• Zmena cien stravného v budúcom školskom roku

     • Žiaci budú od 1.9.2019 platiť:

      Raňajky:              1,24 €    (potraviny 1,19 + 0,05 réžia)

      Obed:                   1,56 €    (potraviny 1,26 + 0,30 réžia)

      Večera:                1,20 €    (potraviny 1,15 + 0,05 réžia)

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 31,20 €.

      Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 71,- €

      Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

      Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 91,- €.

     • 2. svetová vojna z pohľadu vojaka

     • Spoločnosť Múzeum na kolesách z Prešova spestrila naše vyučovanie podujatím “Život vojaka cez II. svetovú vojnu“, ktoré sa uskutočnilo v piatok 17.5.2019 v školskej telocvični. Veľmi zaujímavou a humornou formou doplnenou o praktické ukážky zo života príslušníkov rôznych armád počas II. svetovej vojny priblížili jedno z najťažších období našich dejín a zaujali našich žiakov natoľko, že veľmi ochotne pózovali a spolupracovali pri názorných ukážkach rôznych typov výzbroje a výstroja.

     • Oznam pre žiakov

     • Počas ústnych maturitných skúšok:

      1. Triedy III.C , III.G a  III.H budú mať v dňoch  27.- 29.5.2019 Kurz na ochranu života a zdravia,  
      2. triedy I.A, I.H, II.A, ,  budú mať riaditeľské voľno v dňoch 27.-29.5.2019, 
      3.  trieda II.B bude mať v dňoch 28.-29.5.2019 riaditeľské voľno.
      4. Ostatné triedy majú odborný výcvik bez zmeny.

       

     • Exkurzia Banská Bystrica- Zvolen

     • 2.mája 2019 sme sa so žiakmi III. ročníkov maturitných odborov zúčastnili exkurzie do Banskej Bystrice a Zvolena. V Banskej Bystrici sme navštívili Múzeum SNP a vo Zvolene Technickú univerzitu a firmu Continental, ktorá sa na Slovensku špecializuje na vývoj a výrobu  brzdových systémov. Exkurzia vo Zvolene teda  prepojila teóriu s praxou, kým Banská Bystrica doplnila naše informácie o dejinách Slovenska počas II. svetovej vojny a predovšetkým o priebehu a význame SNP.