• Otvorenie školského roka 2021/22

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 bude 2.9.2021 o 09,00 hod. na školskom dvore.

      Dozviete sa tu aj program  na ďalšie dni a všetky podmienky týkajúce sa začiatku školského roka.  Triedni učitelia dajú žiakom aj všetky potrebné potvrdenie  ( napr. pre vybavenie preukážky na dopravu)

      Vzhľadom na to, že nevieme, aké bude počasie v tento deň, prosíme Vás, aby ste prišli dobre oblečení, prípadne aj s dáždnikmi.

      Pokiaľ máte záujem o stravovanie a ešte ste sa neprihlásili na stravovanie, resp. ste nezaplatili stravné na september 2021, prosíme Vás, vykonajte tak ihneď (https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/556   , https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/725 ).

      Je potrebné si už aj nahlásiť Vás záujem o obedy od 3.9.2021 .

      Pokiaľ máte záujem o ubytovanie, pre našich žiakov je k dispozícii pár miest na školskom internáte Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Ale aj tu je potrebné sa urýchlene dohlásiť  (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat ).

      Čo sa týka podmienok vstupu do areálu školy, je potrebné, aby ste pri príchode do školy odovzdali triednym učiteľom vytlačené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx)

      resp. si ho vyplnili pred príchodom  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

      Do areálu školy okrem žiakov a zamestnancov školy nesmú vstupovať žiadne ďalšie osoby bez povolenia riaditeľkou školy za podmienok , ktoré nájdete v tomto odkaze https://www.minedu.sk/data/att/20486.docx  .

      Pokiaľ potrebujete niečo vyriešiť na sekretariáte školy, riešte to telefonicky alebo mailom.

      Všetky ďalšie podmienky týkajúce sa organizácie školského roka 2021/22 s ohľadom na opatrenia proti šíreniu COVID – 19 nájdete v priloženom Rozhodnutí riaditeľky školy č. 8/2021.

       

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami po prázdninách.

       

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     • Zisťovanie záujmu o samotesty

     • Milí rodičia, plnoletí žiaci,

      škola má možnosť zabezpečiť bezplatné AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prosíme Vás o vyjadrenie záujmu/nezáujmu. Hlasovanie prebieha pre žiakov 2-4. ročníka prostredníctvom edupage.

      Rodičia žiakov 1. ročníka, ktorí ešte nemajú prístupové údaje, môžu vyjadriť svoj záujem zaslaním mailu na adresu:  sekretariat@sospknazia.sk do 25.8.2021 do 12.00 hod.

      V správe uveďte: Ja, zákonný zástupca (meno a priezvisko) žiaka (meno a priezvisko) mám záujem / nemám záujem o antigénové samotesty zabezpečené školou.

      Odporúčame Vám, aby ste požiadali o objednanie testov prostredníctvom školy, pretože toto cestou môžeme predísť zatváraniu tried a šírenie COVID-u.

      Ďakujem.
      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy