• Deň učiteľov

     • Všetkým pedagógom SOŠP venoval Adam Majda III.E takúto milú báseň: 

       

      Ránko krásne dneska bolo

      Nedeľa iná ako sa zdalo

      V noci som mal taký sen

      Že učitelia mali deň.

       

      Písomky sa nedávali

      Učivá  sa neskúšali

      Mohol to byt krásny deň

      Škoda že to bol len sen.

       

      No netreba tu veľa slov

      Pekný deň to pre nich bol

      Učitelia sviatok majú

      nech sa vždy len dobre majú.

       

      Zaželajme učiteľom

      Zdravie, silu celým telom

      Nielen v tento vzácny deň

      Nech sa im splní každý sen.

       

      Milý náš zbor učiteľov

      Prajeme vám dušou celou

      Nech váš duch je plný lásky

      Nerobte si z nás už vrásky.

       

      Aj keď je to ťažká práca

      a radosť sa pri nej stráca.

      Prajem ešte veľa sily

      By ste ešte dlho žili.

       

      Užite si tento sviatok

      Zapite ho ako v piatok

      Vínkom, pivkom niečím sladkým

      Borkou, jágrom niečím takým.

       

      Neprežeňte to však moc

      Lock-down príde tuto noc.

      Do dvadsiatej (20:00) doma len

      Prajem ešte krásny deň.

       

      S pozdravom a krásnym prianím

      Všetkých vás ja pekne zdravím.

      Ešte vám chcem popriať zdravia

      Za  ŽŠR sa pridám aj ja,

      Aby verše zneli krásne,

      Ako Adam píše básne.

       

       

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia, 

      pozývame Vás na triedne on-line rodičovské združenie, ktoré sa bude konať vo  štvrtok 25.3.2021 od 17.00 - 18.00 -  formou osobných konzultácií na MS Teams. 

      Všetci pedagogickí pracovníci budú v tomto čase dostupní na MS Teams.  Triedni učitelia si vytvoria schôdzu v kalendári. Do nej prizvú aj majstrov OVY, ktorí vyučujú v triede. Rodičia sa pripoja pod kontom žiaka, alebo linkom, ktorý im triedny učiteľ pošle správou v edupage. 
      V prípade, že bude potrebné konzultovať prospech s iným učiteľom, alebo s majstrom OVY, triedny učiteľ ho privolá k prebiehajúcej schôdzi. 

      Na tomto stretnutí sa môžete informovať o dochádzke a prospechu Vášho dieťaťa počas 3. štvrťroka školského roka 2020/21, prípadne nás informovať o Vašich návrhoch, či podnetoch na zlepšenie podmienok vzelávania.

       S pozdravom

      Iveta Bruncková, ZRTV

     • Možnosti štúdia na UNIZA

     • Radi by sme pozvali Vašich žiakov bez ohľadu na ročník na náš ONLINE FRIday II, ktorý sa uskutoční 

      17. marca od 09:00 do 21:00 h.prostredníctvom MS Teams. Pripravený je zaujímavý a bohatý programv podobe praktických webinárov na atraktívne témy z oblastiinformatiky, manažmentu, informačných a sieťových technológií.Webináre prebiehajú paralelne a v rôznych časoch. Žiaci sa môžuna webináre prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára. 

      Viac informácií nájdete na webe:https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-podujatie-online-fri-day-ii-2021-den-prestredoskolakov

      Termín prihlásenia na podujatie ONLINE FRIday II je do 17.marca do08:00 h a počet miest (kapacita webinárov) je limitovaný. Pre žiakov končiacich ročníkov sme pripravili online chat, kdemôžu klásť otázky dekanovi, prodekanom, študentom, absolventom izástupcom partnerských IT firiem ohľadom možností štúdia nanašej fakulte (https://studuj.fri.uniza.sk/). 

      Budeme radi, ak v prípade Vašich možností zverejníte (alebozazdieľate) informácie o našom online podujatí na webovej alebofacebookovej stránke Vašej strednej školy. Zároveň by som rád využil túto príležitosť a poprosil Vás ovyplnenie krátke online anonymného dotazníka týkajúceho sa ITsúťaže First Lego League. Naša fakulta každoročne organizujeregionálny turnaj tejto súťaže a minulý rok sme organizovali ajSemifinále SR a ČR. Váš názor nám pomôže zlepšiť komunikáciuso strednými školami a priblížiť súťaž žiakom. Úprimne Vámďakujem za vyplnenie i jeho prípadnú distribúciu Vašim žiakom.Link na dotazník: https://forms.gle/G5LjxNEqAvExMCZi7 [2] 

      Ďakujeme za spoluprácu. S úctou 

      Viliam Lendel prodekan pre vzdelávanie Fakulta riadenia a informatiky Žilinská univerzita v Žiline