• Aktuálne informácie a termíny pre záverečné skúšky

     • Aktuálne termíny pre žiakov, ktorí končia záverečnými skúškami:

      do 30.4.2020 budú uzatvorené všetky známky za 3. ročník - 2. polrok 

      4.5.2020 Klasifikačná porada, zhodnotenie výsledkov, návrh na prípadné komisionálne skúšky (do 7.5.2020)

      do 7.5.2020 končí 2. polrok, škola  zverejnené predmety, z ktorých sa skladajú jednotlivé časti záverečnej skúšky skúšky a vykoná sa administratvne hodnotenie maturitných predmetov

      do 29.5.2020 škola elektronicky sprístupní známky zo záverečnej skúšky

      12.6..2020 vydanie vysvedčení a odovzdranie kníh, kľúčov a podlžností voči škole

       

      Podrobnejšie informácie :

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-ZS_ZPS.pdf

       

     • Aktuálne informácie a termíny pre maturantov

     • Aktuálne termíny pre maturantov:

      do 30.4.2020 budú uzatvorené všetky známky za 4. ročník - 2. polrok 

      4.5.2020 Klasifikačná porada, zhodnotenie výsledkov, návrh na prípadné komisionálne skúšky (do 7.5.2020)

      do 7.5.2020 končí 2. polrok, škola  zverejnené predmety, z ktorých sa skladajú jednotlivé časti maturitnej skúšky a vykoná sa administratvne hodnotenie maturitných predmetov. Komisionálne skúšky.

      do 12.5.2020 škola elektronicky sprístupní známky z maturitných predmetov

      do 15.5. 2020 môže žiak podať nesúhlas s výslednými známkami a bude maturovať ústnou formou. 

      od 25.5.-.13.6. ústna forma MSK pre tých, ktorí nesúhlasia s administratívnou známkou

      22.5.2020 vydanie vysvedčení a odovzdranie kníh, kľúčov a podlžností voči škole

       

      Podrobnejšie informácie nájdete na:

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/2020-04-23-Rozhodnutie-MS-spojene.pdf

      https://www.ucimenadialku.sk/subory/maturity/casova-os-ziaci-rodicia.pdf

       

       

     • Maturitné, záverečné a prijímacie skúšky na SŠ sa budú konať

     • S účinnosťou  od 15.4.2020 Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky umožňuje konanie prijímacích skúšok, ukončenie výchovy a vzdelávania  na stredných školách a konanie maturitných skúšok a záverečných skúšok. Podmienky konania skúšok budú upresnené v najbližších dňoch.

      Odporúčame maturantom a tretiakom z učebných odborov aby spozorneli a zintenzívnili svoju prípravu na úspešné ukončenie štúdia. 

     • Pre maturantov - prihlášky na FEIT - Žilinská univerzita

     • chceli by sme Vás poprosiť o posunutie informácie Vašim maturantom o zmenách ohľadom podávania prihlášok na Fakultu elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline.

      Z dôvodu kritickej situácie spôsobenej koronavírusom sme sa rozhodli zjednodušiť podávanie prihlášky na FEIT UNIZA. Termín podávania prihlášky bol posunutý na 30.4.2020. Pre študijný program multimediálne technológie tento rok nebude realizovaná prijímacia skúška, t.j. študenti budú prijatí na štúdium na základe výsledkov zo strednej školy. 

      V súčasnosti môže byť podaná prihláška bez potvrdenia strednou školou [1]. Potvrdenie strednou školou je možné dodatočne doložiť spolu so zaslaním vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.

      Prihlášku je potrebné:
      - vytlačiť,
      - podpísať,
      - naskenovať (fotka z mobilu),
      - nahrať do systému Elektronická prihláška (https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php ),
      - prihlášku nemusíte posielať poštou – akceptujeme podanie
      prihlášky elektronicky. 

      Nenechávajte si podanie prihlášky na poslednú chvíľu. Prihlášku Vám skontrolujeme a v prípade nezrovnalostí Vás oslovíme e-mailom.

      Fakulta elektrotechniky a informačných technológií ponúka
      perspektívne bakalárske študijné programy:
      - Komunikačné a informačné technológie 
      - Automatizácia
      - Autotronika
      - Biomedicínske inžinierstvo
      - Elektrotechnika
      - Elektrooptika
      - Multimediálne technológie
      Viac informácií na www.feitcity.sk