• Zmena poplatkov za stravu a ubytovanie od šk. r. 2018/19

     • Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.

       

      Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €

      Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

      Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.

     • Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne- Kňažej oznamuje, že po 1. kole prijímacích skúšok  sú ešte voľné miesta v nasledujúcich odboroch:

       

      Štvorročné študijné odbory        

      Odbor:                                                   Počet voľných miest

      2411 K  Mechanik nastavovač                                     0

      2413 K Mechanik str.a zariadení                                 1

      2426 K  Programátor obr.str.                                       1

      2697 K  Mechanik elekrotechnik                                 1

      2679 K   Mechanik mechatronik                                  1

      Spolu                                                                          4 

       

      Trojročné učebné odbory        

      Odbor:                                                      Počet voľných miest

      2487 H 01   Autoopravár mechanik                           3

      2683 H 11    Elektromechanik                                    6

      2423 H         Nástrojár                                                4

      6475 H         Technicko adm.prac.                            15

      Spolu                                                                        28

      2. kolo prijímacích skúšok na štúdium na našej strednej škole  sa uskutoční dňa  19. júna 2018 .

      V prípade, že žiak nebol prijatý na štúdium na strednú školu  v 1. kole prijímacích skúšok, jeho zákonný zástupca urýchlene doručí škole vyplnenú prihlášku na zvolený učebný alebo študijný odbor škole, aby ho táto mohla pozvať na prijímacie pohovory.

      Kritériá a podmienky prijímacích pohovorov sú rovnaké pre 1. aj 2. kolo prijímacích pohovorov.

       Pokiaľ Vaše dieťa ešte nebolo prijaté na štúdium na strednej škole, neváhajte a využite túto ponuku voľných miest. V prípade, že potrebujete viac informácií, kontaktujte nás telefonicky alebo osobne.

     • O2 Roadshow Moja story, tvoja story

     • Naša stredná škola Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať motivačnú Roadshow Moja story, tvoja story s osobnosťami Tomim KIDom, Strapom, Lacim Strikeom, travelhackerkou Jankou. Vďaka tejto Roadshow budete mať možnosť otvorene sa porozprávať so svojimi vzormi na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša stredná škola.

       

      Hlasuj sem

     • Krížom-krážom po Dolnom Kubíne

     • Členovia krúžku Literatúra a kultúra regiónu v pondelok 28.05.2018 zas raz vyrazili do ulíc. Tentoraz sa zamerali na prehliadku nášho oravského veľkomesta. V Dolnom Kubíne navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka, kde si mohli zadarmo zriadiť čitateľský preukaz a vypočuť si zaujímavosti o A. Radlinskom i T.H.Florinovi, ktorých výročia sme si nedávno pripomenuli. Zhliadli i Park dejateľov, Florinov dom a výstavu o Martinovi Kukučínovi v priestoroch MsKS na Veľkom Bysterci.

     • Návšteva rodného domu Martina Kukučína

     • Exkurzia v Jasenovej

      V utorok  15.05. 2018 sa 8 žiaci III.C v rámci krúžku Literatúra a kultúra regiónu vypravili za novými poznatkami o významnom realistickom spisovateľovi Martinovi Kukučínovi. Dozvedeli sa nielen o jeho diele, ale aj živote v Prahe, na ostrove Brač, o jeho ženbe s bohatou dcérou chorvátskych obchodníkov s vínom i o jeho ceste do Južnej Ameriky, kde je v Chille po ňom pomenovaná i nemocnica. 

     • Výsledky z 1. kola prijímacích skúšok do študijných odborov

     • V prílohe uvádzame oficiálne výsledky 1. kola prijímacích skúšok. 

      Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať v utorok 29.5.2018 od 6.00 - 17.00 hod.

     • Riaditeľské voľno

     • Z dôvodu konania maturitných skúšok budú mať riaditeľské voľno žiaci tried:

      I.A, I.C, I.H - v dňoch 21-23.5.2018

      I.B a II.A v dňoch 22.-23.2018.

     • Naša škola v TV JOJ

     • Zábery z odborného výcviku v našej škole, reportáž z praktických maturítných skúšok, prebiehajúcich zápisov do učebných odborov ale aj o nedostatku žiakov technických odborov v školách i praxi, to všetko odznelo 7.5.2018 v Novinách TV JOJ od 29 minúty

      https://noviny.joj.sk/archiv/2018-05-07-noviny-tv-joj

     • Šimon Greštiak-IV.H - najlepší na Majstrovstvách SR v CNC sústružení

     •     V dňoch 25.-27.04.2018 sa v rámci výstavy Mladý tvorca v Nitre konal už  4. ročník Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Šimon Greštiak pod vedením svojho učiteľa odborných predmetov Ing. Stanislava Urbana.

          Vzhľadom na výsledky kvalifikačného kola súťaže, v ktorom Šimon  s výrazným náskokom viedol nad svojimi  súpermi, sme verili, že bude bodovať aj vo finále. 

      Šimon Greštiak naše očakávania nesklamal, pretože zaslúžene získal  1. miesto v kategórii sústruženia

      a okrem medaily a hodnotnej odmeny prevzal z rúk pána Romana Petra, organizátora súťaže,  aj putovný majstrovský  pohár, ktorý bude celý ďalší rok vystavený v priestoroch našej školy.

           Putovný pohár sa u nás ocitne už 2. krát, pretože aj v roku 2016 túto súťaž v kategórii sústruženia  vyhral študent našej školy.

          Veríme, že tieto výsledky našej školy nie sú náhodné, ale sú naozaj výsledkom kvalitného vzdelávania poskytovaného školou v spolupráci  so zamestnávateľmi, v tomto prípade najmä v spolupráci s firmou MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. v Dolnom Kubíne, kde sa žiak na súťaž pripravoval  po praktickej stránke pod vedením svojho inštruktora odborného vzdelávania.

       

     • Naše úspechy na Výstave Mladý tvorca - Nitra

     • V dňoch 25.-27. apríla 2018 sa naša škola zúčastnila celoslovenskej výstavy Mladý tvorca s inovatívnym výrobkom: Pomôcka na výučbu a realizáciu prípojky a inštalácie domového rozvodu v rodinnom dome, Návrh na pomôcku spracoval a odborne viedol Ing. Ján Rakús a na výstave ju prezentovali Ing. Peter Rovný, Mgr. Katarína  Kiliánová a žiaci Richard Žuffa - III.C. Mário Šútovec - I.E zasa prezentoval funkcie pneumatického panela a robot, s ktorým sa zdokonaľujú v zručnosti žiaci odboru mechanik-mechatronik. 

      Tak ako v minulých rokoch, aj v tomto roku sa naša škola zapojila aj do viacerých súťaží vyhlásených Ministerstvom hospodárstva SR. Veľmi  nás teda teší najmä to, že  škola na výstave  získala za svoju činnosť na poli odborného vzdelávania tak v duálnom, ako  aj školskom systéme

      Cenu predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja,

       ktorá nás bude motivovať k ďalšiemu skvalitňovaniu výchovy a vzdelávania .

     • Naši žiaci na bratislavskom autosalóne

     • Dňa 27.04. 2018 žiaci našej školy absolvovali plánovanú odbornú exkurziu do Bratislavy, kde sa konal v poradí už 28. ročník bratislavského autosalónu.

      Bratislavský autosalón je najvýznamnejšie motoristické podujatie na Slovensku. Žiaci mali možnosť vidieť 51 značiek a 80 TOP slovenských premiér automobilov. Popri tradičných novinkách automobiliek zaujali aj športiaky ,elektromobily a vizionárske koncepty svetových automobilových značiek. Ako tradične býva, aj tohto roku k automobilom patrili očarujúce hostesky. Novinky zo sveta motorizmu môžete obdivovať na obrázkoch ...

      Vedúci exkurzie : Ing. Miroslav Plávka, učiteľ OP.

      V Dolnom Kubíne – Kňažej, dňa 30.04. 2018.

     • Súťaž Mladý Slovák v našej škole

     • Ako sa volal 1.historicky doložený štátny útvar na Slovensku? Odkiaľ pochádza naša úspešná reprezentantka Petra Vlhová ?Či ako sa volá dvorný textár skupiny Elán? Aj takto vyzerali otázky vedomostnej súťaže „Mladý Slovák“, ktorej školské kolo prebehlo aj na našej škole pod záštitou Žilinského samosprávneho kraja 18.4.2018.  Súťaž monitorovala celkovú "rozhľadenosť" mladých Slovákov, teda študentov druhých a tretích ročníkov , v minulosti ale aj v súčasnosti dnešného  Slovenska, geografiu, kultúru a šport nevynímajúc. Súťaž to bola veľmi zaujímavá, poučná a náročná, veď nad odpoveďami sme si lámali hlavy aj my v zborovni... Zúčastnilo sa jej 21 žiakov z triedy II.H a II.G. a víťazmi sa stali:  I. miesto - Matej Hartiník(II.H),  II. miesto - Jozef Mišata (II.H) , III.miesto - Tomáš Lenghart (II.H)

       

     • Futbalisti na oblastnom kole druhí

     • Dňa 17.04.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili oblastného kola žiakov SŠ vo veľkom futbale. Turnaja sa zúčastnili víťazi okresných kôl. Za okres Námestovo – Gymnázium Námestovo,  za okres Tvrdošín – Gymnázium Trstená a za okres D.Kubín SOŠP D.Kubín – Kňažia. Hralo sa systémom každý z každým.

      Výsledky turnaja

      Konečná  tabuĺka

      1. Gymnázium Námestovo  3:0  6b
      2. SOŠP D.Kubín – Kňažia     0:1  1b
      3. Gymnázium Trstená         0:2  1b

      Naši žiaci obsadili konečné 2 miesto. Za čo im srdečne gratulujeme.

     • Naši žiaci vyhrali okresné kolo vo futbale.

     • Dňa 12.apríla 2018 sa naši žiaci zúčastnili okresného kola vo futbale žiakov stredných škôl. Po kvalitnom výkone našich chlapcov sme obidva zápasy vyhrali a zaslúžene sme postúpili do regionálneho kola, ktoré sa uskutoční 17.4.2018 v Námestove.

      Tabuľka: 1.miesto SOŠP D.Kubín-Kňažia    6 : 1    6 bodov

                     2.miesto SOŠOaS Dolný Kubín    4 : 3    1 bod

                     3.miesto Gymnázium D.Kubín       3 : 7    1 bod

       

      Našim chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v regionálnom kole.

     • Významné ocenenie práce Ing. Milana Bruncka

     • Dňa 10.apríla 2018 sa konalo v Dolnom Kubíne slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov,        na ktorom bol ocenený aj náš kolega Ing. Milan Bruncko za jeho prínos v oblasti výchovy a vzdelávania a za rozvoj školstva v Žilinskom kraji. 

      Cenu za svoju takmer celoživotnú prácu v školstve na poli odborného vzdelávania mu odovzdala p. ministerka školstva Martina Lubyová.

          Ing. Milan Bruncko  toto ocenenie získal najmä za spájanie vzdelávania študentov našej školy s reálnou praxou, čoho výsledkom je spolupráca školy s takmer všetkými významnými zamestnávateľskými firmami nášho regiónu, ako aj zavedenie systému duálneho vzdelávania v našej škole ako prvej škole na Orave.

           Dnes už nášmu bývalému pánovi zástupcovi pre praktické vyučovanie aj my chceme poďakovať     za jeho obetavú prácu a pripájame sa ku gratulantom.

      Video zo slávnostného programu si môžete pozrieť na FB stránke mestskej televízie TVDK:

      https://www.facebook.com/televiziadk/videos/1821460727911340/

       

     • Deň učiteľov - program Žiackej školskej rady

     • Dňa 28. marca 2018 pripravila ŽŠR program ku Dňu učiteľov. Spoločne sme sa stretli v školskej jedálni našej školy na slávnostnom obede, kde sme si pripomenuli sviatok učiteľov, ktorý sa každoročne oslavuje na počesť Jána Amosa Komenského - učiteľa národov. Aj program ŽŠR sa niesol v duchu "Zlatého Amosa". Členovia ŽŠR sa nám prihovorili úprimným prejavom a poďakovali nám za našu učiteľskú prácu, odovzdali obraz Jana Amosa Komenského našej pani riaditeľke a odmenili každého učiteľa kvetom a diplomom "Zlatý Amos" - pretože podľa ich slov "každý učiteľ má zlaté srdce a zlaté nervy" a zaslúži si toto ocenenie. 

      V závere zneli slová básne, vyjadrujúcej vďaku:

      "Milí učitelia, prijmite kvet vďaky,diplomy ako dar,

      nech srdečný pozdrav s úctou letí k vám.

      Letí sťa motýľ nad lúkou ihravý,

      nech zmení na radosť naše pozdravy.

      Za všetky trápenia, úsilia, obete,

      za všetko poučné, čo nám vždy poviete.

      Veď ste nám v škole ako otec, mať,

      preto si vás budeme navždy ctiť a na vás spomínať."

     • Svetový deň stolného tenisu pre všetkých

     • Žiaci ubytovaní na školskom internáte  dňa 10. apríla 2018 oslávili  Svetový deň stolného tenisu pre všetkých, ktorý organizoval Okresný zväz stolného tenisu v Ružomberku.

       Chlapci prežili  veselé popoludnie nielen pri hre jednotlivcov a dvojíc v stolnom tenise, ale aj v utužovaní priateľstva, v prehlbovaní tolerancie jednotlivcov v skupine a v rozvoji zdravého životného štýlu.

       Vyhrali všetci, ktorí sa zapojili do uvedeného celosvetového projektu, ktorého generálny partner Zober loptu nie drogy, podporuje mládež v aktívnom prežívaní voľného času.

      Najlepší hráči boli Matej Mudrončík 1.C a Šimon Greštiak  4.H .

       

      Mgr. K. Kilianová

     • Matematický klokan - výsledky

     • Matematický klokan -najväčšia medzinárodná žiacka súťaž

      sa v našej škole  uskutočnila 19. marca 2018. Podľa organizačného zabezpečenia sa súťaže zúčastnilo 21 žiakov v dvoch kategóriách Junior 034 pre žiakov III. a IV. ročníka a Kadet 012 pre žiakov I. a II. ročníka. V kategórii Junior 034 súťažilo iba 5 žiakov z III.C, lebo III. H mala prax vo firmách a žiaci štvrtého ročníka mali pred maturitnými písomkami. V kategórii Kadet 012 súťažilo 16 žiakov.

      V roku 2017 súťažilo v 65 krajinách 6 095 765 žiakov.

      Junior 034

      1. miesto     Denis Kovalčík,   76 bodov     úspešnosť  63,3%    poradie 38. -44.    percentil 97,9%

            2.  miesto    Martin Kocúr,      66 bodov       úspešnosť 55%       poradie 99. – 109.   percentil 94,5%   

            3. miesto   Milan Fuckulák,     62 bodov        úspešnosť 51,7%    poradie 150. – 161.  percentil 91,8%

      Kadet 012

      1.     miesto Jakub Hablák,  73 bodov     úspešnosť 60,8%     poradie 473. – 514.   percentil 83,1%

            2. miesto Ľuboš Halimovič ,  Peter Plaskúr,  59 bodov     úspešnosť 49,2%     poradie 1160. – 1224. percentil 59,2%

            3. miesto  Šimon Stas,  53 bodov      úspešnosť 44,2%    poradie 1525. -1589.   percentil 46,7%