• Dni otvorených dverí v našej škole
     • Dni otvorených dverí v našej škole

     • Vážení rodičia, pedagógovia, milí žiaci a ostatní naši priaznivci!
      Týmto si Vás dovoľujeme pozvať na Dni otvorených dverí našej školy, ktoré sa budú konať v termíne 29.11.-30.11.2018 v čase od 09.00 do 13.00 a to nielen v priestoroch našej školy , ale aj v priestoroch partnerských zamestnávateľských firiem , s ktorými spolupracujeme pri zabezpečovaní odborného výcviku našich žiakov.
      Máme pre Vás pripravené aktuálne informácie o možnostiach štúdia na našej škole a tiež výhodách , ktoré našim žiakom počas štúdia poskytujú naši firemní partneri v rámci duálneho aj školského systému vzdelávania. Pokiaľ sa nás rozhodnete navštíviť organizovane v rámci dohodnutej návštevy Vašej základnej školy u nás, je pre Vás zabezpečená v dohodnutom čase bezplatná doprava a občerstvenie.
      Už dnes sa tešíme na stretnutie s Vami. Kolektív SOŠP v D.Kubíne - Kňažej

     • Mestské divadlo Žilina - literárna exkurzia IV.H

     • Dňa 07.11.2018 žiaci zo IV.H pod vedením Mgr. Magdalény Turčinovej a Mgr. Jany Partlovej navštívili Mestské divadlo v Žiline. Divadelné predstavenie, ktoré mali možnosť zhliadnuť, bolo dramatizáciou vojnovej prózy Ladislava Mňačka Smrť sa volá Engelchen. Príbeh zobrazuje udalosti pamätných čias partizánskeho odboja i desivú udalosť vypálenia kopaničiarskej osady Ploština na Morave jednotkami gestapa, ktorému za obeť padlo 24 civilistov. Divadelná hra ponúka pohľad na život partizánov, špiónov, špeciálneho komanda i nemeckých vojakov. História nie je nikdy čiernobiela, i medzi vlastnými sa našli udavači i medzi Nemcami sa našli charakterní ľudia...

     • Burzy stredných škôl v Nižnej, Námestove a v Dolnom Kubíne

     • V dňoch 9.10.2018 v Nižnej, 10.10.2018 v Námestove a 7. 11. 2018 sme sa zúčastnili búrz SŠ, kde naši žiaci a pedagogickí pracovníci podávali informácie o možnostiach štúdia v SOŠP,  študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020. Prezentovali sme sa aj  našimi  úspechmi z predchádzajúcich školských rokov.  Žiaci ZŠ prejavili záujem o technické odbory. 

    • Śtudentská kvapka krvi - november 2018
     • Śtudentská kvapka krvi - november 2018

     • Do galérie Śtudentská kvapka krvi - november 2018 boli pridané fotografie.

      Ako sa z chlapca stáva chlap    


      Dňa 8. novembra 2018 sa 12 študentov Strednej odbornej školy polytechnickej Dolný Kubín - Kňažia zúčastnilo dobrovoľného darcovstva krvi organizovaného Slovenským Červeným krížom v Dolnom Kubíne v spolupráci s Hematologicko – transfuziologickým oddelením v Dolnom Kubíne


      Najmä pre  prvodarcov to bol krok na ceste k osobnej dospelosti. Z chlapcov sa stali muži uvedomujúci si zodpovednosť za vlastné zdravie i dôležitosť pomoci blížnym v núdzi. Nebolo síce ľahké prekonať počiatočný strach, no túžba odovzdať niečo zo seba v prospech iných nakoniec zvíťazila. Zdravie je predsa to najcennejšie, čo máme. Nestačí však len brať, ale dôležité je aj dávať.

      Pedagógovia Strednej odbornej školy polytechnickej v Dolnom Kubíne - Kňažia sú na svojich študentov úprimne hrdí a podporujú ich v podobných snahách osobným príkladom aj do budúcnosti. Predsa nikdy nevieme, kedy budeme krv darcov potrebovať práve my.

      Všetkým zúčastneným študentom patrí naše veľké ĎAKUJEME!      Mgr. Tomáňová Iveta


     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka školy udeľuje z prevádzkových dôvodov dňa 29.10.2018 riaditeľské voľno pre všetkých žiakov školy. V tento deň nebude v prevádzke ani školský internát ani školská jedáleň. Riaditeľské voľno sa týka aj žiakov na odbornej praxi vo firmách.

    • Erasmus+ 2018 Hluboká nad Vltavou / Humpolec
     • Erasmus+ 2018 Hluboká nad Vltavou / Humpolec

     • Projekt "Elektrikár 21. storočia“ sa zameriava predovšetkým  na posilnenie vybratých kľúčových a odborných kompetencií žiakov Strednej odbornej školy polytechnickej. Odborná stáž prebehla v mesiaci október 2018 v partnerskej škole "Střední odborná škola elektrotechnická, centrum odborné přípravy" v Hlubokej nad Vltavou. Skupina našich žiakov odboru mechanik - elektrotechnik (10 žiakov) sa na 20 dní vydalo do Českej republiky aby si zvýšili svoje odborné zručnosti vo svojom odbore. Popri zaujímavej praktickej výučbe, vo voľnom čase objavovali krásy českého kraja v okolí Hlubokej. Chlapci získali veľa nových a zaujímavých poznatkov z oblasti elektrotechniky, čo im veľmi pomôže v budúcom povolaní a ich špecializácii. Odniesli si nezabudnuteľné zážitky z rôznych výletov a exkurzií a utužili si vzájomné priateľstvá.

      Zároveň v období keď naši výbraní žiaci poctivo zarezávali na stáži, aj k nám prišla skupina žiakov z Čiech. Konkrétne z Českej zemědělskej akadémie v Humpolci. 7 žiakov (automechanici a inštalatéri) sa zúčastnilo stáže v rámci projektu ERASMUS+ „Stáže v zemědělské a technické oblasti“ v našich partnerských organizáciách. Týmto chceme poďakovať firmám IMPA Dolný Kubín s.r.o., Autoservis Koreň, Jaroslav Ranostaj - Autoservis a Strednej odbornej škole obchodu a služieb, že ich ochotne prijali a pomohli praktickým výcvikom naplniť ciele projektu našich českých bratov. Chlapci takisto v rámci voľného času absolvovali rôzne spoznávacie výlety a odborné exkurzie. Veríme, že náš kraj ešte niekedy v budúcnosti navštívia a želáme im veľa úspechov v ich budúcom povolaní.

     • Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,
      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať – vo štvrtok 18.10.2018 od 15. 00 hod. v školskej jedálni, po jeho skončení bude triedne rodičovské združenie v učebniach školy.

      Ing. Adriana Bellová, riaditeľka školy

     • Kultúrne podujatia: August 1968, Envirofilm, Vidmo

     • Už september bol v našej škole bohatý na podujatia rôzneho charakteru. Dňa  19.9.2018 sa naši tretiaci zúčastnili na podujatí, zorganizované Oravským kultúrnym strediskom  v spolupráci s Obchodnou akadémiou v Dolnom Kubíne. Literárno-hudobné vzdelávacie podujatie AUGUST 1968 bolo zamerané na odozvu augustových udalostí v dielach slovenských a oravských autorov.

      Z iného súdka bolo podujatie ENVIROFILM,  ktorého sme sa zúčastnili 27.9.2018. Žiaci 2. ročníkov si v MsKS v Dolnom Kubíne mali možnosť pozrieť pásmo niekoľkých dokumentárnych filmov o ochrane životného prostredia, o triedení odpadu a o vplyve škodlivých látok na našu planétu. V závere bola aj krátka prednáška o vzniku vesmíru a Zeme.

      V podobnom duchu  prebiehal aj Festival horských a adrenalínových filmov VIDMO, ktorého sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov dňa 5.10. v MsKS v Dolnom Kubíne. Žiaci si pozreli 5 krátkych filmov z rôznych zákutí našej Zeme.

     • Spolupráca rakúskych a našich žiakov v Mibe

     • V polovici septembra prišla na 2 týždňovú výmennú stáž skupina žiakov vzdelávajúcich sa v duálnom systéme v Rakúskej  firme MIBA do svojej sesterskej dolnokubínskej firmy. Žiaci našej školy boli na podobnej výmene v júli. Počas dní výmenného pobytu absolvovali odbornú prácu ale aj voľnočasové aktivity. Počas pobytu si majú možnosť vymeniť skúsenosti a vyskúšať si aj prácu v zahraničí.

      Viac na linku TVDK:

      https://www.youtube.com/watch?v=_D8ZopQd4W8&list=PLDeOnyHgPfsw1Cnk0E5GHRdmv_IPdkc8O&index=4

     • Putovný pohár víťaza doručený k nám

     • Ogranizátor súťaže Majstrovstvá SR v CNC sústružení a frézovaní pán Roman Petr - Didactic Martin s.r.o. doručil do našej školy putovný pohár víťaza, ktorý v minulom školskom roku vyhral Šimon Greštiak v kategórii sústruženie. Pohár obsahuje mená všetkých štyroch víťazov celoslovenských kôl v celkovej histórii súťaže a teší nás , že dvaja z nich sú absolventami našej školy. Pohár bude počas tohto školského roka vystavený na čestnom mieste vo vitríne školy a  popýšime sa ním aj na Dňoch otvorených dverí. 

     • Sokoliari

     • Dňa 20. 09. 2018 sme spolu so žiakmi absolvovali vystúpenie sokoliarov.

      Dozvedeli sme sa o spôsobe života a lovu týchto vzácnych vtákov.

      Po tom sme absolvovali Eko deň, vyčistili sme areál školy a blízke okolie.

     • Unikátne vyučovanie a rekonštrukcie v SOŠ polytechnickej v Kňažej v TVDK

     • Regionálna televízia TVDK uverejnila reportáž o novinkách, ktoré kolektív zamestnancov našej školy pripravil pre žiakov  počas prvých školských dní. Športový turnaj zorganizovali triedni učitelia a majstri odborného výcviku v telocvični aj na školskom dvore pre 1. ročníky na spoznanie triednych kolektívov a utuženie vzájomných vzťahov. Pre starších žiakov zabezpečila p. Ptačinová Fyzikálny kaleidoskop. Jej pozvanie prijal martinský pedagóg p. Beňuška, ktorý názorne a zábavne ukázal, ako fyzika ovplyvňuje náš každodenný život.

      Kvalitu školy by mali zlepšiť aj rekonštrukcie, ktoré sa začali počas minulého školského roka, pokračovali cez prázdniny a aj po nich. Ide o dlho očakávanú výmenu okien v budove školy a pokračuje sa aj na školskom internáte, kompletnú rekonštrukciu spoločenskej miestnosti, výmenu zariadenia v zborovni a zriadenie kabinetu školského psychológa a  výchovného poradcu a rekonštruuje sa aj školská posilňovňa.

      Zábery z týchto noviniek môžete vidieť v archíve TVDK:

      https://www.youtube.com/watch?v=69fVhfc6oWw&index=2&list=PLDeOnyHgPfsyiPb1UDmW-Ue4YnWYJ63eI

     • Vyučovanie inak

     • Do galérie Vyučovanie inak boli pridané fotografie.

      Prvý piatok v tomto školskom roku bol iný ako bežne býva vyučovací deň. Prváci mali športový deň, počas ktorého si vyskúšali svoje zručnosti vo viacerých disciplínach a hlavne sa spoznávali nielen v rámci triedy, ale aj celého ročníka. Žiakom vyšších ročníkov predstavoval  fyziku zábavne a zaujímavo náš hosť PaedDr  Jozef Beňuška PhD, ktorý pôsobí  na gymnáziu Viliama Paulínyho Tótha v Martine, je predsedom Jednoty slovenských matematikov a fyzikov a v roku 2017 bol vybratý za najlepšieho učiteľa fyziky Európy.

     • Otvorenie školského roka

     • Do galérie Otvorenie školského roka boli pridané fotografie.

      Nastal čas konca prázdnin a začiatku  ďalšieho školského roka. Pre žiakov prvého ročníka je to rok spoznávania novej školy,  žiaci končiacich ročníkov idú do finále svojho stredoškolského štúdia. Všetci máme možnosť zbierania nových poznatkov a skúseností. Nech je tento školský rok najlepší, ako môže za daných okolností byť.

    • Oznamy
     • Oznamy

     • 1. Slávnostné otvorenie školského roka bude dňa 3.9.2018 o 8.30 hod. v športovej hale.

       

      2. Od 1.9.2019 budú platné nové poplatky za stravu a ubytovanie na školskom internáte:

      • Mesačná platba za obedy pre žiakov: 29,80 €.
      • Mesačná platba za stravovanie pre žiakov ubytovaných v ŠI: 61,- €
      • Mesačná platba za ubytovanie v ŠI: 20,- €
      • Mesačná platba žiakov ubytovaných v ŠI spolu: 81,- €

      Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a príspevok na režijné náklady (ďalej len príspevok) uhrádza zákonný zástupca žiaka alebo žiak vopred do 20. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa príspevok uhrádza. Úhrada príspevku sa realizuje bezhotovostne na bankový účet č. SK90 8180 0000 0070 0048 3999.

      Novú platbu na mesiac september je potrebné zaslať do 20. augusta 2018.

     • Opravné skúšky za školský rok 2017/18

     • Opravné skúšky za školský rok 2017/18 sa budú konať od pondelka - 27.8.2018 od 8.00 hod podľa harmonogramu, ktorý bude zverejnený vo vestibule školy.

     • Družobné stretnutie škôl - 50. výročie

     • V dňoch 29. júna až 1. júla 2018 sa uskutočnilo ďalšie, tentokrát jubilejné stretnutie družobných škôl z Dolného Kubína a Pelhřimova. Stredná odborná škola polytechnická Dolný Kubín - Kňažia privítala svojich priateľov zo Strednej priemyselnej školy a Stredného odborného učilišťa Pelhřimov malými pozornosťami a propagačnými materiálmi získanými z mestského zastupiteľstva Dolný Kubín. Pán primátor Mgr. Roman Matejov počas slávnostnej časti vo svojom príhovore pripomenul aktivity spojené s päťdesiatym výročím družby medzi okresmi Dolný Kubín a Pelhřimov. Pár milých slov zaznelo aj z úst riaditeľov družobných škôl - Ing. Adriany Bellovej a Mgr. Pavla Hlaváčka.  Históriu družby v prezentácii a formou výstavky  priblížila predsedníčka odborov Mgr. Erika Figuli. 

      Po družnom večere s hudbou si mohli českí účastníci so slovenskými sprievodcami pozrieť Múzeum SNP a ďalšie zaujímavosti v Banskej Bystrici, spoznali pozoruhodnosti Španej Doliny. Po druhom spoločne strávenom večere nasledovala rozlúčka v Kňažej, návšteva Oravského hradu a spiatočná cesta domov.

      O dva roky sa tešíme na spoločné chvíle strávené v Čechách.

      Projekt Družobné stretnutie škôl bol podporovaný aj mestom Dolný Kubín. 

       

     • Záverečné skúšky

     • V dňoch 18. až 28. júna 2018 mali žiaci tretieho ročníka učebných odborov finále svojho pôsobenia na strednej škole. Po prvýkrát pristúpili k záverečným skúškam duálne odbory. Väčšine žiakom sa podarilo štúdium úspešne ukončiť, dokonca traja s najlepšími dosiahnutými  výsledkami získali aj certifikát SOPK.

     • Školský výlet I.H a II.H

     • Do galérie Školský výlet I.H a II.H boli pridané fotografie.

      V stredu 27. 6. sa triedy I. H a II. H zúčastnili koncoročného výletu. Do jedného dňa sme pospájali pohyb, zábavu, literárne slovo, dobré jedlo a výbornú náladu. Najprv sme išli cez celý Vyšný Kubín pešo – takmer hodinu, a tak niektorí mali svoju najdlhšiu turistiku za posledné dlhé obdobie. Počas chôdze sme mali tri literárne zastavenia: pri pomníku matky P. O. Hviezdoslava na začiatku Vyšného Kubína, pri dome mladosti Margity Figuli a pri pamätnej skale na mieste, kde stál rodný dom P. O. Hviezdoslava.

      Naším cieľom bolo stanovisko Paintballu Orava, kde sa chlapci po úvodných inštrukciách rozdelili do troch skupín a s plným nasadením /takmer vlastného života/ sa pustili do zábavnej hry. Pomedzi to ostatní opekali špekačky, rozprávali zážitky a sledovali hru ostatných. Počasie nám prialo, a tak sme si všetci tento deň užívali veľmi príjemne.