• Vianočný turnaj vo futbale

     • Opäť sa neúprosne priblížil koniec roka a s ním aj tento posledný školský deň – 20. december. Keďže naši chlapci sú vášniví futbalisti, rozhodli sme sa v tento deň urobiť im po vôli a zorganizovali sme pre nich vianočný futbalový turnaj. Triedy 1., 2., 3. ročníka sme rozdelili do skupín a určili sme poradie jednotlivých zápasov. Športového komentátora čakala dôležitá úloha – navodiť pravú futbalovú atmosféru a vystupňovať každú hru. Výborne sa toho ujal Matej Kušnierik z III. C. Chlapci hrali výborne a navzájom sa povzbudzovali k dobrým výsledkom. Ďakujeme všetkým za účasť a pripájame výsledkovú listinu:

      1. miesto – III. H
      2. miesto – II. H
      3. miesto – 1. E

      Najlepší strelec gólov – Tibor Hrkeľ – III. H - 4 góly

      Najlepší hráč – Nikolas Lanďák – II. H

      Najlepší brankár – Macák Matej – I. E

     • Opäť prišiel Mikuláš

     • Po roku opäť zavítal do našej školy Mikuláš aj so svojím sprievodom. Tentokrát si so sebou zobral viac pomocníkov - dvoch anjelov aj dvoch čertov a dokonca aj dvoch harmonikárov, ktorí hraním a spevom vykúzlili krásne vianočné koledy šíriace sa v ich podaní celou školou.

      Mikuláš je prvou predzvesťou vianočných sviatkov a naši úžasne prestrojení žiaci prichádzali do všetkých tried aj dielní, aby popriali pokoj, lásku a vianočnú pohodu všetkým z nás.

     • KK MSR v CNC sústružení a frézovaní - Matej Gígel postupuje do celoslovenského finále

     • Dňa 19.11.2019 sa konalo kvalifikačné kolo 6. ročníka súťaže Majstrovstiev Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní. Do súťaže boli zapojení dvaja naši žiaci: Matej Gígel - III.H, ktorý zhotovoval súťažný výrobok vo firme MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. pod vedením inštruktora Mareka Nemčeka v kategórii sústruženie. Druhý súťažiaci bol Radovan Ťapaj - IV.H, ktorý pracoval na školskej fréze pod vedením Ing. Juraja Vraňáka. 

      Podmienky súťaže boli nové a veľmi striktne určené tak, aby všetci súťažiaci presne dodržali stanovený čas na práci so súťažným výrobkom. Každý tím pracoval samostatne na svojom školskom, alebo firemnom pracovisku. Zadanie úlohy doručil do určených miest kuriér. Po skončení práce sa súťažná práca odoslala organizátorovi.

      Po vyhodnotení všetkých súťažných výrobkov organizátor  zverejnil Výsledkovú listinu kvalifikačného kola a priniesol nám skvelú  správu, že Matej Gígel s prehľadom získal najvyšší počet dosiahnutých bodov - 82,5 a umiestnil sa čoraz silnejšej konkurencii spomedzi 18 súťažiacich  na skvelom 1. mieste a postupuje do Celoslovenského finále v priestoroch SOŠ Košice Šaca v apríli 2020.  Na Matejovej príprave sa praktickou prípravou podieľala firma MIBA, kde sa Matej pripravuje v duálnom systéme vzdelávania.

      Radovan Ťapaj sa umiestnil na peknom 5. mieste spomedzi 12-tich súťažiacich v kategórii frézovanie.  Do tejto kategórie sme sa prihlásili po prvý krát. 

      Chlapcom srdečne blahoželáme a Matejovi Gígelovi držíme palce na Celoslovenskom finálovom kole, aby si skvelý výkon obhájil aj tam. 

     • Krajské kolo ZENIT - Juraj Kubinec -2. miesto

     • 27.11.2019 sa v SPŠ informačných technológií v Kysuckom Novom Meste konalo krajské kolo súťaže ZENIT v strojárstve. V kategórii C - programovanie CNC strojov nás reprezentovali žiaci 3.ročníka odboru mechanik-nastavovač Juraj Kubinec a Roman Ťapaj. Súťaž pozostávala z teoretického testu, technických výpočtov, tvorby technologického postupu výroby súčiastky a tvorby programu pre CNC stroj. 

      Juraj Kubinec obsadil 2.miesto, Roman Ťapaj 4.miesto. Obom žiakom blahoželáme a veríme, že ich to povzbudí k ešte lepším výkonom v budúcom školskom roku.

      Ing.Stanislav Urban - člen odbornej hodnotiacej komisie

     • Slávnostné ocenenie Mateja Gígela

     • Dňa 28. 11. 2019 sa v Dolnom Kubíne konalo slávnostné oceňovanie žiakov prednostom Okresného úradu Žilina - Michalom Lavríkom pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Sme veľmi radi, že medzi 22 ocenenými študentami stredných aj základných škôl Žilinského samosprávneho kraja bol aj náš žiak III. H triedy Matej Gígel, ktorý bol ocenený za výborný prospech a dochádzku a za vynikajúce umiestnenia v strojárskych celoštátnych aj medzinárodných súťažiach. Matejovi aj my srdečne blahoželáme a naďalej mu želáme veľa úspechov. 
       

     • Smrť sa volá Engelchen v Mestskom divadle v Žiline

     • Dňa 24.10.2019 žiaci z III.E, III.H a III.C pod vedením Mgr. Magdalény Turčinovej a Mgr. Jany Partlovej navštívili Mestské divadlo v Žiline. Divadelné predstavenie, ktoré mali možnosť vidieť, bolo dramatizáciou vojnovej prózy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Príbeh zobrazuje udalosti partizánskeho odboja i vypálenia osady Ploština na Morave v Zlínskom kraji jednotkami gestapa, ktorému za obeť padlo 24 mužov i chlapcov. Študenti sa dozvedeli mnoho o tomto období i diele, napr. že Engelchen znamená v preklade z nemčiny zdrobneninu anjelik, čo je však paradoxné, pretože pre obyvateľov z Ploštiny to bolo synonymum pre smrť, nárek žien a matiek a skazu dediny...