• Posiluj s vášňou, ale s rozumom
     • Posiluj s vášňou, ale s rozumom

     • Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu "Vráťme šport do škôl 2018" sa nám podarilo zrekonštruovať priestory starej posilovne, opravili sme pôvodné stroje, dodali sme nové a cvičenie môže začať. Príďte sa pozrieť a aktívne zrelaxovať.

     • Mikuláš aj charitatívna zbierka

     • 7. decembra 2018 aj do našej školy zavítal Mikuláš – krásny pravý svätý Mikuláš v biskupskom rúchu. Samozrejme neprišiel sám, pretože ako vraví aj tradícia – sprevádza  ho anjel, ktorý symbolizuje dobro, ktoré Mikuláš konal a čert, ktorý symbolizuje zlo, ktoré odstraňoval.

      Štedrosť sv. Mikuláša sa tiež spája s jeho životom, keď tajne obdaroval tri dcéry jedného muža, ktorý prišiel o svoje úspory, aby im dal veno na vydaj. Svoj majetok rozdal chudobným a žil príkladným cnostným životom.

      Aj náš Mikuláš bol štedrý, naši žiaci, učitelia a aj majstri tiež dostali sladké drobnosti. Naši maturanti  zo IV. C a IV. H /členovia Žiackej školskej rady/ sa teda takýmto spôsobom podujali na svoju poslednú mikulášsku návštevu v našej škole. Skvele si poradil najmä čertovsky dobrý anjel – Lukáš, ktorý sa v rámci tejto akcie podujal aj na charitatívnu zbierku pre Špeciálnu základnú školu v Dolnom Kubíne, do ktorej sme sa zapojili. Mikulášska zbierka bola odovzdaná p. riaditeľke dňa 11. decembra na akcii školy SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Naša škola prispela celkovou vyzbieranou sumou 240 eur. Ďakujeme!

     • Deň otvorených dverí

     • 29. a 30. 11. 2018 naša škola opäť ožila zvedavými pohľadmi cca 200 deviatakov z okolitých základných škôl.

      V krátkom časovom slede sme chceli ukázať školu, pracoviská odborného výcviku, areál školy

       a hlavne podať informácie  zábavnou formou. Žiaci mali možnosť súťažiť v autoservise, kde museli

      preukázať  zručnosť a rýchlosť v použití skrutiek, v elektroučebni, kde zapájali jednoduchý elektrický

      obvod a mohli priamo zistiť, či žiarovka svieti. Hádanky a hlavolamy  overili logické myslenie žiakov

      a skladanie vlnenia bolo spojené s IT gramotnosťou a šikovnosťou. Informácie od zamestnávateľov a

       odborné exkurzie do firiem doplnili všetky potrebné informácie a rozhodnutia, prečo

       študovať v SOŠP.

      Reportáž z nášho DOD uverejnila aj regionálna televízia na linku od 1 min: 

      https://www.youtube.com/watch?v=6JdvoC1-7MM&index=3&list=PLDeOnyHgPfszUmTYEEDphCvaFE8hv8AH8

       

     • Školská psychologička

     • Vážení rodičia a študenti,

      od 11.12.2018 (utorok) Vám bude opäť k dispozícií  ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA, Mgr. Veronika Ištóková.

      ______________________________________________________________________________________

      Konzultačné hodiny:

      UTOROK:

      07:30 - 11:30      konzultácie s dopredu dohodnutým termínom pre ŽIAKOV a zamestnancov školy

      11:30 - 12:00      (obed)

      12:00  - 14:00     konzultácie bez predchádzajúceho dohodnutia pre ŽIAKOV a zamestnancov školy

      14:00 - 15:00      konzultácie pre RODIČOV a žiakov

      ______________________________________________________________________________________

      V prípade potreby ma prosím kontaktujte počas celého pracovného týždňa:

      - tel.č.: 0948 866 828 (aj SMS)

      - mail: psycholog@sospknazia.sk

     • Plánovaný počet žiakov v budúcom školskom roku 2019/20

     • Určenie počtu tried 1. ročníka a počtu žiakov v učebných a študijných odboroch v šk. roku 2019/2020 podrobne členený nájdete v prílohe tohoto článku.

      Plán výkonov bol určený škole pre školský rok 2019/2020 zriaďovateľom školy.

      Plánované počty žiakov určených pre DV sa ešte môžu zmeniť vzhľadom na záujem zamestnávateľov o ďalšiu spoluprácu pri vzdelávaní žiakov od septembra 2019.

                                                                 Ing. Adriana Bellová,  riaditeľka školy

     • Silná ruka stredoškolákov 2018 - P.Nutta -1. a 5. miesto

     • Dňa 8.11.2018 sa v Tvrdošíne konala súťaž Silná ruka stredoškolákov 2018 - stredoslovenská oblasť. Žiak našej školy Patrik Nutta - III.An v kategórii pravá ruka nad 80 kg vyhral všetky súboje a získal 1. miesto.

      Dňa 23.11.2018 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále súťaže Silná ruka stredoškolákov 2018. Patrik Nutta  po dvoch vyhratých súbojoch si zranil ruku a tým prišiel o víťazstvo. Umiestnil sa na 5. mieste v kategórii pravá ruka nad 80 kg.

      Výsledky

      Silná ruka stredoškolákov, Tvrdošín, 8.11.2018

      Silná ruka stredoškolákov, Tvrdošín, 8.11.2018

      Men's Chlapci Right Hand 80+ Kg
       

      1. Nutta, Patrik (SOŠP Kňažia)  16 Pts.
      2. Katreník, Marek (SŠ Tvrdošín)  14 Pts.
      3. Grobarčík, Adam (SŠ Tvrdošín)  12 Pts.
      4. Puňák, Denis (SŠ Nižná)  10 Pts.
      5. Kytka, Jakub (SOŠ Lesnícka)  9 Pts.
      6. Smutnák, Juraj (SOŠ Lesnícka)  8 Pts.
      7. Mikuláš, Vladimír  (SOSt Námestovo)  7 Pts.
      8. Gordiak, Lukáš (SOSt Námestovo)  6 Pts.
      9. Straka, Lukáš (SOŠ Lesnícka)  5 Pts.

       

      Výsledky

      Silná ruka stredných škól - Finále, Košice - 23.11.2018

      Silná ruka stredných škôl finále, Košice, 23.11.2018

      Men's Chlapci nad 80 kg PR Right Hand 80+ Kg
       

      1. Huňady, Jozef (SOŠ Ľ. Podjavorinskej)  14 Pts.
      2. Penxa, Boris (SOŠE Matejovce)  12 Pts.
      3. Katreník, Marek (SŠ Tvrdošín)  10 Pts.
      4. Valkár, Ladislav (Sukromná SŠ ochrany osôb a majetku)  8 Pts.
      5. Nutta, Patrik (SOŠP Kňažia)  7 Pts.
      6. Bomba, Miroslav (SOŠ Technická Košice)  6 Pts.
      7. Šagát, Samuel (Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín)  5 Pts.
      8. Kecskeméti, Peter (SOŠ Kamenárina, Levice)  4 Pts.
      9. Illo, Jakub (SOŠ Pruské)  3 Pts.
      10. Steinocher, Michal (SZŠ Dolný Kubín)  2 Pts.
      11. Očadlík, Lukáš (SOŠ Komárňanská, 28 Nové Zámky)  1 Pts.

     • Študentská formula - 2. miesto pre náš team Ligma

     • Dňa 13. novembra 2018 sa 4 študenti Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia opäť zúčastnili Študentskej formule okolo Slovenska organizovanej SjF STU – Bratislava. Náplňou projektu študentskej formule  bolo oslovenie stredoškolských študentov hlavne maturitných ročníkov za účelom predstavenia Roll-out Formúl SAE a Shell Eco-marathon, predstavenie Strojníckej fakulty a voľno časových aktivít na STU.Po prezentácii študentov a profesorov SjF STU – Bratislava nasledoval program v súťaži družstiev jednotlivých stredných škôl. Súťaž pozostávala z dvoch častí vedomostnej - formou kvízov a  zručnosti študentov , kde team Ligma z našej školy získal pekné druhé miesto.