• Rozhodnutie RŠ o záverečných skúškach

     • Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii záverečnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, podľa § 150, ods. 8 a § 161, písm. k)  zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia jednotlivých častí záverečnej skúšky pre jednotlivé odbory v prílohe.

      Ing. Adriana Bellová, RŠ

     • Rozhodnutie RŠ o maturitných skúškach

     • Na základe Rozhodnutia o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020, podľa § 150, ods. 8 a § 161, písm. k ) zákona č. 245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určujem skupiny príbuzných predmetov, ktorých známky sa započítajú do hodnotenia maturitných predmetov v prílohe.

      Ing. Adriana Bellová, RŠ