• Deň solidarity - 3.3.2022

     • Bojujme aj my!

      zbraňami ľudskosti, solidarity, lásky, pokoja, súdržnosti a vzájomnej pomoci!

      Čo môžeme urobiť my?

      • doniesť do školy  trvanlivé potraviny alebo hygienické potreby
      • vo štvrtok 3. 3. 2022 prejaviť Deň solidarity zladením oblečenia do modrejžltej farby
      • v tento deň 3. 3. 2022 bude prebiehať v škole finančná zbierka, za ktorú sa nakúpia potraviny či iné potrebné veci
     • Ako nás drogy poznamenali - Večery o živote

     • Vážení rodičia, kolegovia, milí študenti, 

      dávame Vám do pozornosti pokračovanie seriálu ODKRÝVANIE TICHA  bude pokračovať témou DROGOVÁ ZÁVISLOSŤ - niečo s čím sa môže stretnúť každý z nás.  Akciu  organizuje OZ Ženy Orava v spolupráci s Oravskou knižnicou A Habouštiaka a  bude sa  konať 3.3.2022 o 16.00 hod. v Oravskej knižnici - spoločenská miestnosť. Hosťami akcie budú - odvážna mama so synom, ktorí chcú podať svedectvo o tom, ako závislosť zmenila ich životy. Ich partnermi budú ľudia, pre ktorých je drogová závislosť "denným chlebom".