• Koncoročný futbalový turnaj

     • 28. júna v horúci predprázdninový deň sme sa rozhodli pre našich študentov zorganizovať záverečný školský futbalový turnaj. Hralo sa na ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne. Družstvá si zložili študenti zo 7 tried - prváci, druháci aj tretiaci. Podľa rozpisu odohrali vzájomné zápasy v dvoch skupinách. Okrem víťazných tried sme počas každého zápasu sledovali aj najlepšieho strelca gólov.

      Vyhodnotenie:

      1. miesto - III. E

      2. miesto - II. E

      3. miesto - II. C

      Najlepším strelcom s počtom 5 gólov sa stal Tomáš Jakubjak z III. E.

      Blahoželám víťazným triedam a verím, že "športom zdar" na konci dnešného turnaja futbalová kariéra našich skvelých futbalistov určite nekončí.

      Koordinátorka ŽŠR M. Turčinová

     • Koncoročný výlet II. E - Donovaly

     • Keď sa blíži koniec školského roka, patria k tomu aj koncoročné výlety. Trieda II. E - 24 študentov sa teda vybralo s triednou učiteľkou Mgr. Turčinovou, Mgr. Fatinovou a Mgr. Janotíkom na túru z Korytnice cez Kozí chrbát a Kečku až na Donovaly - časť turistickej magistrály nazvaná ako Cesta hrdinov SNP. Naša túra dlhá 16 km preverila turistické schopnosti chlapcov, ktorí bez problémov zvládli prechod a mali energiu hneď po túre hrať aj futbal. Ubytovanie sme mali na Chate Lesy na Donovaloch. Krásna poľovnícka chata nám poskytla aj altánok, ohnisko, jedáleň, spoločenskú miestnosť, kuchyňu a útulné izby. Program bol pestrý a so študentami nebola núdza o zábavu a smiech. Verím, že všetci sme si domov odniesli krásne zážitky a spomienky na spoločne prežité chvíle.

     • Náš výnimočne umelecky nadaný víťaz Tomáš

     • Tomáš Jakubjak, študent 3. ročníka odboru mechanik mechatronik, má v sebe zručnosť nielen na vybraný študijný odbor. Skrýva v sebe nesmierne talentovanú umeleckú dušu, citlivé srdce a výnimočný dar slova. Píše vlastnú tvorbu, v textoch sa odráža jemnosť jeho umeleckého cítenia a v metaforách vyjadruje svoje pocity a myšlienky. Úžasne a dojímavo vie nadchnúť všetkých umelecky mysliacich a cítiacich ľudí. Rovnako zapôsobil na porotu celoslovenskej literárnej súťaže v písaní vlastnej tvorby Paulínyho Turiec, kde v druhej kategórii poézie žiakov stredných škôl získal krásne prvé miesto. Srdečne mu blahoželáme, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mu veľa tvorivých nápadov na ďalšiu tvorbu. 

      Tomášove víťazné básne dokazujú, že je skutočným básnikom srdca:

       

      Vezmi si a nevracaj

       

      Zober si to

      Ber si bez pýtania a výrazu viny na tvári

      Ty to smieš

      Tak to zober preč

       

      Vezmi si moje spomienky a rozbi ich svojou prítomnosťou

      ako sa vlny rozbíjajú o skalnaté útesy

      Vezmi si moju lásku a hraj sa s ňou ako dieťa v piesku uprostred pláže

      Vezmi si moje ruky a dovoľ im precestovať tvoje telo tak akoby to bolo naposledy

      Vezmi si moje pocity a spáľ ich v  jagavom ohni tvojho vnímania

      Vezmi si to pre seba a ukry niekde predo mnou                                                                 

      Vezmi si môj svet

      Aj keď nebol stvorený pre teba

      Aj keď môžeš mať viac

      Vezmi si moje slová a napíš mi ich v podobe listov

      ktoré v jeseni opadnú a na jar sa opäť vrátia v inom

      Nepoznanom

       

      Vezmi si a nič mi nevracaj

       

      Tak ber!

       

      Prvý raz po stýkrát

       

      Zober ma za ruku a pozri mi do očí tak

      ako to vieš len ty

       

      Ty vieš že nemám kam ísť

      Deficit mojich pocitov z tohto sveta obraciaš proti mne

      Horúce dlane topia každú námrazu a pritom vonku je plus

      Na všetok ruch si beriem teba ako paralen proti migréne

       

      Miluješ svoj moment

      Je len tvoj a ty opäť vyhrávaš

       

      Kam chceš tentokrát ísť? 

      Nikdy som sa tak bezvýznamne nepýtal

       

      Ja sám sa strácam v tom čo pri mne nachádzaš

      Spleť chodieb v mojom srdci a vysoké hradby v mojej mysli

      pre teba v ten moment prestávajú existovať

       

      Moment kedy to nedokážeš zastaviť

      ti vyčarí úsmev na tvári tak

      ako jar prebudí divé ruže na lúke spomienok

      Nekričím – zastav –

      Nepúšťam si ťa ďalej

      Nežiadam sa zabudnúť         

       

      Poďme ďalej láska

      Je jedno kam

      Stále to prežívame rýchlo a strmhlav

       

      Ty to však vieš tak

      ako keď odliv nahrádza príliv

       

      Skús to tak akoby to bolo stále prvý raz po stýkrát

       

      Skúsme to!

       

       

       

       

     • Ako strava ovplyvňuje náš život

     • V stredu 8. 6. 2022 sa v našej škole konala preventívna aktivita odborníka a riaditeľa športovej akadémie v Dolnom Kubíne Mareka Hajasa. Hlavným cieľom tejto aktivity je vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu.

      Prednáška bola zameraná na:

      • Potrebu kúpy a užívania výživových doplnkov a ich náhradu v bežných potravinách
      • Fajčenie a užívanie iných tabakových a nikotínových produktov a ich škodlivosť na zdravie
      • Užívanie energetických nápojov a zdravotné riziká s tým súvisiace

      Počas 45 min. prednášky lektor uvádzal konkrétne príklady účinkov a zdravotných rizík užívania produktov v praxi (https://www.svps.sk/dokumenty/zakladne_info/Energeticke_napoje.pdf).

      Aktivity sa zúčastnili študenti tried 2.E a 1.A s pedagogickým dozorom - vyučujúcimi a pedagogickými asistentkami.

      Lektorovi ďakujeme za dôležité informácie a študentom za to, že ich so záujmom  vnímali a prispievali do diskusie.

     • Oznámenie o konaní druhého kola prijímacích skúšok

     • Stredná odborná škola polytechnická v Dolnom Kubíne - Kňažej týmto oznamuje, že druhé kolo prijímacích skúšok na nenaplnené miesta do študijných a učebných odborov sa bude konať dňa 21.06.2022 v budove školy so začiatkom o 07.30 (registrácia prihlásených).

      Poprosíme Vás doručiť nám čo najskôr vypísanú a školou potvrdenú prihlášku na štúdium vo zvolenom odbore na sekretariát školy, a to buď osobne, alebo poštou na adresu:

      SOŠ polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín.

      Počty voľných miest nájdete v priloženom dokumente.