• Oznamy
     • Oznamy

     • 1. Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 3.9.2018 o 8.30 hod. v športovej hale.

       

      2. Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      • Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.
      • Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €
      • Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €
      • Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.

     • Opravné skúšky za školský rok 2017/18

     • Opravné skúšky za školský rok 2017/18 sa budú konať od pondelka - 27.8.2018 od 8.00 hod podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený vo vestibule školy.

     • Družobné stretnutie škôl - 50. výročie

     • V dňoch 29. júna až 1. júla 2018 sa uskutočnilo ďalšie, tentokrát jubilejné stretnutie družobných škôl z Dolného Kubína a Pelhřimova. Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia privítala svojich priateľov zo Strednej priemyselnej školy a Stredného odborného učilišťa Pelhřimov malými pozornosťami a propagačnými materiálmi získanými z mestského zastupiteľstva Dolný Kubín. Pán primátor Mgr. Roman Matejov počas slávnostnej časti vo svojom príhovore pripomenul aktivity spojené s päťdesiatym výročím družby medzi okresmi Dolný Kubín a Pelhřimov. Pár milých slov zaznelo aj z úst riaditeľov družobných škôl - Ing. Adriany Bellovej a Mgr. Pavla Hlaváčka.  Históriu družby v prezentácii a formou výstavky  priblížila predsedníčka odborov Mgr. Erika Figuli. 

      Po družnom večere s hudbou si mohli českí účastníci so slovenskými sprievodcami pozrieť Múzeum SNP a ďalšie zaujímavosti v Banskej Bystrici, spoznali pozoruhodnosti Španej Doliny. Po druhom spoločne strávenom večere nasledovala rozlúčka v Kňažej, návšteva Oravského hradu a spiatočná cesta domov.

      O dva roky sa tešíme na spoločné chvíle strávené v Čechách.

      Projekt Družobné stretnutie škôl bol podporovaný aj mestom Dolný Kubín. 

       

     • Záverečné skúšky

     • V dňoch 18. až 28. júna 2018 mali žiaci tretieho ročníka učebných odborov finále svojho pôsobenia na strednej škole. Po prvýkrát pristúpili k záverečným skúškam duálne odbory. Väčšine žiakom sa podarilo štúdium úspešne ukončiť, dokonca traja s najlepšími dosiahnutými  výsledkami získali aj certifikát SOPK.

     • Školský výlet I.H a II.H

     • Do galérie Školský výlet I.H a II.H boli pridané fotografie.

      V stredu 27. 6. sa triedy I. H a II. H zúčastnili koncoročného výletu. Do jedného dňa sme pospájali pohyb, zábavu, literárne slovo, dobré jedlo a výbornú náladu. Najprv sme išli cez celý Vyšný Kubín pešo – takmer hodinu, a tak niektorí mali svoju najdlhšiu turistiku za posledné dlhé obdobie. Počas chôdze sme mali tri literárne zastavenia: pri pomníku matky P. O. Hviezdoslava na začiatku Vyšného Kubína, pri dome mladosti Margity Figuli a pri pamätnej skale na mieste, kde stál rodný dom P. O. Hviezdoslava.

      Naším cieľom bolo stanovisko Paintballu Orava, kde sa chlapci po úvodných inštrukciách rozdelili do troch skupín a s plným nasadením /takmer vlastného života/ sa pustili do zábavnej hry. Pomedzi to ostatní opekali špekačky, rozprávali zážitky a sledovali hru ostatných. Počasie nám prialo, a tak sme si všetci tento deň užívali veľmi príjemne.

     • Koncoročný futbalový turnaj

     • Do galérie Koncoročný futbalový turnaj boli pridané fotografie.

       

      Dňa 28. 6. sme si v škole pripravili športový deň. Naši žiaci sa samozrejme tešili hlavne na futbalový turnaj. Ostatné športové disciplíny mali prebiehať na školskom dvore, ale keďže bolo nepriaznivé počasie, vždy po odohratých futbalových zápasoch sme cez prestávky vložili tie „vonkajšie“. Boli to: preťahovanie lanom a hod plnou loptou. Najlepšie družstvá aj jednotlivci boli odmenení.

      Výsledky a poradie:

      Preťahovanie lanom: 1. Miesto – I. B, 2. Miesto – 1. C, 3. Miesto – 1. H

      Hod plnou loptou: 1. Miesto – 1. C, 2. Miesto – 1. A, 3. Miesto – 1. H

      Futbal: 1. Miesto – 1. C, 2. Miesto – 1. H, 3. Miesto – 1. B

      Najlepší strelec – Matúš Chovančák – 4 góly /1. H/, Marek Hamaň – 4 góly /1. C/

      Najkrajší gól – Tomáš Mikuš – 1. B

      Najlepší kouč – Ing. Stanislav Urban – triedny učiteľ 1. A

     • II.H na splave Oravy

     • V piatok (22.6.) sme boli s našou skupinou z OV a s naším majstrom splavovať rieku Oravu. Pri príchode do malej, nenápadnej lodenice nás privítal pán Lupták, od ktorého sme si požičali člny a všetko potrebné. Na začiatok nám povedal pár informácií z histórie člnov, typov člnov a postupne sme sa dostali k výstroji. Keď nám vysvetli, ako sa správne drží veslo, ako máme správne sedieť a všetky potrebné veci, sadli sme do člnov a pustili sme sa do toho. Spočiatku som mal pred tým rešpekt, pretože som v takom člne nikdy nesedel. Postupne som si však zvykol a už mi to celkom išlo. Najskôr sme jazdili po dvojiciach v člnoch zvaných kanoe. Avšak neskôr, keď už sme ako tak vedeli ako na to, mohli sme si vyskúšať aj kajak pre jednu osobu. Všetko sme to zakončili spoločnou fotografiou.

      Bol to veľmi pekný zážitok, aj napriek tomu, že nám nesvietilo slnko. Týmto sa chcem aj poďakovať pánovi majstrovi Chomistekovi, že nám umožnil aj takto zakončiť posledný deň praxe v tomto školskom roku. 

      Za všetkých spolužiakov Ľ.Halimovič

     • Medzi najlepšími stredoškolákmi ocenený aj Šimon Greštiak

     • Dňa 12.06.2018 sa v Sobášnom paláci v Bytči konalo slávnostné oceňovanie žiakov  stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja. Z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej a riaditeľky odboru školstva a športu ŽSK Mgr. Evy Rovňanovej tu prebrali ocenenie aj žiaci dolnokubínskych stredných škôl.

          Za našu školu  ocenenie získal žiak 4. ročníka  Šimon Greštiak , dnes už úspešný absolvent školy. Škola ho na toto ocenenie nominovala za úspešnú reprezentáciu školy na Majstrovstvách Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorých sa zúčastnil dva krát a v tomto roku sa stal majstrom Slovenska v CNC sústružení. Okrem tohto úspechu Šimon každoročne dosahoval výborné študijné výsledky a podieľal sa aktívne  na organizovaní rôznych školských podujatí.      V rámci mimoškolskej činnosti  sa Šimon podieľa na dobrovoľníckej činnosti a je členom Dobrovoľného hasičského zboru vo svojej obci a tiež hrá na heligónke  vo folklórnom súbore Goral. Šimonovi k tomuto oceneniu zo srdca blahoželáme a prajeme mu veľa úspechov v štúdiu na vysokej škole.

     • Zmena poplatkov za stravu a ubytovanie od šk. r. 2018/19

     • Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.

       

      Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €

      Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €

      Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.

     • Počet voľných miest po 1. kole prijímacích skúšok

     • Riaditeľka SOŠ polytechnickej v Dolnom Kubíne- Kňažej oznamuje, že po 1. kole prijímacích skúšok  sú ešte voľné miesta v nasledujúcich odboroch:

       

      Štvorročné študijné odbory        

      Odbor:                                                   Počet voľných miest

      2411 K  Mechanik nastavovač                                     0

      2413 K Mechanik str.a zariadení                                 1

      2426 K  Programátor obr.str.                                       1

      2697 K  Mechanik elekrotechnik                                 1

      2679 K   Mechanik mechatronik                                  1

      Spolu                                                                          4 

       

      Trojročné učebné odbory        

      Odbor:                                                      Počet voľných miest

      2487 H 01   Autoopravár mechanik                           3

      2683 H 11    Elektromechanik                                    6

      2423 H         Nástrojár                                                4

      6475 H         Technicko adm.prac.                            15

      Spolu                                                                        28

      2. kolo prijímacích skúšok na štúdium na našej strednej škole  sa uskutoční dňa  19. júna 2018 .

      V prípade, že žiak nebol prijatý na štúdium na strednú školu  v 1. kole prijímacích skúšok, jeho zákonný zástupca urýchlene doručí škole vyplnenú prihlášku na zvolený učebný alebo študijný odbor škole, aby ho táto mohla pozvať na prijímacie pohovory.

      Kritériá a podmienky prijímacích pohovorov sú rovnaké pre 1. aj 2. kolo prijímacích pohovorov.

       Pokiaľ Vaše dieťa ešte nebolo prijaté na štúdium na strednej škole, neváhajte a využite túto ponuku voľných miest. V prípade, že potrebujete viac informácií, kontaktujte nás telefonicky alebo osobne.

     • O2 Roadshow Moja story, tvoja story

     • Naša stredná škola Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia, Jelšavská 404, 026 01 Dolný Kubín sa zúčastnila na celoslovenskej súťaži, v ktorej má šancu získať motivačnú Roadshow Moja story, tvoja story s osobnosťami Tomim KIDom, Strapom, Lacim Strikeom, travelhackerkou Jankou. Vďaka tejto Roadshow budete mať možnosť otvorene sa porozprávať so svojimi vzormi na témy, ktoré vás najviac zaujímajú. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu na stránke www.dobravec.o2.sk. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša stredná škola.

       

      Hlasuj sem

     • Krížom-krážom po Dolnom Kubíne

     • Členovia krúžku Literatúra a kultúra regiónu v pondelok 28.05.2018 zas raz vyrazili do ulíc. Tentoraz sa zamerali na prehliadku nášho oravského veľkomesta. V Dolnom Kubíne navštívili Oravskú knižnicu A. Habovštiaka, kde si mohli zadarmo zriadiť čitateľský preukaz a vypočuť si zaujímavosti o A. Radlinskom i T.H.Florinovi, ktorých výročia sme si nedávno pripomenuli. Zhliadli i Park dejateľov, Florinov dom a výstavu o Martinovi Kukučínovi v priestoroch MsKS na Veľkom Bysterci.

     • Návšteva rodného domu Martina Kukučína

     • Exkurzia v Jasenovej

      V utorok  15.05. 2018 sa 8 žiaci III.C v rámci krúžku Literatúra a kultúra regiónu vypravili za novými poznatkami o významnom realistickom spisovateľovi Martinovi Kukučínovi. Dozvedeli sa nielen o jeho diele, ale aj živote v Prahe, na ostrove Brač, o jeho ženbe s bohatou dcérou chorvátskych obchodníkov s vínom i o jeho ceste do Južnej Ameriky, kde je v Chille po ňom pomenovaná i nemocnica. 

     • Výsledky z 1. kola prijímacích skúšok do študijných odborov

     • V prílohe uvádzame oficiálne výsledky 1. kola prijímacích skúšok. 

      Zápis prijatých uchádzačov sa bude konať v utorok 29.5.2018 od 6.00 - 17.00 hod.

     • Riaditeľské voľno

     • Z dôvodu konania maturitných skúšok budú mať riaditeľské voľno žiaci tried:

      I.A, I.C, I.H - v dňoch 21-23.5.2018

      I.B a II.A v dňoch 22.-23.2018.

     • Naša škola v TV JOJ

     • Zábery z odborného výcviku v našej škole, reportáž z praktických maturítných skúšok, prebiehajúcich zápisov do učebných odborov ale aj o nedostatku žiakov technických odborov v školách i praxi, to všetko odznelo 7.5.2018 v Novinách TV JOJ od 29 minúty

      https://noviny.joj.sk/archiv/2018-05-07-noviny-tv-joj

     • Šimon Greštiak-IV.H - najlepší na Majstrovstvách SR v CNC sústružení

     •     V dňoch 25.-27.04.2018 sa v rámci výstavy Mladý tvorca v Nitre konal už  4. ročník Majstrovstiev Slovenska v CNC sústružení a frézovaní, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Šimon Greštiak pod vedením svojho učiteľa odborných predmetov Ing. Stanislava Urbana.

          Vzhľadom na výsledky kvalifikačného kola súťaže, v ktorom Šimon  s výrazným náskokom viedol nad svojimi  súpermi, sme verili, že bude bodovať aj vo finále. 

      Šimon Greštiak naše očakávania nesklamal, pretože zaslúžene získal  1. miesto v kategórii sústruženia

      a okrem medaily a hodnotnej odmeny prevzal z rúk pána Romana Petra, organizátora súťaže,  aj putovný majstrovský  pohár, ktorý bude celý ďalší rok vystavený v priestoroch našej školy.

           Putovný pohár sa u nás ocitne už 2. krát, pretože aj v roku 2016 túto súťaž v kategórii sústruženia  vyhral študent našej školy.

          Veríme, že tieto výsledky našej školy nie sú náhodné, ale sú naozaj výsledkom kvalitného vzdelávania poskytovaného školou v spolupráci  so zamestnávateľmi, v tomto prípade najmä v spolupráci s firmou MIBA Sinter Slovakia, s.r.o. v Dolnom Kubíne, kde sa žiak na súťaž pripravoval  po praktickej stránke pod vedením svojho inštruktora odborného vzdelávania.