• Burza SŠ a povolaní

     • Dňa 27.9.2022 sme sa zúčastnili Burzy SŠ a povolaní v Tvrdošíne, dňa 18.10.2022 burzy SŠ v Dolnom Kubíne a dňa 19.10.2022 v Ružomberku.  kde sme podali aktuálne informácie o možnostiach štúdia v našej škole. Pochválili sme sa aj novými dielňami a ich  vybavením.

     • Európska noc výskumníkov

     • Pozývame všetkých na sledovanie on line prenosu zo 16. ročníka  Európskej noci výskumníkov

      https://www.nocvyskumnikov.sk/online-prenos/online-prenos.html

      Program plný zážitkov, prekvapení spojených so spoznávaním vedy a výskumu prebieha 30.9.2022 od 9.00 do 23.00 priamo vo festivalových lokalitách v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a Poprade a ďalších sprievodných podujatiach v Hurbanove, Medzeve, Levoči a Leviciach.

     • Európsky deň jazykov

     • Aj tento rok si naša škola 26. 09. 2022 pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce anglického jazyka zorganizovali pre žiakov prvých a tretích ročníkov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod. Žiaci si medzi sebou zasúťažili a na záver dostali aj sladkú odmenu.

       

     • Rodičovské združenie - 4.10.2022

     • Vážení rodičia,

      dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať do našej školy na Plenárne rodičovké združenie, ktoré sa bude konať dňa 4.10. 2022 (utorok) o 15.00 hod. v školskej jedálni. Po jeho skončení sa uskutočnia Triedne rodičovské združenia v budove školy. 

      Ak Vám to Vaše pracovné a osobné povinnosti dovolia, prosíme Vás o účasť, aby sme mohli schváliť všetky potrebné veci pre tento školský rok. 

      Tešíme sa, že sa Vami  budeme môcť znova  osobne stretnúť!

       

      S pozdravom

       

      Ing. Adriana Bellová,

      riaditeľka školy

     • IV. C v Slovenskom národnom divadle

     • Štvrtáci sa v Bratislave veru nestratili! Ani doslova, ani obrazne. Naša cesta za kultúrou do Slovenského národného divadla bola plná prekvapení (hlavne tá spiatočná:)) a očakávaní. Hlavné mesto nás privítalo upršaným počasím, avšak nákupné centrum, uličky Starého mesta a útulné kaviarne nám poskytli svoju skrýšu. Potulky historickým námestím, Múzeum v Starej radnici, Bratislavský hrad či Prezidentský palác nám priblížili dejiny tohto mesta. Večer sme sa krásne vyobliekaní (chlapci v tých košeliach, nohaviciach a topánkach vyzerali fakt úžasne:)) presunuli do Novej scény SND. Pred nami bol trojhodinový muzikál od V. Huga – Bedári. Obrovská scéna, živý orchester a takmer 40 hercov odohrali nádherné predstavenie. Skvelé herecké aj spevácke výkony, doprovod hudobných nástrojov, kulisy aj kostýmy zaručili neopakovateľný umelecký zážitok. Dejovou líniou sa tiahla nádherná myšlienka hodnôt ľudského života – dobra, lásky a obety, ktorá vygradovala hlavne záverečnou piesňou – „konaj dobro aj ho žiadaj od druhých, len dobro a láska zmysel má“. Oslovení krásnymi myšlienkami a zamysleniahodnými textami piesní sme sa po skončení muzikálu vydali na cestu domov. Zážitky a spomienky na tieto pekné chvíle v nás určite zostanú ešte veľmi dlho.

     • Štipendijný program pre stredoškolákov, štúdium v USA zadarmo

     • Vážení študenti, zákonní zástupcovia

      chceli by sme Vás informovať, že od 2.9.2022 je opäť otvorené prihlasovanie na ročný študijný pobyt v USA, ktorý študentom umožní bývať rok v americkej hostiteľskej rodine a študovať na americkej strednej škole zadarmo. Túto príležitosť majú vďaka výmennému programu Future Leaders Exchange (FLEX), ktorý financuje Ministerstvo zahraničných vecí Spojených štátov.

      Štipendium pokryje študentom náklady na obojsmernú letenku, poskytne umiestnenie v hostiteľskej rodine a štúdium na americkej strednej škole, zdravotné poistenie, prípravné školenie, ako aj mesačný príspevok určený na účasť na spoločenských aktivitách. Študenti si hradia náklady spojené so získaním cestovného pasu, osobné výdavky nad rámec mesačného štipendia či náklady spojené s nadrozmernou batožinou. 

       Program je určený pre slovenských študentov 1. a 2.ročníka všetkých stredných škôl, ktorí sa narodili medzi 15.7.2005-15.7.2008 a angličtinu ovládajú aspoň na komunikatívnej úrovni. On-line prihláška je dostupná na odkaze https://ais.americancouncils.org/flex do 13.10.2022. O štipendium môžu žiadať aj študenti so zdravotným postihnutím. 

       Viac informácií o programe je dostupných na: https://www.slovakia.americancouncils.org/  

      V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 

      Ďakujem za spoluprácu a tešíme sa na Vašich študentov.

      S pozdravom,

       

      Mgr. Jana Figúrová

      Country Representative, Slovakia

      American Councils for International Education

      Tel: 0919 347 032

      https://www.slovakia.americancouncils.org/

     • Pozor, zmena ceny stravného!

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      od 1.10.2022 sa vedenie školy rozhodlo z dôvodu zvyšujúcich sa cien energií, potravín a pod., zmeniť cenu stravnej jednotky pre žiakov SOSP Kňažia z 1,26 € na 1,80 €.

       

      Odhlasovanie stravy v súrnych prípadoch (choroba, udalosť v rodine a pod.) je možné v konkrétny deň na nasledujúci deň len do 14:00 hodiny, prípadne ráno do 6:15 hodiny, z dôvodu vynormovania potravín.

      Odhlasovanie je možné len telefonicky na telefónne číslo: +421 905 754 413, nie SMS, ani emailom.

       

      Andrea Labdová

      Vedúca ŠJ SOSP Kňažia

     • Zdravotný kurz

     • Dňa  14. 9. 2022 sa žiaci 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili v areáli školy Zdravotného kurzu. Ukážky prvej pomoci v modelových situáciách nám predviedli žiaci zo Strednej zdravotníckej školy v D. Kubíne s p. učiteľkou Mgr. Chomistekovou. Naši žiaci mali možnosť vyskúšať si na figurínach masáž srdca, prvú pomoc pri dusení cudzím predmetom, uloženie človeka do stabilizovanej polohy a ošetrenia reznej rany, zmeranie tlaku a hladiny cukru v krvi. Strednej zdravotníckej škole ďakujeme za sprostredkovanie dôležitých informácií a praktických ukážok podania prvej pomoci a našim aktívnym žiakom za aktívny prístup pri nácviku poskytovania prvej pomoci.

      Ing. Jačalová - MOV, Mgr. Mrazovská - PA, Mgr. Biel - MOV

     • Exkurzia spojená s turistickou vychádzkou

     • Exkurzia spojená s turistickou vychádzkou

      Dňa 13. 9. 2022 sme sa so žiakmi 1.A, 1.B a 1.C triedy zúčastnili na exkurzii v ČOV v Dolnom Kubíne. Smenový majster p. Bočkaj nás previedol areálom a vysvetlil princíp fungovania čističky. Keďže nám počasie prialo na exkurziu sme sa dopravili „po vlastných“. V rámci turistickej vychádzky sme spoznávali okolie Dolného Kubína a pobytom na čerstvom vzduchu sme urobili aj niečo pre naše zdravie. Zúčastneným žiakom ďakujeme za disciplinované správanie a príjemne strávené dopoludnie.

      Ing. Jačalová - MOV, Mgr. Mrazovská – PA, MOV Lisík

     • Športovo-zábavné dni pre prvákov

     • Na začiatku školského roka v dňoch 8.-9.9. 2022 sme pre našich nových prvákov pripravili
      športové dni. Pod vedením triednych učiteliek sa prváci z 1. A, 1. B, 1. C a 1. E stretli na
      školskom dvore, kde boli pre nich pripravené rôzne športové hry a zábavné súťaže. Žiaci sa
      v nových kolektívoch mali možnosť lepšie spoznať, pretože veľa hier vyžadovalo vzájomnú
      spoluprácu a súdržnosť. Zapojili rozum, svaly aj vzájomný rešpekt. Nechýbal smiech
      a súťaživý duch. Sme radi, že žiaci sa zabavili a navzájom aj spoznali. Veríme, že podobných
      zážitkov z pekných školských dní budú mať v priebehu štúdia na našej škole veľa a že aj tieto
      prvé zoznamovacie dni prispejú k formovaniu ich triednych kolektívov.