• ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

     • Slovo „dospelosť“ ukrýva mnoho zmien, ktoré musí mladý človek v sebe urobiť – byť zodpovedný za svoje skutky a správanie, byť svedomitý, viac hľadieť na druhých ako na seba a robiť pre nich to, na čom skutočne záleží!

      Naši štvrtáci zo IV. C, IV. G a IV. H si onedlho slová o zodpovednosti a dospelosti vypočujú na svojich stužkových slávnostiach, ktoré práve chystajú. Ešte predtým si však pod vedením triednej učiteľky IV. H triedy, Mgr. Tomáňovej, utužili svoje kolektívy pre dobrú a šľachetnú vec – zúčastnili sa akcie „Kvapka krvi“, na ktorej sa stali darcami  v nemocnici v Dolnom Kubíne.  Aj týmto krásnym gestom dokázali , že brána do sveta dospelých, do ktorej vstúpia cez stužkovú, je pre nich otvorená a že zodpovedným prístupom k životu a skutkami lásky naplnia nielen svoje srdce, ale pomôžu aj iným plnohodnotne žiť.

     • Bažantský - uvítanie prvákov

     • 22. 10. bol opäť deň, ktorý sme venovali našim prvákom. Ako už tradične – tretiaci z III. H a členovia ŽŠR sa postarali o prípravu bažantského, aby oficiálne „privítali“ prvákov v našej škole. Po uvítacom ceremoniáli a zápise do kroniky boli pre nich pripravené rôzne hry a súťaže, kde sa mohli zabaviť a získať aj sladkú odmenu. To, ako krásne naši prváci vyzerali po kozmetických úpravách z rúk tretiakov, si môžete pozrieť aj na fotkách. Prváci, Vitajte medzi nami!
      Mgr. Magdaléna Turčinová

     • Workshop Smelo na cesty

     • Dňa 18.10.2019 sa študenti triedy IV.Cme (Štefan Rechtorík, Kristián Hurák a Timotej Teťák) zúčastnili kreatívneho workshopu „Smelo na cesty“, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Motors Slovakia- Gbeľany.  Cieľom tohto workshopu bolo zvýšiť povedomie žiakov o bezpečnosti na cestách, podporiť tímovú prácu študentov a tiež stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti študentov.  Po odborných prezentáciách o nehodovosti a jej príčinách na slovenských cestách dostali študenti kreatívnu úlohu -  v tímoch pripraviť prezentáciu a vyriešiť nastolený problém -  ako inovatívne zvýšiť bezpečnosť na cestách. Svoje nápady študenti prezentovali v anglickom a slovenskom jazyku, čím si zdokonalili svoje komunikačné a prezentačné schopnosti a tiež si takto priblížili problematiku bezpečného a zodpovedného správania sa na cestách.
      Mgr. Miriama Ferancová

     • Okresné kolo vo florbale - naši tretí

     • Dňa 16.10.2019 sa naša škola zúčastnila okresného kola vo florbale žiakov stredných škôl. Turnaj sa uskutočnil na OA v Dolnom Kubíne. Turnaja sa zúčastnilo 6 stredných škôl. Družstvá boli rozdelené do skupín.

      Skupina: A                              Skupina: B

      1. Gymn. D. Kubín                   1.Cirk. G. D. Kubín

      2. Zdr. škola D. Kubín              2. SOŠP Kňažia

      3. SOŠSaO D.Kubín                3. OA D: Kubín 

      Výsledky našich žiakov v skupine:

      1. zápas: SOŠP Kňažia - OA D.K   3:0            góly: Turbek,Lenghart,Gregučka

      2. zápas: SOŠP Kňažia - Cirk. G. D Kubín 3:4    góly: Gregučka, Šarfy 2xNaši žiaci obsadili v skupine 2 miesto a postúpili do semifinále.

      1. Semif. SOŠP Kňažia -  Gymn. D. Kubín 1:4         góly: Šarfy

      2. Semif. Cirk. G. D. Kubín - SOŠSaO D.Kubín 3:0

      Naši žiaci v boji o 3 miesto sa stretli so  SOŠSaO D.Kubín a vyhrali 3:2. Góly:Šarfy,Chrenek,Lenghart.

      Chlapci, srdečne blahoželáme!

     • Ekológia v praxi

     • Chceme zachrániť život na tejto planéte? Máme to v rukách my všetci. Ak vymrie hmyz, následne i vtáctvo, a potom sme na rade my, cicavce. Ak pomôžeme zachovať rovnováhu ekosystému, prežijeme.

      Nehovorme, konajme! 

      Toto bolo základné motto akcie, do ktorej sa zapojila trieda I. E. Žiaci sa rozdelili do piatich skupín a mali si naštudovať, ako vytvoriť jednotlivé príbytky pre hmyz, zvieratá a vtáctvo. Priniesli si predpripravený materiál a počas praktického vyučovania v školských dielňach svoj projekt zrealizovali.

      1. skupina s názvom NADMERNÝ HMYZ (Homolka, Macák, Martvoň, Hvoľka) vytvorila priam obrí domček pre hmyz.

      2. skupina s názvom HOTEL S. R. O.  (Butko, Batuna, Bysterský, Urban) vytvorila domček pre hmyz, tak trošku menší, ale s pestrým materiálom vo vnútri, ktorý hmyz iste bude obľubovať ako svoj náhradný domov.

      3. skupina s názvom SÝKORKOVCI (Kuhejda, Olbert, Spišiak, Ďuroň) vytvorila vtáčiu búdku pre vtáky ako sú sýkorky bielolíce či mucháriky bielokrké.

      4, skupina s názvom TRAJA PÚTNICI (Holeček, Melek, Červeň) vytvorila tiež vtáčiu búdku určenú pre malé vtáky ako sú malé sýkorky, či žltochvosty domové.

      5. skupina s názvom ROBOTNÍCI ( Ďaďo, Števek) vytvorila príbytok pre ježka. Malý, ale útulný, nech nevidíme len ježkov popri cestách prejdených autom.

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme! Ako odmenu za námahu a čas sa trieda I. E zúčastní exkurzie do Záchrannej  stanice pre zranené zvieratá v Zázrivej a posedenia v pizzérii.

      Mgr. Partlová

     • Futsal - okresné kolo - naši druhí

     • Dňa 9.10.2019 sa v našej škole konalo okresného kolo vo futsale žiakov stredných škôl. Turnaja sa zúčastnili: SOŠP D. Kubín - Kňažia, OA D. Kubín, Cirkevné gymn. D, Kubín, SOŠSaO D. Kubín a Gymn. POH D. Kubín.

      Výsledky žiakov našej školy:

      1. zápas:      SOŠP Kňažia - OA D.Kubín   4 : 0  góly: Paľa 2x,Matúš, Daňa

      2. zápas:      SOŠP Kňažia - Gymn. D.Kubín   2 : 2  góly: Matuš 2x

      3. zápas:      SOŠP Kňažia - Cirk.Gymn. D.Kubín   3 : 3  góly: Matuš, Paľa, Daňa

      4. zápas:      SOŠP Kňažia - SOŠSaO  D.Kubín   4 : 3  góly: Matuš, Janidžár, Hamaň 2x

      Futbalová úroveň turnaja bola veľmi dobrá pričom prvé tri družstvá bojovali o konečné umiestnenie až do posledného zápasu.Chlapcom srdečne gratulujeme.

      Konečné poradie:

      1. Gymn. D. Kubín              10:5    10 b

      2. SOŠp Kňažia                 13:8      8 b

      3. Cirk. Gymn. D. K             9:7      7 b

      4. SOŠSaO D. K                 9:10    3 b

      5. OA D.K                           3.14     0 b

     • Divadelné predstavenie v ANJ - YOUTUBER

     • Dňa 3.10.2019 sa študenti druhých a štvrtých ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia v MsKS v Dolnom Kubíne pod názov YOUTUBER, kde mali možnosť overiť si svoje jazykové zručnosti z anglického jazyka. Hlavným hrdinom príbehu bol tučný Ferko, ktorý nosil okuliare a žil viac vo virtuálnom svete, kde mohol ukrývať všetky svoje nedostatky. Keď však spoznáva Janu, ktorá sa s ním chce stretnúť aj v reálnom živote, prichádza na to, že v skutočnom živote nie je také ľahké byť niekým iným.
      Divadelné predstavenie bolo tematicky blízke našim žiakom. Dialógy medzi jednotlivými postavami boli založené na veľmi zrozumiteľných zápletkách využívajúc slovnú zásobu a frázy, s ktorými sa študenti môžu stretnúť v reálnom živote.

      Z predstavenia sme odchádzali s príjemným divadelným zážitkom. Sme presvedčení, že divadelná hra sa študentom páčila a prispela k vytváraniu pozitívneho vzťahu k štúdiu anglického jazyka. 

     • ISIC - karta

     • Vybaviť alebo obnoviť platnosť ISIC karty známkou 09/2020 je možné na ekonomickom oddelení č.dv.105 do 31.10.2019.