• Posiluj s vášňou, ale s rozumom
     • Posiluj s vášňou, ale s rozumom

     • Vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu "Vráťme šport do škôl 2018" sa nám podarilo zrekonštruovať priestory starej posilovne, opravili sme pôvodné stroje, dodali sme nové a cvičenie môže začať. Príďte sa pozrieť a aktívne zrelaxovať.

     • Mikuláš aj charitatívna zbierka

     • 7. decembra 2018 aj do našej školy zavítal Mikuláš – krásny pravý svätý Mikuláš v biskupskom rúchu. Samozrejme neprišiel sám, pretože ako vraví aj tradícia – sprevádza  ho anjel, ktorý symbolizuje dobro, ktoré Mikuláš konal a čert, ktorý symbolizuje zlo, ktoré odstraňoval.

      Štedrosť sv. Mikuláša sa tiež spája s jeho životom, keď tajne obdaroval tri dcéry jedného muža, ktorý prišiel o svoje úspory, aby im dal veno na vydaj. Svoj majetok rozdal chudobným a žil príkladným cnostným životom.

      Aj náš Mikuláš bol štedrý, naši žiaci, učitelia a aj majstri tiež dostali sladké drobnosti. Naši maturanti  zo IV. C a IV. H /členovia Žiackej školskej rady/ sa teda takýmto spôsobom podujali na svoju poslednú mikulášsku návštevu v našej škole. Skvele si poradil najmä čertovsky dobrý anjel – Lukáš, ktorý sa v rámci tejto akcie podujal aj na charitatívnu zbierku pre Špeciálnu základnú školu v Dolnom Kubíne, do ktorej sme sa zapojili. Mikulášska zbierka bola odovzdaná p. riaditeľke dňa 11. decembra na akcii školy SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Naša škola prispela celkovou vyzbieranou sumou 240 eur. Ďakujeme!

     • Deň otvorených dverí

     • 29. a 30. 11. 2018 naša škola opäť ožila zvedavými pohľadmi cca 200 deviatakov z okolitých základných škôl.

      V krátkom časovom slede sme chceli ukázať školu, pracoviská odborného výcviku, areál školy

       a hlavne podať informácie  zábavnou formou. Žiaci mali možnosť súťažiť v autoservise, kde museli

      preukázať  zručnosť a rýchlosť v použití skrutiek, v elektroučebni, kde zapájali jednoduchý elektrický

      obvod a mohli priamo zistiť, či žiarovka svieti. Hádanky a hlavolamy  overili logické myslenie žiakov

      a skladanie vlnenia bolo spojené s IT gramotnosťou a šikovnosťou. Informácie od zamestnávateľov a

       odborné exkurzie do firiem doplnili všetky potrebné informácie a rozhodnutia, prečo

       študovať v SOŠP.

      Reportáž z nášho DOD uverejnila aj regionálna televízia na linku od 1 min: 

      https://www.youtube.com/watch?v=6JdvoC1-7MM&index=3&list=PLDeOnyHgPfszUmTYEEDphCvaFE8hv8AH8

       

     • Informatické súťaže - ibobor, SIP

     • Informatické súťaže

      Medzinárodná informatická súťaž Ibobor otvorila v tomto školskom roku prostredie pre kategórie stredných škôl 13. a 15. novembra 2018. V tomto už dvanástom ročníku sa zúčastnilo  77 928 súťažiacich z 979 škôl z celého Slovenska. Naši žiaci v národnom kole obsadili miesta od 4 041. po 1 798, čo predstavuje 75. percentil.  Medzinárodné výsledky sa dozvieme zhruba o mesiac cez internet.

      V školskom kole sme vyhodnotili najlepších účastníkov pre jednotlivé ročníky:

      Hubočan Lukáš  I.C 56,01 bodov

      Hablák Jakub II.E 52,02 bodov

      Bakaľa Marek III.C  53,35 bodov

      Školské kolo súťaže Spracovanie informácií na počítači (SIP) prebehlo 26. 11. 2018 v IKT č.2. Najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách dosiahli:

      Písanie na počítači - rýchlosť a presnosť odpisu: Chmelan   Marek - I. C     2 941 úderov za 10 minút

      Úprava textu na počítači – UTX - úprava elektronického textu pomocou korektorských značiek: Hablák Jakub II.E - 4 200 bodov

       Wordprocessing -  profesionálne spracovanie textu – úprava rozsiahleho textu na základe pokynov uvedených v pracovnom liste: Chmelan   Marek  - I. C  90 % bodov

       

      Blahoželáme a prajeme veľa vytrvalosti pri príprave do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. februára 2019.

     • Úspechy našich žiakov v krajskom kole ZENIT v strojárstve

     • Dňa 19.11.2018 sa konalo v Čadci krajské kolo odbornej súťaže ZENIT, kde sa naším žiakom podarilo získať cenné úspechy: Matej Gígel získal v kategórii strojné obrábanie 1. miesto a Marek Bakaľa v kategórii programovanie 2. miesto.

      Matej Gígel,  zároveň ako víťaz kategórie, postupuje do celoštátneho finále súťaže, takže mu držíme palce a veríme, že sa mu podarí svoje prvenstvo obhájiť aj v oveľa kvalitnejšej konkurencii ostatných víťazov krajských kôl.

      Obidvom víťazom gratulujeme k dosiahnutým výsledkom.

     • Bažantský - uvítanie prvákov

     • V piatok 16. 11. sa v našej škole konal bažantský - určený ako vždy špeciálne pre prvákov. Na túto akciu sa podujali žiaci 3. ročníkov v spolupráci so Žiackou školskou radou. Pripravili zaujímavý program, ktorý začal uvítacím ceremoniálom s následnou „úpravou“ vlasov aj tváre a ochutnávkou skvelej nátierky. Po zápise do školskej kroniky sa mohli prváci zapojiť do pripravených súťaží a hier, ktoré poskytli zábavu a smiech nielen samotným súťažiacim ale aj ostatným divákom. Na záver sme slávnostne pripli každému modrú stužku ako symbol bažanta – prváka oficiálne zapísaného medzi žiakov našej školy.

    • Dni otvorených dverí v našej škole
     • Dni otvorených dverí v našej škole

     • Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci a ostatní naši priaznivci!
      Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Dni otvorených dverí našej školy, ktoré sa budú konať v termíne 29.11.-30.11.2018 v čase od 09.00 do 13.00 a to nielen v priestoroch našej školy , ale aj v priestoroch partnerských zamestnávateľských firiem , s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní odborného výcviku našich žiakov.
      Máme pre Vás pripravené aktuálne informácie o možnostiach štúdia na našej škole a tiež výhodách , ktoré našim žiakom počas štúdia poskytujú naši firemní partneri v rámci duálneho aj školského systému vzdelávania. Pokiaľ sa nás rozhodnete navštíviť organizovane v rámci dohodnutej návštevy Vašej základnej školy u nás, je pre Vás zabezpečená v dohodnutom čase bezplatná doprava a občerstvenie.
      Už dnes sa tešíme na stretnutie s Vami. Kolektív SOŠP v D.Kubíne - Kňažej

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 21.11.2018 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 9 žiakov,  druhých a štvrtých ročníkov.

      Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti. Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením. Ústna časť pozostávala z dialógu a z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky.

      Výsledky školského kola: 

      1. miesto  -  Matúš Hunčaga           IV.C
      2. miesto  -  Peter Suroviak            IV. C
      3. miesto  -  Lukáš Kožienka          IV. C

      Víťazom, ktorí  boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme.

      Cenami do súťaže prispela aj  firma YAN FENG Námestovo.

       

     • Školská psychologička

     • Vážení rodičia a študenti,

      od 11.12.2018 (utorok) Vám bude opäť k dispozícií  ŠKOLSKÁ PSYCHOLOGIČKA, Mgr. Veronika Ištóková.

      ______________________________________________________________________________________

      Konzultačné hodiny:

      UTOROK:

      07:30 - 11:30      konzultácie s dopredu dohodnutým termínom pre ŽIAKOV a zamestnancov školy

      11:30 - 12:00      (obed)

      12:00  - 14:00     konzultácie bez predchádzajúceho dohodnutia pre ŽIAKOV a zamestnancov školy

      14:00 - 15:00      konzultácie pre RODIČOV a žiakov

      ______________________________________________________________________________________

      V prípade potreby ma prosím kontaktujte počas celého pracovného týždňa:

      - tel.č.: 0948 866 828 (aj SMS)

      - mail: psycholog@sospknazia.sk

     • Olympiáda v nemeckom jazyku - školské kolo

     • Dňa 20.11. 2018 sa konalo na našej škole SOŠ polytechnickej D. Kubín - Kňažia školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.

      Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov z druhých a tretích ročníkov. Olympiáda pozostávala z teoretickej časti a z ústnej časti. Teoretická časť bola zameraná na porozumenie vypočutého textu, na porozumenie prečítaného textu a na vedomosti z gramatiky nemeckého jazyka. V ústnej časti bolo úlohou žiaka popísať zadaný obrázok. Celkovo mohli žiaci získať 72 bodov. V teoretickej časti mohli získať 47 bodov a pri ústnej časti 25 bodov.     

      Žiaci preukázali najlepšie vedomosti v časti porozumenie na prečítaný text a v ústnej časti väčšie ťažkosti im robilo rozprávanie príbehu na daný obrázok.

             Hodnotiaca porota bola v zložení vyučujúcich nemeckého jazyka Mgr. Ing. Moniky Trnkócyovej a Mgr. Eriky Mikulášovej.      

             Víťazom školského kola sa stal Oliver Babic z triedy II.E, druhé miesto obsadil Jakub Dulovec z triedy IV.H a na treťom mieste sa umiestnil Milan Fuckulák z triedy IV.C. Víťazi obdržali diplomy a vecné ceny. Do obvodného kola nepostupuje víťaz školského kola olympiády, pretože nezískal dostatočný počet bodov potrebných do vyššieho kola.   

                                                                                      Mgr. Erika Mikulášová, Mgr. Ing. Monika Trnkócyová

     • Plánovaný počet žiakov v budúcom školskom roku 2019/20

     • Určenie počtu tried 1. ročníka a počtu žiakov v učebných a študijných odboroch v šk. roku 2019/2020 podrobne členený nájdete v prílohe tohoto článku.

      Plán výkonov bol určený škole pre školský rok 2019/2020 zriaďovateľom školy.

      Plánované počty žiakov určených pre DV sa ešte môžu zmeniť vzhľadom na záujem zamestnávateľov o ďalšiu spoluprácu pri vzdelávaní žiakov od septembra 2019.

                                                                 Ing. Adriana Bellová,  riaditeľka školy

     • Triedne rodičovské združenie

     • Triedne rodičovské združenie  sa bude konať dňa 22.11.2018 formou osobných konzultácií s triednym učiteľom a majstrom odbornej výchovy v čase od 14.00 - 16.00 hod.

     • Silná ruka stredoškolákov 2018 - P.Nutta -1. a 5. miesto

     • Dňa 8.11.2018 sa v Tvrdošíne konala súťaž Silná ruka stredoškolákov 2018 - stredoslovenská oblasť. Žiak našej školy Patrik Nutta - III.An v kategórii pravá ruka nad 80 kg vyhral všetky súboje a získal 1. miesto.

      Dňa 23.11.2018 sa v Košiciach konalo celoslovenské finále súťaže Silná ruka stredoškolákov 2018. Patrik Nutta  po dvoch vyhratých súbojoch si zranil ruku a tým prišiel o víťazstvo. Umiestnil sa na 5. mieste v kategórii pravá ruka nad 80 kg.

      Výsledky

      Silná ruka stredoškolákov, Tvrdošín, 8.11.2018

      Silná ruka stredoškolákov, Tvrdošín, 8.11.2018

      Men's Chlapci Right Hand 80+ Kg
       

      1. Nutta, Patrik (SOŠP Kňažia)  16 Pts.
      2. Katreník, Marek (SŠ Tvrdošín)  14 Pts.
      3. Grobarčík, Adam (SŠ Tvrdošín)  12 Pts.
      4. Puňák, Denis (SŠ Nižná)  10 Pts.
      5. Kytka, Jakub (SOŠ Lesnícka)  9 Pts.
      6. Smutnák, Juraj (SOŠ Lesnícka)  8 Pts.
      7. Mikuláš, Vladimír  (SOSt Námestovo)  7 Pts.
      8. Gordiak, Lukáš (SOSt Námestovo)  6 Pts.
      9. Straka, Lukáš (SOŠ Lesnícka)  5 Pts.

       

      Výsledky

      Silná ruka stredných škól - Finále, Košice - 23.11.2018

      Silná ruka stredných škôl finále, Košice, 23.11.2018

      Men's Chlapci nad 80 kg PR Right Hand 80+ Kg
       

      1. Huňady, Jozef (SOŠ Ľ. Podjavorinskej)  14 Pts.
      2. Penxa, Boris (SOŠE Matejovce)  12 Pts.
      3. Katreník, Marek (SŠ Tvrdošín)  10 Pts.
      4. Valkár, Ladislav (Sukromná SŠ ochrany osôb a majetku)  8 Pts.
      5. Nutta, Patrik (SOŠP Kňažia)  7 Pts.
      6. Bomba, Miroslav (SOŠ Technická Košice)  6 Pts.
      7. Šagát, Samuel (Gymnázium P.O.H. Dolný Kubín)  5 Pts.
      8. Kecskeméti, Peter (SOŠ Kamenárina, Levice)  4 Pts.
      9. Illo, Jakub (SOŠ Pruské)  3 Pts.
      10. Steinocher, Michal (SZŠ Dolný Kubín)  2 Pts.
      11. Očadlík, Lukáš (SOŠ Komárňanská, 28 Nové Zámky)  1 Pts.

     • Mestské divadlo Žilina - literárna exkurzia IV.H

     • Dňa 07.11.2018 žiaci zo IV.H pod vedením Mgr. Magdalény Turčinovej a Mgr. Jany Partlovej navštívili Mestské divadlo v Žiline. Divadelné predstavenie, ktoré mali možnosť zhliadnuť, bolo dramatizáciou vojnovej prózy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Príbeh zobrazuje udalosti pamätných čias partizánskeho odboja i desivú udalosť vypálenia kopaničiarskej osady Ploština na Morave jednotkami gestapa, ktorému za obeť padlo 24 civilistov. Divadelná hra ponúka pohľad na život partizánov, špiónov, špeciálneho komanda i nemeckých vojakov. História nie je nikdy čiernobiela, i medzi vlastnými sa našli udavači i medzi Nemcami sa našli charakterní ľudia...

     • Burzy stredných škôl v Nižnej, Námestove a v Dolnom Kubíne

     • V dňoch 9.10.2018 v Nižnej, 10.10.2018 v Námestove a 7. 11. 2018 sme sa zúčastnili búrz SŠ, kde naši žiaci a pedagogickí pracovníci podávali informácie o možnostiach štúdia v SOŠP,  študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020. Prezentovali sme sa aj  našimi  úspechmi z predchádzajúcich školských rokov.  Žiaci ZŠ prejavili záujem o technické odbory. 

    • Śtudentská kvapka krvi - november 2018
     • Śtudentská kvapka krvi - november 2018

     • Do galérie Śtudentská kvapka krvi - november 2018 boli pridané fotografie.

      Ako sa z chlapca stáva chlap    


      Dňa 8. novembra 2018 sa 12 študentov Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia zúčastnilo dobrovoľného darcovstva krvi organizovaného Slovenským Červeným krížom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Hematologicko – transfuziologickým oddelením v Dolnom Kubíne


      Najmä pre  prvodarcov to bol krok na ceste k osobnej dospelosti. Z chlapcov sa stali muži uvedomujúci si zodpovednosť za vlastné zdravie i dôležitosť pomoci blížnym v núdzi. Nebolo síce ľahké prekonať počiatočný strach, no túžba odovzdať niečo zo seba v prospech iných nakoniec zvíťazila. Zdravie je predsa to najcennejšie, čo máme. Nestačí však len brať, ale dôležité je aj dávať.

      Pedagógovia Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažia sú na svojich študentov úprimne hrdí a podporujú ich v podobných snahách osobným príkladom aj do budúcnosti. Predsa nikdy nevieme, kedy budeme krv darcov potrebovať práve my.

      Všetkým zúčastneným študentom patrí naše veľké ĎAKUJEME!      Mgr. Tomáňová Iveta


     • Študentská formula - 2. miesto pre náš team Ligma

     • Dňa 13. novembra 2018 sa 4 študenti Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín – Kňažia opäť zúčastnili Študentskej formule okolo Slovenska organizovanej SjF STU – Bratislava. Náplňou projektu študentskej formule  bolo oslovenie stredoškolských študentov hlavne maturitných ročníkov za účelom predstavenia Roll-out Formúl SAE a Shell Eco-marathon, predstavenie Strojníckej fakulty a voľno časových aktivít na STU.Po prezentácii študentov a profesorov SjF STU – Bratislava nasledoval program v súťaži družstiev jednotlivých stredných škôl. Súťaž pozostávala z dvoch častí vedomostnej - formou kvízov a  zručnosti študentov , kde team Ligma z našej školy získal pekné druhé miesto.

     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje z prevádzkových dôvodov dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. V tento deň nebude v prevádzke ani školský internát ani školská jedáleň. Riaditeľské voľno sa týka aj žiakov na odbornej praxi vo firmách.

    • Erasmus+ 2018 Hluboká nad Vltavou / Humpolec
     • Erasmus+ 2018 Hluboká nad Vltavou / Humpolec

     • Projekt "Elektrikár 21. storočia“ sa zameriava predovšetkým  na posilnenie vybratých kľúčových a odborných kompetencií žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej. Odborná stáž prebehla v mesiaci október 2018 v partnerskej škole "Střední odborná škola elektrotechnická, centrum odborné přípravy" v Hlubokej nad Vltavou. Skupina našich žiakov odboru mechanik - elektrotechnik (10 žiakov) sa na 20 dní vydalo do Českej republiky aby si zvýšili svoje odborné zručnosti vo svojom odbore. Popri zaujímavej praktickej výučbe, vo voľnom čase objavovali krásy českého kraja v okolí Hlubokej. Chlapci získali veľa nových a zaujímavých poznatkov z oblasti elektrotechniky, čo im veľmi pomôže v budúcom povolaní a ich špecializácii. Odniesli si nezabudnuteľné zážitky z rôznych výletov a exkurzií a utužili si vzájomné priateľstvá.

      Zároveň v období keď naši výbraní žiaci poctivo zarezávali na stáži, aj k nám prišla skupina žiakov z Čiech. Konkrétne z Českej zemědělskej akadémie v Humpolci. 7 žiakov (automechanici a inštalatéri) sa zúčastnilo stáže v rámci projektu ERASMUS+ „Stáže v zemědělské a technické oblasti“ v našich partnerských organizáciách. Týmto chceme poďakovať firmám IMPA Dolný Kubín s.r.o., Autoservis Koreň, Jaroslav Ranostaj - Autoservis a Strednej odbornej škole obchodu a služieb, že ich ochotne prijali a pomohli praktickým výcvikom naplniť ciele projektu našich českých bratov. Chlapci takisto v rámci voľného času absolvovali rôzne spoznávacie výlety a odborné exkurzie. Veríme, že náš kraj ešte niekedy v budúcnosti navštívia a želáme im veľa úspechov v ich budúcom povolaní.