• Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne rodičovské združenia

     • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

      Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu nie je možné konať zasadnutie ZRPŠ prezenčnou formou, na akú sme boli zvyknutí. Preto si Vás dovoľujeme osloviť aspoň takto na diaľku s nasledujúcimi informáciami :Plenárne zasadnutie ZRPŠ a triedne schôdzky sa budú konať len dištančnou formou v termíne 26.-27.10.2020.

      Už teraz Vám však boli triednymi učiteľmi zaslané prístupové údaje, prostredníctvom ktorých budete môcť z pohodlia domu hlasovať ohľadom predkladaných dokumentov. Ak sa k Vám doposiaľ tieto prístupové údaje nedostali, prosím, kontaktujte ihneď triedneho učiteľa Vášho dieťaťa.

      Zároveň Vám prostredníctvom správy cez elektronickú triednu knihu ( EduPage) zašleme prezentáciu so všetkými potrebnými údajmi. Taktiež budete oslovení triednymi učiteľmi s termínmi, počas ktorých sa s nimi budete môcť on-line spojiť a prekonzultovať doterajšie výchovno-vzdelávacie výsledky Vašich detí v rámci triednych schôdzok. Pokiaľ sa budete chcieť spojiť aj s majstrami odborného výcviku, resp. inými pedagógmi, vykonajte tak , prosím , telefonicky alebo inou formou po dohode s triednymi učiteľmi.

      Pokiaľ máte teda možnosť, prosíme Vás o preštudovanie si zaslaných dokumentov a v termíne 26.-27.10.2020. o hlasovanie ohľadom výšky príspevku žiaka do pokladne ZRPŠ, schválenia čerpanie prostriedkov ZRPŠ za minulý školský rok, doplnenie dôverníkov triednych aktívov a doplnenie jednotlivých orgánov ZRPŠ z radov zástupcov rodičov.

      Za Váš čas a ochotu Vám vopred ďakujem.

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy.

     • Biela pastelka - zbierka na pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím

     • Dňa 18. 9. 2020 sa na Slovensku organizovala verejná dobročinná zbierka na pomoc nevidiacim a slabozrakým občanom pod názvom „Biela pastelka“. V tento deň sa v mestách Slovenskej republiky za pomoci dobrovoľníkov – študentov predávali biele pastelky ako symbol sveta nevidiacich a výraz ľudskej solidarity a dobrej vôle. Výnos zbierky je určený na poskytovanie poradenstva a špeciálne výcvikové programy zamerané na výuku chôdze s bielou palicou, čítania a písania Braillovým písmom a iných špeciálnych zručností, ktoré nevidiacim ľuďom pomáhajú priblížiť sa normálnemu životu. Žiacka školská rada v našej škole do tejto zbierky tiež zapojila dobrovoľníkov – našich študentov 4. ročníkov: Šimon Stas, , Tomáš Chrenek, Jakub Kľuska, Eduard Ondrík, Alexander Babic, Ľudovít Drígeľ. Naši žiaci najprv v priestoroch školy a potom aj v Dolnom Kubíne prispeli k realizácii zbierky, podali pomocnú ruku a vyzbierali spolu 376 eur. Ďakujeme!

    • Dištančné vzdelávanie od pondelka 12.10.2020
     • Dištančné vzdelávanie od pondelka 12.10.2020

     • Vážení rodičia, milí študenti, vážené kolegyne a kolegovia,

      na základe dnešnej tlačovej konferencie nášho ministra školstva a informácií v nej obsiahnutých Vám oznamujem, že naša škola, tak ako aj všetky ostatné stredné školy na Slovensku, prechádza od zajtra, t.j. od pondelka 12.10.2020, na dištančnú formu vzdelávania ( týka sa to praktického aj teoretického vyučovania).

      Z tohto dôvodu žiadam všetkých žiakov, aby sa urýchlene skontaktovali s triednymi učiteľmi v prípade, že majú nejaký problém s prístupom do MS Teams, resp. si potrebujú prísť pre učebnice do školy. Zajtra si títo žiaci môžu v spolupráci s triednymi učiteľmi dohodnúť, kedy a ako si vyzdvihnú v priebehu zajtrajška učebnice,či ostatné pre nich potrebné veci, ktoré si nechali v škole.Zároveň žiadam všetkých žiakov, aby ihneď správou cez elektronickú triednu knihu odoslali svojim triednym učiteľom svoje aktuálne mailové adresy a telefónne čísla, cez ktoré ich budú môcť kontaktovať v prípade potreby aj zamestnávatelia, u ktorých prebieha ich praktické vyučovanie.

      Vyučovanie bude prebiehať online podľa platného rozvrhu vyučovania už od utorka 13.10.2020. Každá vyučovacia hodina bude začínať presne v čase určenom rozvrhom vyučovania. Preto žiadam všetkých žiakov, aby v uvedenom čase boli pripojení na MS Teams a riadne sa zúčastňovali online vyučovania. Tento postup je pre všetkých žiakov školy povinný.Zamestnanci školy zajtra prídu riadne do práce .Presnejšie usmernenie Vám zašleme v priebehu zajtrajšieho dňa, prosím sledujte elektronickú triednu knihu a našu webovú stránku.

      Ďakujem za pochopenie a prajem pekný zvyšok víkendu.Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy