• Oznamy

     • 1. Komisionálne skúšky  sa budú konať dňa 28.8.2019 podľa harmonogramu zverejneného vo vestibule školy.

      2. Slávnostné otvorenie školského roka 2019/20 bude dňa 2.9.2019 od 8.30 hod. v športovej hale.

      3. Obedy budú poskytované žiakom od 3.9.2019 (utorok). Žiakom, ktorí sú ubytovaní na internáte bude k dispozícii obed aj večera aj v pondelok 2.9.2019. Ostatní žiaci, ktorí by mali záujem o obed v pondelok 2.9.2019 sa musia telefonicky nahlásiť vedúcej jedálne do 30.8.2019 -  tel.č. 0905 754 413