• Netradičná hodina angličtiny s Philippom

     • Dňa 15.03.2019 sa uskutočnila na našej škole netradičná hodina angličtiny s anglicky hovoriacim lektorom Philippom Sedovom z ruského mesta Jaroslavl, ktorý je dobrovoľníkom v našom meste Dolný Kubín. Žiaci druhých i prvých ročníkov si užívali angličtinu z úst mladého človeka,  takmer ich rovesníka, čo bolo pre nich zážitkom. Debatovali na tému „Mladí ľudia – ich problémy a porovnanie ich života v iných krajinách“ . Téma bola pre žiakov nielen veľmi blízka a zaujímavá, ale navyše je súčasťou maturitných tém. Veríme, že sa s Philippom ešte stretneme na niektorých našich vyučovacích hodinách angličtiny, čo veľmi privítajú a ocenia všetci naši žiaci.

     • Zober loptu, nie drogy !

     • Dňa 12.3.2019 sme sa so žiakmi bývajúcimi na školskom internáte zapojili do celoslovenskej iniciatívy ...ideme hrať pong – pooooong na oslavu Svetového dňa stolného tenisu, ktorú organizuje Asociácia športu pre všetkých SR. Akcie sa zúčastnili žiaci prvých a druhých ročníkov.

      Poradie víťazov:

      1. miesto    Peter Húlek
      2. miesto    Lukáš Kalis

      Ďakujeme všetkým, ktorí sa akcie zúčastnili.

      Mgr. Katarína Kilianová

     • Nový učebný odbor Hutník otvárame v školskom roku 2019/20

     • https://www.youtube.com/watch?v=cpXYaOgpRhU&list=PLDeOnyHgPfszqPMPWDQ2GLtDhDtjIhb_D&index=4

      Naša škola reagovala na nedostatok odborných pracovníkov vo firme OFZ a pripravuje štúdium v trojročnom učebnom odbore hutník v duálnom systéme vzdelávania. Absolventi štúdia budú ovládať základné technológie používané v hutníckych procesoch pri tvárnení kovov a v moderných metódach spracovania kovov.

      Firma OFZ poskytne prijatým študentom podnikové štipendium, odmenu za odpracované hodiny, oblečenie, ochranné pomôcky, stravovanie a širokú paletu prác v protiklade k monotónnej  práci pri páse.

      Na našej hlavne stránke si môžete stiahnuť prihlášku na duálne vzdelávanie, ktorú je potrebné zaslať do OFZ do 1.4.2019:

      http://www.sospknazia.sk/index.php/uvod/226-prihlaky-na-dualne-vzdelavanie-2019

       

      Viac informácií na videu TVDK:

      https://www.youtube.com/watch?v=cpXYaOgpRhU&list=PLDeOnyHgPfszqPMPWDQ2GLtDhDtjIhb_D&index=4