• Žiacka školská rada praje učiteľom k ich sviatku

     • Srdečný pozdrav žiacky s úctou letí k vám,

      kvet vďaky prijmite, ktorý vám dnes dám.

      Ďakovať vám všetkým chceme,

      úprimne, tak ako to vieme.

      Za všetky trápenia, úsilia, obete,

      za všetko poučné, čo nám vždy poviete.

      K slušnosti sa nás snažíte vychovať,

      vedomosti v nás nadlho zachovať.

      Vždy nám dáte správne rady,

      všetci vás máme úprimne radi.

      Vzdelaných a dobrých ľudí chcete z nás mať,

      preto si vás budeme navždy ctiť a na vás spomínať.

     • ​​​​​​​Maturitné skúšky zohľadnia dištančnú výučbu. S prípravou pomôže „Manuál spokojného maturanta“

     •  

       

      Ministerstvo školstva uvádza: 

      Maturitné skúšky zohľadnia dištančnú výučbu. S prípravou pomôže „Manuál spokojného maturanta“

      Maturitná skúška tradične pozostáva z písomného testu z vyučovacieho jazyka, cudzieho jazyka a matematiky, zo slohu a z ústnej alebo praktickej časti. Štandardizovaný test a sloh budú maturanti písať od 15. do 18. marca 2022. Náhradný termín je v dňoch od 5. do 8. apríla 2022 a opravný termín v dňoch 5. až 8. septembra 2022.

      Na úspešnosť v štandardizovanom teste musí žiak dosiahnuť viac ako 33 %. Na úspešnosť v slohu musí žiak dosiahnuť viac ako 25 %. Vzorové testy pre jednotlivé predmety z uplynulých rokov nájdu žiaci na webovom sídle NÚCEM.

      „Maturitné testy použité v roku 2022 boli pripravené s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Testy zo slovenského jazyka a literatúry oproti predošlým rokom zostavovalo viac odborníkov a kontrolovalo ich 15 recenzentov, oproti bežnému počtu 4 či 5. Navyše testy posudzovali aj učitelia stredných škôl s ohľadom na dištančné vzdelávanie. Tí sa zhodli, že testy sú vhodné a môžu byť zadané maturantom v tomto školskom roku,“ priblížil šéf rezortu školstva Branislav Gröhling.

      Recenzenti mali za úlohu v testoch eliminovať nejednoznačné otázky. Učitelia zo stredných škôl zas posudzovali, či sú testy vhodné vzhľadom na dištančné vzdelávanie. Recenzenti aj učitelia sa zhodli a odporučili testy zadať maturantom v školskom roku 2021/2022. Okrem upravenia obsahu testov majú v tomto roku žiaci navýšený čas na písomnú maturitu o 15 minút pre každý predmet.

      Viac na: https://www.minedu.sk/maturitne-skusky-zohladnia-distancnu-vyucbu-s-pripravou-pomoze-manual-spokojneho-maturanta/

      Manuál spokojného maturanta nájdete na: 

      https://www.alianciastredoskolakov.sk/_files/ugd/c16f0f_d0c53044cb044cc491ca52025d24488c.pdf

     • Deň solidarity s Ukrajinou - finančná zbierka

     • Dňa 3. 3. 2022 sme v rámci Dňa solidarity uskutočnili v našej škole finančnú zbierku. Chcela by som vysloviť veľké ĎAKUJEM všetkým žiakom, ich rodičom, zamestnancom školy, ktorí s obrovským srdcom, empatiou a súcitom voči utečencom z Ukrajiny prispeli do nášho spoločného diela. Vyzbierali sme úžasnú sumu 516 eur, ktorá bude použitá na nákup potravín či hygienických potrieb podľa aktuálnej situácie.

      Mgr. Turčinová