• Bubnovačka

     • Deň 19.11 je Svetovým dňom prevencie týrania a zneužívania detí. Tento deň nám smutne pripomína, že na svete žijú deti, ktoré sú týrané, ponižované, ich rodina ich zanedbáva a nemá im kto pomôcť. Tieto deti majú pocit, že nikto nepočuje ich tiché volanie o pomoc.

      Spoločne sme preto v rámci celoslovenskej akcie bubnovali za práva a bezpečie detí. Sila našich bubnov, predstavovala silu hlasu detí v núdzi.

       

       

     • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     • Dňa 23.11.2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 5 žiakov,  tretích a štvrtých ročníkov.

           Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.

      Písomná časť bola zameraná na počúvanie originálneho anglického textu s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

      Ústna časť pozostávala z dialógu a opisu obrázka  – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku, pohotovosť reagovať na zadané otázky a originalitu príbehu.

      Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola Olympiády v AJ, kde bude reprezentovať našu školu.

      Výsledky školského kola: 

      1. miesto  -  Matej Homolka III.E
      2. miesto  -  Adrián Lúdik    IV.C
      3. miesto  -  Peter Žatkuliak IV.C

      Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami blahoželáme!

     • Dotazník Aliancie stredoškolákov

     • Milé študentky, milí študenti,
      naša škola bola oslovená organizáciou Aliancia stredoškolákov s dotazníkom, ktorého vyplnenie bude dôležité pre ich aktivity v blízkom období, pričom čerpať z výsledkov ich práce budete práve vy. Formulár vám zaberie najviac päť minút času. Môžete ho otvoriť prostredníctvom tohto odkazu: 

      https://forms.gle/LnAR2nsoJphoKUKV9

      Ďakujeme.

     • ZDIEĽACIA SÚŤAŽ - november 2021

     • SÚŤAŽ

      Podmienky súťaže:

      LIKE na našu stránku

      ODPOVEĎ na otázku do komentára:

      Koľko žiakov má v pláne naša škola prijať do odboru MECHANIK NASTAVOVAČ v šk. roku 2022/2023?

      ZDIEĽAŤ verejne príspevok

      OZNAČIŤ kamaráta/kamarátku, ktorí by tiež chceli vyhrať

      (Správnu odpoveď nájdete na www.sospknazia.sk v zložke VIRTUÁLNE DOD 2021.)

      Koniec súťaže 30.11.2021 !!!

       

      Súťaž prebieha  na našom IG účte @sos_knazia 

                                                FB účte https://www.facebook.com/SOSPDK 

       

      #sutaz #hraj #vyhraj #skola #strednaskola