• 60. výročie školy

     • Vážený pedagogický zbor, milí rodičia, študenti!

      V tomto roku 2020 si pripomíname 60. výročie založenia našej školy, ktorej ste súčasťou. Keby nebola takáto nešťastná zdravotná situácia, usporiadali by sme peknú oslavu s kultúrnym programom a posedením, kde by sme mali možnosť, aby sme sa všetci spolu stretli, porozprávali, zaspomínali....  

      Dovoľte nám aspoň takouto stručnou prezentáciou previesť Vás  históriou, ktorou naša škola prešla a z mnohých udalostí vybrať tie najdôležitejšie míľniky, ktoré ovplyvnili jej chod a smer.  Doposiaľ vychovala viac ako 3500 absolventov. Vďaka nim sa rozvinula tradícia strojárstva v Dolnom Kubíne a okolí.  Firmám poskytla možnosti rozvoja vďaka kvalifikovanej pracovnej sile. Absolventom zasa ponúkla pevný základ pre ich život v podobe praktického vzdelania. 

      Všetkým zamestnancom zároveň chceme vyjadriť veľké poďakovanie, že aj vďaka Vašej práci sa škola posunula tam, kde je a darí sa jej. Je už síce ako dáma v  najlepšom veku; je potrebné veľa investovať do vylepšenia jej vzhľadu, (niečo sa už podarilo, ale ešte veľa očakávame :-),  ale má svoje miesto, názor a smer.

      Prajeme Vám pokojné vianočné prázdniny a veeeľa, veľa zdravia, aby sme sa zasa mohli tešiť zo vzájomného stretnutia.  A teraz sa už pohodlne posaďte k šálke kávy či čaju, otvorte prílohu a spomínajte s nami...

     • Vianočné prianie

     • Najkrajšie sviatky v roku, Vianoce, sú už za dverami. Tíško čakajú, ako ich prijmeme a prežijeme. Okrem tradičného priania: „šťastné a veselé“ skúsme sa viac vhĺbiť do podstaty a zmyslu Vianoc, hľadajme pokoj a šírme ho ďalej.

      Želajme si NÁDEJ, ktorá nás posúva vpred v presvedčení v lepšie časy.

      Želajme si VIERU, ktorá nás posilňuje, ochraňuje a uzdravuje.

      Želajme si LÁSKU, ktorá spája ľudské srdcia v jedno.

      Majme vieru, nádej, lásku a urobme naše domovy príbytkom skutočných Vianoc.

       

      Nádherné, zamysleniahodné posolstvo o Vianociach prináša aj náš žiak II. E triedy, Tomáš Jakubjak, verím, že tak, ako oslovil mňa, osloví všetkých, ktorí ho budú čítať:

      Vianoce tohto roku budú iné, zvláštne, výnimočné....mnohí z nás sa s prichádzajúcimi zmenami zabudli tešiť a radovať. Záleží vôbec na tom, že nie sú rovnaké ako každý rok? Prečo by nemohli byť nezabudnuteľné? ...to záleží na nás.... Vianoce môžu zachrániť rok 2020. Ako? Jednoducho! Vážme si toho, že máme možnosť byť v kruhu svojej rodiny, že naši blízki sú zdraví  a môžeme byť s nimi. Ten čas je nenahraditeľný. Vypnime preto televízor, obmedzme sociálne siete či správy z politiky a skúsme nájsť kľúč, ktorý nám otvorí dvere do doposiaľ najzvláštnejších  Vianoc za posledné roky. Zložme masku, ktorá nám zakrýva oči a núti nás žiť v tme a smútku. Vianoce sú predsa o niečom inom než o darčekoch, ktoré ležia pod stromčekom. Láska, pokoj, radosť, súdržnosť sú v našich srdciach, rozbaľme tieto darčeky a dajme ich svojim najbližším. Otvorme oči, aby sme na Štedrý deň mohli vidieť ligotavé svetielka nielen na vianočnom stromčeku, ale hlavne úsmevy a iskry šťastia v očiach našich blízkych. Otvorme pomyselné dvere k srdciam ľudí. Kľúč sa nachádza v každom z nás, je len na nás, či túžime po otvorení týchto dvier, ktoré nás dovedú k pravému zmyslu Vianoc alebo ostaneme stáť pred dverami a počkáme, kým nás ľad nepremení na studené sochy. Rok 2020 môže mať tie najkrajšie Vianoce!

      Mgr. M. Turčinová

     • Online hodina ANJ s lektorkou

     • Žiaci III. H mali 15. decembra 2020 malú predvianočnú zmenu na hodine angličtiny. Ako v minulom školskom roku, aj v tomto našu školu navštívila dobrovoľníčka z organizácie Mladiinfo Dolný Kubín, tentoraz Rakúšanka Leonie Bossniak. Nakoľko pandemické opatrenia nedovoľujú stretnutia v škole, bolo to aspoň vo virtuálnom priestore prostredníctvom MTeams, v ktorom realizujeme aj ostatné online hodiny. Leonie formou prezentácie najskôr tretiakom predstavila svoju krajinu, jej geografické reálie, zvyky, kultúru a tradície. Po nej žiakom odpovedala na ich otázky, týkajúce sa dojmov z nášho mesta.

      Ďakujeme Leonie za ochotu aspoň virtuálne navštíviť našu školu, organizácii Mladiinfo Dolný Kubín za sprostredkovanie stretnutia, pani zástupkyni Ing. Ivete Brunckovej a pani učiteľke Mgr. Miriame Ferancovej za jeho technickú realizáciu.

       

                                                                                         Ivana Škulecová

     • Aktuality z knižnice

      • Ak hľadáte lacný a netradičný TIP na vianočný darček pre svojich kamarátov, spolužiakov či rodičov, v Oravskej knižnici  A. Habovštiaka vieme, ako na to. Našim prvým tipom pod stromček je ČLENSKÝ PREUKAZ do knižnice na 12 mesiacov, ktorý si ako darček pre svojich blízkych môžete zakúpiť na oddelení beletrie do 23. decembra. Tak neváhajte a príďte.
      • Radi píšete, tvoríte alebo máte radi závan poézie a prózy? Nie je vám cudzí vtip, humor či originalita? Práve pre vás je určená naša súťaž o najoriginálnejší vianočný či novoročný vinš. Čas máte už len do 15. decembra... Odmeny pre tých NAJ už balíme ;) https://oravskakniznica.sk/sutaz-o-najoriginalnejsi-vianocny-vins/
      • Nudíš sa, keď skončíš TEAMS? Nevieš, čo s voľným časom? Sme tu aj pre teba. Oravská knižnica je bezpečným miestom s viac ako 95-tisíc knihami. Príď nás pozrieť, zistíš, čo je nové ;)
      • https://oravskakniznica.sk/
     • Mgr. Magdaléna Turčinová - ocenená Radou mládeže ŽK

     • Rada mládeže žilinského kraja ocenila v tomto roku za aktívnu prácu a ľudskosť  našu kolegyňu Mgr. Magdalénu Turčinovú. 

      Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť – 5 ročník realizuje na  Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera. Pandemické opatrenia  nedovolili realizovať slávnostné udelenie ocenení tak, ako bolo plánované, ale bolo jej doručené kuriérom.

      Magdaléna Turčinová pôsobí v našej škole ako učiteľka slovenského jazyka. Aktívnych žiakov zapája do rôznych literárnych súťaží. Pod jej vedením sa umiestnili viacerí žiaci na popredných miestach v súťaži Literárna poviedka. Magdaléna Turčinová má na starosti aj školskú knižnicu. Pravidelne organizuje Súťaž Záložka do knihy spája školy - Knihy rozprávajú príbehy. Vďaka jej aktivite sa táto súťaž rozvinula do vzájomnej  návštevy a následnej spolupráce viacerých škôl a žiakov, ktorí sa stretli, sprevádzali sa vzájomne po pamätihodnostiach partnerských miest a pripravili si  literárno- historický program. Okrem toho pôsobí aj ako vedúca Žiackej školskej rady v našej škole. Pod jej vedením pripravujú každoročne celoškolské akcie pre žiakov školy aj verejnosť. Z rôznorodých akcií vyberáme najmä kultúrny program ku Dňu študentov a učiteľov,  mikulášsky  a vianočný program. V neposlednom rade organizuje dobročinné zbierky pre rôzne nadácie, napr. Biela pastelka, Modrý gombík, Hodina deťom a pod., čím vedie žiakov k sociálnemu cíteniu, vzájomnej pomoci a podpore. Medzi študentami je obľúbená, každoročne pomáha štvrtákom organizovať stužkové slávnosti. Pod jej vedením sa mladí ľudia zapájajú do školských aj verejných akcií.

       Našej kolegyni srdečne blahoželáme a prajeme  ešte veľa síl, energie a chuti do ďalšej práce.

       

       

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

     • V čase dištančného vzdelávania sme 24.11.2020 zorganizovali aj  školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. Prebehlo online formou a zapojili sa do neho nemčinári IV.H triedy. Svoje zručnosti si overili pri čítaní textu s porozumením, v gramatickom teste a tiež v  komunikácii pri opise obrázku.

      Najlepšie výsledky dosiahli:

      1 miesto: Alexander Babic

      2.miesto : Eduard Ondrík

      3. miesto: Roman Ťapaj, Jakub Kľuska

      Víťazom blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za aktívnu účasť, ktorá bude odmenená po návrate do školy :D

                                                                       Mgr. ErikaMikulášová

     • PREVENCIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV

     • Ministerstvo vnútra SR, odbor prevencie kriminality, spustilo projekt Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete,“

      Cieľom tohto projektu je aj vytvárať predpoklady pre realizáciu preventívnej politiky Slovenskej republiky a zaoberať sa postupmi na znižovanie výskytu sociálno-patologických javov, motívov a príležitostí na páchanie trestných činov.

      Aj na našej stránke vám ponúkame niekoľko užitočných informácii, prostredníctvom INFOGRAGÍK.

     • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY v ANGLICKOM JAZYKU

     •  

       

      Dňa 26.11.2020 sa v dôsledku opatrení COVID 19, konalo on-line školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov,  druhých, tretích a štvrtých ročníkov.

           Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.

      Písomná časť bola zameraná na počúvanie originálneho anglického textu s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

      Ústna časť pozostávala z dialógu a práce s obrázkom, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a originalitu.

      Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola Olympiády v AJ, kde bude reprezentovať našu školu.

       

      Výsledky školského kola: 

       

      1. miesto  -  Matej Homolka II.E
      2. miesto  -  Peter Žatkuliak  III. C
      3. miesto  -  Marek Šinál   IV.H

       

      Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami blahoželáme!

       

       

     • Oznam riaditeľky školy

     • Podľa pokynov odboru školstva a športu ŽSK v Žiline zo dňa 8.12.2020  Vám vedenie školy SOŠ polytechnickej oznamuje, že sa neplánuje  otvoriť školu do konca roku 2020. Predpoklad je, že by sa mohli stredné školy otvoriť od 11.01.2020 s tým, že testovanie by sa malo realizovať v dňoch od 07.01. – 09.01.2020, všetko je ale momentálne v riešení. O podrobnostiach Vás budeme vopred informovať.

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • iBOBOR 2020

     • V tomto školskom roku prebehla súťaž iBobor dištančne. Možnosť zapojiť sa dostalo 150 žiakov. Výsledková listina potvrdzuje prácu v správnom prostredí v počte 99 žiakov.

      V kategórii Seniori najlepší výsledok  41,37 bodov získal Matej Gigel zo IV.Hmn. Druhý najlepší výsledok 36,37 bodov sa podaril Martinovi Dibdiakovi tiež zo IV.Hmn. Tretie miesto zaujal Mário Kováčik zo IV.Eme s počtom bodov 33,37.

      Pre kategóriu Juniori sme zaznamenali najlepšie bodové hodnotenie:
      1. Marek Gruchalák I.Hmn 61.36 bodov
      2. Samuel Tisoň I.Eme 54.70 bodov
      3. Dominik Fillo I.Emm 49.36 bodov

      Najlepších účastníkov čakajú v škole diplomy a darčekové poukážky v hodnote 8 €.
      Vyzdvihnúť si ich môžu po vianočných prázdninách.

      Do slovenského a medzinárodného hodnotenia postupujú všetci úspešní riešitelia školského kola. Aspoň 50 bodov v našej škole dosiahli a do ďalších kôl postupujú žiaci Marek Gruchalák I.Hmn
      a Samuel Tisoň I.Eme. Zhruba o mesiac sa dozvieme výsledok na slovenskej a medzinárodnej úrovni.

      Zatiaľ chválime za účasť všetkých zapojených žiakov, blahoželáme najlepším žiakom a ďakujeme za pomoc kolegom: Ing. Rudolf Fides, Mgr. Martin Sleziak, Ing. Marián Strapec, Ing. Ján Ptačin.

      Podrobné výsledky a percentá úspešnosti si môžete pozrieť vo výsledkovej listine.

      Na ďalšie súťaženie Vás pozýva a na pokračujúcu spoluprácu sa teší Mgr. Terézia Ptačinová

     • "V každom z nás bije srdce"

     • Aktuálne osádzame KUBÍNSKE SRDCE na zbierku plastových vrchnáčikov. Umiestnené je v centre mesta pred obchodným domom. Vyzbierané vrchnáčiky sa následne darujú rodinám, ktoré odpredajom získajú finančné prostriedky na rôzne liečby.

      Vďaka dotácii mesta Dolný Kubín z rezerv primátora a v spolupráci s firmou NIkro s.r.o. sme realizovali projekt pre zvýraznenie vzájomnej spolupatričnosti v tomto ťažkom období a hlavne pomoci zdravotne postihnutým. Inštaláciou nádob na zber vrchnáčikov z umelých fliaš dávame možnosť prispieť svojou troškou každému, lebo bez pomoci sa nikto nezaobíde. Prispejte aj Vy.

       

      Mgr. Terézia Ptačinová, predsedníčka OZ pri SOŠP