• Európsky deň jazykov

     • Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

      Od roku 2001 sa z iniciatívy Rady Európy každoročne 26. 9. oslavuje v Európe Európsky deň jazykov. Jeho cieľom je poukázať na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. S podobným zámerom sme aj my v našej škole zorganizovali pre študentov III. ročníkov maturitných odborov práve  v tento deň aktivity, zamerané na zoznámenie sa s kultúrou a zaujímavosťami vybraných európskych štátov. V prvej časti si žiaci pripravili krátke informačné prezentácie o európskych krajinách, ktoré predniesli v 3 jazykoch  (SJ, NJ, AJ)i, v druhej časti si otestovali svoje vedomosti v kvíze  o Európe a nakoniec  zistili, ako poznajú vlajky európskych štátov. Na víťazov, ale aj všetkých zúčastnených čakali nielen ceny a sladké odmeny, ale aj občerstvenie v podobe jedál, typických pre rôzne štáty Európy-  jablkový koláč, francúzsky syr, španielske olivy, maďarská klobása, talianska pizza, či belgické pralinky.

       Poďakovanie za podujatie patrí nielen  zúčastneným žiakom, ale hlavne vyučujúcim cudzích jazykov, ktoré túto vydarenú akciu zorganizovali.

       

     • Kvíz finančnej gramotnosti

     • Dňa 19.9. 2019 sa žiaci IV.H zapojili do on-line kvízu finančnej gramotnosti, čím urobili  krok  k získaniu nezabudnuteľných zážitkov počas podujatia Dni finančného spotrebiteľa (DFS), ktorý organizuje Národná banka Slovenska.  

      Cieľom kvízu je, aby sa študenti školy naučili niečo nové v oblasti finančnej gramotnosti. Vždy po označení odpovede na otázku sa zobrazí aj vysvetlenie, ktoré sa nedá preskočiť (čas strávený čítaním vysvetlenia sa nezapočítava do celkového času). Otázky sa generujú pre každého študenta individuálne  teda  každý študent mal iné otázky. V triede súťaží každý študent samostatne, ale zároveň sa jeho dosiahnuté bodové skóre započítava do priemerného bodového hodnotenia celej triedy. Kritériom hodnotenia je získaný priemerný počet bodov triedy. Najlepším štyrom triedam bude zaslaná  pozvánka na podujatie DFS. Veríme, že sa tam raz aj my dostaneme. A ak nám to tento rok nevýjde, aspoň sme sa čo-to podučili a trochu zabavili.

       

       

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,
      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať vo štvrtok 19.9,.2019 od 15.00 hod. v školskej jedálni. Po skončení budú  schôdzky s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku podľa rozpisu zverejneného na vchodových dverách. 
      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Svetový čistiaci deň aj u nás

     • Radi by sme Vás chceli pozvať k nám do školy a mestských častí na našu akciu, ktorá je ekologicky zameraná a ktorou sa chceme pripojiť k Svetovému čistiacemu  dňu, ktorý prebehne o týždeň neskôr a klimatickému štrajku, ktorý je naplánovaný na ďalší piatok.

      My sme sa rozhodli nie štrajkovať, ale upozorniť naše okolie na potrebu zmeny prístupu k svojmu prostrediu práve cez naše aktivity.

      Preto hneď ráno po začiatku vyučovania dňa 13.09.2019 (piatok) o 07.30 sa naši žiaci sústredia do školskej jedálne, kde sme im pripravili prezentácie a film na tému potreby znižovania množstva plastov v našom bežnom živote a následne p. Metod Macek

      zo Záchrannej stanice v Zázrivej porozpráva žiakom v krátkom vstupe o dopade znečistenia prírody na náš región a život v ňom.  Po tejto časti sa cca 200 žiakov s pedagógmi rozídu po okolí, kde budú čistiť vybrané oblasti od odpadu a zároveň informovať okoloidúcich

      o Svetovom čistiacom dni 2019 , do ktorého sa môže zapojiť každý.  Žiaci nebudú čistiť len v blízkosti školy a v Kňažej, ale aj v DK ( Kuzmínovo, za dreveným mostom až k ČOV na Gäceli – tam by sme im ešte chceli dojednať exkurziu, Bziny, Mokraď, Jelšava).

      Budeme radi, keď sa k nám pridáte a pomôžete nám spropagovať v našom okolí nielen túto akciu, ale hlavne jej myšlienku a potrebu sa zamyslieť nad odpadom, ktorý tvoríme.

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     • Deň aktivít

     • Ešte píšeme dátum  len  5. september 2019 a my už máme za sebou aktívne doobedie.

      Tento deň bol venovaný prvákom,  ich triednym učiteľom a majstrom odbornej výchovy. Naša psychologička Mgr. Veronika Ištóková pripravila zaujímavé aktivity, ako je zakliesnený beh, chytanie lopty do plachty, preťahovanie lanom, beh –sochy, futbal  a iné súťaže.  Nechýbali  odmeny pre všetkých zúčastnených a výhra pre víťaza. Aj  takto sme mali možnosť zoznámiť sa.

     • Oznam pre rodičov a žiakov


     • Žiadame záujemcov o stravu v školskej jedálni, aby sa prihlásili najneskôr do 9.9.2019 u vedúcej ŠJ (tel. 0905 754 413) a uhradili sumu 31,20 € (na č. účtu SK90 8180 0000 0070 0048 3999, 
      konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2019, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko žiaka., trieda). Žiakov, ktorí majú zaplatenú stravu a nevyzdvihli si čip, žiadame, aby tak urobili čím skôr.