• Šimon Greštiak-IV.H - najlepší na Majstrovstvách SR v CNC sústružení

     •     V dňoch 25.-27.04.2018 sa v rámci výstavy Mladý tvorca v Nitre konal už  4. ročník Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Šimon Greštiak pod vedením svojho učiteľa odborných predmetov Ing. Stanislava Urbana.

          Vzhľadom na výsledky kvalifikačného kola súťaže, v ktorom Šimon  s výrazným náskokom viedol nad svojimi  súpermi, sme verili, že bude bodovať aj vo finále. 

      Šimon Greštiak naše očakávania nesklamal, pretože zaslúžene získal  1. miesto v kategórii sústruženia

      a okrem medaily a hodnotnej odmeny prevzal z rúk pána Romana Petra, organizátora súťaže,  aj putovný majstrovský  pohár, ktorý bude celý ďalší rok vystavený v priestoroch našej školy.

           Putovný pohár sa u nás ocitne už 2. krát, pretože aj v roku 2016 túto súťaž v kategórii sústruženia  vyhral študent našej školy.

          Veríme, že tieto výsledky našej školy nie sú náhodné, ale sú naozaj výsledkom kvalitného vzdelávania poskytovaného školou v spolupráci  so zamestnávateľmi, v tomto prípade najmä v spolupráci s firmou MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. v Dolnom Kubíne, kde sa žiak na súťaž pripravoval  po praktickej stránke pod vedením svojho inštruktora odborného vzdelávania.

       

     • Naše úspechy na Výstave Mladý tvorca - Nitra

     • V dňoch 25.-27. apríla 2018 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej výstavy Mladý tvorca s inovatívnym výrobkom: Pomôcka na výučbu a realizáciu prípojky a inštalácie domového rozvodu v rodinnom dome, Návrh na pomôcku spracoval a odborne viedol Ing. Ján Rakús a na výstave ju prezentovali Ing. Peter Rovný, Mgr. Katarína  Kiliánová a žiaci Richard Žuffa - III.C. Mário Šútovec - I.E zasa prezentoval funkcie pneumatického panela a robot, s ktorým sa zdokonaľujú v zručnosti žiaci odboru mechanik-mechatronik. 

      Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa naša škola zapojila aj do viacerých súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR. Veľmi  nás teda teší najmä to, že  škola na výstave  získala za svoju činnosť na poli odborného vzdelávania tak v duálnom, ako  aj školskom systéme

      Cenu predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,

       ktorá nás bude motivovať k ďalšiemu skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania .

     • Naši žiaci na bratislavskom autosalóne

     • Dňa 27.04. 2018 žiaci našej školy absolvovali plánovanú odbornú exkurziu do Bratislavy, kde sa konal v poradí už 28. ročník bratislavského autosalónu.

      Bratislavský autosalón je najvýznamnejšie motoristické podujatie na Slovensku. Žiaci mali možnosť vidieť 51 značiek a 80 TOP slovenských premiér automobilov. Popri tradičných novinkách automobiliek zaujali aj športiaky ,elektromobily a vizionárske koncepty svetových automobilových značiek. Ako tradične býva, aj tohto roku k automobilom patrili očarujúce hostesky. Novinky zo sveta motorizmu môžete obdivovať na obrázkoch ...

      Vedúci exkurzie : Ing. Miroslav Plávka, učiteľ OP.

      V Dolnom Kubíne – Kňažej, dňa 30.04. 2018.

     • Súťaž Mladý Slovák v našej škole

     • Ako sa volal 1.historicky doložený štátny útvar na Slovensku? Odkiaľ pochádza naša úspešná reprezentantka Petra Vlhová ?Či ako sa volá dvorný textár skupiny Elán? Aj takto vyzerali otázky vedomostnej súťaže „Mladý Slovák“, ktorej školské kolo prebehlo aj na našej škole pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja 18.4.2018.  Súťaž monitorovala celkovú "rozhľadenosť" mladých Slovákov, teda študentov druhých a tretích ročníkov , v minulosti ale aj v súčasnosti dnešného  Slovenska, geografiu, kultúru a šport nevynímajúc. Súťaž to bola veľmi zaujímavá, poučná a náročná, veď nad odpoveďami sme si lámali hlavy aj my v zborovni... Zúčastnilo sa jej 21 žiakov z triedy II.H a II.G. a víťazmi sa stali:  I. miesto - Matej Hartiník(II.H),  II. miesto - Jozef Mišata (II.H) , III.miesto - Tomáš Lenghart (II.H)

       

     • Futbalisti na oblastnom kole druhí

     • Dňa 17.04.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili oblastného kola žiakov SŠ vo veľkom futbale. Turnaja sa zúčastnili víťazi okresných kôl. Za okres Námestovo – Gymnázium Námestovo,  za okres Tvrdošín – Gymnázium Trstená a za okres D.Kubín SOŠP D.Kubín – Kňažia. Hralo sa systémom každý z každým.

      Výsledky turnaja

      Konečná  tabuĺka

      1. Gymnázium Námestovo  3:0  6b
      2. SOŠP D.Kubín – Kňažia     0:1  1b
      3. Gymnázium Trstená         0:2  1b

      Naši žiaci obsadili konečné 2 miesto. Za čo im srdečne gratulujeme.

     • Naši žiaci vyhrali okresné kolo vo futbale.

     • Dňa 12.apríla 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futbale žiakov stredných škôl. Po kvalitnom výkone našich chlapcov sme obidva zápasy vyhrali a zaslúžene sme postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 17.4.2018 v Námestove.

      Tabuľka: 1.miesto SOŠP D.Kubín-Kňažia    6 : 1    6 bodov

                     2.miesto SOŠOaS Dolný Kubín    4 : 3    1 bod

                     3.miesto Gymnázium D.Kubín       3 : 7    1 bod

       

      Našim chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole.

     • Významné ocenenie práce Ing. Milana Bruncka

     • Dňa 10.apríla 2018 sa konalo v Dolnom Kubíne slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov,        na ktorom bol ocenený aj náš kolega Ing. Milan Bruncko za jeho prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a za rozvoj školstva v Žilinskom kraji. 

      Cenu za svoju takmer celoživotnú prácu v školstve na poli odborného vzdelávania mu odovzdala p. ministerka školstva Martina Lubyová.

          Ing. Milan Bruncko  toto ocenenie získal najmä za spájanie vzdelávania študentov našej školy s reálnou praxou, čoho výsledkom je spolupráca školy s takmer všetkými významnými zamestnávateľskými firmami nášho regiónu, ako aj zavedenie systému duálneho vzdelávania v našej škole ako prvej škole na Orave.

           Dnes už nášmu bývalému pánovi zástupcovi pre praktické vyučovanie aj my chceme poďakovať     za jeho obetavú prácu a pripájame sa ku gratulantom.

      Video zo slávnostného programu si môžete pozrieť na FB stránke mestskej televízie TVDK:

      https://www.facebook.com/televiziadk/videos/1821460727911340/

       

     • Deň učiteľov - program Žiackej školskej rady

     • Dňa 28. marca 2018 pripravila ŽŠR program ku Dňu učiteľov. Spoločne sme sa stretli v školskej jedálni našej školy na slávnostnom obede, kde sme si pripomenuli sviatok učiteľov, ktorý sa každoročne oslavuje na počesť Jána Amosa Komenského - učiteľa národov. Aj program ŽŠR sa niesol v duchu "Zlatého Amosa". Členovia ŽŠR sa nám prihovorili úprimným prejavom a poďakovali nám za našu učiteľskú prácu, odovzdali obraz Jana Amosa Komenského našej pani riaditeľke a odmenili každého učiteľa kvetom a diplomom "Zlatý Amos" - pretože podľa ich slov "každý učiteľ má zlaté srdce a zlaté nervy" a zaslúži si toto ocenenie. 

      V závere zneli slová básne, vyjadrujúcej vďaku:

      "Milí učitelia, prijmite kvet vďaky,diplomy ako dar,

      nech srdečný pozdrav s úctou letí k vám.

      Letí sťa motýľ nad lúkou ihravý,

      nech zmení na radosť naše pozdravy.

      Za všetky trápenia, úsilia, obete,

      za všetko poučné, čo nám vždy poviete.

      Veď ste nám v škole ako otec, mať,

      preto si vás budeme navždy ctiť a na vás spomínať."

     • Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

     • Žiaci ubytovaní na školskom internáte  dňa 10. apríla 2018 oslávili  Svetový deň stolného tenisu pre všetkých, ktorý organizoval Okresný zväz stolného tenisu v Ružomberku.

       Chlapci prežili  veselé popoludnie nielen pri hre jednotlivcov a dvojíc v stolnom tenise, ale aj v utužovaní priateľstva, v prehlbovaní tolerancie jednotlivcov v skupine a v rozvoji zdravého životného štýlu.

       Vyhrali všetci, ktorí sa zapojili do uvedeného celosvetového projektu, ktorého generálny partner Zober loptu nie drogy, podporuje mládež v aktívnom prežívaní voľného času.

      Najlepší hráči boli Matej Mudrončík 1.C a Šimon Greštiak  4.H .

       

      Mgr. K. Kilianová

     • Matematický klokan - výsledky

     • Matematický klokan -najväčšia medzinárodná žiacka súťaž

      sa v našej škole  uskutočnila 19. marca 2018. Podľa organizačného zabezpečenia sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v dvoch kategóriách Junior 034 pre žiakov III. a IV. ročníka a Kadet 012 pre žiakov I. a II. ročníka. V kategórii Junior 034 súťažilo iba 5 žiakov z III.C, lebo III. H mala prax vo firmách a žiaci štvrtého ročníka mali pred maturitnými písomkami. V kategórii Kadet 012 súťažilo 16 žiakov.

      V roku 2017 súťažilo v 65 krajinách 6 095 765 žiakov.

      Junior 034

      1. miesto     Denis Kovalčík,   76 bodov     úspešnosť  63,3%    poradie 38. -44.    percentil 97,9%

            2.  miesto    Martin Kocúr,      66 bodov       úspešnosť 55%       poradie 99. – 109.   percentil 94,5%   

            3. miesto   Milan Fuckulák,     62 bodov        úspešnosť 51,7%    poradie 150. – 161.  percentil 91,8%

      Kadet 012

      1.     miesto Jakub Hablák,  73 bodov     úspešnosť 60,8%     poradie 473. – 514.   percentil 83,1%

            2. miesto Ľuboš Halimovič ,  Peter Plaskúr,  59 bodov     úspešnosť 49,2%     poradie 1160. – 1224. percentil 59,2%

            3. miesto  Šimon Stas,  53 bodov      úspešnosť 44,2%    poradie 1525. -1589.   percentil 46,7%

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 12.4.2018 od 14.00 do 16.00 formou osobných konzultácií s triednymi učiteľmi.

     • Patrik Slušňák-III.C na okresnom kole SOČ prvý, v krajskom kole štvrtý

     • Stredoškolská odborná činnosť prebieha vo viacerých kolách. V školskom roku 2017/2018 sa koná už 40. ročník. Školské kolo mala naša škola dňa 12.3.2018. Do 13.3.2018 sa víťazná práca Patrika Slušňáka žiaka III.C musela nahrať so systému a posunúť ďalej do okresného kola.

      To sa konalo 20.3.2018 na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Dolnom Kubíne, odkiaľ Patrik Slušňák postúpil na krajské kolo z prvého miesta v kategórii č.13: História, filozofia a právne vedy.

      Z VÝSLEDKOVEJ LISTINY 40. ROČNÍKA SOČ

      (http://www.spsknm.sk/stranka/sites/default/files/KKSOC2018.pdf)

      krajského kola konaného dňa 5.4.2018 na SŠ KYSUCKÉ NOVÉ MESTO sa dá zistiť, že práca žiaka našej školy s názvom Veľká Tartária sa umiestnila na krásnom štvrtom mieste. Informácie o predchádzajúcich ročníkoch, terajšom a časom aj nasledujúcich ročníkoch zverejňuje Štátny inštitút odborného vzdelávania na stránke http://www.siov.sk/Clanok.aspx?ArticleID=124.

      Patrik, sme na Teba hrdí. Prajeme Ti ešte veľa úspechov v Tvojom štúdiu a aktivitách.

       

     • Beseda končiacich ročníkov s pracovníkmi úradu práce

     • UPSVaR

      Dňa 21.3.2018 boli žiaci tretieho ročníka na besede, ktorú pripravil Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Dolnom Kubíne. Dňa 22.3.2018 zasa podobnú besedu absolvovali naši maturanti v priestoroch školy.

      Získané informácie sa dajú využiť pri prechode zo študentského života do života dospelých ľudí.  Pracujúci, brigádujúci, nezamestnaní aj ďalej študujúci či už v našej krajine alebo v zahraničí sa musia riadiť platnými predpismi.

      Existujú možnosti pomoci, ktoré sa oplatí poznať. Ďakujeme pracovníkom UPSVaR, že obetovali svoj čas a poskytli nám veľmi užitočné rady.

     • Výchovný koncert

     • Klub 27 označuje skupinu nádejných umelcov, ktorí ukončili svoj život predčasne v dôsledku užívania drôg. Ich životné príbehy nám priblížili a nádherné skladby zahrali protagonisti výchovného koncertu dňa 22.3.2018 v MSKS Dolný Kubín.

     • Krajská súťaž Enersol - R.Žuffa a M.Hunčaga - 3. miesto

     • Dňa 19.03.2018 sa naši chlapci Richard Žuffa a Matúš Hunčaga  z III.C odbor mechanik elelktrotechnik zúčastnili krajského kola Enersol, ktoré sa konalo  v Martine - Priekope. So svojou pomôckou - na získavanie tepelnej energie zo slnečného žiarenia, ktorú pripravili spoločne pod vedenim triedneho učiteľa Ing. Jána Rakúsa, získali krásne 3. miesto.

      Chlapci,srdečne blahoželáme a prajeme, nech ste na budúci rok ešte lepší!