• Družobné stretnutie škôl - 50. výročie

     • V dňoch 29. júna až 1. júla 2018 sa uskutočnilo ďalšie, tentokrát jubilejné stretnutie družobných škôl z Dolného Kubína a Pelhřimova. Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia privítala svojich priateľov zo Strednej priemyselnej školy a Stredného odborného učilišťa Pelhřimov malými pozornosťami a propagačnými materiálmi získanými z mestského zastupiteľstva Dolný Kubín. Pán primátor Mgr. Roman Matejov počas slávnostnej časti vo svojom príhovore pripomenul aktivity spojené s päťdesiatym výročím družby medzi okresmi Dolný Kubín a Pelhřimov. Pár milých slov zaznelo aj z úst riaditeľov družobných škôl - Ing. Adriany Bellovej a Mgr. Pavla Hlaváčka.  Históriu družby v prezentácii a formou výstavky  priblížila predsedníčka odborov Mgr. Erika Figuli. 

      Po družnom večere s hudbou si mohli českí účastníci so slovenskými sprievodcami pozrieť Múzeum SNP a ďalšie zaujímavosti v Banskej Bystrici, spoznali pozoruhodnosti Španej Doliny. Po druhom spoločne strávenom večere nasledovala rozlúčka v Kňažej, návšteva Oravského hradu a spiatočná cesta domov.

      O dva roky sa tešíme na spoločné chvíle strávené v Čechách.

      Projekt Družobné stretnutie škôl bol podporovaný aj mestom Dolný Kubín. 

       

     • Záverečné skúšky

     • V dňoch 18. až 28. júna 2018 mali žiaci tretieho ročníka učebných odborov finále svojho pôsobenia na strednej škole. Po prvýkrát pristúpili k záverečným skúškam duálne odbory. Väčšine žiakom sa podarilo štúdium úspešne ukončiť, dokonca traja s najlepšími dosiahnutými  výsledkami získali aj certifikát SOPK.

     • Školský výlet I.H a II.H

     • Do galérie Školský výlet I.H a II.H boli pridané fotografie.

      V stredu 27. 6. sa triedy I. H a II. H zúčastnili koncoročného výletu. Do jedného dňa sme pospájali pohyb, zábavu, literárne slovo, dobré jedlo a výbornú náladu. Najprv sme išli cez celý Vyšný Kubín pešo – takmer hodinu, a tak niektorí mali svoju najdlhšiu turistiku za posledné dlhé obdobie. Počas chôdze sme mali tri literárne zastavenia: pri pomníku matky P. O. Hviezdoslava na začiatku Vyšného Kubína, pri dome mladosti Margity Figuli a pri pamätnej skale na mieste, kde stál rodný dom P. O. Hviezdoslava.

      Naším cieľom bolo stanovisko Paintballu Orava, kde sa chlapci po úvodných inštrukciách rozdelili do troch skupín a s plným nasadením /takmer vlastného života/ sa pustili do zábavnej hry. Pomedzi to ostatní opekali špekačky, rozprávali zážitky a sledovali hru ostatných. Počasie nám prialo, a tak sme si všetci tento deň užívali veľmi príjemne.

     • Koncoročný futbalový turnaj

     • Do galérie Koncoročný futbalový turnaj boli pridané fotografie.

       

      Dňa 28. 6. sme si v škole pripravili športový deň. Naši žiaci sa samozrejme tešili hlavne na futbalový turnaj. Ostatné športové disciplíny mali prebiehať na školskom dvore, ale keďže bolo nepriaznivé počasie, vždy po odohratých futbalových zápasoch sme cez prestávky vložili tie „vonkajšie“. Boli to: preťahovanie lanom a hod plnou loptou. Najlepšie družstvá aj jednotlivci boli odmenení.

      Výsledky a poradie:

      Preťahovanie lanom: 1. Miesto – I. B, 2. Miesto – 1. C, 3. Miesto – 1. H

      Hod plnou loptou: 1. Miesto – 1. C, 2. Miesto – 1. A, 3. Miesto – 1. H

      Futbal: 1. Miesto – 1. C, 2. Miesto – 1. H, 3. Miesto – 1. B

      Najlepší strelec – Matúš Chovančák – 4 góly /1. H/, Marek Hamaň – 4 góly /1. C/

      Najkrajší gól – Tomáš Mikuš – 1. B

      Najlepší kouč – Ing. Stanislav Urban – triedny učiteľ 1. A