• Možnosti štúdia pre maturantov

     • Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávánia Gaudeamus on-line 2021 www.gaudeamus-sk.sk

      Ďalšiu sériu prednáškových dní pre Vás a Vašich študentov odvysielame 2. - 4. februára 2021. Z programu vyberáme to najzaujímavejšie:

      • Prezentácia piatich fakúlt Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (2.2. od 9:00)
      • Predstavenie atraktívnych možností štúdia v Rakúsku a vo Švajčiarsku (2.2. od 11:55)
      • Prednáška „Študuj čo ťa baví" od Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne (3.2. od 9:35)
      • Prednáškový deň Univerzity Komenského v Bratislave s predstavením univerzity a všetkých ich trinástich fakúlt (4.2. od 9:00 do 13:00) 

      Prednáškové dni budeme vysielať naživo na Facebook (https://bit.ly/38QH818) a Youtube (https://bit.ly/3sDOwEP) „Gaudeamus – veletrh vzdělání". Počas každej prednášky máte možnosť sa prednášajúceho na čokoľvek opýtať prostredníctvom moderovaného chatu, alebo kontaktného e-mailu.

       Živé vysielanie prednášok môžu Vaši študenti sledovať kedykoľvek zadarmo, ak sa zaregistrujú na www.gaudeamus-sk.sk.

       KOMPLETNÝ PROGRAM DRUHÉHO PREDNÁŠKOVÉHO TÝŽDŇA:

       2. februára 2021 

       9:00 -   9:30       Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

       9:35 - 10:05       Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

      10:10 - 10:40      Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

      10:45 - 11:15      Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

      11:20 - 11:50      Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

      11:55 - 12:25      Rakúské veľvyslanectvo - Štúdium v Rakúsku

      12:30 - 13:00      Studium ve Švýcarsku - Swiss Education Group

       3. februára 2021 

      9:00 -   9:30       Přestavení možností studia a studentského života na ŠKODA AUTO Vysoké škole

       9:35 - 10:05       Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne - Študuj čo ťa baví

      10:10 - 10:40      Vyšší odborná škola herecká

      10:45 - 11:35      Technická univerzita v Liberci

      11:40 - 12:10      SAIA

      12:15 - 12:45      IUVENTA

      12:50 - 13:20      Europe Direct Brno:  Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí

       4. februára 2021 - prednáškový deň Univerzity Komenského v Bratislave 

      9:00 - 9:20        Jesseniova lekárska fakulta UK

      9:20 - 9:40        Lekárska fakulta UK

      9:40 - 10:00      Fakulta telesnej výchovy a športu UK

      10:00 - 10:20     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

      10:20 - 10:40     Farmaceutická fakulta UK

      10:40 - 11:00     Filozofická fakulta UK

      11:00 - 11:20     Pedagogická fakulta UK

      11:20 - 11:40     Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

      11:40 - 12:00     Fakulta managementu UK

      12:00 - 12:20     Právnická fakulta UK

      12:20 - 12:40     Prírodovedecká fakulta UK

      12:40 - 13:00     Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

       Vždy aktuálny program prednášok nájdete aj na tejto stránke: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

      Za celý Gaudeamus Team dovidenia na Gaudeamus prednáškových dňoch 2021!

     • Virtuálny Deň otvorených dverí na FEIT Žilina

     • veľmi pekne Vás pozdravujem. Chceli by sme Vás, Vašich zamestnancov a najmä študentov pozvať na Virtuálny Deň otvorených dverí (VDOD). VDOD sa uskutoční 4.2.2021 od 10.00 hod.

      Pripravili sme pre Vás interaktívny program, ktorý bude vysielaný LIVE z nášho Ateliéru multimediálnej tvorby a bude dostupný na našich sociálnych sieťach. V rámci VDOD navštívime naše laboratória, študenti sa dozvedia o možnostiach štúdia na FEIT UNIZA a tiež sa ku nám pripoja vzácni hostia. Viac informácií o VDOD je dostupných na linke: https://feit.uniza.sk/virtualny-den-otvorenych-dveri/  Hostia sa budú môcť vyhrať hodnotné ceny. 

      Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť, aby ste o našej akcii informovali Vašich študentov a umožnili im zúčastniť sa tejto akcie. V prílohe posielame grafiku k VDOD, ktorú prosím použite pri informovaní študentov. Budeme veľmi radi, keď ju umiestnite aj na sociálne siete Vašich škôl - na tejto linke sme vytvorili udalosť na facebookovej stránke našej fakulty https://www.facebook.com/events/271189257869873 .

      V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať. 

      Veľmi pekne ďakujem a želám pevné zdravie.

      Tešíme sa na Vás.

      Peter Brída

      ------------------------------

      Prof. Peter Brída, Ph.D.
      Vice-dean for Development and International Co-operation

      UNIVERSITY OF ŽILINA
      Faculty of Electrical Engineering and Information Technology

      Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina, Slovakia
      tel.: +421 41 513 2066 | mobil: +421 905 532 042

      e-mail: peter.brida@feit.uniza.sk 

      web: feit.uniza.sk

     • Live stream z Vatikánskeho observatória v meste Tucson Arizona

     • Túto sobotu 23.1.2021 o druhej poobede bude na facebooku Vedecky brloh live stream z Vatikanskeho observatoria v meste Tucson Arizona. Súčasťou streamu bude virtuálna prehliadka observatória. Sprievodcom bude páter Pavol Gábor košický rodák, astronóm a jezuita, ktorý na observatóriu pôsobí vo funcii zastupcu riaditela pre infraštrukturu a exoplanéty. Obsah je prispôsobený tomu, že diváci sú deti a žiaci, preto je reč veľmi jednoduchá bez použitia vzorcov. Sučasťou pásma bude online pokus nájdenia ohniska, na ktoré si účastníci pripravia papier a lupu alebo silnejšie okuliare - aspoň 3 dioptrie.

      Hlavne je to ale príležitosť popýtat sa pána Pavla Gábora na všetko čo nás zaujima z astronómie.

      Link na udalosť na facebooku:

      https://www.facebook.com/events/427553338592337

      Pre technické problémy sa v sobotu  neodvysielal Vedecký brloh online. UEF SAV Košice nám ponúka ako náhradu  2 hodinový záznam z podujatia:

      https://www.youtube.com/watch?v=7tuAK1Xrin4&t=3235s&fbclid=IwAR3-r4wE6_DPfNfbKeuEM5EnqMRLRH_lqbGkCr4vvNDDwnvu8ixniKpzuZQ

      Napriek tomu že sa jedná o záznam môžeme do komentárov pod videom na fb Vedecký brloh klásť svoje otázky, páter Gábor nám na ne priebežne odpovie.

       

     • Okresné kolo Olympiády v AJ

     •  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Dňa 13. 1. 2021 sa v dôsledku opatrení Covid 19 konalo online okresné kolo Olympiády v AJ, ktorého sa zúčastnil aj  žiak našej školy. Matej Homolka, študent II.E triedy, sa ziskom 28,5b stal úspešným riešiteľom a obsadil vo svojej kategórii -2D prvé miesto, čím si zabezpečil postup do krajského kola. Matejovi k jeho úspechu blahoželáme a želáme mu veľa úspechov v ďalšej práci.

                                                                                                                                          Mgr. Iveta Strapcová

     • Zmeny termínov prijímacích a maturitných skúšok

     • Rozhodnutím Ministra školstva, vedy, výskumu a športu  zo dňa 4.1.2021 sa stanovujú nasledovné  termíny:

      Prijímacie skúšky 

      na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia:     

      a) v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4. mája 2021,     

      b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11. mája 2021

       

      Maturitné skúšky:

      1. V školskom roku 2020/2021 sa zrušuje  externá časť maturitnej skúšky.
      2. Písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 12. apríla 2021; konkrétny termín konania písomnej formy internej časti maturitnej skúšky určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky do 31. marca 2021.
      3. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termínoch od 17. mája 2021; konkrétny termín konania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti tak, aby maturitná skúška prebiehala v priebehu jedného týždňa, a ak je to potrebné, najviac v trvaní dvoch týždňov.
      4. Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa uskutoční v riadnom skúšobnom období v apríli až júni 2021; konkrétny termín konania praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky určia okresné úrady v sídle kraja pre stredné školy vo svojej pôsobnosti.

      Viac informácií https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/ 

       

     • Možnosti štúdia na vysokých školách v SR a ČR


     •  

      Vážení maturanti,

      prvá séria prednáškových dní s univerzitami, fakultami a vysokými
      školami z ČR, SR i zahraničia v rámci On-line veľtrhu Gaudeamus
      2021 odštartuje už 19. januára 2021. Teraz pre Vás a Vašich
      študentov máme pripravených 6 prednáškových dní s 43
      jedinečnými prednáškami vrátane 3 celouniverzitných prezentácií.
      Prednáškové dni budeme vysielať naživo na Facebook a Youtube
      "Gaudeamus - veletrh vzdělání". Záznamy prednášok budú následne
      k dispozícii až do uzávierky podávania prihlášok na VŠ. Počas
      každej prednášky majú študenti možnosť sa prednášajúceho na
      čokoľvek opýtať prostredníctvom moderovaného chatu, alebo
      kontaktného e-mailu.

      Účasť na prednáškových dňoch je zadarmo pre registrovaných na
      www.gaudeamus-sk.sk [2] (cez tlačidlo "Registrácia na veľtrh" v
      pravom hornom rohu ktorejkoľvek stránky). Do registračného
      formulára stačí zadať platný e-mail. Registrovaným pošleme
      pozvánku na sledovanie prednáškových dní.