• Výstava "Anna Franková"

     • Výstava Anna Franková na Gymnáziu P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, ktorej sa zúčastnili triedy II. E, II. D a III. C, nám priblížila skutočný pohľad na život jednej z mnohých židovských rodín počas 2. svetovej vojny. Annina rodina sa kvôli prenasledovaniu presťahovala do Amsterdamu v Holandsku a keď od mája r. 1940 bolo aj Holandsko okupované Nemeckom, Annini rodičia a jej sestra sa ukryli do nepoužívanej časti domu v obchodných priestoroch otcovej firmy, kde mali úkryt dva roky. Dodnes nevieme, kto ich vyzradil, ale napokon tiež neunikli koncentračnému táboru. Anna zomiera vo veku 15 rokov spolu s jej sestrou na týfus. Pre nacistov bola Anna len Židovka. Nacistické zákony presne vymedzovali, kto je Žid, a preto nemá právo na život. Nenávisť voči Židom vyústila do holokaustu – vyvraždeniu šiestich miliónov židovských mužov, žien a detí.

      Dnes žijeme v inej dobe. Rozdiely medzi dobou Anny Frankovej a súčasnosťou sú obrovské. Niektorí ľudia však stále čelia diskriminácii a nenávisti. Ľudia stále vylučujú zo spoločnosti iných ľudí na základe toho, kým sú alebo ako vyzerajú. Diskriminácia sa deje denne na celom svete, aj u nás.  Na mnohých miestach sa nachádzajú tisíce pamätníkov a múzeí, ktoré nám pripomínajú hrôzy druhej svetovej vojny a prenasledovania Židov. Pripomínajú nám, že sa máme poučiť z hrôz holokaustu. Nemôžeme zmeniť, čo sa stalo. Ale môžeme sa z minulosti poučiť a uvedomiť si, čo môže diskriminácia, prenasledovanie a nenávisť spôsobiť nevinným ľuďom. A pritom nám všetkým  možno stačí žiť myšlienku, ktorú si Anna zapísala do svojho denníka v úkryte: „Nechajte ma byť takou, aká som.“ Každý človek je predsa jedinečný a výnimočný svojou osobnosťou!

     • Účasť na krajskom kole Festivalu vedy a techniky v Žiline

     • Žiak IV.E mm - Ján Holeček, pod vedením Ing. Jána Rakúsa reprezentovali našu školu na krajskom kole 25. ročníka súťaže  Festival vedy a techniky AMAVET, ktoré sa konalo 21.10.2022 vo vestibule Rektorátu  Žilinskej univerzity.

      FVAT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju vedecko-technickú činnosť pomocou panelovej  prezentácie. Ich projekty hodnotí odborná komisia zložená z vedcov či vysokoškolských pedagógov. Na súťaži sa zúčastnilo 12 súťažiacich s rôznorodými projektami.

      Ján Holeček  prezentoval stôl na výučbu PLC systémov, ktorý bol vyrobený v našej škole ako učebná pomôcka. Na ňom sa môžu žiaci odboru mechanik elektrotechnik a mechanik-mechatronik naučiť ovládanie rôznych elektrických zariadení pomocou systému  LOGO! Soft Comfort. 

      Najskôr bol podľa Ing. Jána Rakúsa vyrobený jeden funkčný vzorok. Potom, ako prešiel náročnými testami technickej kontroly, podľa neho bolo vyrobených ďalších 9 kusov. Stoly už sú presťahované do vynovených dielní a budú plniť svoju funkciu vo vzdelávaní.

       

     • Žiacka školská rada - pridajte sa k nám!

     • Milí študenti, najmä prváci!

      V našej škole vykonáva svoju činnosť aj Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorej predseda aj členovia sú naši žiaci z jednotlivých tried všetkých ročníkov. Všetci členovia sa stretávajú 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie, pri organizovaní a realizácii školských akcií a programov. Medzi každoročné patria napr. Bažantský pre prvákov, Mikuláš v škole, koncoročné športové hry a turnaj vo futbale. Zástupcovia - členovia jednotlivých tried môžu na našich stretnutiach predkladať aj vaše pripomienky, návrhy, nápady na zlepšenie vyučovacieho procesu na teoretickom aj praktickom vyučovaní a vaše sťažnosti či požiadavky sú potom diskutované aj s vedením školy. Určite mnohí z vás skrývajú v sebe tvorivého a nápaditého ducha, ste rodení organizátori či moderátori alebo máte zmysel pre humor a zábavu. A práve takýchto ochotných nových študentov naša ŽŠR potrebuje. Tí, čo neváhate podať svoju pomocnú ruku pri organizovaní školských akcií, môžete pomôcť pri riešení problémov žiakov a chcete spolupracovať s ostatnými študentami školy pri realizácii činností, môžete sa prihlásiť u mňa - koordinátorky ŽŠR, Mgr. Magdalény Turčinovej. Veľmi uvítam najmä aktívnych a pre dobrú vec zapálených prvákov :)

      Stretnutie členov ŽŠR bude v pondelok 24.10. o 12.10 hod. (6. vyuč.hodinu). - príďte do vestibulu školy.

    • Autosalón Nitra 2022
     • Autosalón Nitra 2022

     • Dňa 13.10.2022 sa naši žiaci zúčastnili exkurzie na Autosalóne v Nitre. Po dvoch rokoch, kedy sa podujatie nekonalo, priniesol autosalón veľa noviniek. Žiaci mali možnosť zhliadnuť aj veterány a vozidlá, ktoré prešli tuningom. Autosalón okrem vozidiel ponúkol aj vybavenie autoservisov, ukážky armády SR, zásahy požiarneho zboru SR. Žiakom sa exkurzia páčila a my veríme, že v budúcnosti zorganizujeme ďalšie.

      Ing.Stanislav Urban - učiteľ odborných predmetov

     • Strojársky veľtrh a ZETOR galéria

     • Dňa 7.10.2022 sa naši žiaci zúčastnili odbornej exkurzie v Brne na strojárskom veľtrhu a v Zetor galérii. Mali možnosť vidieť nové technológie v strojárskej a elektrotechnickej výrobe. Potom sa presunuli do Zetor galérie, kde zhliadli históriu jedného z najznámejších traktorov našej súčastnosti. A popri tom vykúpili skoro celý obchod so suvenýrmi :-)

     • LAST  WISH

     • Po troch rokoch pandémie Covid 19 sa študenti našej školy mohli  opäť zúčastniť divadelného predstavenia v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 3.10.2022 v MsKS v Dolnom Kubíne. V humorne ladenom príbehu Last Wish , v ktorom posledné želanie pána Kinga pripraví jeho potomkom skutočný oriešok, si študenti mali možnosť overiť svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka a taktiež si uvedomiť, že sláva môže byť nudná a nezáživná, bohatstvo otupujúce a že jediné, čo má skutočný význam a zmysel, sú dobré rodinné vzťahy.   

      Zaujímavý príbeh, anglický prejav s použitím atraktívnych dialektov, variabilná scéna, žánrovo rôznorodá hudba a pestré herecké kreácie pripravili pre študentov príjemný divadelný zážitok a prispeli k vytváraniu pozitívneho vzťahu k štúdiu anglického jazyka.