• Maturanti - možnosti štúdia na FBI UNIZA

     • Dovoľujem si Vás preto informovať o pripravovanom online Dni otvorených dverí (DOD) na FBI UNIZA dňa 17.03.2021 o 10:00 h, na ktorý Vás i Vašich študentov srdečne pozývame. Zároveň Vás prosím o distribúciu tejto informácie Vašim maturantom.

       V rámci DOD budeme poskytovať informácie o:

        - študijných programoch,

        - uplatnení absolventov v praxi,

        - možnostiach absolvovania časti štúdia v zahraničí,

        - možnostiach absolvovania odbornej praxe,

        - špecializovaných pracoviskách a laboratóriách fakulty,

        - aktivitách fakulty pre študentov.

       Program DOD bude pozostávať zo živých vstupov dekanky FBI UNIZA, prodekanov FBI UNIZA a garantov študijných programov, ktoré budú dopĺňané zaujímavými videami, reportážami a prezentáciami o ponúkaných študijných programoch a ďalších aktivitách usporadúvaných na našej fakulte. Súčasťou online DOD bude aj priestor na zodpovedanie všetkých otázok týkajúcich sa štúdia na našej fakulte, následného uplatnenia našich absolventov a celého študentského života na Žilinskej univerzite v Žiline.

       Informácie o organizovaní DOD na FBI UNIZA nájdete aj na našej internetovej stránke www.fbi.uniza.sk a tiež na facebookovej stránke https://www.facebook.com/fbi.uniza.

      Bude nám cťou, ak prijmete naše pozvanie a Vaši študenti sa Dňa otvorených dverí na FBI UNIZA zúčastnia.

     • Ponuka - ISIC karta pre študentov

     • Keďže je v tomto období využitie ISIC-u trochu obmedzené, teda nedá sa ísť na dobrú lyžovačku, navštíviť obľúbenú reštauráciu, či zájsť na plaváreň, rozhodli sme sa výnimočne znížiť cenu preukazu na 12 Eur, pri zakúpení do 28.2.2021, ako reakciu na tieto sťažené podmienky, ktoré veríme čoskoro skončia.

      Tiež sme sa rozhodli odpustiť poštovné za známku ISIC zakúpenú cez www.objednaj-preukaz.sk, rovnako do 28.2.2021.

      Navyše, aby preukaz ISIC žiakom a rodičom lepšie slúžil aj v týchto časoch,  vybavili sme zľavy až v skoro 600 e-shopoch, kde sa teraz nakupuje určite viac.

      Poprosil by som teda, keby ste mohli, list v prílohe posunúť žiakom a ich rodičom.

       

      Ďakujem pekne za spoluprácu a prajem príjemný deň. 

      Mgr. Jozef Škvarek

      tel.: +421 908 964 055

      e-mail: jskvarek@ckmsyts.sk

       

      CKM SYTS, Vysoká 32, 811 06  Bratislava

      www.isic.sk www.euro26.sk www.itic.sk  

      loga_ISIC+EYCA+ITIC_05-2019

      Ďalšie kontakty:

      ZSpreukazy@ckmsyts.sk – otázky k preukazom na ZŠ

      SSpreukazy@ckmsyts.sk – otázky k preukazom na SŠ

      VSpreukazy@ckmsyts.sk – otázky k preukazom na VŠ

      EURO26@ckmsyts.sk – otázky k preukazom EURO<26

      ITIC@ckmsyts.sk – otázky k preukazom ITIC

      eshop@ckmsyts.sk – otázky k nákupu cez objednaj-preukaz.sk

      financie@ckmsyts.sk – otázky ohľadom faktúr

      reklamacia@ckmsyts.sk – reklamácie na produkty/služby

      riaditel@ckmsyts.sk – akékoľvek otázky

     • Maturanti - pozvánka

     • Vážení maturanti,

      Technická fakulta SPU v Nitre Vás pozýva na Online Deň otvorených dverí, ktorý bude 24.2.2021 o 13.hod na tomto linku https://tf.uniag.sk/sk/dod-2021/. V živom vysielaní cez youtube sa dozviete o ponúkaných študijných programoch, ukážeme priestory fakulty a laboratórií a hlavne sa dozviete čo vravia na štúdium absolventi a aké majú uplatnenie v praxi. A to všetko v HD kvalite. Technická fakulta sa drží hesla: "Študuj techniku, máš budúcnosť." 

      PS: Link https://tf.uniag.sk/sk/dod-2021/ obsahuje základné informácie o štúdiu, prípadne môžete položiť Vašu otázku. Stránka zostane aktívna aj po živom vysielaní.

      facebok: https://www.facebook.com/Technickafakulta

      instagram: https://www.instagram.com/technicka_fakulta_spu/

       

      S pozdravom / Best regards

      doc. Ing. Ján Kosiba, PhD. 

      Vice-dean for Education

      Faculty of Engineering

      Slovak University of Agriculture in Nitra

      Nitra, Slovakia