• Triedne rodičovské združenie

     • Triedne rodičovské združenie  sa bude konať dňa 22.11.2018 formou osobných konzultácií s triednym učiteľom a majstrom odbornej výchovy v čase od 14.00 - 16.00 hod.

     • Bažantský - uvítanie prvákov

     • V piatok 16. 11. sa v našej škole konal bažantský - určený ako vždy špeciálne pre prvákov. Na túto akciu sa podujali žiaci 3. ročníkov v spolupráci so Žiackou školskou radou. Pripravili zaujímavý program, ktorý začal uvítacím ceremoniálom s následnou „úpravou“ vlasov aj tváre a ochutnávkou skvelej nátierky. Po zápise do školskej kroniky sa mohli prváci zapojiť do pripravených súťaží a hier, ktoré poskytli zábavu a smiech nielen samotným súťažiacim ale aj ostatným divákom. Na záver sme slávnostne pripli každému modrú stužku ako symbol bažanta – prváka oficiálne zapísaného medzi žiakov našej školy.

     • Mestské divadlo Žilina - literárna exkurzia IV.H

     • Dňa 07.11.2018 žiaci zo IV.H pod vedením Mgr. Magdalény Turčinovej a Mgr. Jany Partlovej navštívili Mestské divadlo v Žiline. Divadelné predstavenie, ktoré mali možnosť zhliadnuť, bolo dramatizáciou vojnovej prózy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Príbeh zobrazuje udalosti pamätných čias partizánskeho odboja i desivú udalosť vypálenia kopaničiarskej osady Ploština na Morave jednotkami gestapa, ktorému za obeť padlo 24 civilistov. Divadelná hra ponúka pohľad na život partizánov, špiónov, špeciálneho komanda i nemeckých vojakov. História nie je nikdy čiernobiela, i medzi vlastnými sa našli udavači i medzi Nemcami sa našli charakterní ľudia...

     • Úspechy našich žiakov v krajskom kole ZENIT v strojárstve

     • Dňa 19.11.2018 sa konalo v Čadci krajské kolo odbornej súťaže ZENIT, kde sa naším žiakom podarilo získať cenné úspechy: Matej Gígel získal v kategórii strojné obrábanie 1. miesto a Marek Bakaľa v kategórii programovanie 2. miesto.

      Matej Gígel,  zároveň ako víťaz kategórie, postupuje do celoštátneho finále súťaže, takže mu držíme palce a veríme, že sa mu podarí svoje prvenstvo obhájiť aj v oveľa kvalitnejšej konkurencii ostatných víťazov krajských kôl.

      Obidvom víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

     • Burzy stredných škôl v Nižnej, Námestove a v Dolnom Kubíne

     • V dňoch 9.10.2018 v Nižnej, 10.10.2018 v Námestove a 7. 11. 2018 sme sa zúčastnili búrz SŠ, kde naši žiaci a pedagogickí pracovníci podávali informácie o možnostiach štúdia v SOŠP,  študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020. Prezentovali sme sa aj  našimi  úspechmi z predchádzajúcich školských rokov.  Žiaci ZŠ prejavili záujem o technické odbory. 

     • Informatické súťaže - ibobor, SIP

     • Informatické súťaže

      Medzinárodná informatická súťaž Ibobor otvorila v tomto školskom roku prostredie pre kategórie stredných škôl 13. a 15. novembra 2018. V tomto už dvanástom ročníku sa zúčastnilo  77 928 súťažiacich z 979 škôl z celého Slovenska. Naši žiaci v národnom kole obsadili miesta od 4 041. po 1 798, čo predstavuje 75. percentil.  Medzinárodné výsledky sa dozvieme zhruba o mesiac cez internet.

      V školskom kole sme vyhodnotili najlepších účastníkov pre jednotlivé ročníky:

      Hubočan Lukáš  I.C 56,01 bodov

      Hablák Jakub II.E 52,02 bodov

      Bakaľa Marek III.C  53,35 bodov

      Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP) prebehlo 26. 11. 2018 v IKT č.2. Najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách dosiahli:

      Písanie na počítači - rýchlosť a presnosť odpisu: Chmelan   Marek - I. C     2 941 úderov za 10 minút

      Úprava textu na počítači – UTX - úprava elektronického textu pomocou korektorských značiek: Hablák Jakub II.E - 4 200 bodov

       Wordprocessing -  profesionálne spracovanie textu – úprava rozsiahleho textu na základe pokynov uvedených v pracovnom liste: Chmelan   Marek  - I. C  90 % bodov

       

      Blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti pri príprave do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2019.

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 21.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov,  druhých a štvrtých ročníkov.

      Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z dialógu a z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky.

      Výsledky školského kola: 

      1. miesto  -  Matúš Hunčaga           IV.C
      2. miesto  -  Peter Suroviak            IV. C
      3. miesto  -  Lukáš Kožienka          IV. C

      Víťazom, ktorí  boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme.

      Cenami do súťaže prispela aj  firma YAN FENG Námestovo.

       

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

     • Dňa 20.11. 2018 sa konalo na našej škole SOŠ polytechnickej D. Kubín - Kňažia školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

      Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov z druhých a tretích ročníkov. Olympiáda pozostávala z teoretickej časti a z ústnej časti. Teoretická časť bola zameraná na porozumenie vypočutého textu, na porozumenie prečítaného textu a na vedomosti z gramatiky nemeckého jazyka. V ústnej časti bolo úlohou žiaka popísať zadaný obrázok. Celkovo mohli žiaci získať 72 bodov. V teoretickej časti mohli získať 47 bodov a pri ústnej časti 25 bodov.     

      Žiaci preukázali najlepšie vedomosti v časti porozumenie na prečítaný text a v ústnej časti väčšie ťažkosti im robilo rozprávanie príbehu na daný obrázok.

             Hodnotiaca porota bola v zložení vyučujúcich nemeckého jazyka Mgr. Ing. Moniky Trnkócyovej a Mgr. Eriky Mikulášovej.      

             Víťazom školského kola sa stal Oliver Babic z triedy II.E, druhé miesto obsadil Jakub Dulovec z triedy IV.H a na treťom mieste sa umiestnil Milan Fuckulák z triedy IV.C. Víťazi obdržali diplomy a vecné ceny. Do obvodného kola nepostupuje víťaz školského kola olympiády, pretože nezískal dostatočný počet bodov potrebných do vyššieho kola.   

                                                                                      Mgr. Erika Mikulášová, Mgr. Ing. Monika Trnkócyová

    • Śtudentská kvapka krvi - november 2018
     • Śtudentská kvapka krvi - november 2018

     • Do galérie Śtudentská kvapka krvi - november 2018 boli pridané fotografie.

      Ako sa z chlapca stáva chlap    


      Dňa 8. novembra 2018 sa 12 študentov Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia zúčastnilo dobrovoľného darcovstva krvi organizovaného Slovenským Červeným krížom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Hematologicko – transfuziologickým oddelením v Dolnom Kubíne


      Najmä pre  prvodarcov to bol krok na ceste k osobnej dospelosti. Z chlapcov sa stali muži uvedomujúci si zodpovednosť za vlastné zdravie i dôležitosť pomoci blížnym v núdzi. Nebolo síce ľahké prekonať počiatočný strach, no túžba odovzdať niečo zo seba v prospech iných nakoniec zvíťazila. Zdravie je predsa to najcennejšie, čo máme. Nestačí však len brať, ale dôležité je aj dávať.

      Pedagógovia Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažia sú na svojich študentov úprimne hrdí a podporujú ich v podobných snahách osobným príkladom aj do budúcnosti. Predsa nikdy nevieme, kedy budeme krv darcov potrebovať práve my.

      Všetkým zúčastneným študentom patrí naše veľké ĎAKUJEME!      Mgr. Tomáňová Iveta