Navigácia

 • Rodičovské združenie

  11. 10. 2017

  Vážení rodičia,

  pozývame Vás na  rodičovské združenie, ktoré sa bude konať v stredu 25.10.2017 od  14.30 v jedálni SOŠP. Program začne plenárnym združením, po ňom budú nasledovať individuálne konzultácie s triednymi učiteľmi  a majstrami odborného výcviku.

 • Burzy povolaní

  Ako každý začiatok školského roku, aj tento je spojený s podávaním informácií pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl o možnostiach štúdia v stredných školách. Mohli sme sa pochváliť, že ponúkame nový učebný odbor Technicko administratívny pracovník.

  Pravidelne sa zúčastňujeme spolu s firmou MIBA týchto akcií v Námestove, Trstenej. Teraz nás ešte čaká Burza škôl a povolaní v Dolnom Kubíne, Ružomberku a Žiline.

   Žiak ZŠ + žiak SOŠP DK Kňažia = uplatnenie na trhu práce

  Ak ste nestihli, radi Vás privítame aj na dňoch otvorených dverí.

 • 6. 10. 2017

   

  V prvý októbrový piatok 06.10.2017 sa v divadelnej sále MSKS v Dolnom Kubíne konal už 12. ročník festivalu horských a adrenalínových filmov VIDMO 2017. Žiaci SOŠ P Kňažia z tried I. E a II. H síce vidmo (zaujímavý meteorologický úkaz, s ktorým sa môžeme stretnúť v horách za hmlistého počasia, keď je Slnko nízko nad obzorom. Kto vidmo trikrát uvidí, v horách nezomrie.) tentoraz  nevideli, no namiesto toho zhliadli za 73 minút spolu 5 filmov.

  Zaujal najmä film Slovensko na šnúrkach o prechode Slovenskom z najzápadnejšieho bodu do toho najvýchodnejšieho pešo a s pomocou paraglajdu. Krátky dokument hovorí o príbehu mladíka, o prekonávaní samého seba, ale aj o zvládnutí neúspechu, keď cieľ kvôli chorobe a vyčerpaniu síl nebolo možné dosiahnuť. Nám Oravcom bol blízky aj snímok Beh do Choča o krásnej akcii organizovanej vo Vyšnom Kubíne, kde nadšenci vybehli 6,5 km priamo na vrchol Choča /1611 m n. m./. Behu sa zúčastnili aj dvaja naši žiaci Peter Forgáč /IV. H/ a Jozef Nákačka / III.H/, DJ počas podujatia bol náš bývalý žiak Jozef Mikuška z Chlebníc.

                                                                                                                                       Mgr. Partlová, Mgr. Tomáňová

 • 9. 10. 2017

  Dňa 6. 10. 2017 žiaci našej školy absolvovali plánovanú odbornú exkurziu do Nitry, kde sa konal v poradí už 24. ročník nitrianskeho autosalónu.

  Podľa odborníkov to bol doteraz najvydarenejší ročník. Žiaci mali možnosť vidieť 26 značiek a 20 TOP slovenských premiér automobilov. Popri tradičných novinkách automobiliek zaujali aj deduškovia na kolesách – veteráni, bohatý sprievodný program a pravdaže nechýbali atraktívne hostesky, jedným slovom bolo sa na čo pozerať – obrázky sú toho dôkazom....

  Vedúci exkurzie : Ing. Miroslav Plávka, učiteľ OP.

  V Dolnom Kubíne – Kňažej, dňa 9. 10. 2017.

  Do galérie Autosalón Nitra boli pridané fotografie.

 • ŠTUDENTI POZOR!

  Výnimku z neplatenia poistného si študenti môžu uplatniť[1] len na jednu brigádu.

  Vsúvislosti so začiatkom školského roka na stredných a najmä vysokých školách Sociálna poisťovňa upozorňuje študentov, ktorí si hľadajú brigády, že výnimku z platenia poistného si môžu uplatniť[ len na jednu dohodu o brigádnickej práci. Ak si u zamestnávateľa študent – brigádnik uplatní takúto výnimku a neprekročí mesačný príjem 200 eur,poistné na dôchodkové poistenie do Sociálnej poisťovne neplatí ani sám študent, ani zamestnávateľ.

  Počas brigády povinnosť[1] odvádzať[1] poistné zaňho plní jeho zamestnávateľ. Ak príjem z dohody o brigádnickej práci študentov presiahne hraničnú sumu 200 eur, študentovi vznikne dôchodkové poistenie aj v prípade, že o výnimku požiadal. Poistné na dôchodkové poistenie v takom prípade zaplatí len z prekročenej čiastky, ktoré zaňho odvedie zamestnávateľ. Študent o výnimku z platenia poistného musí požiada[1] u zamestnávateľa prostredníctvom tlačiva Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov.

  Zamestnávateľa informuje študent písomne aj v prípade, že výnimku si už ďalej uplatňovať  nechce. Ak má študent v rovnakom čase uzatvorených viacero dohôd o brigádnickej práci študentov  v rovnakom čase si môže uplatniť výnimku najviac na jednu dohodu.

 • Školská psychologička žiakom

  5. 10. 2017

  Milí študenti,

  ako školská psychologička som tu v prvom rade pre Vás ako „pomocná ruka“ pri riešení záťažových životných situácii. Naše stretnutia môžu byť prvým krokom smerujúcim  k riešeniu problému, zmierneniu napätia a predovšetkým k tomu, aby ste sa cítili lepšie :)

  Ako psychologické poradenstvo funguje?

  V prípade akýchkoľvek otázok alebo záujmu o psychologické stretnutie, môžete prísť osobne každý štvrtok v čase 12:00-14:00 do miestnosti školského psychológa v škole (oproti zborovni), alebo mi môžete napísať: psycholog@sospknazia.sk , alebo sa môžete objednať prostredníctvom triedneho učiteľa,  resp. svojho rodiča. Aby sme sa mohli pravidelne stretávať, je potrebný podpísaný informovaný súhlas od rodičov (v prípade, ak nemáte ešte 18 rokov), ktorý je na tejto stránke nižšie prístupný na stiahnutie.

  Nezabudnite, že každý psychológ je viazaný mlčanlivosťou. Dôvera a pocit bezpečia sú mňa prioritou, preto sa nemusíte obávať zdôveriť sa s Vašimi ťažkosťami.

  Na stretnutie so mnou môžete prísť, keď...

  • prežívate ťažké obdobie,
  • máte pocit, že sa Vám nič nedarí,
  • sa Vám ťažko učí a neviete prísť na ten správny systém učenia sa,
  • sa Vám ťažko sústredí a vykonáva práca počas praxe,
  • Vás trápi rodinná situácia alebo vzťahy s kamarátmi,
  • ste nezapadli do kolektívu v škole,
  • by ste sa chceli poradiť s výberom vysokej školy,
  • potrebujete poradiť s výberom budúceho zamestnania, s jeho hľadaním a s nástupom do neho,
  • Vám niekto ubližuje,
  • alebo sa chcete porozprávať o niečom inom, čo Vás trápi.


  PhDr. Miroslava Bruncková, PhD.

  psycholog@sospknazia.sk

  miestnosť školského psychológa v škole (oproti zborovni)

 • Školský psychológ

  28. 9. 2017

  Od 28.09.2017 v SOŠ polytechnickej pôsobí PhDr. Miroslava Bruncková PhD. - školská psychologička.

   

  Konzultačné hodiny budú prebiehať každý štvrtok v  stanovenom časovom pláne:

  7:00 – 8:00            konzultačné hodiny určené pre učiteľov

  8:00 – 12:00          konzultačné hodiny pre žiakov dohodnutých na presnom termíne

  12:00 – 14:00        konzultačné hodiny pre žiakov bez predchádzajúceho dohodnutia

  14:00 – 15:00        konzultačné hodiny pre rodičov žiakov

  Konzultácie je možné si vopred dohodnúť osobne,  alebo mailom na adrese:  psycholog@sospknazia.sk

   

 • 26. 9. 2017

  Dňa 22.9.2017 sa naše 5 členné družstvo chlapcov (Peter Forgáč, Šimon Greštiak, Mário Lorenc, Adam Bodorík, Milan Fuckulák) zúčastnilo krajského kola 11. ročníka súťaže žiakov stredných škôl „Župná kalokagatia“ pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja. Čakali ich rôzne disciplíny:Kalokagatia_-__kraj.kolo.pdf

  Beh 3 km v teréne, kontrolné stanovištia v intervaloch 500 m:

  1. streľba zo vzduchovky, otázky: Protipožiarna ochrana,Civilná ochrana
  2.  hod granátom na cieľ, otázky:  Trestnoprávna zodpovednosť, Doprava, Kvíz v anglickom jazyku 
  3. PIO:  Improvizované prostriedky individuálnej ochrany PIO, Evakuačná batožina
  4.  topografia –  čítanie mapy, určovanie azimutu,otázky BOZP, Prevencia drogových závislostí
  5.  zdravotná príprava – praktické ukážky,otázky:  História a geografia,  Ekonomika
  6.  rúčkovanie/prehup lanom, otázky:  Šport,  Štát a právo    
  7. nebodovaná disciplína: praktická skúška resuscitácie

   

  Družstvo našich chlapcov s výsledným časom 0:34:51 obsadilo pekné 2. miesto. Blahoželáme !

  Do galérie Župná kalokagatia boli pridané fotografie.

 • 8. 9. 2017

  Dňa 8. septembra 2017 sa v telocvični našej školy uskutočnil súťažno-športový deň medzi našimi novými prváckymi triedami: I.A, I.B, I.C, I.E, I.H.

  Cieľom tohto podujatia bolo vzájomné zoznámenie sa s novými spolužiakmi  a upevnenie triednych kolektívov. Študenti sa ochotne a aktívne zapájali do jednotlivých disciplín, ktoré poskytli mnoho zábavy a výborných športových výsledkov.

  Vyhodnotenie jednotlivých súťažných disciplín:

  Preťahovanie lanom:

  1. miesto - I. H /Stas, Kulkovský, Vojčák, Drígeľ, Bohucký/

  2. miesto - I. A /Macko, Široký, Blana, Romančík, Pepucha/

  3. miesto - I. E /Mikulka, Poleta, Greguška, Hujčák, Voška/

  Prekážková dráha:

  1. miesto - I. C - čas: 3:00 /Maslaňák, Solárik, Hamaň/

  2. miesto - I. B - čas: 3:05 /Pečit, Trnovec, Lampert/

  3. miesto - I. H - čas: 3:10 /Stas, Šinál, Kulkovský/

  Hod šípkami:

  1. miesto: I. E /Plichta, Greguška, Dulovec/

  2. miesto - I. C /Maslaňák, Janček, Mudrončík/

  3. miesto - I. B /Pečit, Trnovec, Lacko/

  Futbal:

  1. miesto - I. C

  2. miesto - I. H

  3. miesto - I. E

  Najlepší strelci vo futbale, ktorí strelili po 4 góly: Solárik Nicolas - I. C, Vrabček Maroš - I. H

   

  Do galérie športovo-súťažný deň boli pridané fotografie.

 • Oznamy

  21. 8. 2017

  Komisionálne skúšky za 2. polrok šk.r. 2016/17 sa budú konať v dňoch 25.-31.8.2017 od 8.00 hod.

  Slávnostné otvorenie školského roka bude v pondelok, dňa 4.9.2017 o 8.00 v športovej hale.

  Úhradu za stravné lístky je potrebné zrealizovať vždy vopred do 10. dňa predchádzajúceho mesiaca bezhotovostne na číslo účtu v Štátnej pokladnici : SK90 8180 0000 0070 0048 3999, Variabil.symbol:  mesiac a rok (napr, na september- 092017), Konšt. Symbol :   0308, Údaje pre príjemcu platby:   meno žiaka. Stravné za september uhradené do konca augusta,  je vrátane lístka na pondelok 4.9.2017. Obed je možné odhlásiť si vopred, alebo v daný deň do 6,30 hod.  osobne u vedúcej jedálne alebo  na čísle telefónu: 043/586194, mobil:+421905754413.. Zálohová platba za obedy: 24,80 €/žiak/mesiac.

 • Voľné pracovné miesta: vrátnik – informátor ,  ekonómku - účtovníčku 

  Stredná odborná škola polytechnická Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín príjme

  • od 01.09.2017 do pracovného pomeru na plný pracovný úväzok

                                       vrátnik – informátor

  Pracovné miesto je súčasťou chráneného pracoviska, preto je potrebné, aby uchádzač o zamestnanie spĺňal požiadavku zníženej pracovnej schopnosti, najlepšie nad 70%  (uznaná invalidita).  Iný uchádzač nemôže byť na toto pracovné miesto v rámci chráneného pracoviska prijatý. Viac informácií v prílohe  volne_pracovne_miesto_vratnik.pdf

  • od 01.10.2017    ekonómku - účtovníčku   v rozsahu 1 pracovného úväzku

  spracovanie účtovnej agendy školy, úhrady faktúr, spracovanie účtovných výkazov a uzávierok, účtovanie podnikateľskej činnosti školy, zásobovanie školy, spracovanie objednávok. Viac informácií v prílohe volne_miesto_ekonomka.pdf

  Požadované doklady  zasielajte písomne na  adresu školy, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu  :     bellova@sospknazia.sk,  info na č.t. 043/5863139 do 13.09.2017.

 • 30. 6. 2017

   

  V dňoch 21.-28.6.2017 bola v učebni č.3 nainštalovaná putovná výstava "Tatry nezomreli". Táto výstava je venovaná prírodnej katastrofe, ktorá 19.11.2004 zasiahla Vysoké Tatry.

     Na 138ich obrázkoch formátu A4 je zdokumentovaný priebeh tejto udalosti ,spôsoby jej riešenia a charakter fauny a flóry nášho najznámejšieho národného parku.

     Výstava bola doplnená premietaním častí filmu "Strážca divočiny" a odborným výkladom .Počas šiestich dní ju postupne po triedach navštívili všetci žiaci školy. Posledný deň- 28.6..2017 si ju prišli pozrieť aj žiaci 7.a 8.ročníka ZŠ v Kňažej.

     Veríme ,že aj táto akcia prispela ku zvýšeniu ekologického povedomia mladých ľudí.

  Do galérie Výstava Tatry boli pridané fotografie.

 • Exkurzia a výlet I.H a II.H triedy

   

  Dňa 28. 06. 2017 sa triedy I. H a II. H zúčastnili koncoročného výletu a odbornej literárnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši a Závažnej Porube.

  V Liptovskom Mikuláši sme navštívili rodný dom spisovateľa Martina Rázusa, kde sme sa dozvedeli veľa zaujímavostí o jeho detstve a literárnej činnosti.

  V Závažnej Porube sme si najskôr pozreli rodičovský dom spisovateľa Milana Rúfusa, vypočuli sme si prednášku o jeho živote v Závažnej Porube a v Bratislave, kde žil so svojou rodinou, pracoval a aj literárne tvoril. Navštívili sme aj cintorín, keďže Milan Rúfus je pochovaný vo svojom rodisku.

  Po týchto literárnych exkurziách sme sa presunuli do motokárovej haly, kde sa už žiaci nevedeli dočkať, ako si vyskúšajú rýchlu jazdu na motokárach.

  Tento deň nám priniesol veľa nových poznatkov nielen z literárnej oblasti, ale poskytol nám aj uvoľnenie a zábavu.

  Do galérie I.H, II.H VÝLET boli pridané fotografie.

 • 27. 6. 2017

  Dňa 23.06.2017 sa trieda 2.H.-MN zúčastnila na školskom výlete, ktorý pre nás pripravil pán majster Ján Chomistek.

  Program bol zaujímavý. Najskôr sme navštívili v Dolnom Kubíne Ing. Milana Luptáka, ktorý sa rekreačne zaoberá vodným športom. Ukázal nám sklad, v ktorom mal všetky svoje člny, kajaky a motorový čln. Na úvod nám porozprával niečo o histórii vodného športu. Taktiež nás zaujalo, keď nám rozprával o každej jednej loďke. Povedal nám niečo o blízkych vodách, taktiež nás upozornil, čo by mal mať každý správny „vodák“ vedieť,  keď ide splavovať.

              Neskôr sme sa presunuli za reštauráciu Kopačka so štyrmi rôznymi loďkami, pádlami a záchrannými vestami. Prišli sme ku mólu, kde nás pán inštruktor  najskôr oboznámil, ako sa nasadá do člna, ako máme držať pádlo či ako máme správne pádlovať. Najskôr bol pán inštruktor v jednom člne a do druhého si sadla jedna dvojica.  O chvíľu išli ďalšie dve skupiny, až kým sme sa všetci nevystriedali.

              Bolo vidno, že pán Lupták má v tom už prax a vedel sa medzi nami orientovať a dá sa povedať, že každého mal pod dohľadom. Mne osobne sa to páčilo a v mene celej triedy ďakujeme pánovi majstrovi Jánovi Chomistekovi, že nám umožnil takýto výlet.

  Do galérie výlet II.H na člnoch boli pridané fotografie.

 • 24. 6. 2017

  Horúce dni - posledný štvrtok a piatok teoretického vyučovania  šk. roku 2016/2017 strávili žiaci II.A triedy v Bratislave. Štrajk vo Volkswagene Slovensko im zabránil, aby si pozreli výrobu automobilov v jednom z najväčších závodov v našej krajine. Namiesto toho absolvovali Bratislavský okruh na vyhliadkovej lodi, mohli si popozerať expozície Slovenskej národnej galérie, schladiť sa v klimatizovanom obchodnom dome Eurovea. So zaujímavými miestami Starého mesta ich zoznámila príjemná sprievodkyňa. Na záver dňa sa vyviezli do Vyhliadkovej veže UFO, ktorá je hrdým členom Svetovej federácie veľkých veží. Po prenocovaní v hosteli Patio vstúpili do Múzea dopravy, kde sú nainštalované historické prostriedky aj moderné modely spojené so všetkými druhmi dopravy. Vlakovou dopravou sa plní dojmov vrátili domov.

  Do galérie Bratislava - odborná exkurzia boli pridané fotografie.

 • 16. 6. 2017

  V dňoch 15.-16.6.2017 sa na pôde našej  školy  uskutočnil prvý ročník súťaže vo futbale medzi žiakmi a inštruktormi z Miba Sinter Slovakia Dolný Kubín a partenerskej Miba Steeltec Vráble.

  Žiaci z Vrábeľ najskôr absolvovali prehliadku  závodu MIBA SINTER Slovakia ako aj priestorov pre vzdelávanie žiakov. O 14:30 rozhodca zapískal začiatok zápasu. Počas obidvoch polčasov bolo vidno zanietenosť a odhodlanosť obidvoch tímov. Zápas skončil 11:6 v prospech žiakov z Dolného Kubína. Po zápase bol pre všetkých účastníkov pripravený chutný guláš ako aj športoviská pre hranie basketbalu a tenisu.

  Druhý deň sa konal odvetný zápas, ktorého súčasťou boli aj inštruktori. Tento zápas sa tiež podarilo vyhrať práve nášmu tímu s výsledkom 13:4.

  Podujatie bolo oficiálne ukončené odovzdaním diplomov v spoločenskej miestnosti školy. Stretlo sa s veľkým úspechom na obidvoch stranách. Dohodli sme sa, že v tejto aktivite budeme pokračovať a budúci rok sa stretneme opäť, tentokrát vo Vrábloch. 

  Za našu školu hrali: Dauda Martin 2.H, Noga Peter 2.H, Jurovčík Tomáš 2.H, Kristián Janidžár 1.H, Marek Matúš 1.H, Michal Dančo 3.A,Marek Zavoďančík 1.A, Ján Daňa 1.H, Forgáč Peter 3.H  ,Lorenc 3.H.

  Do galérie Priateľský futbalový zápas medzi žiakmi MIBA Vráble a MIBA Dolný Kubín boli pridané fotografie.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín-Kňažia
  Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín
 • 0435864194

Fotogaléria