemifinále SR a ČR. Váš názor nám pomôže zlepšiť komunikáciuso strednými školami a priblížiť súťaž žiakom. Úprimne Vámďakujem za vyplnenie i jeho prípadnú distribúciu Vašim žiakom.Link na dotazník: https://forms.gle/G5LjxNEqAvExMCZi7 [2] 

      Ďakujeme za spoluprácu. S úctou 

      Viliam Lendel prodekan pre vzdelávanie Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline

     • Maturanti - možnosti štúdia na FBI UNIZA

     • Dovoľujem si Vás preto informovať o pripravovanom online Dni otvorených dverí (DOD) na FBI UNIZA dňa 17.03.2021 o 10:00 h, na ktorý Vás i Vašich študentov srdečne pozývame. Zároveň Vás prosím o distribúciu tejto informácie Vašim maturantom.

       V rámci DOD budeme poskytovať informácie o:

        - študijných programoch,

        - uplatnení absolventov v praxi,

        - možnostiach absolvovania časti štúdia v zahraničí,

        - možnostiach absolvovania odbornej praxe,

        - špecializovaných pracoviskách a laboratóriách fakulty,

        - aktivitách fakulty pre študentov.

       Program DOD bude pozostávať zo živých vstupov dekanky FBI UNIZA, prodekanov FBI UNIZA a garantov študijných programov, ktoré budú dopĺňané zaujímavými videami, reportážami a prezentáciami o ponúkaných študijných programoch a ďalších aktivitách usporadúvaných na našej fakulte. Súčasťou online DOD bude aj priestor na zodpovedanie všetkých otázok týkajúcich sa štúdia na našej fakulte, následného uplatnenia našich absolventov a celého študentského života na Žilinskej univerzite v Žiline.

       Informácie o organizovaní DOD na FBI UNIZA nájdete aj na našej internetovej stránke www.fbi.uniza.sk a tiež na facebookovej stránke https://www.facebook.com/fbi.uniza.

      Bude nám cťou, ak prijmete naše pozvanie a Vaši študenti sa Dňa otvorených dverí na FBI UNIZA zúčastnia.