• II.H na splave Oravy

     • V piatok (22.6.) sme boli s našou skupinou z OV a s naším majstrom splavovať rieku Oravu. Pri príchode do malej, nenápadnej lodenice nás privítal pán Lupták, od ktorého sme si požičali člny a všetko potrebné. Na začiatok nám povedal pár informácií z histórie člnov, typov člnov a postupne sme sa dostali k výstroji. Keď nám vysvetli, ako sa správne drží veslo, ako máme správne sedieť a všetky potrebné veci, sadli sme do člnov a pustili sme sa do toho. Spočiatku som mal pred tým rešpekt, pretože som v takom člne nikdy nesedel. Postupne som si však zvykol a už mi to celkom išlo. Najskôr sme jazdili po dvojiciach v člnoch zvaných kanoe. Avšak neskôr, keď už sme ako tak vedeli ako na to, mohli sme si vyskúšať aj kajak pre jednu osobu. Všetko sme to zakončili spoločnou fotografiou.

      Bol to veľmi pekný zážitok, aj napriek tomu, že nám nesvietilo slnko. Týmto sa chcem aj poďakovať pánovi majstrovi Chomistekovi, že nám umožnil aj takto zakončiť posledný deň praxe v tomto školskom roku. 

      Za všetkých spolužiakov Ľ.Halimovič

     • Medzi najlepšími stredoškolákmi ocenený aj Šimon Greštiak

     • Dňa 12.06.2018 sa v Sobášnom paláci v Bytči konalo slávnostné oceňovanie žiakov  stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Mgr. Evy Rovňanovej tu prebrali ocenenie aj žiaci dolnokubínskych stredných škôl.

          Za našu školu  ocenenie získal žiak 4. ročníka  Šimon Greštiak , dnes už úspešný absolvent školy. Škola ho na toto ocenenie nominovala za úspešnú reprezentáciu školy na Majstrovstvách Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorých sa zúčastnil dva krát a v tomto roku sa stal majstrom Slovenska v CNC sústružení. Okrem tohto úspechu Šimon každoročne dosahoval výborné študijné výsledky a podieľal sa aktívne  na organizovaní rôznych školských podujatí.      V rámci mimoškolskej činnosti  sa Šimon podieľa na dobrovoľníckej činnosti a je členom Dobrovoľného hasičského zboru vo svojej obci a tiež hrá na heligónke  vo folklórnom súbore Goral. Šimonovi k tomuto oceneniu zo srdca blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v štúdiu na vysokej škole.

     • Zmena poplatkov za stravu a ubytovanie od šk. r. 2018/19

     • Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.

       

      Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €

      Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

      Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.

     • Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne- Kňažej oznamuje, že po 1. kole prijímacích skúšok  sú ešte voľné miesta v nasledujúcich odboroch:

       

      Štvorročné študijné odbory        

      Odbor:                                                   Počet voľných miest

      2411 K  Mechanik nastavovač                                     0

      2413 K Mechanik str.a zariadení                                 1

      2426 K  Programátor obr.str.                                       1

      2697 K  Mechanik elekrotechnik                                 1

      2679 K   Mechanik mechatronik                                  1

      Spolu                                                                          4 

       

      Trojročné učebné odbory        

      Odbor:                                                      Počet voľných miest

      2487 H 01   Autoopravár mechanik                           3

      2683 H 11    Elektromechanik                                    6

      2423 H         Nástrojár                                                4

      6475 H         Technicko adm.prac.                            15

      Spolu                                                                        28

      2. kolo prijímacích skúšok na štúdium na našej strednej škole  sa uskutoční dňa  19. júna 2018 .

      V prípade, že žiak nebol prijatý na štúdium na strednú školu  v 1. kole prijímacích skúšok, jeho zákonný zástupca urýchlene doručí škole vyplnenú prihlášku na zvolený učebný alebo študijný odbor škole, aby ho táto mohla pozvať na prijímacie pohovory.

      Kritériá a podmienky prijímacích pohovorov sú rovnaké pre 1. aj 2. kolo prijímacích pohovorov.

       Pokiaľ Vaše dieťa ešte nebolo prijaté na štúdium na strednej škole, neváhajte a využite túto ponuku voľných miest. V prípade, že potrebujete viac informácií, kontaktujte nás telefonicky alebo osobne.

     • O2 Roadshow Moja story, tvoja story

     • Naša stredná škola Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať motivačnú Roadshow Moja story, tvoja story s osobnosťami Tomim KIDom, Strapom, Lacim Strikeom, travelhackerkou Jankou. Vďaka tejto Roadshow budete mať možnosť otvorene sa porozprávať so svojimi vzormi na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša stredná škola.

       

      Hlasuj sem