• Prieskum pre rodičov - online stretnutia k ISIC

     • Vážení rodičia!

       

      Tento „zvláštny“ rok pre Vás  pripravujeme novinku:

       

      Krátke online stretnutia, na ktorých sa dozviete všetky potrebné informácie k preukazom ISIC/EURO26, ktoré používajú Vaše deti.

       

      Dajte nám prosím vedieť, aký čas je pre Vás najvýhodnejší.

      V tomto dotazníku sa dozviete viac:

      https://forms.gle/mhRLzfPzqJTikQ727

       

      Váš ISIC tím

     • Výsledky prijímacích skúšok do študijných odborov po 1. kole

     • Vážení rodičia, milí žiaci 9. ročníka,

      Ďakujeme, že ste nám prejavili dôveru zaslaním prihlášky na štúdium na našej škole.

      Tu sme zverejnili výsledky prijímacieho konania do študijných odborov podľa kritérií určených školou pre tento školský rok.

      Rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, Vám doručujeme prostredníctvom Vašich školských systémov, alebo na e:mailové adresy, ktoré ste zadali na Vašej prihláške na štúdium. Ak tieto údaje chýbajú, posielame Vám rozhodnutia domov poštou.

      V prípade, že ste boli prijatí na našu školu, zasielame Vám aj formulár  Záväznej prihlášky na štúdium, ktorý je potrebný vyplniť a podpísať ( potvrdzuje, či nastúpite alebo nenastúpite na štúdium na našej škole) a najneskôr do 25.5.2021 doručiť škole.

      Rozhodujúci je termín doručenia škole!

      Pokiaľ ste prijatí neboli, prikladáme Vám k rozhodnutiu formulár na Odvolanie sa voči neprijatiu na štúdium, ktoré je potrebné doručiť škole do 5 dní od doručenia Vám rozhodnutia.

      Všetky písomnosti nám môžete poslať vyplnené , podpísané zákonným zástupcom a zoskenované mailom na adresu: sekretariat@sospknazia.sk , alebo doručiť poštou, resp. osobne.

      V prípade, že Vám nebolo z nejakého nepredvídaného dôvodu doručené rozhodnutie o prijatí/neprijatí na štúdium, prosíme Vás, kontaktujte nás telefonicky, aby sme tento problém odstránili. Predtým si však ešte skontrolujte správy v školskom systéme Vášho syna/dcéry, alebo správy vo svojej e:mailovej schránke.

      Pokiaľ budete mať záujem o ubytovanie žiaka na školskom internáte od septembra 2021, prosíme Vás o informáciu obratom na t.č. 043/5863139.

      Tešíme sa na skoré stretnutie s Vami.

      Ing. Adriana Bellová,

      riaditeľka školy