• Európsky deň jazykov

     •  

       

      Aj tento rok si naša škola 25.9.2020 pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce cudzích jazykov (ANJ a NEJ) zorganizovali pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod. Žiaci si medzi sebou zasúťažili, zabavili sa a na záver dostali aj sladkú odmenu.

    • Pingpong v prírode
     • Pingpong v prírode

     • Vďaka podpore Nadácie Pontis (nadačný fond KIA Motors Slovakia) a ružomberskej firmy VirtualFun realizujeme výstavbu vonkajšieho stolnotenisového ihriska pre rozvoj športových aktivít našich žiakov a širokej verejnosti.

      Až bude ihrisko hotové, usporiadame stolnotenisový miniturnaj, na ktorý vás už teraz srdečne pozývame.

      Sledujte našu Fb stránku: Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín

      A už sa hrá naplno. Aj v tomto pandemickom období, vieme čas využiť pre posilnenie zdravia. Pohyb na čerstvo vzduchu bol vždy prospešný. Počas týchto slnečných dní sa ponguje počas hodín telesnej výchovy, cez prestávky počas vyučovania, ale aj po vyučovaní. 

    • Veľký olympijský test
     • Veľký olympijský test

     • Mestský úrad v Dolnom Kubíne vyhlásil olympijskú súťaž. Súťaž bude prebiehať počas celého školského roka 2020/2021 a zapojiť sa môžu žiaci ZŠ a SŠ.

      1.kolo začína v septembri a trvá do novembra. Úlohou žiakov je odpovedať na otázky v prílohe a zaslať správne odpovede na mail v prílohe.

      Príloha je stiahnuteľná na linku: Olympijský kvíz

      Víťazov čakajú vecné ceny.

      Želáme vám veľa šťastia :-)