• Projekt eTwinning - Sprievodca svetom Arduino
     • Projekt eTwinning - Sprievodca svetom Arduino

     • Rozbehli sme projekt medzinárodnej spolupráce so Střední odbornou školou elektrotechnickou v Hlubokej nad Vltavou v oblasti elektrotechniky. Úspešnou realizáciou podporíme odborné stáže elektrotechnikov a mechatronikov v rámci projektov Erasmus+. Žiaci získajú skúsenosti v oblasti programovania elektrotechnických inštalácií a PLC systémov. 

     • Matematický klokan 2018/2019

     • V minulom školskom roku sa do súťaže zapojilo 78 krajín a spolu súťažilo 6 115 035 žiakov. V rámci Slovenska bolo  65 580 súťažiacich. Zaujímavé úlohy aj tento školský rok riešilo 24 žiakov našej školy, v kategórii Kadet 012 žiaci prvého a druhého ročníka a kategória Junior 034 žiaci tretieho ročníka.

      Kadet 012 :  1. miesto   Kavoň Jozef  II.E

                             2. miesto  Plaskúr Peter  II.H

                             3. miesto  Žuffa Tomáš  I.E

       

      Junior 034:  1. miesto  Kuna Peter  III.C

                            2. miesto Domin Pavol III.C

                            3. miesto Franek Filip III.H

      Peter Kuna obsadil 510. – 531. miesto vo svojej kategórii v SR, to je výborné umiestnenie a všetci gratulujeme.

     • Mário Šútovec -II.E - tretí na Trenčianskom robotickom dni

     • V dňoch 3. a 4.4.2019 sa v Trenčíne konal 14. ročník Trenčianskeho robotického dňa – medzinárodnej súťažnej prehliadky robotov, ktorá má za cieľ popularizovať medzi mladými ľuďmi vedu a techniku. 55 súťažných tímov z celého Slovenska, Českej republiky, Nemecka , Maďarska, Poľska a Ukrajiny tu predstavilo 181 robotov, ktorí súťažili v 7 kategóriách. V silnej medzinárodnej konkurencii sa podarilo úspešne zabojovať aj študentovi našej školy, ktorý tu už druhý rok za sebou podal výborný výkon a umiestnil sa na popredných priečkach:

      V kategórii Follower Easy nad 16 rokov získal Mário Šútovec  výborné 3.miesto.

      Mário Šútovec a Samuel Furiel nás reprezentujú každoročne na tejto súťaži. Na výkon oboch chlapcov pod vedením Ing. Juraja Vraňáka sme právom hrdí a veríme, že ich príklad budú v ďalšom ročníku nasledovať ďalší naši študenti.

     • Medzi ocenenými učiteľmi aj Ing. Marián Strapec

     • 2.4.2019, Žilina – Sobášny palác v Bytči dnes patril učiteľom. Za úspešnú a trpezlivú prácu s mládežou dnes ocenil Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) 28 výnimočných stredoškolských pedagógov. Historické priestory Sobášneho paláca v Bytči zaplnili stredoškolskí pedagógovia zo Žilinského kraja. Pri príležitosti medzinárodného Dňa učiteľov im odovzdala slávnostné ocenenie predsedníčka ŽSK Erika Jurinová. ,,Dnes sme ocenili 28 mimoriadnych učiteľov, ktorí úspešne vedú svojich žiakov. Tí svojimi výkonmi reprezentujú školu ako doma, tak i v zahraničí. Svojou poctivou prácou sa starajú nielen o vzdelávanie žiakov, ale aj o rozvoj našich škôl. Patrí im naša úcta a vďaka,“ uviedla županka. Ocenenie spolu so župankou odovzdala aj riaditeľka odboru školstva a športu ŽSK Janka Školová. Medzi ocenenými pedagógmi bol aj náš kolega, Ing. Marián Strapec, ktorý v našej škole pôsobí ako učiteľ odborných predmetov 33 rokov.

     • Odborná exkurzia Kia Motors Slovakia Teplička nad Váhom a Budatínsky hrad v Žiline

     • Triedy I.H, II.B a vybratí žiaci z III.A mali možnosť prehliadky výrobných hál  v spoločnosti KIA Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom a expozície moderného drotárstva na Budatínskom hrade v Žiline dňa 02.04.2019. Exkurzia začínala v Tréningovom centre spoločnosti v Gbeľanoch a pokračovala vo zvarovni a montážnej hale. Žiaci preukázali vedomosti z oblasti automobilového priemyslu a záujem o najnovšie výrobné technológie. Na Budatínskom hrade si v rámci prehliadky pozreli zaujímavé umelecké drotárske výrobky tematicky zamerané na veľkonočné obdobie.

     • 5. ročník školskej súťaže v technickom kreslení a programovaní CNC strojov

     • Najlepší žiaci študijných odborov mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, programátor obrábacích strojov a zariadení a mechanik mechatronik  v predmetoch technické kreslenie a programovanie CNC strojov súťažili v školskej súťaži, ktorá prebiehala od 15.03.2019 do 26.03.2019 postupne pre jednotlivé ročníky. Dňa 27.03.2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie súťaže a odovzdanie zaujímavých finančných cien a diplomov.  Ocenených študentov uvádzame vo výsledkovej listine v prílohe. Výhercom blahoželáme a želáme veľa úspechov pri štúdiu a reprezentácii školy.

     • Biblická olympiáda

     • 21. marca sa traja žiaci z II. H a II. C študijných strojárskych odborov  zúčastnili netradičnej olympiády – biblickej. Okresné /dekanátne/ kolo sa konalo v Ružomberku na Gymnáziu sv. Andreja. Šimon Stas, Maroš Vrabček a Eduard Ondrík  museli obhajovať svoje vedomosti zo Sv. Písma – z vybraných kníh Starého aj Nového zákona. Súťažili v silnej konkurencii medzi žiakmi cirkevných gymnázií. Získali 47 bodov, ktoré boli hranicou na postup do krajského kola a za cirkevnými školami sa umiestnili na 5. mieste. Do našej školy sme teda doniesli diplom aj z takejto – pre našich žiakov – netradičnej súťaže. Odmenou im bola aj pizza a drobné písacie potreby či brožúrky o svätých.