• Choč - koncoročný výlet I.E

     • Pod Chočom vždy je o čom :) a hore na Choči tiež :)

      28. júna sa trieda I. E zúčastnila turistického koncoročného výletu na Veľký Choč. Skvelé počasie, nádherná príroda, príjemná atmosféra medzi všetkými zúčastnenými. Väčšina žiakov výstup na Choč absolvovala po prvýkrát, takže na vrchole mali všetci dobrý pocit zo zdolania tohto majestátneho ochrancu Dolného Kubína. Verím, že láska k horám sa týmto výletom začala prebúdzať v srdciach každého žiaka a že objavili krásu a ozdravujúcu silu prírody. 

     • Športovo - zábavný deň

     • Na svätého Jána sme nepálili jánsku vatru, ale seba samých na slnku :)

      24. júna v horúci letný deň sme pre žiakov pripravili koncoročnú akciu pod vedením Žiackej školskej rady s názvom "športovo-zábavný deň". Naši študenti sa mohli zabaviť v areáli školy, kde mali pripravené rôzne športové súťaže, topografiu, hravé a tvorivé aktivity z anglického jazyka a dejepisu, či overovali svoje zručnosti a vedomosti pri zdravotníckych stanovištiach. Samozrejme sme nezabudli na našich skvelých futbalistov a jednotlivé triedy vyslali svojich najlepších futbalistov na turnaj, ktorý sa konal na športovom ihrisku v ZŠ Kňažia. Za všetky pripravené stanovištia a za futbal boli triedam prideľované body, ktoré sa na záver spočítali a vyhodnotili sme 3 najlepšie triedy s najvyšším počtom získaných bodov. 

      Vyhodnotenie futbalu: 1. miesto - III. H, 2. miesto - III. E, 3. miesto - II. C, najlepšími strelcami gólov boli: Nikolas Lanďák (III. H) - 9 gólov, Matúš Paľa (III. E) - 8 gólov

      Celkové umiestnenie tried: 1. miesto - II. E, 2. miesto - II. C, 3. miesto - I. E

      Víťazné triedy dostali balíčky so sladkými odmenami, ale samozrejme každá ďalšia zúčastnená trieda tiež dostala odmenu za účasť.

      29. júna bol opäť turnaj vo futbale ďalších tried - I. A, I. C, I. H, v ktorom si tiež nádejní futbalisti zmerali svoje sily. Výsledné vyhodnotenie: I. H, I. C, I. A

      Všetkým triedam ďakujeme za účasť v súťažiach a najlepším umiestneným blahoželáme!

     • Martin - exkurzia

     • V dňoch 22. a 25.6.2021 boli žiaci tried II.E a III. E na exkurzii v Martine. Pozreli si Národný cintorín, oboznámili sa aj s menej známymi udalosťami zo života slovenských dejateľov. V priestoroch Súkromného centra voľného času Košťany nad Turcom im bol premietnutý 3D film podľa vlastného výberu. Budova SCVČ sa nachádza v krásnom rozprávkovom areáli, ktorý je určený predovšetkým  mladším návštevníkom, ale poteší oko každého.

     • Bubnovačka

     • Akcia s názvom „Bubnovačka“ mala aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a šikanou a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Musíme si uvedomiť, že deti TICHO pred násilím neochráni! Bubnujeme, aby deti bolo lepšie počuť! V priloženom linku si môžete pozrieť, ako sa aj naša škola zapojila do tejto akcie a našich študentov neodradilo ani online dištančné vyučovanie, pretože, kto chce, hľadá spôsoby a cesty a my sme ju našli aj takouto formou vyučovania, lebo HLAS detí je pre nás dôležitý.

      https://www.youtube.com/watch?v=rFBuVAaoWko&feature=youtu.be