• Zenit 2018 - celoslovenská súťaž

     • Do galérie Zenit 2018 - celoslovenská súťaž boli pridané fotografie.

           V dňoch 20.-22.03.2018 organizovala naša škola pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania už 34. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike a programovaní a 19. ročník tejto súťaže v strojárstve.

          Na finále súťaže  sa stretlo 90 víťazov  krajských kôl súťaže z celého Slovenska a takmer 50 pedagógov, ktorí odborne viedli a hodnotili súťažiacich. Okrem týchto účastníkov súťaže využili možnosť sledovať priamo zápolenie stredoškolákov aj žiaci okolitých základných škôl a veru bolo sa na čo dívať. Súťažiaci testovali svoje vedomosti  a zručnosti v 10 kategóriách, ako napríklad programovanie, web dizajn, elektronika, či práca na CNC strojoch.

          Súčasťou podujatia boli aj sprievodné podujatia pre súťažiacich vo forme slávnostného otvorenia súťaže v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne za účasti zástupcov Žilinského samosprávneho kraja, mesta Dolný Kubín, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a zástupcov zamestnávateľských regionálnych firiem, ako i  prezentácií  firiem a ich činnosti, prednášky o histórii Oravy a návštevy Oravského hradu.

          Po 3 dňoch súťaženia boli odbornými hodnotiacimi komisiami vyhodnotení a ocenení tí najlepší študenti v rámci jednotlivých kategórií a veríme, že s menami týchto mladých šikovných ľudí sa ešte v budúcnosti stretneme v súvislosti s ďalšími úspechmi nášho odborného školstva.

      Pre nás ako realizátora súťaže bolo toto podujatie možnosťou podporiť rozvoj odborného vzdelávania, ako aj možnosťou posunúť úroveň tejto súťaže zas o pomyselný kúsok vyššie.      Veríme, že sa nám stanovený cieľ podarilo naplniť, o čom najlepšie svedčí spokojnosť účastníkov súťaže  s vytvorenými podmienkami a možno sa tu o pár rokov stretneme pri tejto istej súťaži zas.

                                        Ing. Adriana Bellová

     • Valentínska kvapka krvi

     • Ako sa z chlapca stáva chlap

       

      Dňa 15.marca 2018 sa  študenti Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia zúčastnilo dobrovoľného darcovstva krvi organizovaného Slovenským Červeným krížom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Hematologicko – transfuziologickým oddelením v Dolnom Kubíne

       

      Najmä pre  prvodarcov to bol krok na ceste k osobnej dospelosti. Z chlapcov sa stali muži uvedomujúci si zodpovednosť za vlastné zdravie i dôležitosť pomoci blížnym v núdzi. Nebolo síce ľahké prekonať počiatočný strach, no túžba odovzdať niečo zo seba v prospech iných nakoniec zvíťazila. Zdravie je predsa to najcennejšie, čo máme. Nestačí však len brať, ale dôležité je aj dávať.

      Pedagógovia Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažia sú na svojich študentov úprimne hrdí a podporujú ich v podobných snahách osobným príkladom aj do budúcnosti. Predsa nikdy nevieme, kedy budeme krv darcov potrebovať práve my.

      Všetkým zúčastneným študentom patrí naše veľké ĎAKUJEME!

       

       

      Mgr. Tomáňová Iveta

       

       

     • Celoslovenské kolo ZENIT v našej škole bude 20.-22.3.2018

     • Riaditeľka Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne – Kňažej ako realizátor súťaže si Vás dovoľuje pozvať na 34. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike a programovaní a 19. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve, ktorá sa bude konať v dňoch 20. - 22. marca 2018 v priestoroch školy pod záštitou ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

      Súťaže sa zúčastní 96 víťazov kraských kôl v jednotlivých katefóriách. Príďte sa inšpirovať a povzbudiť talentovaných stredoškolákov z celého Slovenska.

      Podrobný program súťaže nájdete v pozvánke.

     • Riaditeľské voľno

     • Z dôvodu konania písomných maturitných skúšok v dňoch 13-14.3.2018 budú mať triedy  I.A, I.B, I.C, I.H, II.A, III.C, III.H riaditeľské voľno . Ostatné triedy majú odborný výcvik podľa rozvrhu.

     • Lyžiarsky výcvik

     • Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.

      Opäť sa zima stretla so zimou a pre prvákov prišiel čas nástupu na lyžiarsky a športovo-turistický kurz.

      Lyžiarsky kurz sme absolvovali v stredisku Roháče-Spálená, ubytovanie a stravovanie sme mali v chate Zverovka.

      Kurzu sa zúčastniklo 57 žiakov a 5 inštruktorov.

      Stredisko Roháče-Spálená poskytuje výborné služby a my sme ich s radosťou využívali. Konfort poskytuje vyhrievaná 6-sedačka.

      Tento rok nám prialo aj počasie a tak sme právom boli hrdí na našu krásnu Oravu.