• Oznam

     • Z dôvodu konania Slávnostnej koncoročnej porady pracovníkov SOŠ polytechnickej Dolný kubín - Kňažia bude  dňa 15.12.2017  vyučovanie skrátené do 13.00 hod.

                                                                                                       Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Mikulášske prekvapenie

     • Do galérie Mikulášske prekvapenie boli pridané fotografie.

      Dňa 04.12.2017 do našej školy zavítal sv. Mikuláš so svojím sprievodom - anjelom a čertom. Postupne obišiel všetky triedy i dielne odborného výcviku a obdaroval žiakov drobnou sladkosťou. Zároveň otvoril vianočnú súťaž vo výzdobe tried a vyzval žiakov, aby súťažili o: najkrajšie vianočné okno, nástenku, katedru a ručne vyrobenú vianočnú ozdobu. Všetkým nám navodil vianočnú atmosféru a vyčaril úsmev na tvári! 

     • Záložka do knihy - Literárne osobnosti regiónu

     • Do galérie Záložka do knihy - Literárne osobnosti regiónu boli pridané fotografie.

      28. novembra 2017 sme zavŕšili literárno-výtvarný projekt "Záložka do knihy spája školy" návštevou družobnej školy z Prešova. Študentky Strednej zdravotníckej školy prišli k nám na osobnú výmenu vyrobených záložiek. Naši žiaci svojimi krásnymi záložkami na tému: "Literárne osobnosti nášho regiónu" sa vôbec nemuseli hanbiť, pretože svojou kreativitou a výtvarnými kresbami odovzdali dievčatám naozaj umelecky vytvorené záložky. Spoločne sme pre žiakov zapojených do tohto projektu pripravili kultúrny program: návštevu Or. hradu, Literárneho múzea P.O.H a historického cintorína v Dolnom Kubíne a rodného domu M. Kukučína v Jasenovej. 

      Na pamiatku sme odovzdali dievčatám okrem záložiek aj magnetky s literárnymi, kultúrnymi a prírodnými dominantami Oravy a ich pani učiteľkám aj krásnu knihu o Orave.

      Akcia sa nám všetkým páčila a naši žiaci sa už tešia na návštevu do Prešova, kde nás pozvali na opätovné stretnutie. 

     • Tá naša stužková...

     • Nezabudnuteľná stužková našej triedy IV.H sa konala 24.11. 2017 v Hoteli Park. Úžasne sme sa všetci zabavili. Navždy nám zostane v pamäti. 

     • 3. miesto v krajskom kole futsale

     • Dňa 31.11.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili krajského kola vo futsale žiakov SŠ v Čadci, kde postúpili víťazi z regionálnych škôl v pôsobnosti Žiliinského samosprávneho kraja. Okrem zástupcov našej školy sa účastnili hráči  z Martina, Ružomberka a  Žiliny. Stredmé školy z MT, RK a ZA sú školami so špecializovanou športovou prípravou zameranou na futbal. V tejto silnej konkurencii sa naši chlapci vôbec nestratili a dokázali sa herne vyrovnať aj s vyspelejšími celkami, ktoré hrajú futbal na tej najvyššej úrovni. 

      Touto cestou sa chcem chlapcom poďakovať za ich skvelé osobné výkony, ktoré dali v prospech kolektívu. a vzorne reprezentovali školu. Sú to žiaci: 

      1.  Juričák Matúš            IV.C        

       2.  Noga Peter                III.H        

       3.  Dauda Martin            III.H        

       4.  Jurovčík Tomáš         III.H        

       5.  Matúš Marek              II.H          

       6.  Daňa Ján                   II.H

       7.  Janidžár Kristián        II.H         

       8.  Rešetka Michal          II.G           

       9.  Nutta Patrik                II.G           

      10. Zavoďančík Marek     II.A           

      11. Fuckulák Milan          III.C 

       

      Celkové poradie: 

      1. miesto:   Ružomberok  11:1   9 b

      2. miesto:    Martin             6:3    6 b

      3. miesto:    Dolný Kubín   0:5    1 b

      4. miesto:     Žilina             3:9    1 b     

       

      O našom 3. mieste rozhodlo kritérium lepší gólový rozdiel.

       

                                                                                              Ján Chomistek -tréner, PaedDr. Ertel - manažér

       

       

       

       

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 30.11.2017 od 14.00 - 16.00 formou osobných konzultácií s triednymi učiteľmi a majstrami odborného výcviku.

     • Naši futsalisti - 1. miesto v regionálnom kole

     • Dňa 21.11.2017 na domácej pôde po dlhom čase  vyhrali regionálne kolo vo futsale žiakov stredných škôl a postupujú do krajského kola.

      Držíme Vám palce, chlapci!

     • Dni otvorených dverí prilákali viac ako 500 žiakov ZŠ

     • Tohtoročné Dni otvorených dverí sme predĺžili na 4 dni. Viac ako 500 žiakov základných škôl navštívilo najmä priestory školských dielní, ale aj prevádzky firiem, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania. Zamerali sme sa na to, aby videli najmä pracoviská praktického vyučovania. Navštívili naše dielne ručného spracovania kovov,, autoservis, elektrodielne. Vyskúšali si zváranie na simulátore, boli v najnovšej IKT učebni, zameranej na CNC programovanie, videli prácu a výrobky z 3D tlačiarne. Na každom pracovisku im pripravili majstri odborného výcviku ale aj naši žiaci ukážky zo svojej práce, ale aj malé úlohy na pobavenie.

      Po prehliadke školy išli žiaci do firiem, ktoré majú veľký záujem o absolventov našej školy. Tu mohli vidieť v akých podmienkach pacujú zamestnanci dolnokubínskych firiem MIBA, Mahle, Fontána, Metales, KAJO,ale aj v Hovale v Istebnom, OFZ v Širokej, či Yanfeng v Námestove. Do duálneho vzdelávania sa zapojila takmer polovica z 325 študentov našej školy aj preto, že sa firmy hmotne aj finančne podieľajú na ich príprave a po skončení školy dávajú absolventom možnosť perspektívneho zamestnania.

      Snažíme sa reagovať na potreby zamestnávateľov flexibilne. Minulý rok sme otvorili nový odbor mechanik-mechatronik, ktorý spája vedomosti z elektrotechniky a strojárstva a je najžiadanejší na trhu práce. V budúcom školskom roku by sme chceli otvoriť ďalší - Technicko-administratívny pracovník, ktorý kombinuje základné ekonomické a technické vzdelanie. Tento učebný odbor je nedostatkový na trhu práce a je tiež žiadaný zamestnávateľmi.

      O našich Dňoch otvorenýchdverí napísali v  MY Oravské noviny - viď príloha:

     • Šimon Greštiak v kvalifikačnom kole CNC sústružení - 1. miesto

     • Dňa 14.11.2017 sa v Martine konalo kvalifikačné kolo 4. ročníka Majstrovstvá Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorého sa zúčastnil náš Šimon Greštiak - IV.H, odbor mechanik nastavovač.  V čoraz väčšej konkurencii Šimon obsadil krásne 1. miesto!

      Blahoželáme mu k postupu do finálového kola súťaže s najvyšším dosiahnutým bodovým výsledkom v doterajšej histórii súťaže a prajeme, aby sa mu rovnako darilo aj vo finálovom kole!

      Sme hrdí na úspechy našich šikovných žiakov, ktoré ocenil aj usporiadateľ súťaže p. Roman Petr slovami: "U vašej školy zaznamenávam pravidelné dosahovanie vynikajúcich bodových výsledkov o čom svedčí aj vaše umiestnenie v celkovom hodnotení slovenských škôl v CNC sústružení a frézovaní."

      Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť v prílohe.

       

     • Dni otvorených dverí  21.11.-24.11.2017

     • Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci a ostatní naši priaznivci,

           Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na  Dni otvorených dverí, ktoré sa budú konať v termíne 21.11.-24.11.2017 v čase        od 09.00 do 13.00  a to  nielen v priestoroch našej školy , ale aj v priestoroch partnerských zamestnávateľských firiem z celého regiónu, s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní odborného výcviku našich žiakov.

          Máme pre Vás pripravené aktuálne informácie o možnostiach štúdia na našej škole a tiež výhodách , ktoré našim  žiakom počas štúdia poskytujú naši firemní partneri v rámci duálneho aj školského systému vzdelávania.  Pokiaľ sa nás rozhodnete navštíviť  organizovane v rámci dohodnutej návštevy Vašej základnej školy u nás, je pre Vás zabezpečená v dohodnutom čase bezplatná doprava .  

          Už dnes sa tešíme na stretnutie s Vami.                                        Kolektív SOŠP v D.Kubíne - Kňažej

     • Burza stredných škôl v Dolnom Kubíne

     • Dňa 14. 11. 2017 sme sa zúčastnili burzy škôl, kde sme podávali základné informácie o možnostiach štúdia na našej škole.

      Okrem strojárskych  a elektrotechnických odborov ponúkame opäť aj trojročný učebný odbor Technicko adminidtratívny pracovník. Tešíme sa na Vás.

     • Naši futsalisti zvíťazili v okresnom kole

     • Dňa 14. novembra 2017 sa uskutočnilo na našej škole okresné kolo vo futsale žiakov stredných škôl okresu Dolný Kubín.

      Naši žiaci získali 1. miesto . Srdečne blahoželáme.

      Výsledky:

      1. SOŠ polytechnická,        13:2  / 10 b.
      2. SOŠ obchodu a služieb, 11:8  / 7 b.
      3. Cirkevná spojená škola,   7:7  / 6 b.
      4. Gymnázium P.O.H.,        9:10  / 6 b.
      5. Obchodná akadémia,     2:15  / 0 b.

      Naši žiaci postupujú na regionálne kolo, ktoré sa uskutoční 21. novembra 2017 v telocvični

      našej školy. Držíme im palce!!!!!

       

      PaedDr.Ertel Stanislav, učiteľ TŠV

     • Školské kolo olympiády z nemeckého jazyka

     • Dňa 13.11. 2017 sa konalo na našej škole SOŠ polytechnickej D. Kubín - Kňažia školské kolo olympiády v nemeckom jazyku.Na olympiáde sa zúčastnilo 8 žiakov zo všetkých ročníkov.  

      Olympiáda pozostávala z teoretickej časti a z ústnej časti.Teoretická časť bola zameraná na porozumenie vypočutého textu, na porozumenie prečítaného textu a na vedomosti z gramatiky nemeckého jazyka. Pri ústnej časti bolo úlohou žiaka popísať zadaný obrázok a vyjadriť sa k zadanej téme. Žiaci preukázali najlepšie vedomosti v časti porozumenie na prečítaný text a dobre si poradili s popisom obrázka.

       Víťazom školského kola sa stala:    Soňa Borončová z triedy IV.H,

      druhé miesto obsadila:                     Miriam Mahútová z triedy IV.H

      a na treťom mieste sa umiestnil:      Alexander Babic z triedy I.H.

      Hodnotiaca porota bola v zložení vyučujúcich nemeckého jazyka Mgr. Ing. Moniky Trnkócyovej a Mgr. Eriky Mikulášovej. Víťazi obdržali diplomy a vecné ceny.

      Do obvodného kola postupuje víťaz školského kola Soňa Borončová.

       

    • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA
     • ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

     • Dňa 13.11.2017 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov,  druhých, tretích a  štvrtých ročníkov.

       Školské kolo olympiády pozostávalo z písomnej a ústnej časti.

      Písomná časť bola zameraná na počúvanie s porozumením, slovnú zásobu, gramatiku a čítanie s porozumením.

      Ústna časť pozostávala z dialógu a z opisu obrázka – samostatný ústny prejav, kde sa hlavný dôraz kládol na schopnosť vyjadrovania sa, bohatosť slovnej zásoby, správnu gramatiku a pohotovosť reagovať na zadané otázky.

      Výsledky školského kola: 

      1. miesto  -  Dávid Bereník           IV.C
      2. miesto  -  Boris Mikuš               II. H
      3. miesto  -  Peter Suroviak           III. C

      Víťazom, ktorí  boli odmenení diplomami a vecnými cenami, blahoželáme.

      Cenami do súťaže prispela aj firma YANFENG.

     • NÁVŠTEVA DIVADELNÉHO PREDSTAVENIA

     •  

      Dňa 9.11.2017 sa žiaci 1. a 3. ročníkov zúčastnili divadelného predstavenia v MsKS v Dolnom Kubíne.

      Bláznivá komédia pod názvom "TOTÁLNY NEZMYSEL" bola venovaná téme nátlaku a vydierania malého človiečika, ktorý sám nerozumie, prečo sa naliehavými požiadavkami ľudí zapodieva a necháva sa vtiahnuť do ich života.

      Komédia žiakov pobavila duchaplnými dialógmi a fantastickými výkonmi 3 hercov, ktorí stvárnili desiatky postáv.

      Žiaci si z predstavenia odniesli príjemný kultúrny zážitok.

      Mgr.Iveta Strapcová, Mgr.Iveta Tomáňová

     • Ekologický deň

     • Do galérie Ekologický deň boli pridané fotografie.

      Naši žiaci druhého a tretieho ročníka mali rôzne aktivity. Napríklad , žiaci ktorí majú cudzí jazyk anglický, išli na výuku prostredníctvom zážitkového učenia  do  divadla. Ale žiaci študujúci nemecký jazyk  zatiaľ priložili ruky k práci a vyčistili okolie školy a autobusovej zastávky.

     • Krajská burza informácií a burza práce

     • Do galérie Krajská burza informácií a burza práce boli pridané fotografie.

      Dňa 07. 11. 0217 sme sa zúčastnili Krajskej burzy informácií a burzy práce v Žiline, ktorú organizoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina. Burza bola realizovaná formou prezentácií vybratých zamestnávateľov a stredných škôl zo žilinského kraja. Aj my sme poskytli informácie o možnostiach štúdia na našej škole v študijných a učebných odboroch, ktoré ponúkame pre školský rok 2017/2018.

    • Imatrikulácia prvákov - "Bažantský" 2017
     • Imatrikulácia prvákov - "Bažantský" 2017

     • Aj v tomto školskom roku sme v našej škole oficiálne privítali našich nových prvákov – „bažantov“ na imatrikulácii, ktorá sa konala 8. novembra 2017 v telocvični školy. Tejto milej povinnosti sa ujal výber žiakov z III. C a III. H v spolupráci so Žiackou školskou radou. Pre prvácke triedy – I. A, I. B, I. C, I. E, I. H pripravili vstupný uvítací ceremoniál, po ňom prváci svoje mená zapísali do kroniky školy a nasledovali zábavno-súťažné disciplíny, do ktorých sa zapojili žiaci z každej triedy. Všetci zúčastnení dostali aj sladkú odmenu. V záverečnej časti nasledovalo odovzdávanie imatrikulačných stužiek.

      Veríme, že sa tento deň zapíše do pamäti prvákov ako príjemný a vtipný zážitok, na ktorý budú vždy radi spomínať.

       

      Do galérie bol pridaný fotoalbum Imatrikulácia prvákov: http://sospknazia.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=172

    • Pravda o drogách
     • Pravda o drogách

     • Prednášky na túto tému sa zúčastnili žiaci prvého ročníka dňa 25. 10. 2017 a vybrané triedy z druhého a tretieho ročníka zasa 26. 10. 2017. Odborný pohľad na drogovú problematiku sprostredkovala Katarína Kosmeľová z nadácie Slovensko bez drog.

      Nie sme ľahostajní a netvárime sa, že nás sa tento problém netýka. Drogy každoročne ničia a ruinujú milióny ľudských životov.

      Do galérie Pravda o drogách boli pridané fotografie.