• Deň učiteľov, ocenenie ŽSK

     • ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ pri príležitosti Dňa učiteľov ocenil v rámci 16. ročníka slávnostnej akadémie 30 pedagogických zamestnancov stredných škôl v jeho pôsobnosti. Symbolické ocenenie bolo učiteľom udelené za ich obetavú a výnimočnú prácu.

      “Učitelia, srdečne vám ďakujeme za tvorivú a obetavú prácu v oblasti výchovy a vzdelávania detí a mládeže. ”

      Za našu školu ocenenie získala Mgr. ERIKA FIGULI !

      Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa síl, energie a chuti do ďalšej práce!