• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje z prevádzkových dôvodov dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. V tento deň nebude v prevádzke ani školský internát ani školská jedáleň. Riaditeľské voľno sa týka aj žiakov na odbornej praxi vo firmách.

    • Erasmus+ 2018 Hluboká nad Vltavou / Humpolec
     • Erasmus+ 2018 Hluboká nad Vltavou / Humpolec

     • Projekt "Elektrikár 21. storočia“ sa zameriava predovšetkým  na posilnenie vybratých kľúčových a odborných kompetencií žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej. Odborná stáž prebehla v mesiaci október 2018 v partnerskej škole "Střední odborná škola elektrotechnická, centrum odborné přípravy" v Hlubokej nad Vltavou. Skupina našich žiakov odboru mechanik - elektrotechnik (10 žiakov) sa na 20 dní vydalo do Českej republiky aby si zvýšili svoje odborné zručnosti vo svojom odbore. Popri zaujímavej praktickej výučbe, vo voľnom čase objavovali krásy českého kraja v okolí Hlubokej. Chlapci získali veľa nových a zaujímavých poznatkov z oblasti elektrotechniky, čo im veľmi pomôže v budúcom povolaní a ich špecializácii. Odniesli si nezabudnuteľné zážitky z rôznych výletov a exkurzií a utužili si vzájomné priateľstvá.

      Zároveň v období keď naši výbraní žiaci poctivo zarezávali na stáži, aj k nám prišla skupina žiakov z Čiech. Konkrétne z Českej zemědělskej akadémie v Humpolci. 7 žiakov (automechanici a inštalatéri) sa zúčastnilo stáže v rámci projektu ERASMUS+ „Stáže v zemědělské a technické oblasti“ v našich partnerských organizáciách. Týmto chceme poďakovať firmám IMPA Dolný Kubín s.r.o., Autoservis Koreň, Jaroslav Ranostaj - Autoservis a Strednej odbornej škole obchodu a služieb, že ich ochotne prijali a pomohli praktickým výcvikom naplniť ciele projektu našich českých bratov. Chlapci takisto v rámci voľného času absolvovali rôzne spoznávacie výlety a odborné exkurzie. Veríme, že náš kraj ešte niekedy v budúcnosti navštívia a želáme im veľa úspechov v ich budúcom povolaní.

     • Kultúrne podujatia: August 1968, Envirofilm, Vidmo

     • Už september bol v našej škole bohatý na podujatia rôzneho charakteru. Dňa  19.9.2018 sa naši tretiaci zúčastnili na podujatí, zorganizované Oravským kultúrnym strediskom  v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne. Literárno-hudobné vzdelávacie podujatie AUGUST 1968 bolo zamerané na odozvu augustových udalostí v dielach slovenských a oravských autorov.

      Z iného súdka bolo podujatie ENVIROFILM,  ktorého sme sa zúčastnili 27.9.2018. Žiaci 2. ročníkov si v MsKS v Dolnom Kubíne mali možnosť pozrieť pásmo niekoľkých dokumentárnych filmov o ochrane životného prostredia, o triedení odpadu a o vplyve škodlivých látok na našu planétu. V závere bola aj krátka prednáška o vzniku vesmíru a Zeme.

      V podobnom duchu  prebiehal aj Festival horských a adrenalínových filmov VIDMO, ktorého sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov dňa 5.10. v MsKS v Dolnom Kubíne. Žiaci si pozreli 5 krátkych filmov z rôznych zákutí našej Zeme.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,
      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať – vo štvrtok 18.10.2018 od 15. 00 hod. v školskej jedálni, po jeho skončení bude triedne rodičovské združenie v učebniach školy.

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Spolupráca rakúskych a našich žiakov v Mibe

     • V polovici septembra prišla na 2 týždňovú výmennú stáž skupina žiakov vzdelávajúcich sa v duálnom systéme v Rakúskej  firme MIBA do svojej sesterskej dolnokubínskej firmy. Žiaci našej školy boli na podobnej výmene v júli. Počas dní výmenného pobytu absolvovali odbornú prácu ale aj voľnočasové aktivity. Počas pobytu si majú možnosť vymeniť skúsenosti a vyskúšať si aj prácu v zahraničí.

      Viac na linku TVDK:

      https://www.youtube.com/watch?v=_D8ZopQd4W8&list=PLDeOnyHgPfsw1Cnk0E5GHRdmv_IPdkc8O&index=4