• Autoopravár Junior 2020

     • Do galérie Autoopravár Junior 2020 boli pridané fotografie.

      Dňa 28.1.2020 sa u nás konalo školské kolo súťaže Autopravár junior 2020.

      Zúčastnilo sa ho 9 žiakov 3.ročníka učebného odboru 24 87 H01 autoopravár mechanikÚlohou žiakov bolo správne odpovedať na testové otázky v oblasti autoopravárenstva, žiaci sa museli popasovať nielen s teoretickými ale aj s praktickými otázkami. Záber testu bol od podvozkov cez motor, elektroniku až po ručné spracovanie kovov. 

      Po vyhodnotení a konzultácii s majstrom odborného výcviku postupuje do krajského kola žiak Ján Romančík.

      Želáme mu veľa úspechov.

     • OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAYZKU

     • Dňa 15.1.2020 sa na Obchodnej akadémii v Dolnom Kubíne konalo okresné kolo OAJ. Našu školu reprezentoval žiak IV.H triedy Erik Hladký, ktorý vo svojej kategórii obsadil 2.miesto. 

       

      Srdečne blahoželáme!

     • Platba za obed - používajte nový variabilný symbol

     • Vedúca školskej jedálne žiada rodičov, ktorí platia žiakom za obedy, aby v záujme správneho priradenia platby od januára 2020 používali individuálny variabilný symbol. Informáciu o pridelených variabilných symboloch dostanú žiaci od svojho triedneho učiteľa. 

     • Sprievodca svetom Arduino

     • Vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia a firmy VirtualFun Ružomberok sme mohli realizovať projekt Sprievodca svetom Arduino. Projekt sa zameral hlavne na inováciu vzdelávania v elektrotechnických odboroch, ktorou sme chceli reagovať na potrebu zmien v systéme vzdelávania  a odbornej prípravy z pohľadu meniacich sa požiadaviek na vyučovací proces z hľadiska potrieb zamestnávateľov a požiadaviek študentov stredných odborných škôl. V rámci projektu sme zabezpečili repasované notebooky a elektrotechnické stavebnice Arduino, aby sa žiaci počas praktickej výučby zoznámili so základmi programovania elektrotechnických zariadení.Systém Arduino má obrovské využitie nielen v domácnostiach (pre nadšencov) ale prvky podobné Arduinu sa využívajú aj v priemysle. Projekt sa zameral na zvýšenie odborných kompetencií v elektrotechnike. Veríme že výučba prispeje ku kvalitnému vzdelávaniu s ohľadom na použitie moderných technológií a privedie žiakov k zvýšenému záujmu o štúdium elektrotechnických odborov a získajú tak prehľad o svojich možnostiach.

      Práca so systémom Arduino bola implementovaná do praktickej výučby a zároveň sme otvorili aj odborný krúžok. Zároveň sme rozbehli spoluprácu so Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Hlubokej nad Vltavou (Cz) v rámci platformy e-Twining.

     • Súťaž Zdieľačka II.na FB / SOSPDK

     • 2.kolo súťaže Zdieľačka na FB stránke - Stredná odborná škola polytechnická Fanklub https://www.facebook.com/SOSPDK/   trvá do 31.jan.MMXX.

      Podmienkou súťaže je LIKE na našu stránku, odpovedz na ľahkú otázku, označ kamaráta, ktorý by mal záujem študovať na našej škole a zdieľaj  príspevok. Hrá sa o Powerbanku...

      1. kolo  Zdieľačky -  fitnes náramok - má už svojho majiteľa .