• Unikátne vyučovanie a rekonštrukcie v SOŠ polytechnickej v Kňažej v TVDK

     • Regionálna televízia TVDK uverejnila reportáž o novinkách, ktoré kolektív zamestnancov našej školy pripravil pre žiakov  počas prvých školských dní. Športový turnaj zorganizovali triedni učitelia a majstri odborného výcviku v telocvični aj na školskom dvore pre 1. ročníky na spoznanie triednych kolektívov a utuženie vzájomných vzťahov. Pre starších žiakov zabezpečila p. Ptačinová Fyzikálny kaleidoskop. Jej pozvanie prijal martinský pedagóg p. Beňuška, ktorý názorne a zábavne ukázal, ako fyzika ovplyvňuje náš každodenný život.

      Kvalitu školy by mali zlepšiť aj rekonštrukcie, ktoré sa začali počas minulého školského roka, pokračovali cez prázdniny a aj po nich. Ide o dlho očakávanú výmenu okien v budove školy a pokračuje sa aj na školskom internáte, kompletnú rekonštrukciu spoločenskej miestnosti, výmenu zariadenia v zborovni a zriadenie kabinetu školského psychológa a  výchovného poradcu a rekonštruuje sa aj školská posilňovňa.

      Zábery z týchto noviniek môžete vidieť v archíve TVDK:

      https://www.youtube.com/watch?v=69fVhfc6oWw&index=2&list=PLDeOnyHgPfsyiPb1UDmW-Ue4YnWYJ63eI

     • Vyučovanie inak

     • Do galérie Vyučovanie inak boli pridané fotografie.

      Prvý piatok v tomto školskom roku bol iný ako bežne býva vyučovací deň. Prváci mali športový deň, počas ktorého si vyskúšali svoje zručnosti vo viacerých disciplínach a hlavne sa spoznávali nielen v rámci triedy, ale aj celého ročníka. Žiakom vyšších ročníkov predstavoval  fyziku zábavne a zaujímavo náš hosť PaedDr  Jozef Beňuška PhD, ktorý pôsobí  na gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha v Martine, je predsedom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a v roku 2017 bol vybratý za najlepšieho učiteľa fyziky Európy.

     • Otvorenie školského roka

     • Do galérie Otvorenie školského roka boli pridané fotografie.

      Nastal čas konca prázdnin a začiatku  ďalšieho školského roka. Pre žiakov prvého ročníka je to rok spoznávania novej školy,  žiaci končiacich ročníkov idú do finále svojho stredoškolského štúdia. Všetci máme možnosť zbierania nových poznatkov a skúseností. Nech je tento školský rok najlepší, ako môže za daných okolností byť.

    • Oznamy
     • Oznamy

     • 1. Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 3.9.2018 o 8.30 hod. v športovej hale.

       

      2. Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      • Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.
      • Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €
      • Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €
      • Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.

     • Opravné skúšky za školský rok 2017/18

     • Opravné skúšky za školský rok 2017/18 sa budú konať od pondelka - 27.8.2018 od 8.00 hod podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený vo vestibule školy.

     • Družobné stretnutie škôl - 50. výročie

     • V dňoch 29. júna až 1. júla 2018 sa uskutočnilo ďalšie, tentokrát jubilejné stretnutie družobných škôl z Dolného Kubína a Pelhřimova. Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia privítala svojich priateľov zo Strednej priemyselnej školy a Stredného odborného učilišťa Pelhřimov malými pozornosťami a propagačnými materiálmi získanými z mestského zastupiteľstva Dolný Kubín. Pán primátor Mgr. Roman Matejov počas slávnostnej časti vo svojom príhovore pripomenul aktivity spojené s päťdesiatym výročím družby medzi okresmi Dolný Kubín a Pelhřimov. Pár milých slov zaznelo aj z úst riaditeľov družobných škôl - Ing. Adriany Bellovej a Mgr. Pavla Hlaváčka.  Históriu družby v prezentácii a formou výstavky  priblížila predsedníčka odborov Mgr. Erika Figuli. 

      Po družnom večere s hudbou si mohli českí účastníci so slovenskými sprievodcami pozrieť Múzeum SNP a ďalšie zaujímavosti v Banskej Bystrici, spoznali pozoruhodnosti Španej Doliny. Po druhom spoločne strávenom večere nasledovala rozlúčka v Kňažej, návšteva Oravského hradu a spiatočná cesta domov.

      O dva roky sa tešíme na spoločné chvíle strávené v Čechách.

      Projekt Družobné stretnutie škôl bol podporovaný aj mestom Dolný Kubín. 

       

     • Záverečné skúšky

     • V dňoch 18. až 28. júna 2018 mali žiaci tretieho ročníka učebných odborov finále svojho pôsobenia na strednej škole. Po prvýkrát pristúpili k záverečným skúškam duálne odbory. Väčšine žiakom sa podarilo štúdium úspešne ukončiť, dokonca traja s najlepšími dosiahnutými  výsledkami získali aj certifikát SOPK.

     • Školský výlet I.H a II.H

     • Do galérie Školský výlet I.H a II.H boli pridané fotografie.

      V stredu 27. 6. sa triedy I. H a II. H zúčastnili koncoročného výletu. Do jedného dňa sme pospájali pohyb, zábavu, literárne slovo, dobré jedlo a výbornú náladu. Najprv sme išli cez celý Vyšný Kubín pešo – takmer hodinu, a tak niektorí mali svoju najdlhšiu turistiku za posledné dlhé obdobie. Počas chôdze sme mali tri literárne zastavenia: pri pomníku matky P. O. Hviezdoslava na začiatku Vyšného Kubína, pri dome mladosti Margity Figuli a pri pamätnej skale na mieste, kde stál rodný dom P. O. Hviezdoslava.

      Naším cieľom bolo stanovisko Paintballu Orava, kde sa chlapci po úvodných inštrukciách rozdelili do troch skupín a s plným nasadením /takmer vlastného života/ sa pustili do zábavnej hry. Pomedzi to ostatní opekali špekačky, rozprávali zážitky a sledovali hru ostatných. Počasie nám prialo, a tak sme si všetci tento deň užívali veľmi príjemne.

     • Koncoročný futbalový turnaj

     • Do galérie Koncoročný futbalový turnaj boli pridané fotografie.

       

      Dňa 28. 6. sme si v škole pripravili športový deň. Naši žiaci sa samozrejme tešili hlavne na futbalový turnaj. Ostatné športové disciplíny mali prebiehať na školskom dvore, ale keďže bolo nepriaznivé počasie, vždy po odohratých futbalových zápasoch sme cez prestávky vložili tie „vonkajšie“. Boli to: preťahovanie lanom a hod plnou loptou. Najlepšie družstvá aj jednotlivci boli odmenení.

      Výsledky a poradie:

      Preťahovanie lanom: 1. Miesto – I. B, 2. Miesto – 1. C, 3. Miesto – 1. H

      Hod plnou loptou: 1. Miesto – 1. C, 2. Miesto – 1. A, 3. Miesto – 1. H

      Futbal: 1. Miesto – 1. C, 2. Miesto – 1. H, 3. Miesto – 1. B

      Najlepší strelec – Matúš Chovančák – 4 góly /1. H/, Marek Hamaň – 4 góly /1. C/

      Najkrajší gól – Tomáš Mikuš – 1. B

      Najlepší kouč – Ing. Stanislav Urban – triedny učiteľ 1. A

     • II.H na splave Oravy

     • V piatok (22.6.) sme boli s našou skupinou z OV a s naším majstrom splavovať rieku Oravu. Pri príchode do malej, nenápadnej lodenice nás privítal pán Lupták, od ktorého sme si požičali člny a všetko potrebné. Na začiatok nám povedal pár informácií z histórie člnov, typov člnov a postupne sme sa dostali k výstroji. Keď nám vysvetli, ako sa správne drží veslo, ako máme správne sedieť a všetky potrebné veci, sadli sme do člnov a pustili sme sa do toho. Spočiatku som mal pred tým rešpekt, pretože som v takom člne nikdy nesedel. Postupne som si však zvykol a už mi to celkom išlo. Najskôr sme jazdili po dvojiciach v člnoch zvaných kanoe. Avšak neskôr, keď už sme ako tak vedeli ako na to, mohli sme si vyskúšať aj kajak pre jednu osobu. Všetko sme to zakončili spoločnou fotografiou.

      Bol to veľmi pekný zážitok, aj napriek tomu, že nám nesvietilo slnko. Týmto sa chcem aj poďakovať pánovi majstrovi Chomistekovi, že nám umožnil aj takto zakončiť posledný deň praxe v tomto školskom roku. 

      Za všetkých spolužiakov Ľ.Halimovič

     • Medzi najlepšími stredoškolákmi ocenený aj Šimon Greštiak

     • Dňa 12.06.2018 sa v Sobášnom paláci v Bytči konalo slávnostné oceňovanie žiakov  stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Mgr. Evy Rovňanovej tu prebrali ocenenie aj žiaci dolnokubínskych stredných škôl.

          Za našu školu  ocenenie získal žiak 4. ročníka  Šimon Greštiak , dnes už úspešný absolvent školy. Škola ho na toto ocenenie nominovala za úspešnú reprezentáciu školy na Majstrovstvách Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorých sa zúčastnil dva krát a v tomto roku sa stal majstrom Slovenska v CNC sústružení. Okrem tohto úspechu Šimon každoročne dosahoval výborné študijné výsledky a podieľal sa aktívne  na organizovaní rôznych školských podujatí.      V rámci mimoškolskej činnosti  sa Šimon podieľa na dobrovoľníckej činnosti a je členom Dobrovoľného hasičského zboru vo svojej obci a tiež hrá na heligónke  vo folklórnom súbore Goral. Šimonovi k tomuto oceneniu zo srdca blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v štúdiu na vysokej škole.

     • Zmena poplatkov za stravu a ubytovanie od šk. r. 2018/19

     • Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.

       

      Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €

      Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

      Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.

     • Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne- Kňažej oznamuje, že po 1. kole prijímacích skúšok  sú ešte voľné miesta v nasledujúcich odboroch:

       

      Štvorročné študijné odbory        

      Odbor:                                                   Počet voľných miest

      2411 K  Mechanik nastavovač                                     0

      2413 K Mechanik str.a zariadení                                 1

      2426 K  Programátor obr.str.                                       1

      2697 K  Mechanik elekrotechnik                                 1

      2679 K   Mechanik mechatronik                                  1

      Spolu                                                                          4 

       

      Trojročné učebné odbory        

      Odbor:                                                      Počet voľných miest

      2487 H 01   Autoopravár mechanik                           3

      2683 H 11    Elektromechanik                                    6

      2423 H         Nástrojár                                                4

      6475 H         Technicko adm.prac.                            15

      Spolu                                                                        28

      2. kolo prijímacích skúšok na štúdium na našej strednej škole  sa uskutoční dňa  19. júna 2018 .

      V prípade, že žiak nebol prijatý na štúdium na strednú školu  v 1. kole prijímacích skúšok, jeho zákonný zástupca urýchlene doručí škole vyplnenú prihlášku na zvolený učebný alebo študijný odbor škole, aby ho táto mohla pozvať na prijímacie pohovory.

      Kritériá a podmienky prijímacích pohovorov sú rovnaké pre 1. aj 2. kolo prijímacích pohovorov.

       Pokiaľ Vaše dieťa ešte nebolo prijaté na štúdium na strednej škole, neváhajte a využite túto ponuku voľných miest. V prípade, že potrebujete viac informácií, kontaktujte nás telefonicky alebo osobne.

     • O2 Roadshow Moja story, tvoja story

     • Naša stredná škola Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať motivačnú Roadshow Moja story, tvoja story s osobnosťami Tomim KIDom, Strapom, Lacim Strikeom, travelhackerkou Jankou. Vďaka tejto Roadshow budete mať možnosť otvorene sa porozprávať so svojimi vzormi na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša stredná škola.

       

      Hlasuj sem

     • Krížom-krážom po Dolnom Kubíne

     • Členovia krúžku Literatúra a kultúra regiónu v pondelok 28.05.2018 zas raz vyrazili do ulíc. Tentoraz sa zamerali na prehliadku nášho oravského veľkomesta. V Dolnom Kubíne navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka, kde si mohli zadarmo zriadiť čitateľský preukaz a vypočuť si zaujímavosti o A. Radlinskom i T.H.Florinovi, ktorých výročia sme si nedávno pripomenuli. Zhliadli i Park dejateľov, Florinov dom a výstavu o Martinovi Kukučínovi v priestoroch MsKS na Veľkom Bysterci.

     • Návšteva rodného domu Martina Kukučína

     • Exkurzia v Jasenovej

      V utorok  15.05. 2018 sa 8 žiaci III.C v rámci krúžku Literatúra a kultúra regiónu vypravili za novými poznatkami o významnom realistickom spisovateľovi Martinovi Kukučínovi. Dozvedeli sa nielen o jeho diele, ale aj živote v Prahe, na ostrove Brač, o jeho ženbe s bohatou dcérou chorvátskych obchodníkov s vínom i o jeho ceste do Južnej Ameriky, kde je v Chille po ňom pomenovaná i nemocnica. 

     • Výsledky z 1. kola prijímacích skúšok do študijných odborov

     • V prílohe uvádzame oficiálne výsledky 1. kola prijímacích skúšok. 

      Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať v utorok 29.5.2018 od 6.00 - 17.00 hod.