• Vzdelávanie podľa mňa - Súťaž pre žiakov našej školy

     • Tak ako po minulé roky, aj teraz, pred vianočnými prázdninami riaditeľka školy vyhlásila pre našich žiakov súťaž, ktorej cieľom je zatraktívniť obsah vyučovania podľa predstáv žiakov, najmä v rámci odborného výcviku. Aj teraz môžu teda žiaci predložiť prostredníctvom triednych učiteľov svoje návrhy na učebné pomôcky, prezentácie,výrobky a stroje, či prístroje, ktoré by chceli realizovať v rámci  vyučovania na škole.

      Návrhy je potrebné predložiť do 28.2.2018 a musia obsahovať:

      -  meno žiaka, triedu a učebný/študijný odbor

      - názov pomôcky

      - model pomôcky, resp. hotový výrobok,  jej výkresovú dokumentáciu a popis fungovania, rozpis potrebného materiálu

      - pre ktorý ročník a odbor predkladá žiak tento svoj návrh.

      Stanovená komisia posúdi 2.3.1.2018 všetky návrhy a tie najlepšie budú aj finančne odmenené.

      ( 50,- € -1. miesto,  40,-€ - 2. miesto,  a 30,-€ - 3. miesto).

       

      Tak čo, prekoná niekto  vlaňajšie ocenené výrobky!

     • Ponuka študijných a učebných odborov v šk.r. 2018/19

     • V budúcom školskom roku 2018/19 otvárame tieto študijné a učebné odbory:

      4-ročné - končiace maturitnou skúškou a získaním výučného listu

      2411K mechanik nastavovač (len v duálnom systéme)

      2413K mechanik strojov  a zariadení (aj v duálnom systéme)

      2426K programátor obrábacích a zváracích strojov (aj v duálnom systéme)

      2697K mechanik elektrotechnik

      2967K mechanik-mechatronik (aj v duálnom systéme)

       

      3-ročné štúdium končiace výučným listom

      6475H technicko-administratívny pracovník (opäť zavedený nedostatkový  odbor)

      2423H nástrojár (aj v duálnom systéme)

      2487H01 autoopravár-mechanik

      2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika

       

      Bližšie informácie Vám radi poskytneme osobne alebo telefonicky.:

      Kontakt: 043/5863139, 0907 202 077, 0905 753 405, email: sekretariat@sospknazia.sk

       

       

     • Vianočná akcia - Vianoce 2017

     • Dňa 22. 12. 2017 sa uskutočnila v našej škole vianočná akcia trochu netradičnou formou – vianočným futbalovým turnajom medzi žiakmi všetkých ročníkov. Prekvapili naši prváci z I. H a I. C triedy, ktorí spoločne v jednom družstve zvíťazili nad staršími žiakmi, dokonca porazili aj štvrtákov zo IV. C a IV. H. O poradí v skupinách rozhodoval:

      Najväčší počet bodov, vzájomný zápas, lepší gólový rozdiel, väčší počet strelených gólov.

      Výsledné poradie:

      1. miesto – I.H, I. C – tím „Ogurky“
      2. miesto – II. H, II. G – tím „Deadbull“
      3. miesto – III. H – tím „Stepné kozy“

      Najlepším strelcom po spočítaní gólov vo všetkých zápasoch sa stal Matúš Chovančák z I. H s počtom 9 strelených gólov.

      Po skončení futbalového turnaja sa do telocvične zhromaždili žiaci z celej školy, kde boli oboznámení s výsledkami súťaže vo vianočnej výzdobe tried.

       

      VYHODNOTENIE v jednotlivých kategóriách:

      Nástenka:

      3. miesto – III. C, I. H

      2. miesto – II. A, IV. C

      1. miesto – III. A, III. H

       

      Okno:

      3. miesto – II. A

      2. miesto – II. H

      1. miesto – I. C

       

      Katedra:

      3. miesto – III. B /Matej Štrba/

      2. miesto – I. H /Eduard Ondrík/, I. C /Dávid Babic,  Šimon Stas/

      1. miesto – III. A / Lukáš Kapitán, Peter Kutaj/

       

      Ozdoby:

      3. miesto – III. H /Habovský, Maťuga, Macák/,  III. C /Karlík/

      2. miesto – I. B /Chovančák, Branický, Janosdeák, Lampert/

                           III. B /Macek, Štrba, Janák/

      1.miesto – I. H – Matej Gígel

       

      Najdlhšia ozdoba – II. A

      Kreatívna ozdoba – II. H – Erik Hladký, Matej Hartiník

      Ďalšie ozdoby odovzdali: III. C – Tomáň, Voška, III. A /Lukáš Kapitán,

                                                               Tomáš Polák/

                                                  I.A – Peter Jackulík, Ján Romančík

      Ceny „NAJ“ :

      II.  C – mimoriadna cena za najzaujímavejšiu výzdobu a estetické prevedenie

      III. C – najtematickejšie jednotná výzdoba

      II. G – najfarebnejšia výzdoba okien

      I.A – najzasneženejšia trieda

      I. B a III. B – najzosúladenejšie okná