• ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     • Dňa 22.11.2022 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov,  druhých, tretích a  štvrtých ročníkov.

      Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.

      Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

      Ústna časť pozostávala z dialógu a z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky.

      Výsledky školského kola: 

      1. miesto  -  Matej Homolka            IV. E
      2. miesto  -  Étienne Kneübuhler      II. E
      3. miesto  -  Samuel Sedlák             III. E

      Víťazom, ktorí  boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme.

     • Rieka - Šútovo

     •                  Dňa 10. 11. 2022 sa naši žiaci  I.E triedy odborov mechanik elektrotechnik,  mechanik elektrotechnik – počítačové systémy, mechanik mechatronik zúčastnili na exkurzii v liečebni Rieka - Šútovo, kde absolvovali pripravené aktivity so skupinou Čo-to?, besedu so zamestnancami a klientami, prehliadku areálu. 

      Vedúcou akcie bola Mgr. Iveta Tomáňová, pedagogický dozor vykonávali Mgr. Terézia Ptačinová a Mgr. Zuzana Jurčigová.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, 

      dňa 21.11.2022 (pondelok) od 16.00 sa bude konať on-line rodičovské združenie na MS Teams. Triedni učitelia Vám zašlú link na pripojenie. Pripojiť sa môžete cez konto Vašich detí. Žiakom 1.ročníka boli prihlasovacie údaje odoslané na začiatku šk.roka od Mgr. Zemenčíkovej správou v edupage. 
      V prípade technických problémov kontaktujte triedneho učiteľa alebo správcu siete +421 905 753 594. 
      S pozdravom 

      Ing. Iveta  Bruncková, ZRTV

     • Okresné kolo vo florbale 🏑🏑🏑🏑🏑🏑🏑🏑🏑

     • 9. novembra 2022 sme sa zúčastnili okresného kola vo florbale na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, kde sme si zmerali sily s Gym P. O. Hviezdoslava D. Kubín, OA D. Kubín, SOŠ OaS D. Kubín a SZŠ D. Kubín. V silnej konkurencii naši chlapci bojovali a umiestnili sa na krásnom 3. mieste. Za našu školu bojovali žiaci: Šimon Skubeň, Marián Mareta, Matias Trnkócy, Benjamín Staš a Adam Sedlár z 1.E, Patrik Sporka a Ivan Rosinský z 2.C, Štefan Karč z 3.C a Jakub Meravý z 3.E. Chlapcom ďakujeme za reprezentáciu školy a držíme palce v ďalších súťažiach.