• Firma Schneider Electric nám darovala zariadenia do PLC

     • S potešením sme prijali dar od firmy Schneider Electric, ktorá nám v spolupráci s dolnokubínskou firmou NOBEL Automotive Slovakia darovala zariadenia pre laboratóriá PLC. Riadiace systémy sa stali neodmysliteľnou súčasťou výrobných technológií a strojov ako v priemysle, tak v infraštruktúre. Veríme preto, že našim žiakom v odboroch elektromechanik a mechanik-mechatronik  pomôžu skvalitniť prípravu pre súčasnú prax.

     • Maturanti! - Virtuálne DOD vysokých škôl a fakúlt 13.-14.10.2021

     • Organizačné pokyny k vysielaniu 

       

      1) Ak si chcú študenti pozrieť vysielanie, je potrebné sa zaregistrovať. Stačí kliknúť na stránku http://virtualnydenotvorenychdveri.sk/ a zaregistrovať sa kliknutím na zelené tlačidlo a vyplnením krátkeho formulára. Zaregistrovaným študentom príde potvrdzujúci email.

      2) Po registrácii by mal študent zostať na webe http://www.virtualnydenotvorenychdveri.sk prihlásený (ak chce sledovať vysielanie na rovnakom pc). Ak sa študent prihlasuje na inom počítači, ako si sa registroval, môže sa prihlásiť na vysielanie kliknutím na modré tlačidlo Môj účet (vpravo hore), stačí vypísať meno a heslo

      3) Vysielanie VŠ a fakúlt začne v stredu 13.10. o 8:00 a končí vo štvrtok 14.10. o 13:00.

      4) Prihlásený študent môže klásť otázky v online chate od 8:00-13:00 v stredu aj štvrtok

      5) História chatu je viditeľná, preto si je možné pozrieť aj predošlé otázky.

      6) Osvedčený model z minulého roku je ten, že študenti strávili 1 vyučovaciu hodinu návštevou podujatia a v poobedných hodiných sa na stránky vrátili a pozreli vysielania ďalších VŠ. 

      7) Ideálna forma sledovania vysielania je, keď si študenti pozerajú VŠ a fakulty individuálne (každý na samostatnom PC), napríklad v počítačovej miestnosti. 

       

      Zoznam vysielateľov - VŠ a fakúlt

      (profily vysielajúcich VŠ a fakúlt sa otvoria v stredu 13.10. o 8:00 a dostupné budú do štvrtka 14.10. do 13:00)

       

      - ŠKODA AUTO Vysoká škola, pozrite si profil tu>>

      - Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika so sídlom v Liptovskom Mikuláši, pozrite si profil tu>>

      - Trnavská univerzita v Trnave, pozrite si profil tu>>

      - Ekonomická univerzita v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Evanjelická bohoslovecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Fakulta managementu, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Filozofická fakulta: Katedra Anglistiky a Amerikanistiky, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, pozrite si profil tu>>

      - Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pozrite si profil tu>>

      - Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pozrite si profil tu>>

      - Žilinská univerzita v Žiline, pozrite si profil tu>>

      - Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, pozrite si profil tu>>

      - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, pozrite si profil tu>>

      - Technická univerzita vo Zvolene, pozrite si profil tu>>

        

      Sprievodný program 

      - profesionálna kariérová poradkyňa Zuzana Záhradníková poskytne študentom návod, ako si správne vybrať vysokú školu. Na otázky bude odpovedať v stredu od 11:00-12:00.

      - Každý autor chce svojim textom zaujať čo najviac čitateľov. Ako si však nájsť atraktívnu tému? Kedy má autor v článku vyjadriť svoj názor a kedy je to neprípustné? Na tieto a ďalšie otázky odpovie Darina Kukuľová – Kvetanová, vo webinári Ako napísať článok do novín. Na otázky bude odpovedať v stredu od 12:00 - 13:00.

      - slovenská študentka Diana Petríková študuje v Holandsku na Amsterdam University of Applied Sciences. Odpovie na všetky otázky ohľadom štúdia v zahraničí, ako napr. koľko stojí štúdium, čo všetko treba vybaviť pred príchodom a po príchode na zahraničnú VŠ, aké sú pandemické obmedzenia. Píšte jej otázky do chatu a vo štvrtok medzi 10.00 a 12.00 na ne bude odpovedať.

     • Biela pastelka - zbierka pre nevidiacich a slabozrakých

     • 24. septembra 2021 sa tretiaci z III. C zapojili ako dobrovoľníci do finančnej zbierky "Biela pastelka", ktorú organizovala Únia pre nevidiacich. Táto verejná zbierka aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos zbierky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Študenti III. C: Timotej Zemenčík, Martin Plutinský, Ján Chovančák a Dávid Holeček zbierali peniažky v priestoroch našej školy a potom aj v uliciach Dolného Kubína. Spolu vyzbierali sumu 256 eur. Ďakujem im v mene Únie Slovenska a zároveň ďakujem všetkým zamestnancom aj žiakom našej školy, ktorí do zbierky prispeli.

    • RECYKLO HRY
     • RECYKLO HRY

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album RECYKLO HRY.

      Súťaž v zbere starých a nepoužívaných mobilných telefónov a vybitých bateriek trvá do 30.10.2021, pridajte sa k nám.

     • Žiacka školská rada v našej škole

     • Milí študenti, najmä prváci!

      V našej škole vykonáva svoju činnosť aj Žiacka školská rada (ŽŠR), ktorej predseda aj členovia sú naši žiaci z jednotlivých tried všetkých ročníkov. Všetci členovia sa stretávajú 1x mesačne, podľa potreby aj častejšie, pri organizovaní a realizácii školských akcií a programov. Medzi každoročné patria napr. Bažantský pre prvákov, Mikuláš v škole, Vianočný program spojený s futbalovým turnajom, koncoročné športové hry a vedomostné súťaže, ktoré ste si teraz mohli vyskúšať a zažiť aj na začiatku školského roka. Zástupcovia - členovia jednotlivých tried môžu na našich stretnutiach predkladať aj vaše pripomienky, návrhy, nápady na zlepšenie vyučovacieho procesu na teoretickom aj praktickom vyučovaní a vaše sťažnosti či požiadavky sú diskutované aj s vedením školy. Určite mnohí z vás skrývajú v sebe tvorivého a nápaditého ducha, ste rodení organizátori či moderátori alebo máte zmysel pre humor a zábavu či dušu pre umelecké cítenie. A práve takýchto ochotných nových študentov naša ŽŠR potrebuje. Tí, čo neváhate podať svoju pomocnú ruku pri organizovaní školských akcií, môžete pomôcť pri predkladaní a riešení problémov žiakov a chcete spolupracovať s ostatnými študentami školy pri realizácii činností, môžete sa prihlásiť u mňa - koordinátorky ŽŠR, Mgr. Magdalény Turčinovej. Veľmi uvítam najmä aktívnych a pre dobrú vec zapálených prvákov :)

     • Európsky deň jazykov

     • Pri príležitosti 20. výročia si naša škola pripomenula Európsky deň jazykov, ktorého cieľom je poukázať na dôležitosť učenie sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Pri tejto príležitosti vyučujúce anglického jazyka zorganizovali pre žiakov prvých, druhých a tretích ročníkov rôzne aktivity, súťaže a kvízy, v ktorých žiaci mali možnosť preukázať svoje vedomosti o európskych krajinách, jazykoch, ich zvykoch a tradíciách, národných jedlách, športoch a pod. Žiaci si medzi sebou zasúťažili a zabavili sa.

     • Triedime odpad v každej triede

     • Vďaka projektu EKO ALARM z nadácie Živica a Ekopolis sme získali 54 košov na triedenie odpadu. Koše sme umiestnili do 18 učební, aby Vám boli hneď poruke a keď budete vyhadzovať odpad, aby ste premýšľali, kam s ním. Takmer všetky druhy obalov, ktoré tvoria najväčšiu časť komunálneho odpadu, sú cenné suroviny, preto je dôležité triediť ich, aby sa mohli  ďalej spracovávať. 

      V našej škole už máme vytvorený systém triedenia odpadu, zberné koše na chodbách a aj kontajnery, ktorých zber zabezpečujú technické služby. Menšími košmi v triedach chceme ešte viac uľahčiť triedenie odpadu, veď ochrana životného prostredia sa týka každého z nás.

      Do žltého koša patria plasty - PET fľaše od nápojov, igelitové a mikroténové vrecká, fólie, polystyrén, ale aj tetrapakové krabice z nápojov a tiež kovové plechovky. Objem fliaš je potrebné znížiť stlačením. Nevhadzujú sa novodurové rúrky, obaly od motorových olejov, chemikálií a farieb.

      Do modrého koša patrí papier - Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, škatule, kartóny, papierové obaly. Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier a použité  hygienické potreby.

      Do hnedého koša patrí ostatný zmiešaný odpad.

      Veríme, že aj Vy, milí študenti, pomôžete naším pani upratovačkám správnym triedením odpadu, pretože doteraz mnohokrát túto prácu vykonávali pri vyprázdňovaní košov za Vás. 

     • Turistika - Racibor

     • Dňa 8. septembra 2021 sa žiaci 1.E zúčastnili turistického výletu do Raciboru. Cestou sa žiaci zastavili pri cintoríne v Kňažej, kaplnke Božieho milosrdenstva a v Racibore nakŕmili lamu. Ranná hmla s blížiacim sa obedom opadla a žiakom sa naskytli krásne výhľady na Oravský hrad a okolie. Sprievod žiakov tvorili Ing. Rovný, Mgr. Mrazovská a Mgr. Zemenčíková.

     • Ekologický deň

     • Aj v tomto školskom roku u nás prebehol  Ekologický deň.

      Na jeho začiatku žiaci 2. ročníka  mali po triedach besedy s ekologickou tematikou.

      Prijali sme  pozvanie Občianskeho združenia Upracme Slovensko a v druhej časti dňa sme sa zapojili   do  národného čistenia krajiny pod názvom UpracmeSlovensko – Svetový čistiaci deň 2021. 
      Z
      bierali sme odpadu v našom okolí,  čistili sme areál školy. 

      Celosvetové upratovaniu voľne pohodeného odpadu a čiernych skládok bolo určené medzinárodnou  organizáciou na sobotu 18.septembra.Školy majú svoje brány cez víkend zatvorené.  Môžu sa so svojimištudentami zapojiť do tejto aktivity v akýkoľvek iný deň. Našej škole vyhovoval 8.september 2021.

     • Vyšnokubínske skalky - turistika

     • Dolný Kubín ponúka širokú škálu turistických prechádzok. Žiaci II.C sa 7. septembra 2021 prešli od pošty na Vyšnokubínske skalky. Hmlový závoj im občas odkryl krásne výhľady. Pedagogický dozor vykonávali Mgr. Škulecová PhD, Ing. Remková a Mgr. Ptačinová.

     • Cestou necestou k sv. Vendelínovi

     • Dňa 7.8.2021 sa žiaci z 2.A učebného odboru autoopravár mechanik zúčastnili turistického výletu ku kaplnke sv.Vendelína. Zaránky bola hmla a rosa, ale s pribúdajúcim časom sa vyhuplo slnko a deň sa vydaril. Sprievod žiakov tvoril tr. učiteľ Ing. Urban S. a MOV Chomistek J.

     • Otvorenie školského roka 2021/22

     • Milí študenti, vážení rodičia,

      Dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2021/22 bude 2.9.2021 o 09,00 hod. na školskom dvore.

      Dozviete sa tu aj program  na ďalšie dni a všetky podmienky týkajúce sa začiatku školského roka.  Triedni učitelia dajú žiakom aj všetky potrebné potvrdenie  ( napr. pre vybavenie preukážky na dopravu)

      Vzhľadom na to, že nevieme, aké bude počasie v tento deň, prosíme Vás, aby ste prišli dobre oblečení, prípadne aj s dáždnikmi.

      Pokiaľ máte záujem o stravovanie a ešte ste sa neprihlásili na stravovanie, resp. ste nezaplatili stravné na september 2021, prosíme Vás, vykonajte tak ihneď (https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/556   , https://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/725 ).

      Je potrebné si už aj nahlásiť Vás záujem o obedy od 3.9.2021 .

      Pokiaľ máte záujem o ubytovanie, pre našich žiakov je k dispozícii pár miest na školskom internáte Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne. Ale aj tu je potrebné sa urýchlene dohlásiť  (https://oadk.edupage.org/a/skolsky-internat ).

      Čo sa týka podmienok vstupu do areálu školy, je potrebné, aby ste pri príchode do školy odovzdali triednym učiteľom vytlačené Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (https://www.minedu.sk/data/att/20488.docx)

      resp. si ho vyplnili pred príchodom  cez EduPage v časti Žiadosti/Vyhlásenia.

      Do areálu školy okrem žiakov a zamestnancov školy nesmú vstupovať žiadne ďalšie osoby bez povolenia riaditeľkou školy za podmienok , ktoré nájdete v tomto odkaze https://www.minedu.sk/data/att/20486.docx  .

      Pokiaľ potrebujete niečo vyriešiť na sekretariáte školy, riešte to telefonicky alebo mailom.

      Všetky ďalšie podmienky týkajúce sa organizácie školského roka 2021/22 s ohľadom na opatrenia proti šíreniu COVID – 19 nájdete v priloženom Rozhodnutí riaditeľky školy č. 8/2021.

       

      Veľmi pekne Vám ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na stretnutie s Vami po prázdninách.

       

      Ing. Adriana Bellová

      riaditeľka školy

     • Zisťovanie záujmu o samotesty

     • Milí rodičia, plnoletí žiaci,

      škola má možnosť zabezpečiť bezplatné AG samotesty s krátkymi tyčinkami pre žiaka určené na domáce použitie v počte 25ks/žiak. Prosíme Vás o vyjadrenie záujmu/nezáujmu. Hlasovanie prebieha pre žiakov 2-4. ročníka prostredníctvom edupage.

      Rodičia žiakov 1. ročníka, ktorí ešte nemajú prístupové údaje, môžu vyjadriť svoj záujem zaslaním mailu na adresu:  sekretariat@sospknazia.sk do 25.8.2021 do 12.00 hod.

      V správe uveďte: Ja, zákonný zástupca (meno a priezvisko) žiaka (meno a priezvisko) mám záujem / nemám záujem o antigénové samotesty zabezpečené školou.

      Odporúčame Vám, aby ste požiadali o objednanie testov prostredníctvom školy, pretože toto cestou môžeme predísť zatváraniu tried a šírenie COVID-u.

      Ďakujem.
      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Choč - koncoročný výlet I.E

     • Pod Chočom vždy je o čom :) a hore na Choči tiež :)

      28. júna sa trieda I. E zúčastnila turistického koncoročného výletu na Veľký Choč. Skvelé počasie, nádherná príroda, príjemná atmosféra medzi všetkými zúčastnenými. Väčšina žiakov výstup na Choč absolvovala po prvýkrát, takže na vrchole mali všetci dobrý pocit zo zdolania tohto majestátneho ochrancu Dolného Kubína. Verím, že láska k horám sa týmto výletom začala prebúdzať v srdciach každého žiaka a že objavili krásu a ozdravujúcu silu prírody. 

     • Športovo - zábavný deň

     • Na svätého Jána sme nepálili jánsku vatru, ale seba samých na slnku :)

      24. júna v horúci letný deň sme pre žiakov pripravili koncoročnú akciu pod vedením Žiackej školskej rady s názvom "športovo-zábavný deň". Naši študenti sa mohli zabaviť v areáli školy, kde mali pripravené rôzne športové súťaže, topografiu, hravé a tvorivé aktivity z anglického jazyka a dejepisu, či overovali svoje zručnosti a vedomosti pri zdravotníckych stanovištiach. Samozrejme sme nezabudli na našich skvelých futbalistov a jednotlivé triedy vyslali svojich najlepších futbalistov na turnaj, ktorý sa konal na športovom ihrisku v ZŠ Kňažia. Za všetky pripravené stanovištia a za futbal boli triedam prideľované body, ktoré sa na záver spočítali a vyhodnotili sme 3 najlepšie triedy s najvyšším počtom získaných bodov. 

      Vyhodnotenie futbalu: 1. miesto - III. H, 2. miesto - III. E, 3. miesto - II. C, najlepšími strelcami gólov boli: Nikolas Lanďák (III. H) - 9 gólov, Matúš Paľa (III. E) - 8 gólov

      Celkové umiestnenie tried: 1. miesto - II. E, 2. miesto - II. C, 3. miesto - I. E

      Víťazné triedy dostali balíčky so sladkými odmenami, ale samozrejme každá ďalšia zúčastnená trieda tiež dostala odmenu za účasť.

      29. júna bol opäť turnaj vo futbale ďalších tried - I. A, I. C, I. H, v ktorom si tiež nádejní futbalisti zmerali svoje sily. Výsledné vyhodnotenie: I. H, I. C, I. A

      Všetkým triedam ďakujeme za účasť v súťažiach a najlepším umiestneným blahoželáme!

     • Martin - exkurzia

     • V dňoch 22. a 25.6.2021 boli žiaci tried II.E a III. E na exkurzii v Martine. Pozreli si Národný cintorín, oboznámili sa aj s menej známymi udalosťami zo života slovenských dejateľov. V priestoroch Súkromného centra voľného času Košťany nad Turcom im bol premietnutý 3D film podľa vlastného výberu. Budova SCVČ sa nachádza v krásnom rozprávkovom areáli, ktorý je určený predovšetkým  mladším návštevníkom, ale poteší oko každého.

     • Bubnovačka

     • Akcia s názvom „Bubnovačka“ mala aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a šikanou a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Musíme si uvedomiť, že deti TICHO pred násilím neochráni! Bubnujeme, aby deti bolo lepšie počuť! V priloženom linku si môžete pozrieť, ako sa aj naša škola zapojila do tejto akcie a našich študentov neodradilo ani online dištančné vyučovanie, pretože, kto chce, hľadá spôsoby a cesty a my sme ju našli aj takouto formou vyučovania, lebo HLAS detí je pre nás dôležitý.

      https://www.youtube.com/watch?v=rFBuVAaoWko&feature=youtu.be