• Krížom-krážom po Dolnom Kubíne

     • Členovia krúžku Literatúra a kultúra regiónu v pondelok 28.05.2018 zas raz vyrazili do ulíc. Tentoraz sa zamerali na prehliadku nášho oravského veľkomesta. V Dolnom Kubíne navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka, kde si mohli zadarmo zriadiť čitateľský preukaz a vypočuť si zaujímavosti o A. Radlinskom i T.H.Florinovi, ktorých výročia sme si nedávno pripomenuli. Zhliadli i Park dejateľov, Florinov dom a výstavu o Martinovi Kukučínovi v priestoroch MsKS na Veľkom Bysterci.

     • Návšteva rodného domu Martina Kukučína

     • Exkurzia v Jasenovej

      V utorok  15.05. 2018 sa 8 žiaci III.C v rámci krúžku Literatúra a kultúra regiónu vypravili za novými poznatkami o významnom realistickom spisovateľovi Martinovi Kukučínovi. Dozvedeli sa nielen o jeho diele, ale aj živote v Prahe, na ostrove Brač, o jeho ženbe s bohatou dcérou chorvátskych obchodníkov s vínom i o jeho ceste do Južnej Ameriky, kde je v Chille po ňom pomenovaná i nemocnica. 

     • Výsledky z 1. kola prijímacích skúšok do študijných odborov

     • V prílohe uvádzame oficiálne výsledky 1. kola prijímacích skúšok. 

      Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať v utorok 29.5.2018 od 6.00 - 17.00 hod.

     • Riaditeľské voľno

     • Z dôvodu konania maturitných skúšok budú mať riaditeľské voľno žiaci tried:

      I.A, I.C, I.H - v dňoch 21-23.5.2018

      I.B a II.A v dňoch 22.-23.2018.

     • Naša škola v TV JOJ

     • Zábery z odborného výcviku v našej škole, reportáž z praktických maturítných skúšok, prebiehajúcich zápisov do učebných odborov ale aj o nedostatku žiakov technických odborov v školách i praxi, to všetko odznelo 7.5.2018 v Novinách TV JOJ od 29 minúty

      https://noviny.joj.sk/archiv/2018-05-07-noviny-tv-joj