Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
Ing. Adriana Bellová BEL Rozvrh
Riaditeľka
bellova@sospknazia.sk
 
 
Ing. Iveta Bruncková BRU Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.Aa
Zástupca v triede: I.Ae
Zástupca v triede: I.Bn
Zástupca v triede: I.Cmsz
Zástupca v triede: I.Cp
Zástupca v triede: I.Eme
Zástupca v triede: I.Emm
Zástupca v triede: I.Hmn
Zástupca v triede: II.Aa
Zástupca v triede: II.An
Zástupca v triede: II.Cme
Zástupca v triede: II.Cp
Zástupca v triede: II.Gmsz
Zástupca v triede: II.Hmn
Zástupca v triede: III. Aa
Zástupca v triede: III. Be
Zástupca v triede: III. Bn
Zástupca v triede: III. Cme
Zástupca v triede: III. Cp
Zástupca v triede: III. Hmn
Zástupca v triede: III. Hmsz
brunckova@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Jozef Hládek Zástupca
hladek@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Mária Bartošová BAR Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Mária Dánaiová DAN Rozvrh
Učiteľka
 
 
PaedDr. Stanislav Ertel ERT Rozvrh
Triedny učiteľ: IV. Cme
Triedny učiteľ: IV. Cmsz
Triedny učiteľ: IV. Cp
ertel@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Erika Figuli FIG Rozvrh
Učiteľka
figuli@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Katarína Kilianová Hlavná vychovávateľla
kilianova@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Erika Mikulášová MIA Rozvrh
Triedna učiteľka: II.Gmsz
mikulasova@sospknazia.sk
 
 
ThLic. Jana Pabáková EVA Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Partlová PAR Rozvrh
Triedna učiteľka: II.Cme
Triedna učiteľka: II.Cp
partlova@sospknazia.sk
 
 
Ing. Miroslav Plávka PLA Rozvrh
Triedny učiteľ: II.Aa
Triedny učiteľ: II.An
plavka@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Terézia Ptačinová PTA Rozvrh
Triedna učiteľka: III. Aa
ptacinova@sospknazia.sk
 
 
Ing. Ján Rakús RAK Rozvrh
Triedny učiteľ: III. Cme
Triedny učiteľ: III. Cp
rakus@sospknazia.sk
 
 
Ing. Viera Remková REM Rozvrh
Triedna učiteľka: I.Bn
remkova@sospknazia.sk
 
 
Ing. Peter Rovný ROV Rozvrh
Učiteľ
peterrovny13@gmail.com
 
 
Ing. Vladimír Slimák SLI Rozvrh
Triedny učiteľ: III. Be
Triedny učiteľ: III. Bn
slimak@sospknazia.sk
 
 
Ing. Iveta Sluková SLU Vychovávateľka
slukova@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Iveta Strapcová STA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.Cmsz
Triedna učiteľka: I.Cp
strapcova@sospknazia.sk
 
 
Ing. Marián Strapec STC Rozvrh
Triedny učiteľ: III. Hmn
Triedny učiteľ: III. Hmsz
strapec@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Iveta Tomáňová TOM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.Hmn
tomanova@sospknazia.sk
 
 
Ing. Monika Trnkócyová TRN Rozvrh
Triedna učiteľka: IV. Hmn
trnkocyova@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Magdaléna Turčinová TUR Rozvrh
Triedna učiteľka: I.Hmn
turcinova@sospknazia.sk
 
 
Ing. Branislav Urban URB Učiteľ
urban@sospknazia.sk
 
 
Ing. Stanislav Urban URS Rozvrh
Triedny učiteľ: I.Aa
Triedny učiteľ: I.Ae
urban.stanislav@sospknazia.sk
 
 
Ing. Juraj Vraňák VRA Rozvrh
Triedny učiteľ: I.Eme
Triedny učiteľ: I.Emm
vranak@sospknazia.sk
 
 
Ján Zoššák Hlavný majster
zossak@sospknazia.sk
 
 
Mgr. Ondrej Biel BIE Majster odborného výcviku
bielondrej@gmail.com
 
 
Bc. Jozef Buša Majster odborného výcviku
jozefbusa@gmail.com
 
 
Milan Čaučík Majster odborného výcviku
 
 
Ján Chomistek Majster odborného výcviku
 
 
Bc. Alojz Konfala Majster odborného výcviku
akonfala@centrum.sk
 
 
Bc. Karol Kubolek Majster odborného výcviku
 
 
Milan Lisík Majster odborného výcviku
lisikmilan@centrum.sk
 
 
Bc. Peter Líška Majster odborného výcviku
 
 
Ing. Daniel Lupták Majster odborného výcviku
 
 
Miroslav Škombár Majster odborného výcviku
mskombar@centrum.sk

© aScAgenda 2018.0.1072 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.10.2017

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia
    Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
  • 0435864194

Fotogaléria