• Dni otvorených dverí + súťaž "Zdieľačka"

     • Počas dní 27.-28.11.2019 sa na našej škole konali Dni otvorených dverí. Spolu sme privítali 168 žiakov z 25 základných škôl okresu Dolný Kubín, Tvrdošín a Námestovo.

      Pre žiakov bol pripravený program v priestoroch školy ale aj v priestoroch partnerských zamestnávateľských firiem.

      Počas programu v škole mohli vidieť na 8-mich stanovištiach ukážky a prezentácie prác žiakov, metódy a spôsoby výučby na teoretickom a praktickom vyučovaní  (autoservis, zváranie CNC učebňa, elektro dielňa, virtuálny autoservis, PC učebne, PLC).

      Súčasťou programu bola aj prezentácia kde boli predstavené možnosti štúdia na našej škole a taktiež sa predstavili partnerské firmy s ktorými spolupracujeme v rámci systému duálneho vzdelávania a školského systému vzdelávania.

      Exkurzie žiakov prebiehali vo firmách OFZ, a.s.,  Miba Sinter Slovakia, s.r.o., KAJO metal, s.r.o., Nikro, s.r.o., Arriva Liorbus, a.s. a YANFENG Slovakia Automotive Interior Systems s.r.o.

      Súčasťou programu je aj súťaž "Zdieľačka", ktorá bude trvať do apríla 2020. Každý mesiac losujeme výhercov spomedzi tých, ktorí správne odpovedajú na zadanú otázku a zdieľajú náš odkaz. Tento mesiac hráme o Fitness náramok. Viac informácií na FB: Stredná odborná škola polytechnická Fanklub    https://www.facebook.com/SOSPDK

      Tak lajkuj, odpovedz, označ, zdieľaj a vyhraj....

       

     • Celoslovenská súťaž v strojárstve - náš tím -1. miesto

     • V dňoch 19.-20.11.2019 sa v SOŠT Čadci konal XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických  zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore strojný mechanik a mechanik strojov a zariadení. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali Matej Mudrončík a Samuel Chromek z III.C - odbor MSZ. Súťaž pozostávala z dvoch častí - kde museli predviesť teoretické vedomosti v pripravenom teste, ale aj zručnosť, šikovnosť a presnosť pri zhotovovaní zadaného výrobku. Naši chlapci si počínali výborne; Matej Mudrončík získal najvyšší počet bodov spomedzi všetkých 14-tich súťažiacich a získal 1. miesto, Samuel Chromek bol na 5. mieste. Spomedzi všetkých 7 zúčastnených škôl sa sčítaním bodov za oboch súťažiacich naši stali aj víťazným družstvom.

      Počas sprievodného programu navštívili aj Slovenský orloj v Starej Bystrici.

      Chlapcom srdečne blahoželáme za vzornú reprezentáciu školy ich skvelým výkonom!

     • Olympiáda z NEJ - školské kolo

     • Dňa 21.11.2019 sa v našej škole uskutočnila olympiáda z nemeckého jazyka, v ktorej si žiaci otestovali svoje jazykové a rečové zručnosti. Olympiáda pozostávala z testu, ktorý zahŕňal počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením a gramatické úlohy a z opisu obrázku a následnej konverzácie. So zadaniami si najlepšie poradili títo žiaci:

      1. miesto Alexander Babic  III.H
      2. miesto Eduard  Ondrík    III.H
      3. miesto Michal Dulovec    III.E

      Víťazom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým, ktorí na olympiáde súťažili.

     • Celoslovenská súťaž elektrotechnikov - 3. miesto-Štefan Rechtorík

     • V dňoch 12. – 13. 11. 2019 sa na Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline konal XV. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore mechanik elektrotechnik so zameraním na silnoprúdovú techniku. Z našej školy sa súťaže zúčastnili žiaci 4. ročníka Štefan Rechtorík a Marián Podstrelený. Súťažilo sa v dvoch kategóriách jednotlivcov. Súťaže sa v každej disciplíne zúčastnilo 9 súťažiacich z deviatich SOŠ.

      Náš žiak Štefan Rechtorík v kvalitnej celoslovenskej konkurencii obsadil vo svojej kategórii skvelé 3.miesto a zúročil vedomosti získané štúdiom.

      Chlapcom za reprezentáciu školy ďakujeme a želáme veľa ďalších úspechov.

     • iBobor

     • V dňoch 12. a 14. novembra sa naši žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže IBobor. Školské kolo bolo pripravené pre 24 žiakov. Najlepším seniorom našej školy sa stal Calo Peter zo IV.G s počtom bodov 40,02; najlepší výsledok 34,08 v kategórii junior pre našu školu dosiahol žiak z I.C Kočibál Matej. Účastníci sa dozvedel počet bodov ihneď po skončení testu.

      Kompletné vyhodnotenie každej školy na úrovni slovenského kola bude prístupné pre školského koordinátora najneskôr týždeň po uskutočnení súťaže. Zároveň bude každému zúčastnenému žiakovi sprístupnené kompletné hodnotenie jeho úloh. Organizáciu a vyhodnotenie slovenskej úrovne iBobra už 13 rokov vykonáva  Oddelenie didaktiky informatiky UK Bratislava. Už teraz vieme, že tento rok sa do súťaže zapojilo rekordných 89 768 žiakov z 1 116 škôl na Slovensku. Z nich bolo 35 463 úspešných riešiteľov. V kategórii Seniori súťažilo 4 314 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 9 účastníkov, úspešných riešiteľov je 608 (14,1%). Priemer získaných bodov je 33,24 (z 80). V kategórii Juniori súťažilo 7 994 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahlo 90 účastníkov, úspešných riešiteľov je 2 646 (33,1%). Priemer získaných bodov je 42,37 (z 80).

      Výsledky medzinárodnej úrovne sa dozvieme zhruba o mesiac.

     • ŠKOLSKÉ  KOLO  OLYMPIÁDY  Z ANGLICKÉHO  JAZYKA

     •  

      Dňa 13.11.2019 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov,  druhých a štvrtých ročníkov.

           Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.

      Písomná časť bola zameraná na počúvanie originálneho anglického textu s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

      Ústna časť pozostávala z dialógu a príbehu podľa obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku, pohotovosť reagovať na zadané otázky a originalitu príbehu.

      Víťaz školského kola sa zúčastní okresného kola Olympiády v AJ, kde bude reprezentovať našu školu.

       

      Výsledky školského kola: 

       

      1. miesto  -  Erik Hladký     IV.H
      2. miesto  -  Adrián Lúdik   II. C
      3. miesto  -  Michal Baľák   IV.C

       

      Víťazom, ktorí boli odmenení diplomami a vecnými cenami blahoželáme!

       

       

     • Mladý tvorca 2019 - Nitra

     • V dňoch 4.11-6.11.2019 sme sa zúčastnili celoštátnej výstavy prác žiakov Mladý tvorca 2019 v Nitre.

      Žiak Adam Laurinec prezentoval prácu na robotickej ruke, ktorá prekladala a triedila farebné guličky podľa farby, žiak Michal Dulovec  predviedol zapojenie dvoch dopravníkov, ktoré boli riadené PLC.

      Naši študenti získali cenné skúsenosti a porovnali si svoje poznatky a zručnosti s inými prácami žiakov na celoštátnej úrovni.

      Ďakujeme všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí sa svojou prácou a vedením žiakov postarali o úspešnú prezentáciu našej školy.

                                                                                                                            Mgr. Katarína Kilianová

     • Výrobky našich žiakov

     • V týchto dňoch sa v Nitre opäť koná výstava "Mladý tvorca", do ktorej sme sa zapojili. Žiaci našej školy - prváci a druháci, vykonávajúci odborný výcvik v priestoroch školy, pod vedením svojich majstrov vytvorili krásne svietniky navodzujúce atmosféru blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku. Svietniky rôznych tvarov a nápaditých dekorácií zožali veľký úspech. Návštevníci výstavy, očarení ručnou prácou našich šikovných žiakov, si ich kupovali a odnášali do svojich domovov, ktoré budú žiariť vianočným svetlom aj vďaka našim študentom.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia!

      Dňa 13.11.2019 sa bude konať triedne rodičovské združenie od 14.00 -16.00 hod. formou osobných konzultácií.