• Oznam

     • Milí študenti,

      všetkým Vám prajeme pekné prázdniny! Stretneme zas 02.09.2019 a dovtedy Vás prosíme, aby ste si nezabudli do 20.08.2019 uhradiť platby za ubytovanie na školskom internáte a za stravu.

      Žiaci budú od 1.9.2019 platiť:

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 31,20 €.

      Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 71,- €

      Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

      Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 91,- €.

      Raňajky:              1,24 €    (potraviny 1,19 + 0,05 réžia)

      Obed:                   1,56 €    (potraviny 1,26 + 0,30 réžia)

      Večera:                1,20 €    (potraviny 1,15 + 0,05 réžia)

      Platby sa uhrádzajú na č..účtu : SK90 8180 0000 0070 0048 3999,

      konštantný symbol: 0308, variabilný symbol: 2019, do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť: Meno a priezvisko žiaka., trieda

    • Exkurzia III.C - Bratislava - Viedeň
     • Exkurzia III.C - Bratislava - Viedeň

     • Školský rok sa už pomaly chýlil ku koncu, keď skupinka žiakov z III.C pod vedením Mgr. Jany Partlovej a Ing. Jána Rakúsa nasmerovala svoje kroky do luxusnýxh apartmánov pod Michalskou bránou v Bratislave.

      V dňoch 25. - 28. júna 2019 sa naši výletníci zdržiavali v hlavných mestách Slovenska a Rakúska. Najskôr si prehliadli dominanty Brastislavy, hrad Devín, prístav, novú i starú budovu SND i známe nákupné centrá, kde zahnali svoj vlčí hlad.

      V rámci obohatenia ich života kultúrnymi zážitkami zhliadli psychologický mysteriózny thriller Zabite posvätného jeleňa a na ďalší deň trojhodinovú komédiu v SND Veselé paničky windsorské od známeho anglického dramatika W. Shakespeara, kde naživo videli plejádu známych slovenských hercov ako Ľuboš Kostelný, Diana Mórová, Ján Koleník či Jozef Vajda. 

      Po vylodení vo viedenskom prístave mali pred sebou celý deň v rakúskej metropole, zoznámili sa s cestovaním v metre, videli zámok Schönbrunn, Dóm sv. Štefana, orloj a na vlastnej koži zažili adrenalín v zábavnom parku Práter. Sprievodkyňou po veľkomeste nám bola Mgr. Ing. Monika Trnkócyová.

      Na záver nás všetkých čakala skoro dvojhodinová plavba loďou do Bratislavy a cesta vlakom na Oravu. Po vystúpení z nočného rýchlika v Kraľovanoch sme zažili osviežujúci pocit našej oravskej zimy po troch dňoch štyridsaťstupňových horúčav na juhu.

      Mgr. Jana Partlová, Ing. Ján Rakús

     • Župa ocenila najlepších študentov.

     •     Ešte tesne pred prázdninami sa našim žiakom dostalo ocenenia z rúk županky ŽSK Eriky Jurínyovej a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Janky Školovej. Zároveň z rúk riaditeľky školy Adriany Bellovej v tejto slávnostnej atmosfére si ocenení žiaci prevzali aj svoje výučné listy ako doklady o úspešnom absolvovaní predchádzajúceho štúdia.

          Za svoje úspechy  v krajskom a celoslovenskom kole  súťaže  Autoopravár junior, ako aj za výborné výsledky dosahované počas celého štúdia  bol ocenený Andrej Sališ.

      Marek Zavoďančík bol ocenený za výborné vzdelávacie výsledky v duálnom systéme vzdelávania. Ocenenie si prevzal aj z rúk zástupcov svojho budúceho zamestnávateľa firmy MIBA Sinter Slovakia, s.r.o.  Anny Michalíkovej a Miroslava Ondreka.

          Oceneným žiakom gratulujeme aj my a prajeme im úspešný štart do života po ukončení štúdia na našej škole.